Nieuws

Snelle groei centralebankbalans niet uniek

De snelle balansgroei van het Eurosysteem is niet uniek maar vanuit historisch perspectief wel opvallend, aldus DNB.

Ook in andere economieën zoals de VS, Japan en het VK nemen de balansen van centrale banken snel in omvang toe om de financiering van de economie overeind te houden. Eerdere perioden waarin dat wereldwijd gebeurde gingen gepaard met grote crises, zoals diepe economische recessies en oorlogen, aldus onze eigen centrale bank.

balans centrale bank 2020

De balans van het Eurosysteem is door steunmaatregelen van de centrale bank in de coronacrisis in korte tijd fors gegroeid tot ruim boven de 6000 miljard euro, oftewel ruim de helft van het bbp van het eurogebied.

balans centrale bank 2020

Pepmiddelen

De belangrijkste steunmaatregelen zijn volgens DNB de TLTRO's en PEPP. "De Targeted Longer-Term Refinancing Operations (TLTRO’s), waaraan banken voor 1.570 miljard euro deelnemen. Via TLTRO’s kunnen banken zich bij het Eurosysteem tijdelijk tegen extra gunstige condities financieren, op voorwaarde dat zij hun kredietverlening aan bedrijven en huishoudens op peil houden."

"Het Eurosysteem heeft ook de eisen die worden gesteld aan het onderpand dat banken inbrengen bij kredietverlening door het Eurosysteem tijdelijk versoepeld. Banken worden daardoor beter in staat gesteld om mee te doen aan de verruimde herfinancieringsoperaties."

"Daarnaast heeft het Eurosysteem zijn aankoopprogramma’s uitgebreid met het Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP). Met dit tijdelijke programma kan op een flexibele wijze extra schuldpapier worden opgekocht van overheden, banken en bedrijven."

De balans van DNB is als onderdeel van het Eurosysteem meegegroeid, waarbij de uitzettingen een omvang hebben bereikt van ruim één derde van het Nederlandse bbp.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus