Nieuws

UBS AM adviseert de aanschaf van Chinese obligaties

Hoge volatiliteit en lage rentes van staatsobligaties uit volwassen markten dwingen obligatiebeleggers te kijken naar alternatieven. UBS AM ziet kansen voor Chinese staatsschuld en obligaties van Chinese beleidsbanken.

Mede door de kwantitatieve verruiming van centrale banken moeten beleggers inmiddels over 36% van het staatspapier van volwassen markten rente betalen. Dit heeft de obligatiemarkt volatieler en sterker gecorreleerd gemaakt, aldus UBS AM in het uitgebreide rapport China Fixed Income – Investing in a new world.

Sterker, de wereldwijde economische onzekerheid heeft de volatiliteit van obligaties uit sommige ontwikkelde landen op jaarbasis naar dubbele cijfers gestuwd.

Ofwel, er is veel voor te zeggen om naar kansrijkere obligatie-alternatieven te zoeken. UBS AM heeft ze inmiddels gevonden. De Zwitserse vermogensbeheerder ziet goede kansen voor Chinese overheidsobligaties en obligaties van Chinese beleidsbanken. UBS AM geeft vijf redenen:

1. Aantrekkelijke yields
Chinese obligaties bieden hoge rentes in vergelijking met staatsobligaties uit andere landen. UBS AM verwacht dat dit, gezien het Chinese monetaire beleid, voorlopig zo blijft.

2. Lage volatiliteit
Hoewel China een opkomende markt is, zijn de Chinese obligatiemarkten duidelijk minder volatiel dan de wereldwijde markten. Dit komt volgens UBS AM vooral omdat de lokale markt wordt gedomineerd door lokale beleggers en omdat de Chinese bankensector een groot deel van de Chinese obligatiemarkt in handen heeft.

3. Weinig correlatie met andere markten
De Chinese markt is weinig gecorreleerd met wereldwijde benchmarks. Zo worden de Chinese economie en beleidscycli minder beïnvloed door het beleid van de Amerikaanse centrale bank of de volatiliteit van de banksector in de VS dan westerse economieën. "De Chinese markten zijn grotendeels immuun voor het beleid in de VS omdat het land zijn eigen schuld grotendeels zelf financiert. De binnenlandse kapitaalmarkt is nog nauwelijks in buitenlandse handen, waardoor de correlatie met de wereldwijde markten dus laag is en dit voorlopig zo zal blijven."

4. Veilige haven
Chinese staatsobligaties hebben tijdens onzekere beurstijden goed gepresteerd, wat ze een veilige haven maakt voor wereldwijde beleggers, aldus UBS AM.

5. Historisch lage hedgingkosten
De kosten voor hedging naar de yuan zijn historisch laag, waardoor het voor beleggers een goed instapmoment is.

Kennis van de markt

Toch zijn er ook op de Chinese markt nog behoorlijk wat zaken waar beleggers rekening mee moeten houden. De bedrijfsstructuren zijn anders dan in westerse landen, evenals de banden van bedrijven met de staat. Ook kunnen er problemen met liquiditeit optreden, en is het geen geheim dat ook China zucht onder een groeiende schuldenberg.

Maar China’s stijgende status als een van de grootse economieën ter wereld, de opkomst van de yuan als reservevaluta, de demografische veranderingen en de groei van de pensioensector maken het land volgens UBS AM onvermijdelijk voor beleggers.

Belangrijk daarbij is wel dat beleggers een buitenpost hebben in China zelf. Kennis van de lokale markt is een must om succesvolle beleggingskeuzes te kunnen maken, aldus UBS AM.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen