Nieuws

Europese ETF-markt groeit toch door

De groei was weliswaar minder dan in voorgaande jaren, maar ook in 2020 wisten Europese beleggers de ETF-markt te vinden. Vooral obligatie-ETF's werden gekocht, aldus Detlef Glow.

Europese verkopers van ETF's boekten in de eerste zes maanden van 2020 een inflow van 17,4 miljard euro. Ondanks de uitbraak van COVID-19 hield de Europese ETF-markt zich knap staande. Althans, nadat centrale banken en overheden begonnen met hun steunmaatregelen, werden ETF's weer net zo gemakkelijk gekocht, wel of geen lockdowns.

De instroom van ETF's kon de negatieve prestaties van de onderliggende markten (-57,4 miljard euro) echter niet compenseren. Dit leidde tot een daling van het Europese ETF-vermogen van 870 miljard euro eind 2019 tot 830 miljard euro eind juni 2020.

Ontwikkeling Europees ETF-vermogen

raex

Groeitrend stagneert

De ETF-instroom van 17,4 miljard euro in de eerste helft van 2020 ligt iets onder het langetermijngemiddelde. Sinds 2020 bedroeg de jaarlijkse inflow 36,2 miljard euro. Maar leggen we de instroom year-to-date naast die van de laatste paar jaar, dan is het beeld toch wel anders.

Zo werd in 2019 voor 106,7 miljard aan ETF's verkocht. Dit jaar wordt voor de Europese ETF-industrie zeker geen nieuw recordjaar, maar aan de positieve trend komt voorlopig geen einde.

Ontwikkeling van de Europese ETF-flow sinds 2020

raex

Vooral obligaties gewild

De verkoop van ETF's in de eerste helft van 2020 werd voornamelijk gedreven door de aankoop van obligatie-ETF's (+16,4 miljard euro), op zeer ruime afstand gevolgd door geldmarkt-ETF's (+1,1 miljard euro) en grondstoffen-ETF's (+1 miljard euro). Aandelen-ETF's (-1,4 miljard euro) daarentegen hadden te maken met uitstroom.

Waarom de keuze voor obligatie-ETF's? De uitgebreide stimuleringspakketten van centrale banken zijn onder meer bedoeld om de rentetarieven te verlagen. Dat wekt automatisch de koopklust van obligatiebeleggers op. Die rekenen op hogere koersen. Lage rentes zijn natuurlijk ook goed voor aandelen, maar de verhoogde volatiliteit op de beurzen maakt aandelenbeleggers onzeker, dus terughoudend.

Tweederde van het totale Europese ETF-vermogen bestaat uit aandelen. Obligaties blijven met 30% nog ver achter. Voor nu tenminste, want de verkoop van obligatie-ETF's verloopt zoals gezegd stormachtig.

Obligatie-ETF's bezig aan indrukwekkende inhaalslag

raex

Europese ETF-beleggers trekken zich terug uit opkomende markten

In tegenstelling tot de algemene trend waren aandelen wereldwijd (+4,9 miljard euro) de best verkochte Lipper-classificatie, gevolgd door bedrijfsobligaties wereldwijd in dollars (ook +4,9 miljard euro) en Amerikaanse staatsobligaties (+3,3 miljard euro).

Verkocht werden vooral ETF's in aandelen opkomende markten, aandelen EU en obligaties opkomende markten in lokale valuta. Opmerkelijk is ook dat Amerikaanse aandelen-ETF's dit jaar in de verkoop gingen.

Coronawinnaars en -verliezers

raex

iShares ook in 2020 topverkoper

De Europese ETF-markt is een bijzondere markt. Er zijn veel spelers, maar de marktaandelen zijn niet gelijkelijk verdeeld. De tien grootste ETF-partijen beheren 93,75% van het totaal beheerde Europese ETF-vermogen. Dit betekent dat de overige 39 ETF-verkopers samen slechts 6,25% hebben te verdelen. Verdere consolidatie ligt dus voor de hand.

Van de tien partijen die het nog redelijk goed doen, is er eentje die bijna de helft van de Europese markt in handen heeft. Ook in het eerste halve jaar was iShares de grootste. De dochter van BlackRock boekte een inflow van maar liefst 13,4 miljard euro, heel veel meer dan de nummer twee Vanguard (+3,9 miljard) en nummer drie Xtrackers (+2,6 miljard euro).

Eerst iShares en dan de rest

raex

ETF-kosten dalen weer

ETF's zijn dit jaar iets goedkoper geworden. Aangezien de lage kosten van ETF's een belangrijke drijfveer zijn om deze te kopen, is het de moeite waard om de ontwikkeling van de gemiddelde TER (totale kostenratio) van Europese ETF's te bekijken.

Deze blijkt in de afgelopen twaalf maanden met een basispunt te zijn gedaald tot 0,33%. Dit wijst op aanhoudende concurrentie in met name de markt voor traditionele ETF's. Deze producten lijken dermate veel op elkaar dat lage kosten het verschil moeten maken.

ETF-kosten per categorie

raex


Detlef Glow is hoofd research EMEA bij Lipper, een onafhankelijk fondsbeoordelaar. Glow heeft een MBA Financial Services van de University of Wales/Cardiff en een BA in Business Administration. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus