Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. De afgelopen vijftien jaar heeft hij als beleggingsprofessional gewerkt bij onder andere AXA IM, Sector Investment Managers en Petercam. Ubbels is specialist op het gebied van asset allocatie. Apha Research brengt op regelmatige basis rapporten uit over asset allocatie, waaronder de maandelijkse Asset Allocatie Consensus, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeherders worden verzameld. Diverse malen per jaar organiseert Alpha Research seminars over belangrijke topics voor vermogensbeheerders.
Nieuws

Assetallocators: EM interessant, maar nu even niet

De meerderheid van assetmanagers heeft een neutrale visie over emerging markets. Vooral vanwege kortetermijnzorgen over de negatieve coronacrisiseffecten.

Hoewel de consensusopinie voor emerging markets op overwogen staat, heeft 65% van de top 15-managers een neutrale opinie. In het neutrale kamp is de teneur over emerging markets vrij positief, alleen zijn de kortetermijnzorgen over groei - vooral het gebrek daaraan - dusdanig dat het resulteert in een neutraal standpunt. 

Assetmanagers zijn onderwogen omdat ze denken dat emerging markets slecht gepositioneerd zijn om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Het gezondheidszorgstelsel is vaak zwak en de politiek vaak instabiel en daarbovenop komt nog de vraaguitval in hun belangrijkste export markten.

Assetmanagers zijn overwogen omdat ze verwachting dat de economische groei wereldwijd sterk zal herstellen, hetzij een V-vormig herstel of iets meer U-vormig op middellange termijn, waarbij emerging markets ook gesteund worden door een zwakkere dollar.

Dit vinden assetmanagers met een neutrale visie op emerging markets:

Amundi: "Focus op bedrijven met veel lokale klanten"

"Wij focussen ons op bedrijven die zich vooral richten op binnenlandse consumptie. Die zijn daardoor niet zo vatbar voor de negatieve effecten van coronavirus en kunnen hun voordeel doen met een sterke binnenlandse vraag, of de verschuiving in de waardeketen. Denk aan Rusland, Indonesië en Vietnam." 

Barclays: "Positievere toon handelsoorlog China-VS"

"De koersen van aandelen uit opkomende markten zijn flink gestegen dankzij de positievere toon over de handelsoorlog tussen China en de VS. Beleggers zijn hierdoor minder pessimistisch over het groeivooruitzicht. Wij denken dat er ruimte is voor het verbeteren van het sentiment over EM-aandelen en houden de voorkeur voor ontwikkelde markten. Vandaar onze neutrale visie op EM." 

Blackrock: "Centrale banken blijven verruimen"

"Wij verwachten dat aandelen uit opkomende markten na de schok voordeel hebben van een wereldwijd economische herstel. Centrale banken uit opkomende landen blijven hun beleid waarschijnlijk verruimen. Dat ondersteunt markten en economische groei."

Candriam: "Stemming onder belegger bedrukt"

"De onzekerheid over het coronavirus weegt op de stemming onder beleggers. De macro-economische statistieken die voor de verspreiding van het virus verzameld waren, wezen erop dat de economische cyclus uitbodemde en herstel aanstaande is." 

Franklin Templeton: "EM is op lange termijn aantrekkelijk"

"Risico's op een dip in de wereldwijde economische groei liet het ideosyncratische risico en onderliggende cyclische aard van opkomende markten zien. Echer, waarderingen van aandelen in emerging markets blijven aantrekkelijk ten opzichte van ontwikkelde markten. Wij verwachten een balans tussen groeiproblemen en optimisme over de aantrekkelijkheid op lange termijn voor opkomende markten."

JP Morgan: "China als eerste erboven op"

"China lijkt het eerste land dat de crisis te boven is gekomen en waar de economische activiteit weer is opgestart." 

Deze assetmanagers zijn overwogen aandelen EM: 

Aberdeen Standard Investment: "EM profiteren van een zwakke dollar"

"EM hebben veel last gehad door hun cyclische karakter. Bovendien zijn de bijbehorende munteenheden ook zwak. We hanteren de visie  overwogen omdat wij denken dat de wereldeconomie weer zal herstellen van de coronacrisis en emerging markets profiteren van een zwakkere dollar de komende maanden."

KBC: "Gemixte geluiden uit EM"

"De Chinese economie herpakt zich geleidelijk na een periode van tragere groei. Door de handelsoorlog met de VS kwam er heel wat economische overheidsstimulus, wat de economie ten goede kwam. De economische impact van het coronavirus wordt met nieuwe stimulus te lijf gegaan. Ook in andere landen van opkomend Azië vertraagde de groei in 2019, al zijn er duidelijke tekenen van stabilisatie. De winstverwachtingen voor bedrijven in opkomend Azië liggen vrij hoog voor 2020, maar zijn realistisch gegeven de sterkere economische groei en betere verwachtingen voor de wereldhandel. Brazilië herstelt traag maar zeker. In het derde kwartaal versnelde de groei naar het snelste tempo in drie jaar. Het producentenvertrouwen verbeterde in de voorbije maanden. In Mexico dalen de vertrouwensindicatoren sinds maart 2019 en is er geen economische groei. Centraal-Europa kent een stevige, maar intussen vertragende groei. De arbeidsmarkt blijft sterk, maar de hoge loonstijgingen wegen wel op de bedrijfsresultaten en het producentenvertrouwen. De regio moeten kunnen profiteren van de economische stabilisering in de eurozone. Rusland en Turkije ten slotte, zijn kleine markten met grote politieke en economische onzekerheid."

BMO: "Fundamentele plaatje blijft hetzelfde"

"Angst voor het coronavirus domineert, hoewel de consensus in EM koop de dip is. Het fundamentele plaatje voor de aankomende maanden blijft onveranderd. Het blijft afwachten of virus weer meer slachtoffers zal maken. Aankomende maand kijken wij naar de verschillen tussen een v-vormig herstel tegenover de onzekerheid over wanneer de viruspiek ontstaat."

Deze assetmanager is onderwogen

LGT Capital Management: "Niet op alle EM tegenwind"

"Veel minder ontwikkelde economieën hebben een zwakker gezondheidszorgstelsel en zijn politiek instabiel, waardoor er minder efficiënt gereageerd kan worden op de coronacrisis. Verder hebben deze landen last van een plotselinge terugval van de exportvraag. Lagere olieprijzen en een sterkere dollar worden ook als tegenwind beschouwt door sommige, maar niet alle opkomende markten."

Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. Op IEXProfs presenteert hij regelmatig zijn visie op assetallocatiekwesties, gebaseerd op de database van Alpha Research, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeheerders worden verzameld. Deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Twitter: @eelcoubbels.

Lees meer

Assetallocatie