Nieuws

Ruim 50% meer geliquideerde hedgefondsen

In het eerste kwartaal is het aantal geliquideerde hedgefondsen met meer dan 50% toegenomen. Met name kleinere fondsen legden het loodje.

Afgelopen week meldde IEXProfs dat hedgefondsen momenteel in trek zijn bij institutionele beleggers die zich willen beschermen tegen een tweede golf van het coronavirus.

Toch is er geen breed gedragen vertrouwen onder beleggers. Vooral bij de kleinere hedgefondsen gaat de kaalslag door, zo blijkt uit een onderzoek Hedge Fund Research (HFR).

Volgens HFR steeg het aantal sluitingen van hedgefondsen in het eerste kwartaal met 54% tot 304. Daar stonden slechts 84 nieuwe hedgefondsen tegenover, het kleinste aantal sinds de financiële crisis van 2008.

Geen goede hedge

HFR geeft de schuld aan de relatief slechte resultaten in het eerste kwartaal. Zelfs na het sterke beursherstel in april en mei staan veel fondsen nog altijd op verlies. “De corona-pandemie heeft diepe sporen achtergelaten in de financiële sector,” zegt Kenneth Heinz, president van HFR.

De hedgefondsen hadden een negatief rendement van -11,3% in het eerste kwartaal. Eind mei was dit teruggebracht tot -5,1%. Door het grote aantal liquidaties en door koersverliezen zakte de gezamenlijke waarde van de beleggingsportefeuilles van hedgefondsen tot onder de 3000 miljard dollar.

Enkele bekende fondsen die de deuren moesten sluiten waren Parplus Partners, Malachite Capital Management en twee hedgefondsen van Allianz Global Investors.

Er wordt onderwijl steeds harder geklaagd over de slechte prestaties en enorme vergoedingen van hedgefondsen. Het heeft al geleid tot lagere fee's. De prestaties zijn minder eenvoudig te verbeteren.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus