Nieuws

Crash olieprijs: Zorg of zegen?

Vijf Nederlandse topbeleggers over de beursimplicaties van de huidige ultra lage olieprijs. "Een prijs onder de twintig dollar is echt slecht." Maar ook: "De lage olieprijs is geen rem op de energietransitie."

Bob Homan, hoofd Investment Office van ING

"De ultra lage olieprijzen pakken voor de wereldeconomie niet goed uit."

“Nee, de instorting van de olieprijs verbaast me niet. Het aanbod is nog redelijk op peil, maar de vraaguitval is enorm. Voor een kortetermijnmarkt als de oliemarkt heeft dat enorme gevolgen. Nu de opslagtanks vol zijn, zullen er pompen moeten worden uitgezet. Veel schalieolieputten gaan zeker dicht, maar er is nog een hele weg te gaan, totdat vraag en aanbod weer enigszins in evenwicht zijn. In 2000 bedroeg de olieprijs een tientje, maar toen was de situatie minder uitzichtloos dan nu.”

Bob Homan van ING

“In ons beleggingsbeleid hebben we energie op onderwegen gezet. We zitten alleen nog in een paar oliemajors want die overleven het wel. We blijven weg bij de kleine oliebedrijven en toeleveranciers, want die kunnen omvallen als de crisis te lang duurt."

“Per saldo pakken de ultra-lage olieprijzen voor de wereldeconomie niet goed uit"

"Nee, ik heb niet het idee dat de olieprijsval grote negatieve gevolgen heeft voor duurzame beleggers. De lage olieprijs zal de groei van zonne- en windenergie wat verminderen, maar het belang van de olieprijs voor de groei van alternatieve energieën is tegenwoordig minder groot dan vijf jaar geleden. En vergeet niet, de lage olieprijs, en daardoor ook de lage prijzen van veel andere grondstoffen, heeft de productiekosten van bijvoorbeeld windmolens sterk verlaagd.”

“Per saldo pakken de ultra-lage olieprijzen voor de wereldeconomie niet goed uit. De sweetspot ligt tussen de 40 dollar en 60 dollar per vat. Dat is een goede prijs voor consumenten, terwijl de oliesector nog winst maakt. Olieprijzen onder de 20 dollar zijn echt slecht. Uiteindelijk zal de olieprijs wel weer opkrabbelen, maar snel zal het niet gaan. Ik schat dat de olieprijs volgend jaar 30 procent hoger staat dan nu.”

Oieprijs (WTI) nog nooit zo goedkoop

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Ralph Wessels, beleggingsstrateeg ABN AMRO

"Wij houden rekening met een olieprijs van 45 dollar aan het einde van het jaar"

“De instorting van de olieprijs heeft twee oorzaken. Rusland heeft onlangs de OPEC-deal laten klappen om de schalieoliebedrijven in de VS pijn te doen. Bij elke productiebeperking van OPEC bleven de Amerikanen namelijk gewoon doorproduceren, waardoor hun marktaandeel toenam. Daar had Rusland genoeg van. Inmiddels is er afgesproken om de olieproductie met 10 miljoen vaten te beperken. Dat is niet genoeg, want de daling van de olieprijs is vooral het gevolg van vraaguitval, omdat de wereldeconomie grotendeels is stilgevallen. Inmiddels houden wij rekening met een olieprijs van 45 dollar aan het einde van het jaar, ervan uitgaande dat de economie dan weer op gang is gekomen en dat het een tijd duurt, totdat alle olievoorraden, die in de afgelopen weken zijn aangelegd, weer zijn geslonken.”

Ralph Wessels van ABN Amro

“In de Amerikaanse highyieldmarkt, waarin veel schuld van schaliebedrijven zit, zaten we aan het begin van het jaar gelukkig onderwogen. Met het instappen van de Fed zijn de spreads inmiddels wel een stuk ingekomen. De Fed koopt niet de hele highyieldmarkt, maar alleen fallen angels. Dat maakt dat we deze markt nog altijd terughoudend benaderen. Dat geldt ook voor grondstoffen in het algemeen. We hadden dit jaar geen allocatie naar grondstoffen en zijn niet van plan nu wel in te stappen. Grondstoffen zijn laat-cyclisch, dus eerst zal de economie moeten zijn hersteld, totdat ook grondstoffenprijzen weer zullen stijgen.”

“Voor onze duurzaamheidsportefeuilles verandert er weinig. Die zitten a priori niet in grondstoffen en de oliesector. Omdat duurzame bedrijven in de regel beter worden geleid hebben onze duurzame portefeuilles het beter gedaan dan de normale portefeuilles. Grote kans dat de huidige crisis goed uitpakt voor duurzame beleggers. Er zijn geluiden dat politici het geven van staatssteun of nieuwe overheidsinvesteringen zullen verbinden aan duurzaamheidsdoelen, zoals het verdrag van Parijs.”

"Grote kans dat de huidige crisis goed uitpakt voor duurzame beleggers"

“Al met al is de lage olieprijs zorgelijk. Het is een afspiegeling van wat er met de economie gebeurt. Maar we hebben niet te maken met een klassieke recessie. Als er een einde komt aan de lockdowns, dan kan de wereldeconomie snel herstellen.”

Bas-Jan Blom, hoofd beleggingsfondsen ASN

"De crash van de olie-industrie is zeker geen rem op de energietransitie"

“De lage olieprijs verandert niets aan ons beleggingsbeleid. Wij beleggen vanuit duurzaamheidsoverwegingen niet in de olie-industrie en in toeleveranciers. De crash van de oliesector heeft dus ook geen negatieve invloed op de beleggingsresultaten. Die hele daling van de olieprijs gaat aan ons voorbij. Nou ja, voor de energietransitie zou de huidige crisis in de olie-industrie wel eens gunstig kunnen uitpakken, doordat het investeerders aanzet na te denken of fossiele energie nog wel toekomst heeft.”

Bas-Jan Blom van ASN Bank

“Ik ben niet bang dat de lage olieprijs een rem is op duurzaamheidsprojecten. Bij eerdere oliedips gingen de investeringen in verduurzaming altijd gewoon door. Mensen kijken verder dan alleen het kostenplaatje. Bovendien hebben landen zich gecommitteerd aan het Verdrag van Parijs. Regelgeving heeft een veel belangrijkere impact op verduurzaming dan de ontwikkeling van de olieprijs."

"De olie-industrie is, hoe je het wendt of keert, enorm milieuvervuilend”

"Volgens mij zou de huidige lockdown het proces van verduurzaming wel eens kunnen versnellen. Neem de mensen in India. Die hebben altijd geleefd in een laag van smog, maar zien nu voor het eerst in hun leven de toppen van de Himalaya weer omdat de lucht zo schoon is. Dat kan voor een blijvende verandering voor zorgen, en die verandering is niet positief voor de fossiele industrie. Die industrie is, hoe je het wendt of keert, enorm milieuvervuilend.”

Beleggingsstrateeg Peter van der Welle van Robeco

"De daling van de olieprijs maakt ons voorzichtig met aandelen"

“De crash van de olieprijs is voor beleggers met risky assets in de portefeuille zeker iets om zorgen over te hebben. De olieprijs is de kanarie in de kolenmijn, die vertelt hoe diep de vraaguitval is van de wereldeconomie als gevolg van de lockdowns. De huidige divergentie tussen de oliemarkt en de aandelenmarkt is een weerspiegeling van de schade aan de wereldeconomie en hoe effectief centrale banken zijn geweest om de risico’s van risky assets te beperken. De daling van de olieprijs wijst op de neerwaartse risico’s van aandelen en in mindere mate van high yield. Op basis van de historische correlatie tussen olie en aandelen zou de S&P op basis van de huidige olieprijs moeten terugvallen naar 2400.”

Peter van der Welle van Robeco

“In de multi-assetportefeuille hebben we een kleine onderweging van aandelen. Dat heeft niet alleen te maken met de olieprijs. Zeker Amerikaanse aandelen zijn nog altijd bovengemiddeld duur. Een nieuwe bullmarkt is volgens ons nog niet begonnen. High Yield en investment grade hebben we wel overwogen. Wij kopen wat centrale banken kopen. Bovendien hadden highyield en investment grade het recessierisico meer ingeprijsd dan aandelen. Bedrijfsobligaties lopen in de economische cyclus voorop. Dat maakt ze in de huidige cyclus ook aantrekkelijker.”

"Wij kopen wat centrale banken kopen"

“Uiteindelijk leiden lage olieprijzen tot een nieuw evenwicht van vraag en aanbod. Tot dan zal de volatiliteit van de oliemarkt enorm zijn. Op basis van de futures staat de olieprijs (Brent) over een jaar iets boven de 30 dollar. Wat de olieprijs op korte termijn doet, valt niet te zeggen. Daar is de huidige volatiliteit van 80% veel te groot voor.”

Jelte de Boer, hoofd beleggingen van Optimix

"De crash van de olieprijs is een verhaal van plussen en minnen"

“De lage olieprijs heeft weinig effect op ons beleggingsbeleid. We kijken breder. Het opheffen van lockdowns, de acties van de centrale banken zijn voor ons belangrijker. De crash van de olieprijs is een verhaal van plussen en minnen. Oliebedrijven hebben er last van, maar consumenten niet. Voor sommige opkomende landen is het een ramp, anderen profiteren juist. Eind maart hebben we de aandelenweging opgehoogd, vooral vanwege het expansieve beleid van overheden en centrale banken. Die keuze heeft goed uitgepakt.”

Jelte de Boer van Optimix


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

De impact van het coronavirus