Nieuws

Institutionele beleggers verzetten hun bakens

Heeft Covid-19 het beleggingsgedrag van institutionele beleggers veranderd? Dat kun je wel zeggen, zo blijkt uit een omvangrijke rondvraag van bfinance. Aandelen en obligaties worden verruild voor private en alternatieve beleggingen. ESG wordt nog belangrijker, terwijl er de nodige irritatie bestaat over de zwakke resultaten van hedgefondsen.

Na de snelste daling van de aandelenmarkten in de beursgeschiedenis en het minstens zo opmerkelijke herstel in de maanden erna heeft beleggingsconsultant bfinance een vragenlijst naar professionele beleggers gestuurd.

De conclusies staan in het rapport Managing through uncertainty. Belangrijkste vragen: Hoe zijn institutionele beleggers dit jaar omgegaan met de tegenslagen en kansen die de coronacrisis heeft gecreëerd? Wat zijn hun verwachtingen?

bfinance analyseerde de reacties van 368 beleggers, waarvan iets meer dan de helft pensioenfondsen, met een gezamenlijk vermogen van ongeveer elf biljoen dollar. De resultaten geven een beeld van voorzichtig optimisme, waarbij de overgrote meerderheid (82%) dit jaar tevreden is met de prestaties van hun portefeuilles.

Portefeuille-aanpassingen

Actieve strategieën konden weliswaar rekenen op positieve feedback, maar 53% van de beleggers in emerging market debt, 48% van de beleggers in hedgefondsen en 64% van de beleggers in alternative risk premia zijn ontevreden over de prestaties van deze strategieën.

Meer dan een derde van de respondenten voert inmiddels wijzigingen door in het risicomanagement als gevolg van de lessen van COVID-19, terwijl 24% de strategische assetallocatie wil aanpassen.

"Meer dan een derde van de respondenten voert inmiddels wijzigingen door in het risicomanagement"

Senior directeur Frans Verhaar bij bfinance zegt er wel meteen bij dat er behoorlijke verschillen bestaan tussen institutionele beleggers. Desondanks geeft deze survey volgens hem een duidelijk inzicht van de gedachtegang bij institutionele beleggers, nadat de uitbraak van COVID-19 en de daaropvolgende lockdown de financiële wereld op zijn kop heeft gezet.

Liever zelf doen

bfinance constateert dat er bij de respondenten meer tevredenheid bestaat over de beleggingsresultaten van assetclasses, waarbij alleen interne teams zijn ingezet, ten opzichte van beleggingen die uitsluitend door externe beheerders zijn uitgevoerd.

Deden de eigen beleggers het dus beter? Nee, volgens bfinance zijn er geen aanwijzingen dat interne beleggers beter presteerden dan externen. Gelukkig maar, want de meeste institutionele beleggers maken voor het merendeel van hun strategieën gebruik van externe managers.

Wie slecht presteert, kan wel uitkijken naar nieuwe klanten. "Zo'n 19% van de ondervraagden is al bezig met het ontslaan van managers op basis van recente resultaten. Aanzienlijk meer (35%) zijn van plan dit voorbeeld binnenkort te volgen."

Slechts 13% van de institutionele investeerders zegt dat de belemmering om te reizen, face-to-face-ontmoetingen of bezoeken op locatie af te leggen een groot obstakel vormt voor het selecteren van nieuwe managers en beleggingen. 31% heeft geen enkel probleem met de stringente anti-coronaregels. Ook de institutionele beleggingswereld toont zich flexibel.

Risico's en kansen

Van de ondervraagde beleggers met een tactische allocatie kiest 60% op dit moment voor een onderweging van risicovolle activa. Zo'n 40% is juist voor een overweging.

Amerikaanse beleggers zijn eerder geneigd tot een overweging van risicovolle activa dan hun internationale collega's. Wie had anders verwacht?

bfinance constateert dat 33% van de investeerders al heeft geïnvesteerd in distressed of opportunistic strategies die expliciet proberen te profiteren van de gevolgen van COVID-19, terwijl nog eens 22% deze mogelijkheden wil overwegen.

Pre-COVID trends zetten door

Beleggingstrends die voor de uitbraak van COVID-19 al zichtbaar werden, zetten na de virusuitbraak door. "Denk aan de verschuiving naar illiquide strategieën, een bredere geografische diversificatie (met inbegrip van opkomende markten) en meer beleggingen in private market-strategieën."

"Beleggingstrends die voor de uitbraak van COVID-19 al zichtbaar werden, zetten na de virusuitbraak door"

Institutionele beleggers verkochten dit jaar weliswaar aandelen, maar een draai naar obligaties kan dat volgens bfinance toch niet worden genoemd. Zo'n 23% van de ondervraagden verminderden namelijk hun blootstelling aan staatsobligaties.

Nederlandse input

Interessant is om te zien hoe de Nederlandse institutionele beleggers erin zitten. Waarin verschillen hun antwoorden met die van de consensus? Van de Nederlandse institutionele beleggers die meededen aan het onderzoek werkt 66% voor een pensioenfonds.

Opmerkelijk is dat alle ondervraagden, die opereren voor een family office (8% van alle ondervraagde institutionele beleggers) en verzekeraar (11%) redelijk tevreden is over de beleggingsgang van zaken in 2020. Bij de pensioenfondsbeleggers ligt het percentage op 85%, waarvan 5% zegt zelfs heel tevreden te zijn met de beleggingsresultaten.

Dat wil niet zeggen dat Q1 werd afgesloten met een positief resultaat. Twee derde van de beleggers voor een pensioenfonds boekte een verlies van tussen de 10% en 20%. Een derde kwam uit op een kleine winst. De beleggingsresultaten in de Nederlandse pensioenwereld lagen dus sterk uiteen. Zo'n 79% van de pensioenfondsen zagen hun dekkingsgraad dalen.

Optimisten en pessimisten houden elkaar in evenwicht

raex

Nederlandse institutionele beleggers zijn over een breed front ontevreden over de resultaten van hedgefondsen. Maar liefst 86% van de ondervraagden toont zich zeer ontevreden (43%) of een beetje ontevreden (43%).

Overeenstemming bestaat er ook over het belang van ESG-integratie in het beleggingsbeleid. Slechts 11% van alle Nederlandse institutionele beleggers zegt weinig belang te hechten aan het ESG-gehalte van beleggingen. Maar liefst 96% van de beleggers voor pensioenfondsen houdt tegenwoordig nadrukkelijk rekening met ESG.

Institutionele beleggingen van de toekomst

raex

Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

Assetallocatie