Nieuws

Duurzaam indexbeleggen gaat naar 1,2 biljoen dollar in tien jaar

De grote groei van duurzaam indexbeleggen moet nog beginnen. Marktleider iShares verwacht een verzesvoudiging in de komende tien jaar.

BlackRock, moeder van iShares, verwacht dat het belegde vermogen van duurzame indexfondsen en ETF’s het komende decennium met een biljoen dollar groeit tot 1,2 biljoen dollar. Vier factoren zijn daarvoor verantwoordelijk, zo staat in het uitgebreide rapport Reshaping sustainable investing.

  1. Duurzaamheid verbetert rendement - "Er zijn steeds meer aanwijzingen dat ESG-criteria een positieve invloed hebben op het rendement."

  2. Meer data leiden tot meer duurzame indexfondsen - "Bedrijven geven steeds meer informatie vrij over hoe ze met ESG-kwesties omgaan en die informatie wordt steeds meer gestandaardiseerd. Dit helpt ESG-ratingfirma's, dataverzamelaars en gespecialiseerde dataproviders tot het verbeteren van duurzame indices."

  3. ESG-beleggen tegen een fractie van de kosten - "iShares is ervan overtuigd dat indexbeleggen hetzelfde zal doen voor duurzaam beleggen als wat het eerder voor beleggen in traditionele aandelen en obligaties heeft gedaan. Tot voor kort was duurzaam beleggen vrijwel uitsluitend mogelijk via actieve strategieën met hoge vergoedingskosten. Wereldwijd is de gemiddelde vergoeding voor actief beheerde duurzame beleggingsfondsen vijf keer zo hoog als die van duurzame ETF’s van iShares."

  4. Toename duurzame keuzemogelijkheden - "Met duurzame indices kunnen beleggers sectoren en industrieën uitsluiten en eenvoudig het de ESG-gehalte van hun portefeuille verbeteren. De duurzame mogelijkheden worden steeds breder."

    Philipp Hildebrand, vice-voorzitter van BlackRock: “Er is een enorme verplaatsing aan de gang van kapitaal naar duurzame beleggingsstrategieën die alleen maar sneller gaat. De weerbaarheid van duurzame strategieën tijdens de aanhoudende onrust op de markt is opmerkelijk. De betere portefeuilleresultaten zullen de vraag naar duurzame beleggingsbouwstenen stimuleren. Indexproducten maken grootschalige integratie van duurzame criteria in de portefeuilles van vermogensbeheerders en instellingen over de hele wereld mogelijk, en we staan nog maar aan het begin."
De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus