Nieuws

Institutionele beleggers blij met illiquide beleggingen

Beleggingsconsultant bfinance onderzocht de reacties van institutionele beleggers op de coronacrash. Nederlandse beleggers blijken opvallend trouw aan hun beleggingsstrategie.

Beleggingsconsultant bfinance heeft onlangs een enquête gehouden onder institutionele beleggers. Het hoofddoel van de peiling (19-20 maart) was om na te gaan hoe zij de coronacrisis het hoofd bieden en met name of er tevredenheid bestaat over de ingezette strategieën.

Aan de opiniepeiling deden 260 grote investeerders mee uit 28 landen, samen goed voor 2,5 biljoen dollar aan beheerd vermogen. Maar liefst 36 van de ondervraagden kwamen uit Nederland.

Zo'n 49% van de respondenten vertegenwoordigt pensioenfondsen, 15% verzekeraars, 13% vermogensbeheerders of stichtingen en 6% family offices.

Positieve spreidingseffecten vallen tegen

De institutionele beleggers hebben veelal gebruik gemaakt van beleggingen in investment grade credit om het aandelenrisico te verminderen, maar heel erg tevreden zijn zij niet met de resultaten van deze spreidingsstrategie. Drie op de vijf beleggers zijn enigszins of zeer tevreden met de resultaten, terwijl 35% niet tevreden is. Europese beleggers zijn duidelijk minder tevreden dan hun Amerikaanse vakbroeders.

Deze score komt terug als het gaat om de effecten van brede multi-asset-strategieën bij het beperken van de aandelenschade. Van de 46% van de ondervraagden die gebruikmaakt van multi-asset-strategieën is 50% enigszins en 7% zeer tevreden over hun resultaten tijdens de crisis tot nu toe, terwijl 35% niet tevreden is.

Hedgefondsen hebben 38% van de institutionele beleggers teleurgesteld, terwijl 46% enigszins of zeer tevreden is met de behaalde resultaten. Van de 55% van de respondenten die vóór de crash hun aandelenbeleggingen (deels) hadden afgedekt was de meerderheid (77%) zeer of enigszins tevreden met de manier waarop deze keuze heeft gefunctioneerd.

Blij met illiquide beleggingen

De respondenten zijn over het algemeen tevreden over de prestaties van hun illiquide strategieën. Deze beleggingen hebben de laatste jaren een vlucht genomen en dat was blijkbaar niet voor niets.

Probleem is wel dat lastig is te bepalen hoe deze beleggingen de afgelopen weken hebben gepresteerd. Voor- en nadeel van illiquide beleggingen is immers dat deze niet dagelijks worden gewaardeerd.

"Respondenten zijn over het algemeen tevreden over de prestaties van illiquide strategieën"

Zo maakt 84% van de ondervraagde beleggers gebruik van private markets en de overgrote meerderheid is tevreden met deze keuze. Zij die ontevreden zijn, hadden liever meer in deze beleggingscategorie belegd. 

Portefeuillewijzigingen

In de afgelopen drie weken heeft 11% van de beleggers aanzienlijke dynamische of tactische wijzigingen aangebracht in de portefeuilles, waarbij een derde kleine dynamische/tactische aanpassingen heeft aangebracht.

De meerderheid is vooral bezig geweest met het herbalanceren van de portefeuille. Dat herbalanceren werd door de volatiele marktbewegingen als lastig ervaren. Nederlandse beleggers bleken in hun reacties opvallend trouw aan hun beleggingsstrategie.

Slechts 25% zegt lichte wijzigingen te hebben doorgevoerd. Volgens Kathryn Saklatvala van bfinance lijken Nederlandse investeerders minder vertrouwen te hebben in liquide alternatieven zoals ARP-strategieën, maar lijken ze meer vertrouwen te hebben in beleggingen in niet-beursgenoteerde private markets.

Onduidelijke toekomst

Niet dalende koersen maar gebrekkige liquiditeit in de nabije toekomst is de grootste zorg van institutionele beleggers. Dart is logisch," zegt Saklatvala. "Want dat raakt ook de meest gedisciplineerde beleggers."

Opvallend is dat het percentage optimisten en pessimisten keurig in evenwicht is. In totaal zit 31% van de respondenten meer op het spoor van een langdurige recessie, terwijl 32% rekent op een snel economisch herstel. Het doet denken aan de beurskoersen die de ene dag de ene kant opvliegen en de volgende dag even hard de andere kant opgaan. Het vertelt Saklatvala dat (ook) institutionele beleggers geen idee hebben hoe de coronacrisis zal verlopen.

Maar een ding is volgens haar wel zeker: "Dit is het moment waarop de robuustheid van de verschillende portefeuilles zich kan bewijzen."

"Het percentage optimisten en pessimisten is keurig in evenwicht"

Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

Assetallocatie