Nieuws

Rendement staatsobligaties is wél te voorspellen

In de afgelopen decennia hebben veel empirische onderzoeken de voorspelbaarheid van rentetarieven onderzocht. De resultaten waren gemengd. Nieuw onderzoek van Robeco toont nu aan dat kapitaalmarktrentes wel degelijk goed zijn te voorspellen.

Beleggers proberen al langere tijd een manier te vinden om obligatiebewegingen systematisch te voorspellen. In hun nieuwe onderzoek getiteld Predicting Bond Returns: 70 years of International Evidence vonden Guido Baltussen, Olaf Penninga en Martin Martens van Robeco’s Quant Team een consistent bewijs van voorspelbaarheid van de obligatiemarkt.

Rentetarieven blijken volgens hen relatief nauwkeurig te voorspellen. Dit geldt niet alleen voor rentedalingen, maar ook voor rentestijgingen. Op basis van variabelen als waarde, momentum, economische groei en inflatie komen zij tot een sterke voorspelling van de renteontwikkeling.

Hun bevindingen gelden voor alle staatsobligatiemarkten, en voor elk decennium sinds de start van de steekproef (1950). Verder zijn de resultaten onafhankelijk van economische omstandigheden, ook tijdens langdurige perioden van stijgende (zoals in de jaren 60 en 70) of dalende tarieven, gedurende de drie decennia daarna. 

Klinkt ideaal, maar wat als alle grote obligatiebeleggers weten waar de rente naartoe gaat? Is er dan een kans dat de rente, eigenzinnig als die is, stiekem de andere kant opgaat? 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?