Nieuws

Verzekeraars goed voorbereid op coronacrisis

Verzekeringsconcerns waren begin dit jaar goed voorbereid op de coronacrisis. In hun portefeuilles zet onder meer de trend door richting meer beleggingen buiten de beurs om en nog meer aandacht voor ESG. Actief beheer wordt rücksichtslos verruild voor goedkoper en flexibele passieve oplossingen. Dat blijkt uit een onderzoek van Goldman Sachs AM.

Verzekeringsconcerns hebben in de coronacrisis niet zo veel veranderd aan hun beleggingsstrategie. De meeste van hen hadden zich al ruimschoots voor de crisis voorbereid op een periode met economische stagnatie, dalende koersen en verhoogde volatiliteit op de beurs. Dat is een van de conclusies die Goldman Sachs Asset Management (GSAM) trekt uit een wereldwijde enquête onder chief investment officers van 273 verzekeringsbedrijven.

Volgens Michael Siegel van GSAM hebben de gebeurtenissen van dit jaar ervoor gezorgd dat een aantal reeds eerder ingezette trends versterkt zijn. Dat betekent meer aandacht voor de zogeheten ESG-criteria (milieu, sociale omstandigheden en goed bestuur), meer beleggingen in ETF’s, meer beleggingen buiten de beurs om, en minder beleggingen in staatsobligaties, hedgefondsen en cash.

Van minderheid naar meerderheid

Over een iets langere periode bekeken is vooral het groeiende belang van de ESG-critera opmerkelijk. Zo was er onder cio's in 2017 nog een duidelijke minderheid die ESG belangrijk vond. In 2020 is dat omgeslagen in een meerderheid van 79%.

Probleem volgens de cio's is nog wel de precieze definitie van ESG. Dat is iets waar vrijwel alle verzekeraars mee worstelen. Denk bijvoorbeeld aan de vraag of een fossiele energiebedrijf nu wel of niet belegbaar is? Moet echt alles 100% duurzaam? En wie bepaalt dat?

Financial respression

Bij de beleggingen buiten de beurs om moeten we volgens GSAM vooral denken aan private equity (PE) en private debt (PD): twee beleggingsvormen die ook bij andere institutionele beleggers erg populair zijn. De investeringen in PE worden gefinancierd uit de verkoop van staatsobligaties, hedgefondsen en cash.

Vaak genoemde voordelen van PE en PD zijn de hogere risicopremie en “financial repression”, waarmee de cio’s doelen op de steeds strengere regulering van beursgenoteerde bedrijven door overheden en centrale banken. Buiten de beurs hebben beleggers daar minder last van.

Tenslotte is er een trend die volgens GSAM vooral in Europa erg sterk is, en dat is de overgang van actief beheerde fondsen naar ETF’s (+13% tegenover 2019). Van de verzekeraars maken inmiddels 58% gebruik van ETF’s in hun portefeuilles. Een reden daarvoor is dat ze goedkoper zijn, maar ook de grotere mogelijkheden voor diversificatie zijn belangrijk.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?