Nieuws

DNB: Economische recessie onontkoombaar

De economische schade van de coronapandemie in het eerste en tweede kwartaal van 2020 is dermate omvangrijk, dat een diepe, vrijwel wereldwijde economische recessie onontkoombaar is, aldus DNB.

In de raming voor 2020 daalt het bbp in Nederland met 6,4%, bijna twee keer zo hard als tijdens de kredietcrisis. Halverwege 2020 treedt langzaam maar gestaag het herstel in, resulterend in een bbp-groei van 2,9% in 2021 en 2,4% in 2022. Dit blijkt uit de nieuwe halfjaarlijkse ramingen van De Nederlandsche Bank, die vandaag zijn gepubliceerd.

Per inwoner daalt het reële bbp dit jaar in één klap naar het niveau van 2015. De grootste negatieve effecten van de Covid-19-schok zijn te verwachten in het tweede kwartaal van 2020.

Dit komt volgens de centrale bank niet alleen door de initiële schok van de lockdown, maar ook door de verdere gevolgen voor de bestedingen. Onder andere door afnemend vertrouwen, meer onzekerheid en inkomensverlies, zullen huishoudens, bedrijven en buitenlandse afnemers hun bestedingen naar verwachting flink reduceren.

Werkloosheid omhoog

"De particuliere consumptie krimpt in 2020 met 7,6%. De bedrijfsinvesteringen (exclusief woningen) nemen af met 13,9% en de uitvoer daalt met 10,9%. Enig tegenwicht komt van de overheidsbestedingen, die met 3,1% groeien. De bestedingscategorieën die in 2020 het sterkst krimpen, laten in de jaren daarna het grootste herstel zien."

De werkgelegenheid neemt flink af in 2020 en 2021, aldus DNB. "Daardoor gaat de werkloosheid dit jaar omhoog naar 4,6% van de beroepsbevolking en stijgt deze volgend jaar verder naar 7,3%. In 2022 volgt weer een daling naar 5,7%."

De HICP-inflatie is in de hele ramingsperiode laag. Dit jaar komt de inflatie (0,8%) vooral laag uit door de scherp gedaalde olieprijs. Hoewel bedrijven met extra kosten te maken krijgen, overheerst in de periode daarna gemiddeld genomen het effect van de vraaguitval en loopt de inflatie slechts licht op, naar 1,1% in 2021 en 1,5% in 2022, berekent DNB. 

Rode cijfers

De overheidsfinanciën maken in 2020 een grote omslag, van een comfortabel overschot naar een tekort van 6,4% bbp. Daarbij zijn de maatregelen tot en met het tweede steunpakket van 20 mei in de raming opgenomen.

Ook in 2021 en 2022 schrijft de overheid rode cijfers. Na een scherpe stijging met ruim 9 procentpunt in 2020 loopt de schuldquote in de jaren daarna geleidelijk verder op tot gemiddeld ruim 63% bbp in 2022.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?