Nieuws

Impact coronacrisis vastgoedmarkt minder erg

Het beleggingsvolume in de vastgoedmarkt bedraagt over het afgelopen half jaar 6,9 miljard euro, -16% vergeleken met de eerste helft van 2019. Toch is dit minder erg dan voorspeld, aldus CBRE.

Vastgoedadviseur CBRE verwacht voor heel 2020 een daling van het beleggingsvolume van 25-35%. Vergeleken met de kredietcrisis staat de vastgoedmarkt er nu veel beter voor, met als gevolg dat buitenlandse beleggers vertrouwen houden in de Nederlandse vastgoedmarkt.

CBRE: "Hun aandeel in de beleggingsmarkt nam in de eerste crisismaanden nauwelijks af. Redenen hiervoor zijn onder andere de grotere spreiding van beleggingsmogelijkheden over de vastgoedsectoren en de grote beschikbaarheid van kapitaal."

Tijdens de kredietcrisis trokken buitenlandse beleggers zich terug en bleven de Nederlandse partijen over. Het aandeel buitenlands kapitaal daalde van 41% in vlak voor de kredietcrisis in 2007 naar nog maar 22% tijdens de kredietcrisis.

Een dergelijke terugtrekking is nu niet aan de orde, het aandeel van buitenlands kapitaal blijft vrijwel onveranderd: 60% in 2019 tegenover 58% in het afgelopen half jaar, aldus de adviseur. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie