Nieuws

"Herstelpotentieel olieprijs beperkt"

Dit komt doordat er enkele onzekere factoren - risico van overproductie en het coronavirus bijvoorbeeld - zijn die vooral tot neerwaartse prijsrisico’s kunnen leiden, aldus ABN Amro.

In de nieuwste Energiemonitor schrijft Hans van Cleef, senior energie-econoom bij ABN Amro, dat sinds het dieptepunt in de prijs van olie in april de mondiale vraag naar olie weer is toegenomen.

"Nieuwe lockdowns leiden tot een lager verwacht herstel van de vraag naar olie. Het nieuws van een werkend vaccin zou deze risico’s overigens sterk doen afnemen."

De netto-afbouw van het productieverlagingsakkoord is ondertussen lager. Olieproducerende landen denken dit en volgend jaar toch meer olie af te kunnen zetten. Als dat niet lukt, zal dat de prijs drukken. 

Van Cleef: "We zien het risico van overproductie als de OPEC+ zich niet voor 100% aan hun eigen afspraken houden. Verder lijkt bij iedere prijsopleving er meer speculatie in de markt te komen dat de olieproductie van de VS toeneemt."

"Tot slot zou een periode van risico-aversie op de aandeelmarkten kunnen overslaan op de grondstoffenmarkten. Beleggers zullen dan openstaande grondstoffenposities van de hand doen en dan daalt de prijs. Al deze factoren kunnen het opwaarts potentieel voor de olieprijs negatief beïnvloeden en zelfs een neerwaartse correctie kunnen initiëren."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus