Nieuws

Fondsmanagers: Dit is een bearmarktrally

Uit de maandelijkse enquête van Bank of America Merrill Lynch onder fondsmanagers blijkt dat een overgrote meerderheid rekent op een nieuwe beurscorrectie. Er is wel iets meer optimisme over groeiherstel.

Een grote meerderheid van de fondsmanagers gelooft dat de beurs momenteel in een bearmarktrally zit. Dat blijkt uit de mei-enquête van de Bank of America Merrill Lynch onder 223 fondsmanagers.

Uit het vragenrondje blijkt dat twee op de drie  fondsmanagers gelooft dat de enorme koerssprong van de laatste weken van tijdelijke aard is, terwijl een kwart van hen denkt dat de koersen kunnen blijven stijgen.

De beurspessimisten zijn vooral bang voor een tweede griepgolf (52% van alle respondenten).

U of W

Ten opzichte van de vorige enquête in april is er wel iets meer optimisme over de economische groei. Een op de tien fondsmanagers gelooft nog altijd in een V-vormig herstel van de economie. 75% van de respondenten gaat daarentegen uit van een U-vormig of W-vormig (double dip) herstel.

Gemiddeld denken de fondsmanagers dat het tot november zal duren voor de wereldwijde maakindustrie terug is op zijn normale niveau. Dat is iets eerder dan in april nog werd gedacht.

5,7% cash

Dat er een grote mate van scepsis is over de rally blijkt onder meer uit het feit dat de fondsmanagers 5,7% cash aanhouden. Dat is weliswaar iets minder dan in april (5,9%), maar zit wel ruim boven het lange termijngemiddelde van 4,7%. 

Sectoraal is het duidelijk dat bijna iedereen Amerikaanse groei en technologieaandelen wil hebben, terwijl men de zogeheten waarde-aandelen links laat liggen. Het sentiment is wat dat betreft volgens de assetmanager vergelijkbaar met de kredietcrisis van 2007-2008.

Teveel schulden

Een grote zorg op de lange termijn zijn de bedrijfsschulden. Bijna driekwart van de fondsmanagers wenst dat bedrijven hun schuldenlast omlaag brengen.

Daar staat 15% tegenover die wil dat bedrijven meer investeren en 7% die hoopt op inkoop van eigen aandelen en/of hogere dividenduitkeringen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie