Nieuws

Liever spaargeld dan obligaties

In volwassen markten zijn er amper nog staatsobligaties te vinden die meer rente opleveren dan inflatie. Dan liever spaargeld of geldmarktfondsen, is een van de adviezen van financieel adviseur Jonathan Clements.

De rente is al jaren laag, maar tot dit jaar werd er in de Verenigde Staten tenminste nog een rente uitgekeerd die op de lange termijn opwoog tegen inflatie. Daar is door de coronacrisis een einde aan gekomen.

Jonathan Clements, een financieel adviseur en initiator van de website Humble Dollar, raadt beleggers daarom aan afscheid te nemen van obligaties. Hij zet het effectief rendement van 0,7% op een tienjarige Amerikaanse staatsobligatie af tegen de verwachte inflatie van 1,2% per jaar.

Beleggers die deze obligaties tot aan het einde van de looptijd vasthouden, verliezen erop. Overstappen op (bedrijfs)obligaties van een lagere kwaliteit levert weliswaar iets meer rendement op, maar of dat opweegt tegen het hogere risico is de vraag. 

Afscheid van 60/40-portefeuille

Zijn eerste advies aan beleggers is dan ook over te stappen van een klassieke beleggingsportefeuille met 60% aandelen en 40% obligaties naar een portefeuille met 75% aandelen en 25% liquide middelen zoals spaartegoeden en geldmarktfondsen.

Het nadeel van spaartegoeden en geldmarktfondsen is dat ze ook maar weinig rendement opleveren. Daar staat tegenover dat ze in tegenstelling tot obligaties veel minder volatiel zijn. Met name voor gepensioneerden kan dit belangrijk zijn.

Het geeft immers minder onzekerheid en er is altijd een potje beschikbaar voor grotere uitgaven zoals de koop van een camper, een cruise, of een schenking aan de kleinkinderen.

Stel pensioen uit

Dit tweede advies van Clements is vooral gericht aan Amerikaanse beleggers, maar kan ook naar de Nederlandse situatie worden vertaald.

Beleggers die overwegen vervroegd met pensioen te gaan, moeten beseffen dat hier een prijskaartje aan hangt.

Elk jaar eerder stoppen met werken gaat ten koste van de maandelijkse pensioenuitkering. Het gaat hierbij vaak om fikse bedragen. 

Levensverzekering

Beleggers die toch vroeger willen stoppen met werken, kunnen volgens Clements beter vertrouwen op levensverzekeringen met een vaste uitkering dan obligaties.

De reden daarvoor is dat de dalende rente meer gevolgen heeft voor obligaties dan voor annuïtaire uitkeringen door een verzekeringsmaatschappij.

Belastingdruk verlagen

Het laatste advies van Clements is goed te kijken naar de fiscale gevolgen. Hij heeft het hier weer vooral over de Amerikaanse situatie, maar voor Nederland geldt dit net zo goed.

Wat is belastingtechnisch gunstiger? Een huis met hypotheek of een huurhuis met spaargeld op de bank? Sparen of aandelen? Aandelen die veel dividend uitkeren of juist niet?

Dat heeft allemaal invloed op het vermogen van beleggers. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus