Nieuws

DNB: Financials, werk samen tegen cybercrime

Samenwerking tussen financiële instellingen is essentieel om cyberdreigingen het hoofd te kunnen bieden, aldus DNB.

Door informatie uit te wisselen over digitale aanvallen en manieren om deze aanvallen op te sporen kunnen dreigingen effectiever worden weerstaan en kan de sector weerbaarder worden, aldus DNB in de onlangs verschenen Informatiebeveiligingsmonitor.

Een instelling beschikt qua informatie vaak alleen over een stukje van de puzzel. Informatie-uitwisseling met andere partijen kan tot een meer volledig beeld leiden waardoor de eigen beheersmaatregelen kunnen worden aangescherpt, aldus de toezichthouder in de jaarlijkse terugkoppeling van de resultaten uit cyber security-onderzoeken bij verzekeraars en pensioenfondsen.

Bijzonder aandachtspunt in de editie van dit jaar vormen de aangepaste werkvormen, zoals thuiswerken, die voortkomen uit de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?