Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. De afgelopen vijftien jaar heeft hij als beleggingsprofessional gewerkt bij onder andere AXA IM, Sector Investment Managers en Petercam. Ubbels is specialist op het gebied van asset allocatie. Apha Research brengt op regelmatige basis rapporten uit over asset allocatie, waaronder de maandelijkse Asset Allocatie Consensus, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeherders worden verzameld. Diverse malen per jaar organiseert Alpha Research seminars over belangrijke topics voor vermogensbeheerders.
Nieuws

Topassetallocators positiever over aandelen dan consensus

De top 15-assetmanagers is duidelijk optimistischer over aandelen dan de rest. Waarom zien deze professionals het zo zonnig in? Vooral dankzij de omvangrijke steunpakketten van overheden en centrale banken, aldus Eelco Ubbels.

Een analyse van actuele researchrapporten van 55 grote assetmanagers laat zien dat de meningen gelijk verdeeld zijn. De consensus komt uit op een neutrale weging voor aandelen. Ruim 34% is positief, 35% is neutraal en 31 % adviseert om aandelen te onderwegen.

April 2020 was een goede maand voor aandelen. Nu in mei, in de coronacrisis, probeert de top 15-assetallocators in te schatten wanneer de coronacrisis over het hoogtepunt heen is, wanneer er weer meer kan worden gewerkt, zodat de economie weer kan herstellen.

Ze schatten in hoe zwaar de recessie zal zijn en wat het positieve effect van de stimulerende fiscale en monetaire maatregelen zal zijn. Dat laatste blijkt veelal de doorslag te geven bij positieve aanbevelingen.

Deze assetmanagers zijn overwogen aandelen

Aberdeen Standard Investment: "Comfortabel bij posities"

De koersval van aandelen heeft een negatieve impact gehad op de prestaties van de portfolio. Echter, op deze koersniveaus voelen wij ons comfortabel bij onze posities; het sentiment, monetaire- en waarderingssignalen dragen bij aan een positieve positionering voor aandelen."

Neuberger Berman: "Katalysator voor herstel"

"De aankomende weken zullen waarschijnlijk worden gedomineerd door meer onzekerheid en volatiliteit, met mogelijk een nieuwe daling op aandelen- en obligatiemarkten. Wij verwachten dat er in mei of juni er een top komt in het aantal coronabesmettingen in de VS. Dat kan een katalysator voor economisch herstel zijn."

Barclays: "Risico-rendementsprofiel voor aandelen sterk verbeterd"

"Het sentiment onder beleggers is ontzettend bearish gezien de recente marktbewegingen. Er is misschien meer volatiliteit op de korte termijn maar over een langere tactische horizon denken wij dat het risico-rendementsprofiel voor aandelen sterk is verbeterd."

Northern Trust: "Steunmaatregelen omvangrijk"

"Bedrijfswinsten staan onder druk door de recessie die het coronavirus heeft veroorzaakt. Beleggers proberen te te schatten hoe de winstcijfers in 2021 er uit zullen zien en zullen aandelen op deze manier waarderen. Wij blijven overwogen Amerikaanse aandelen door de omvang van de steunmaatregelen, zowel monetair als fiscaal."

BlackRock: "Voorkeur voor kwaliteitsaandelen"

"Wij hebben eerder ons advies voor wereldwijde aandelen verlaagd naar neutraal. De wereldwijde economische activiteit is bijna gestopt om de verspreiding van het coronavirus te beperken. De veelvuldige beleidsreacties bieden steun voor aandelen. Wij hebben een voorkeur voor kwaliteitsaandelen en voor economieën die gesteund worden door een ruim beleid. Wij geven de voorkeur aan herweging richting benchmarkwegingen als markten dalen."

Deze assetmanagers zijn neutraal over aandelen: 

Franklin Templeton: "Daling van de volatiliteit"

"Bedrijfswinsten zullen omlaag komen en uiteindelijk zal economisch herstel nodig zijn om wereldwijde aandelen te stutten. Winstmarges zijn immers over hun top heen. Beleggers blijven bezorgd over het negatieve risico van investeringen. Echter, wij anticiperen op een daling van de marktvolatiliteit en denken dat dat samen met steun op het gebied van liquiditeit tegengewicht zal bieden aan deze zorgen. Langetermijnwaarderingen zijn verbeterd, wat ons meer positieve oordeel over aandelen weerspiegelt.

LGT Capital Management: "Wereldwijde winstrecessie"

"De pandemie heeft aandelenwaarderingen onder zware druk gezet. Binnen een aantal weken is het sentiment van investeerders compleet verandert; van zelfgenoegzaamheid naar risico-aversie. Hoewel de prijzen zijn gedaald met ongeveer 30%, zijn aandelenwaarderingen pas op neutraal niveau. Nu toekomstige winsten compleet zijn verdwenen, houden we rekening met een wereldwijde winstrecessie."

Aegon AM: "Redelijk onzeker"

"Op basis van een tactische horizon hanteren wij een neutrale weging in aandelen ten opzichte van obligaties en ten opzichte van alternatieven. Momenteel is de situatie op de financiële markten redelijk onzeker."

Deze assetmanagers zijn onderwogen aandelen: 

Amundi: "Voorkeur geven aan liquiditeit"

"Aandelen hebben, met de S&P 500 die in slechts zeventien handelssessies is gedaald naar een bearmarket, de snelste correctie ooit achter de rug. Markten zijn omgekeerd van weer oplopende winsten naar een winstrecessie nu. Echter, een diepe en langdurende winstrecessie is nog steeds niet ingeprijsd, maar als het gebeurd (niet ons standaardscenario) zal dat leiden tot een nog verdere daling van aandelenkoersen. Aan de andere kant, zolang de markt moeite heeft om nieuwe data en de potentiële impact van steunmaartegelen te verwerken, zal de volatiliteit erg hoog blijven. Beleggers zullen dus een risicobalans moeten vinden en de voorkeur geven an liquiditeit."

ING Investment Office: "Slecht nieuws niet ingeprijsd"

"Als we waarderingen vergelijken met die van voorgaande recessies, denken wij dat nog niet al het slechte nieuws in de aandelenkoersen zit. Daarom kiezen wij ervoor om de weging van aandelen - die neutraal was maar door koersdalingen onderwogen was geraakt - te handhaven."

Fidelity: "Meer inkomenszekerheid dan van aandelen"

"Gezien de macro-economische verslechtering, houden wij een voorkeur voor activaklassen die hoger zitten in de kapitaalstructuur, met een hogere zekerheid van inkomen in vergelijking met aandelen en zullen wij zoeken naar mogelijkheden met een asymmetrisch risico-beloningsprofiel."

Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. Op IEXProfs presenteert hij regelmatig zijn visie op assetallocatiekwesties, gebaseerd op de database van Alpha Research, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeheerders worden verzameld. Deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Twitter: @eelcoubbels.

Lees meer

De impact van het coronavirus