Nieuws

Favoriete obligatiecategorie hard geraakt

De klap is weliswaar niet zo hard aangekomen als in de high yieldmarkt, maar beleggers in obligaties uit de opkomende markten kijken tegen grote verliezen aan. Volgens Gregory Smith van M&G is de bodem nu wel bereikt. Mary Pieterse-Bloem van ABN AMRO adviseert nog even te wachten met instappen.

Aan de vooravond van de coronacrisis was beleggen nog reuze eenvoudig. Wie de beleggingsconsensus volgde, alloceerde al het kapitaal naar de opkomende markten. Zowel aandelen als obligaties uit deze landen zouden de komende jaren voor outperformance zorgen.

Vooral opkomende markten schuld, ook wel bekend als Emerging Markets Debt (EMD), stond op een enorme buy. De argumenten om deze obligatiecategorie te overwegen, waren legio. De belangrijkste: EMD keerde in tegenstelling tot schuld uit de volwassen markten nog wel een royale coupon uit. Centrale banken in de opkomende wereld waren nog lang niet klaar met het verlagen van de rentes. En de relatief sterke schuldpositie van veel opkomende markten maakten de kans op defaults klein.

Tja, beleggers die de raad van het professionele beleggersgilde opvolgden, verloren afgelopen maand op hun beleggingen in obligaties opkomende markten in harde valuta ruim 15 procent. Ytd blijft het verlies beperkt tot iets meer dan 10 procent. Voor een veilge haven is de schade fors. Een kleine troost: obligaties opkomende markten in lokale valuta verloren 5 procent meer. Het valutarisico pakte dit jaar niet goed uit.

Cocktail van slecht nieuws

Wat verklaart de slechte gang van zaken in de EMD-markt? Volgens Gregory Smith, Emerging Market Strategist bij de Britse vermogensbeheerder M&G, is het een cocktail van negatieve ontwikkelingen. "Het coronavirus is niet het enige dat obligatiespreads uit deze landen de afgelopen tijd flink heeft opgerekt. De risk-off op de internationale aandelenmarkten, die begon zodra een recessie onvermijdelijk leek, raakte ook EMD hard."

Het mislukken van de OPEC plus-overeenkomst om de olieproductie te beperken, was de volgende slag die opkomende markten moesten verduren. Een aantal van de opkomende markten (Rusland en Brazilië om twee belangrijke te noemen) is sterk afhankelijk van de olieprijs. De huidige halvering van de olieprijs is voor deze landen een ramp.

De huidige vlucht uit EMD doet denken aan 2008

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Record premie

Smith: "Zowel de spreads van investment grade als van high yieldobligaties uit de   opkomende landen gaan richting de niveaus die we in 2008 en 2009 zagen. De uitstroom dit jaar was vergelijkbaar met die crisisjaren."

De gemiddelde spread van investment grade EMD in harde valuta bedraagt inmiddels 400 basispunten boven Amerikaanse staatsobligaties. Dat was aan het begin van het jaar nog minder dan de helft. Voor high yieldobligaties uit de opkomende markten is de risicopremie inmiddels op hetzelfde niveau als tijdens de kredietcrisis, bijna 1200 basispunten boven Amerikaanse staatsobligaties.

Ongehoorde spreadspike

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Anticiperen op rebound EMD

Tot zover het slechte nieuws. Volgens Smith volgt op een slecht jaar EMD hard valuta vaak een goed jaar, met sterke resultaten. "Dit suggereert dat beleggers het geld dat ze eerst uit EMD hebben gehaald herinvesteren, zodra de risico-aversie afneemt." 

Na slechte jaren volgen goede jaren

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Positief is ook dat overheden en centrale banken in de opkomende markten drastische maatregelen nemen om de verspreiding en de economische gevolgen van het coronavirus te beperken. Daarnaast wordt er voor landen met hoge tekorten en hoge buitenlandse schulden hulp van het IMF en de Wereldbank verwacht. Beide instituten kondigden al miljardeninitiatieven aan. Smith: "Hopelijk stimuleert dit beleggers om meer risico te nemen, waardoor ook de liquiditeit verbetert."

Volgens Smith prijst de markt voor opkomende markten een wanbetalingspercentage in van 31,4%. Dat is minder dan tijdens de kredietcrisis maar nog altijd waanzinnig hoog. "Dit suggereert dat de waardering van EMD flink kan stijgen, zodra de financiële omstandigheden verbeteren," zegt Smith. Dit geldt met name voor schuld van landen, die de Covid-19 piek al hebben bereikt, of die er relatief weinig mee te maken krijgen."

Markt prijst gigantische faillissementsgolf in

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Nog niet instappen

Mary Pieterse-Bloem, hoofd obligaties bij ABN AMRO, staat nog niet te springen om EMD hard currency te kopen. Zij wacht liever eerst af hoe het met de corona-pandemie én de olieprijs verder gaat. "Ik wil zeker weten dat het in de opkomende markten niet uit de hand loopt. Niemand weet hoe de huidige crisis afloopt. Er spelen zoveel onzekerheden en er zijn nauwelijks vergelijkingen."

Dat Pieterse-Bloem het nog te vroeg vindt voor de aanschaf van EMD hard currency wil niet zeggen dat deze obligaties rücksichtslos van de hand moet worden gedaan. "De hoge volatiliteit en lage liquiditeit zorgen voor een slechte prijs."

Positief voor EMD-beleggers noemt Pieterse-Bloem het feit dat veel opkomende landen in de warmste delen van de wereld liggen. Dat gaat de spreiding van het kou minnende virus tegen. Positief is ook dat zwakke EM-broeders, zoals Argentinië en Venezuela, niet langer deel uitmaken van de opkomende markten. Dat voor China inmiddels het ergste voorbij is, helpt volgens haar ook om optimistischer vooruit te kijken. "Ik heb wel zorgen over India en Zuid-Afrika. Kunnen die een uitbraak van het coronavirus aan?"


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?