Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. De afgelopen vijftien jaar heeft hij als beleggingsprofessional gewerkt bij onder andere AXA IM, Sector Investment Managers en Petercam. Ubbels is specialist op het gebied van asset allocatie. Apha Research brengt op regelmatige basis rapporten uit over asset allocatie, waaronder de maandelijkse Asset Allocatie Consensus, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeherders worden verzameld. Diverse malen per jaar organiseert Alpha Research seminars over belangrijke topics voor vermogensbeheerders.
Nieuws

Assetallocatie: Beleggers geven weer voorkeur aan aandelen

Niet cash, maar aandelen en grondstoffen zijn populair onder assetmanagers, zo blijkt uit de assetallocatieconsensus van juli. Ook obligaties emerging markets zijn gewild.

De koersen op de aandelenmarkt waren in juli met -0,09% nagenoeg onveranderd, over de eerste zeven maanden is de performance -6,58%.

In euro welteverstaan, omdat door de dalende dollar tegenover de euro, de index dollars een gunstiger resultaat laat zien, zij het eveneens negatief.

Obligaties daalden de afgelopen maand met -2%. Op jaarbasis is het overigens nog steeds de enige assetclass met positief resultaat (+0,86%).

Chinese aandelenmarkt trekt de kar

Aandelen technologie boekten in juli een bescheiden winst van 0,51%. Op jaarbasis staat deze sector nog steeds met stip op nummer een (+14,2%), in het jaarrijtje gevolgd door (luxe) consumentengoederen (+3,07%) en gezondheidszorg (+0,14%).

Bij obligaties staan op year-to-date-basis inflatie-gelinkte obligaties met +3,29% bovenaan. Het thema inflatie blijft kennelijk toch interessant.

Bij de regio’s lieten emerging markets met een maandperformance van +3,47% een goed herstel zien. Voor een deel hangt dit samen met een goed presterende Chinese aandelenmarkt, die voor 30% deze index bepaalt.

Snelle draai energiesector

Tegen deze achtergrond blijft de consensus opnieuw neutraal voor alle assetclasses. Wel heeft cash de eerste plaats moeten afstaan aan aandelen, dat nu voor 45,7% positieve aanbevelingen van assetmanagers heeft.

Van de aandelensectoren blijven gezondheidszorg, technologie en communicatieservices onveranderd, zij blijven de drie sectoren met een positieve aanbeveling.

De energiesector maakt een snelle draai en gaat binnen een maand van een negatieve aanbeveling terug naar neutraal.

Voorkeur voor de regio Pacific

Pacific ex-Japan en de VS blijven de regio’s met een positieve aanbeveling. De VS heeft weliswaar met 50% de meeste positieve aanbevelingen, maar de consensus heeft een grotere voorkeur voor Pacific ex-Japan, dat opnieuw geen enkele negatieve aanbeveling heeft.

Japan blijft de hekkensluiter van de regio's, maar gaat van onderwogen terug naar neutraal.

Aan de positieve aanbeveling voor inflatie-gelinke obligatiess komt een eind, deze categorie gaat naar neutraal.

Emerging markets debt maakt de omgekeerde beweging en krijgt van de consensus weer een positieve aanbeveling.

Ranglijst assetcategorieën

De consensus wordt opnieuw positiever over aandelen, deze assetclass neemt nu de eerste plaats in. Dit is het resultaat van een gelijktijdige daling van het aantal negatieve aanbevelingen (van 32,61% naar 28,26%) en een stijging van het aantal positieve aanbevelingen (van 41,30% naar 45,65%).

Grondstoffen staan nu op twee. Een meerderheid van 60% is neutraal, maar de positieve aanbevelingen stegen sterk met 8,81% naar 26,67%.

Bij cash verandert er weinig, maar is daardoor wel van de eerste naar de derde plaats verdrongen.

Na een korte hapering in juni hebben obligaties de stijgende trend hervat en klimmen een plaats in de ranking. De meningen zijn wel verdeeld: 30,23% van de assetmanagers is positief en 30,23% is negatief.

Vastgoed daalt opnieuw een plaats in de rangorde. Het aantal positieve aanbevelingen nam verder af, dit keer met 4,36% naar 17,86%.

 1. Aandelen (2) - neutraal 
 2. Grondstoffen (4) - neutraal
 3. Cash (1)- neutraal
 4. Obligaties - (5) neutraal
 5. Vastgoed - (3) neutraal

 assetallocatie juli 2020

De trend geeft het verschil t.o.v. de voorgaande maand aan. De verandering geeft de verandering in aanbeveling t.o.v. de voorgaande maand aan. De ranking is gebaseerd op de beoordeelde assetallocatierapporten, niet op performance. 

Onderwogen:

 • Luxe consumentengoederen
 • Financials
 • Industrie
 • Nuts
 • Staatsobligaties

Neutraal: 

 • Aandelen
 • Obligaties
 • Vastgoed
 • Grondstoffen 
 • Cash
 • Europa
 • Japan 
 • EM
 • Energie
 • Materialen
 • Consumentengoederen
 • Inflatie-gelinkte obligaties

Overwogen: 

 • VS
 • Pacific ex-Japan
 • IT
 • Gezondheidszorg
 • Communicatieservices
 • Bedrijfsobligaties
 • High yield-obligaties
 • Emerging market obligaties
Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. Op IEXProfs presenteert hij regelmatig zijn visie op assetallocatiekwesties, gebaseerd op de database van Alpha Research, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeheerders worden verzameld. Deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Twitter: @eelcoubbels.

Lees meer

De impact van het coronavirus