Nieuws

VS blijven dalen op wereldwijde ESG-ranglijst

De VS bevinden zich volgens RobecoSAM in een neerwaartse spiraal wat betreft duurzaamheid. “Afgezien van 's werelds hoogste coronabesmettings- en sterftecijfers, gaat het land ook achteruit op het gebied van sociale omstandigheden door het terugdraaien van progressieve milieuwetgeving."

RobecoSAM heeft het halfjaarlijkse onderzoeksrapport Country ESG Ranking gepubliceerd. De logische titel is ditmaal Covid-19 takes center stage in national ESG rankings.

In het rapport worden 150 landen gerangschikt op basis van ESG-criteria. De VS komt er niet goed uit, Europa juist wel.

"The US also remains locked in a downward spiral with an ever-declining score across all three ESG dimensions – and that is before recent civil unrest is included in the data. Aside from having the world’s highest infection and death rate from the coronavirus, the country has also seen a massive decline in social conditions and the reversal of much progressive environmental legislation."

De beste ESG-landen vindt RobecoSAM in Scandinavië, de slechtste in Afrika.

Tegenstellingen

Wat betreft de bestrijding van het coronavirus: Democratische landen scoren beter dan de meer autoritaire landen.

“Er zijn weinig aanwijzingen dat een autoritair politiek regime beter gepositioneerd is om deze pandemie te beheersen. De gegevens tonen het tegendeel aan. Van de landen die de crisis het beste hebben beheerd, zijn de meeste democratieën.”

De belangrijkste beleggingsrisico's

raex

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus