Nieuws

Lifetri neemt pensioenafspraken Allianz Nederland over

Met de overdracht is een belegd vermogen van 850 miljoen euro van 4000 deelnemers gemoeid.

Het voornemen is om de collectieve waardeoverdrachten eind dit jaar af te ronden, na goedkeuring van DNB. Pensioenfonds Allianz Nederland Groep wordt vervolgens geliquideerd.

Het Pensioenfonds maakt gebruik van de optie om, voorafgaand aan de opheffing van Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland Groep, de aanspraken allereerst volledig te verzekeren via een zogenaamde buy-in, waarbij het fonds de dienstverlening aan haar deelnemers voortzet.

Aansluitend zal de volledige overdracht via een zogenaamde buy-out plaatsvinden waarbij Lifetri de dienstverlening aan de deelnemers zal overnemen.

Pensioen overdragen

De actieve deelnemers bouwen vanaf 1 januari 2020 op basis van een beschikbare premieregeling pensioen op bij Allianz. Deze hadden de keuze om hun opgebouwde pensioenaanspraken (conform artikel 83 pensioenwet) over te dragen naar de nieuwe beschikbare premieregeling pensioen bij Allianz.

Voor de actieve deelnemers die hier niet voor gekozen hebben en de inactieve deelnemers geldt dat Lifetri hun pensioenaanspraken overneemt en garandeert. Daarnaast ontvangen zij vanaf 1 januari 2021 een gegarandeerde jaarlijkse indexatie die is afgeleid van de Europese inflatie index, de HICPxT.

Philippe, CEO Lifetri, in het begeleidende persbericht: "Dit is een volgende stap die past in onze ambitie te groeien in de Nederlandse markt. We zien nog veel kansen om pensioenfondsen en deelnemers te helpen met de uitdagingen die zij hebben in het kunnen garanderen van de lange termijn verplichtingen met de huidige lage rente en tegelijkertijd een goede, digitale, service." 

Profiel Lifetri Groep
Tot de levensverzekeraar Lifetri Groep behoren Klaverblad Levensverzekeringen, Lifetri Verzekeringen en Lifetri Uitvaartverzekeringen. Lifetri Groep is onderdeel van de Sixth Street Partners (SSP) portfeuille, een wereldwijd opererende organisatie met financiële- en investeringsactiviteiten en met meer dan 47 miljard dollar vermogen onder beheer.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus