Nieuws

Beleggers kopen lokale obligaties tijdens coronacrisis

Nederlandse beleggers hebben tijdens de Covid-19-pandemie 12% meer binnenlands schuldpapier aangekocht. Maar daar zitten de steunaankopen van DNB ook bij, aldus de centrale bank.

Het bezit van binnenlandse schuldpapierportefeuille nam toe tot 457 miljard euro eind mei (+12%).

Beleggers verkochten buitenlands schuldpapier. Dit nam af van 761 miljard naar 723 miljard euro (-5%), zo becijfert DNB

"Met de aanhoudende grote aankopen van binnenlandse schuld steeg het bezit - gemeten in marktwaarde en exclusief opgelopen rente - van 406,2 miljard naar 456,7 miljard euro tijdens de coronacrisis (+12,4%). Dit is inclusief monetaire posities."

DNB kocht zelf veel

En daar zit de crux. Het is niet zo dat het Nederlandse volk massaal obligaties kocht. "Een verklaring voor de toename van het binnenlands bezit zijn de monetaire steunoperaties, waaronder het ECB aankoopprogramma wegens de pandemie (het PEPP). In de periode van maart tot en met mei waren de netto-aankopen van Nederlands publiek schuldpapier 13,6 miljard euro door DNB en de ECB vanuit de monetaire operaties, waarvan het overgrote deel door DNB."

"Een andere verklaring voor de grote aankopen van Nederlands schuldpapier is de omvang van Nederlandse schulduitgiftes door zowel de Nederlandse overheid als het bedrijfsleven. In totaal waren de netto-emissies 106 miljard euro tijdens de pandemie, tegenover 20,4 miljard euro in dezelfde periode vorig jaar."

"De grote binnenlandse aankopen tijdens de coronacrisis kunnen slechts deels verklaard worden door verkopen van buitenlands schuldpapier."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus