Nieuws

Zo houdt AFM toezicht op duurzaamheid

In een position paper beschrijft de AFM op hoofdlijnen wat zij op het vlak van duurzaamheid verwacht van marktpartijen en hoe zij hier toezicht op gaan houden.

In het toezicht van de AFM op duurzaamheid staan drie uitgangspunten centraal:

  1. Ondernemingen stellen betrouwbare en toegankelijke informatie beschikbaar over duurzaamheidsfactoren in de bedrijfsactiviteiten.

  2. Financiële instellingen betrekken duurzaamheidsaspecten in hun bedrijfsvoering, productontwikkeling, risicomanagement en investeringsbeslissingen. Ook zijn zij hier transparant over.

  3. Consumenten en andere afnemers worden goed geïnformeerd en geadviseerd over duurzaamheidsfactoren ter ondersteuning van hun financiële beslissingen. Zij krijgen een product dat passend is bij hun behoefte.

De AFM heeft deze infographic gepubliceerd: 

AFM duurzaamheid

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?