Nieuws

Zorg om inflatie overdreven

Beleggers hoeven zich niet zo druk te maken om inflatie. Vooral aandelen bieden goede bescherming.

Met oplopende begrotingstekorten, aantasting van handelsstromen en centrale banken die voor duizenden miljarden aan geld in de economie pompen, begint de angst voor inflatie onder beleggers op te lopen.

Toch is er volgens Nir Kaissar geen reden voor al te grote zorgen. In een stuk voor Bloomberg Opinions legt de financieel analist uit dat er de laatste 150 jaar maar enkele perioden zijn geweest waarin het brutorendement op aandelen lager was dan de inflatie.

Hij heeft daarbij als maatstaf een klassieke portefeuille genomen met 60% aandelen en 40% obligaties.

Kantje boord

Een van de weinige keren waarin het kantje boord was over een langere periode was in de jaren 70, toen er sprake was van een combinatie van lage economische groei en hoge inflatie.

Eind jaren 60 begonnen de consumentenprijzen langzaam op te lopen. In 1969 lag de inflatie op 6,2%, wat al drie keer zoveel was als het langetermijngemiddelde gedurende de 100 jaar ervoor.

En dat was nog maar het begin: in 1980 was de inflatie opgelopen tot 15% om vervolgens in 1983 terug te keren naar een normaler niveau.

Hedgen

U zou verwachten dat beleggingen moeite hadden dat tempo bij te benen. Toch viel dat alleszins mee. Het bruto rendement kwam tussen 1970 en 1982 in de Verenigde Staten uit op 7,8%. Na aftrek van inflatie bleef daar nog 0,1% per jaar van over. Niet veel dus, maar het was ook niet negatief.

Het is opvallend dat aandelen het veel beter deden dan obligaties. Aandelen rendeerden netto 0,3%, terwijl obligaties 0,8% in het rood belandden. Dat geeft aan dat aandelen toen een betere bescherming waren tegen inflatie.

Koersverlies

Bij obligaties zat de pijn vooral in koersverlies. Dat is logisch, want de meest voor de hand liggende manier om inflatie te bestrijden, is met een hogere rente en dat betekent dalende obligatiekoersen.

In de jaren 70 hadden vooral langlopende obligaties daar last van. Obligaties met een kortere looptijd konden de inflatie redelijk bijbenen.

Daar zit volgens enkele analisten ook het grootste risico voor de toekomst. Mocht de inflatie op gaan lopen dan zullen centrale banken vrij radicaal hun beleid moeten wijzigen. Voor obligaties lijkt dat meer pijn te gaan doen dan voor aandelen.

Voorlopig is het echter nog niet zover, en is deflatie een grotere zorg voor centrale bankiers.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

IEXFonds 40