Nieuws

Dividendbetalingen dalen tot niveau kredietcrisis

In het tweede kwartaal daalden dividenden wereldwijd dramatisch, zo blijkt uit de Global Dividend Index van Janus Henderson. Het totaalbedrag aan dividenduitkeringen daalde met 22% tot 382,2 miljard dollar.

Sinds de financiële crisis van 2008 is het dividend niet zo laag geweest als nu. De hardst getroffen regio's waren Europa en het Verenigd Koninkrijk, waar de uitkeringen op onderliggende basis met twee vijfde daalden, zo berekende Janus Henderson Investors, dat al jaren de dividenduitkeringen van de 1200 grootste beursgenoteerde bedrijven ter wereld bijhoudt en omzet in een speciale dividendindex.

Europa's grootste dividendbetaler Frankrijk maakte een bijzonder moeizaam kwartaal door en zag hoe het totale dividend het laagste niveau in minstens tien jaar bereikte.

Aan de andere kant van de Europese balans veranderden de Zwitserse betalingen op jaarbasis nauwelijks. Elk kwartaal geeft de assetmanager een update van de nieuwste stand van dividendzaken.

Dividend kw2 2020 Janus Henderson

Canada een uitzondering

Janus Henderson’s index van wereldwijde uitkeringen daalde tot 182,2, een niveau dat we voor het laatst in het tweede kwartaal van 2018 zagen. De dividenden vielen in elk gebied lager uit, met uitzondering van Noord-Amerika.

Dit kwam vooral door de veerkracht van Canadese bedrijven. De verschillen tussen landen en sectoren waren groot.

In Azië kreeg Australië de grootste klap, die in het derde en vierde kwartaal nog groter zal worden, terwijl Japan relatief ongeschonden uit de strijd kwam.

Resultaatmarge verder verkrapt

Uit sectortrends bleek dat dividenden in de gezondheidszorg en communicatie nauwelijks werden verlaagd, terwijl de uitkeringen in de financiële sector en duurzame consumentengoederen bijzonder kwetsbaar bleken.

Janus Henderson heeft zijn beste en slechtst denkbare scenario's voor 2020 op basis van de cijfers voor het tweede kwartaal herzien. De verwachtingen van het team over welke dividenden er verlaagd zouden worden en welke de dans zouden ontspringen, bleken juist.

Nu is het echter duidelijker hoe bedrijven waarvan Janus Henderson de uitkeringen als kwetsbaar beschouwde zich zullen gedragen. Dit betekent dat de ruime resultaatmarge van de onderliggende daling van -15% tot -35% die drie maanden geleden werd ingeschat, toen er veel minder zekerheid was, verder is verkrapt.

Dividend kw2 2020 Janus HendersonSlechtste jaar

Janus Henderson ziet de dividenden op onderliggende basis in 2020 nu in het beste scenario met 19% dalen, wat overeenkomt met een nominale daling van 17%, wat in het beste geval in totaal 1,8 biljoen dollar oplevert.

Janus Henderson ziet de dividenden op onderliggende basis in 2020 nu in het beste scenario met 19% dalen

In het slechtste geval voorziet Janus Henderson een onderliggende daling van 25%, wat gelijk staat aan een nominale daling van 23%. Dat zou wereldwijd 1,1 biljoen dollar aan dividenduitkeringen genereren.

Dit betekent niet alleen dat de onzekerheid is afgenomen, maar ook dat de schatting voor halverwege het jaar met twee procentpunten verbeterd is. Desalniettemin zal 2020 het slechtste dividendjaar sinds de wereldwijde financiële crisis zijn.

Dividend kw2 2020 Janus Henderson

Voor de lange termijn is Janus Henderson Investors zeker niet negatief over dividendaandelen. Jane Shoemake, directeur beleggingen, Global Equity Income, kijkt optimistisch vooruit.

"De meeste Europese bedrijven keren slechts een keer per jaar in het tweede kwartaal uit, dus een annulering van het dividend heeft een disproportioneel grote impact op het jaartotaal, maar dat betekent ook dat we in 2021 in Europa een herstel zullen zien. De grote vraag is wat er in de VS en Canada gaat gebeuren in het vierde kwartaal, wanneer bedrijven hun jaarlijkse dividend bijstellen. Ondanks de verlagingen verwachten we nog steeds dat de dividenden dit jaar en volgend jaar de 1 biljoen dollar zullen overstijgen, wat het belang van het inkomstengenererende vermogen van aandelen benadrukt. Een tijdelijke onderbreking van de dividenduitkeringen verandert de fundamentele waarde van een bedrijf niet, maar kan wel het kortetermijnsentiment aantasten.”

Jane Shoemake van Janus Henderson Investors

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus