Nieuws

Wachten op een nieuwe TLTRO

Een Europese recessie komt door het coronavirus steeds dichterbij. Een nog lagere rente helpt nauwelijks. Overheden zijn wat traag met reageren. Dan maar een uitbreiding van TLTRO 3?

De val van de olieprijs en het coronavirus hebben op de financiële markten voor paniek gezorgd. Maar het zijn niet alleen de markten waar economen zich zorgen over maken, ook de reële economie staat vermoedelijk aan de vooravond van een sterke afkoeling.

De Australische centrale bank heeft hierop al gereageerd met een verruiming van het monetaire beleid. De Amerikaanse Federal Reserve heeft zijn voornaamste rentetarief met vijftig basispunten gekapt tot een bandbreedte van 1%-1,25%. Volgens de Rabobank kan de ECB niet achterblijven, schrijft het economisch team in zijn nieuwste kwartaalbericht.

Meer TLTRO

De ECB zal, zo denkt Rabobank, overgaan tot een verdere verlaging van de depositorente met 10 basispunten tot -0,6%. Maar veel zoden aan de dijk zet dat waarschijnlijk niet omdat de rente toch al negatief is. De Rabobank verwacht daarom dat er daarom een nieuw of uitgebreider TLTRO-programma wordt opgetuigd.

TLTRO’s staan voor Targeted Longer-Term Refinancing Operations. Dat zijn financieringen die de ECB voor langere tijd beschikbaar stelt aan het bankensysteem, waarbij er een koppeling wordt gemaakt met het aantal leningen dat die banken hebben uitstaan bij niet-financiële instellingen, hoofdzakelijk huishoudens en bedrijven. 

In dit geval zou het volgens Rabobank specifiek kunnen gaan om meer liquiditeitssteun voor bedrijven die door Covid-19 met kasstroomproblemen te maken krijgen.

U of V

Rabobank: “Die kasstroomproblemen kunnen bijvoorbeeld worden veroorzaakt door grote verstoringen in de productieketens; kasstromen lopen immers tegendraads in dezelfde keten. Het is de hoop van de ECB dat met dergelijke maatregelen een 'systeem-schok' voorkomen kan worden."

Het zal volgens de Rabobank mogelijk wel even kunnen duren totdat de ECB een duidelijk raamwerk heeft opgesteld. Doordat het coronavirus vooral de economie van Italië ontwricht en (nog) niet die van de kernlanden, kunnen binnen de beleidsraad nationale sentimenten een rol spelen.

Veel hangt af van hoelang het coronavirus om zich heengrijpt. Rabobank: “Als bedrijven en huishoudens uit virusvrees gedurende een langere periode veel minder transacties met elkaar aangaan, zal blijken dat het verlagen van de rente weinig soelaas biedt. Het economische herstel is dan niet V-vormig, maar U-vormig. In dat geval zal de economie de verloren productie niet meer kunnen inhalen.”

Koning dollar

Rabobank hoopt, en verwacht ook een beetje dat, tegen die tijd overheden zullen ingrijpen met conjunctuurpakketten. Vooral in de VS en het Verenigd Koninkrijk ligt dat voor de hand. Het VK bevestigde woensdag ook al een conjunctuurpakket van 30 miljard pond.

Italië heeft het besluit genomen om tenminste 10 miljard extra te investeren. Andere landen in de EU zijn dankzij de begrotingsgregels misschien iets zuiniger, hoewel bijvoorbeeld ook in Duitsland topeconomen pleiten voor een groot crisispakket, meldde het Handelsblatt gisteren. Er komt in ieder geval een Europees noodfonds van 25 miljard.

Op de lange termijn is Rabobank minder positief over de Europese dan over de Amerikaanse economie. De huidige koerssprong van de euro tegenover de dollar zal dan ook niet van lange duur zijn. In deze tijden van onzekerheid geldt eens te meer: De dollar is king.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?