Nieuws

Covid-19 liveblog: Toch lage rendementen

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? Beleggen in China is volgens BlackRock een must, NN IP voorziet 25% winstherstel, ook Optimix verwacht een mooi beursjaar. Robeco is niet bang voor Amerikaanse inflatie en meer opinies.

Aegon AM: Reken op lage rendementen

Aegon AM kwam gisteren door met de beleggingsoutlook voor 2021. De vooruitblik was weinig uitbundig. De vermogensbeheerder verwacht dat Europa het economische verlies door corona pas in 2023 zal hebben goedgemaakt. De tweede lockdown heeft het groeipad duidelijk verlaagd. Gelukkig zijn centrale banken en overheden goed bezig om de klappen te helpen opvangen. "Dat is geleerd van de vorige crisis."

Aandelenbeleggers moeten de komende jaren rekenen op rendementen tussen de 3% en 5%. Voor dit jaar is dat deze maand al verdiend, dus het wordt de komende maanden rustig op de beurs. Tech te duur?

CIO Olaf van den Heuvel: "IT-bedrijven zijn inderdaad gigantisch gewaardeerd, maar deze bedrijven zijn wel zeer winstgevend en groeien hard. Pas als de rente omhooggaat, kunnen waarde-aandelen een inhaalslag maken. Maar wij verwachten niet dat techaandelen dan zullen inzakken.”

Ook de rendementen van obligatieportefeuilles zullen laag blijven. Aegon AM zoekt het in bedrijfsobligaties, EMD en illiquide schuld, zoals hypotheken. Ofwel, in alles wat nog rente geeft. Hendrik Tuch, hoofd vastrentende waarden: "Wij verwachten geen substantiële inflatiestijgingen in Europa en de VS. Maar de inflatie loopt wel op, mede door stijgende transport- en voedselprijzen. Het is geen reden voor centrale banken om de rente te verhogen. Lage inflatie en lage rentes zijn blijvertjes. Dat is jammer voor pensioenfondsen."

Is de coronacrisis eenmaal overwonnen, dan komen we volgens Olaf van den Heuvel weer terecht in een economische situatie met weinig tot geen groei. De vergrijzing drukt hevig. Niet alleen bij ons maar in de hele ontwikkelde wereld.

BlackRock: Beleggers kunnen niet om China heen

De coronacrisis en de gevolgen daarvan voor de toeleveringsketens hebben de gevestigde wereldorde opgeschud. De VS en China spelen de hoofdrol en staan ook nog eens lijnrecht tegenover elkaar. Dit betekent dat niet alleen de VS thuishoort in beleggingsportefeuilles, maar dat ook China een belangrijk onderdeel dient uit te maken van portefeuilles. Dat stelt het BlackRock Investment Institute (BII) in haar wekelijkse marktcommentaar.

China zet de deur naar haar financiële markten steeds verder open en trekt veel buitenlands kapitaal aan. Inmiddels draagt het land voor bijna 20% bij aan de groei van de wereldeconomie, ook al is er de afgelopen jaren opzettelijk een rem op die groei gezet door Peking.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Het nieuwe vijfjarenplan van Peking zet de spanningen tussen China en de VS verder op scherp. Beide landen willen onafhankelijk en zelfredzaam zijn op het gebied van technologie en in andere sectoren die van vitaal belang zijn. China is namelijk voor veel van haar technologie nog steeds afhankelijk van andere landen, maar is erop gebrand de VS naar de kroon te steken als dé technologische grootmacht.

Met de komst van Biden als president ziet BlackRock een heel ander Amerikaans buitenlandbeleid aan de horizon gloren. Het harde protectionistische beleid dat gevoerd werd onder Trump zal plaatsmaken voor meer internationale samenwerking op het gebied van geopolitiek, handel en technologie. China zit zelf ook niet stil en heeft bijvoorbeeld onlangs een handelsverdrag met de EU gesloten.

De spanningen tussen de landen raken ook de financiële markten. Zo mogen Amerikanen niet beleggen in een lange lijst Chinese bedrijven en worden Chinese bedrijven met een Amerikaanse beursnotering gemaand zich aan de regels te houden, anders worden ze van de beurs gehaald. Al zijn er nog veel risico’s verbonden aan het beleggen in Chinese aandelen, worden beleggers hier wel goed voor gecompenseerd, stelt BlackRock.

"De Chinese economie wordt immers steeds groter en dominanter en zou daarom een groter onderdeel moeten vormen van beleggingsportefeuilles." Lees het hele verhaal.

Ook ABN AMRO pakt uit met een uitgebreid en helder verhaal over China

NN IP: Winstherstel van 25% mogelijk

NN IP is door met zijn beleggingsoutlook voor 2021. Het basisscenario is tamelijk optimistisch. Ervan uitgaande dat de vaccinatieprogramma's werken en overheden en centrale banken blijven stimuleren, rekent NN IP vanaf het tweede kwartaal op een fors economisch herstel. NN IP ziet de beste kansen voor aandelen, high yield-obligaties en grondstoffen die het moeten hebben van economisch herstel.

Aandelen

De aandelenrendementen zullen volgens NN IP in 2021 vooral worden gedreven door een versnelling van de winstgroei. De consensus gaat uit van een winstgroei van 25%, waarmee de winsten weer op het niveau van 2019 zouden uitkomen. De regionale verschillen zullen wel aanzienlijk zijn.

De sterkste winstgroei zal volgens NN IP plaatsvinden in Europa en Japan en de zwakste groei in de Verenigde Staten. "Op de meer cyclische Europese en Japanse markten zijn de winsten sinds het begin van de pandemie veel sterker gedaald dan op de meer door technologie gedreven Amerikaanse markt." Dat biedt ook meteen de beste kansen voor aandelen uit deze regio's.

De centrale banken aarzelen volgens NN IP om het monetaire beleid te verkrappen, wat gunstig is voor de risicopremies op aandelen. "Die zijn nog steeds aantrekkelijk, vooral buiten de Verenigde Staten. Als zodanig zijn dubbelcijferige rendementen in 2021 een reële mogelijkheid."

NN IP is gematigd overwogen in wereldwijde aandelen en aandelen uit de eurozone, neutraal in het Verenigd Koninkrijk, Japan en opkomende markten en gematigd onderwogen in de Verenigde Staten.

Obligaties

Inflatie kan volgens NN IP in 2021 een bedreiging vormen voor obligaties. "In de afgelopen 30 jaar heeft de globalisering gezorgd voor desinflatie. Dit haperde al in het afgelopen decennium en de pandemie zou nu tot een trendomslag kunnen leiden. De autoriteiten in bijna alle landen hebben zowel het begrotings- als het monetaire beleid sterk versoepeld, wat tot inflatie zou kunnen leiden."

Voor 2021 ziet NN IP de beste kansen bij emittenten waarvan de spreads in 2020 flink zijn opgelopen, maar die nog steeds over voldoende liquiditeit beschikken om activiteiten te financieren.

NN IP is gematigd overwogen in investment-grade obligaties in de Verenigde Staten en de eurozone en obligaties van opkomende markten in harde valuta (EMD HC), en aanzienlijk overwogen in high yield-bedrijfsobligaties in de Verenigde Staten en de eurozone.

Grondstoffen

Toenemende economische groei en meer inflatie zouden volgens NN IP positief moeten zijn voor de grondstoffenmarkten, met name de sectoren olie en industriële metalen. "Na jaren van onderinvestering sluit de toenemende vraag hier nu aan bij het beperkte aanbod." Lees hier het hele verhaal, getiteld Outlook 2021. Back to a new future.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Capital Group: Positieve outlook voor Japan

De nieuwe Japanse premier Yoshihide Suga probeert de achterstand op het gebied van digitalisering weg te werken, wat kansen zal creëren voor beleggers, verwacht Capital Group. Portefeuillebeheerder Akira Horiguchi is dan ook positief over Japanse aandelen in zijn outlook voor 2021.

Capital Group geeft verschillende argumenten voor z'n positieve outlook voor Japan. Eerst en vooral de politieke stabiliteit: Suga heeft beloofd om het beleid van zijn voorganger voort te zetten. Een tweede pluspunt is het dividendbeleid. De Japanse regering vindt het bijvoorbeeld goed dat Japanse banken dividenden uitbetalen, of zelfs verhogen. Ten slotte verwacht Capital Group dat de buitenlandse investeringen in Japan zullen aantrekken door de komst van de nieuwe premier.

Kansen digitalisering

Portefeuillebeheerder Akira Horiguchi ziet de komende jaren vooral kansen als het gaat om digitalisering. “Al voor de pandemie had Japan daar een achterstand ten opzichte van de rest van de wereld. Er is veel ruimte voor verbetering. Verandert de situatie niet, dan wordt Japan steeds minder relevant voor de wereldeconomie”, aldus Akira Horiguchi. Japanse werknemers werken bijvoorbeeld minder vaak thuis dan hun Britse en Amerikaanse collega’s, Japanse bedrijven maken minder gebruik van de cloud en Japanse IT-systemen zijn vaak te complex en arbeidsintensief.

“Bij zijn hervormingen heeft Suga hier een prioriteit van gemaakt. Dit opent de deur naar een breed scala aan kansen voor beleggers. Het zal waarschijnlijk ook tot grote veranderingen leiden in bedrijfsprocessen en bij de voorkeuren van consumenten.”

Optimix: Het wordt een mooi beleggingsjaar

2021 zal ook een mooi beleggingsjaar worden, verwacht Optimix. De vermogensbeheerder gaat er vanuit dat de wereldeconomie zich dit jaar zal herstellen van de schade die in 2020 werd opgelopen. In China is de omvang van de economie alweer groter dan voor de coronacrisis. Voordat het ook in de westerse wereld zover is, zal een groot deel van de bevolking ingeënt moeten zijn.

Cyclische sectoren trekken aan

Optimix verwacht dat de bedrijfswinsten wereldwijd met circa 25% zullen groeien, na de krimp van 8% vorig jaar. Een overweging in aandelen vindt de vermogensbeheerder passend bij dit scenario. De sectoren die in 2020 het hardst geraakt zijn, zullen dit jaar een inhaalslag maken. Denk aan de reisbranche en de horeca, maar ook aan energiebedrijven. Deze zogenoemde cyclische sectoren hebben een hoger gewicht in Europa en de opkomende markten dan in de VS.

De winstgroei in Europa zal naar verwachting tussen de 30% en 35% bedragen in 2021, voor de opkomende markten gaat Optimix uit van een winstgroei van 25% à 30% en in de VS zal dit cijfer op 18% à 23% uitkomen. De cyclische (waarde) sectoren handelen op een historisch hoge afslag ten opzichte van de minder conjunctuurgevoelige groeisectoren. Optimix heeft een voorkeur voor aandelen uit Europa en de opkomende markten.

Staatsobligaties en goud om de risico’s te beperken

Optimix blijft weinig enthousiast over de aanvangsrendementen op staatsobligaties. De beheerders zetten staatsleningen wel beperkt in om de risico’s in portefeuilles te dempen. De voorkeur gaat daarbij uit naar obligaties waarvan de coupon en de aflossing gelinkt is aan de inflatie. "Bij een aantrekkende economische groei en ruim monetair beleid, ligt een oplopende inflatie op de loer. Dit type leningen vergoedt de geldontwaarding en zorgt zo voor koopkrachtbehoud."

Ook goud doet het over het algemeen goed bij een lage kapitaalmarktrente en oplopende inflatie. Daarom is er ook plek voor edelmetalen ingeruimd in de meeste mandaten. De kredietvergoeding op high yield-obligaties en schulden uit de opkomende markten zijn nog wel aantrekkelijk. Deze verdienen ook een plek in de portefeuille.

Kempen: Hoge waarderingen zijn geen probleem

Beleggingstrateeg Joost van Leenders: "Veel beleggingscategorieën zijn op dit moment historisch gezien duur. Dat geldt voor staatobligaties, getuige de extreem lage rentestand. En voor bedrijfsobligaties, waar risico-opslagen flink zijn afgenomen. Aandelen zijn duur op basis van verschillende waarderingsmaatstaven, zoals de koers-winstverhouding of de prijs ten opzichte van de boekwaarde. Dat maakt het zoeken naar beleggingskansen moeilijk."

Joost van Leenders van Kempen

"De hoge waarderingen weerhouden ons er niet van om risicovolle beleggingen te overwegen. Ja, er zit veel optimisme in de huidige waardering van aandelen, maar met economisch herstel en winstherstel in het vooruitzicht en de aanhoudende steun van overheden en centrale banken hebben we onze overwogen positie gehandhaafd."

"Vergeleken met andere beleggingscategorieën zijn aandelen bovendien niet duur. Binnen aandelen kiezen we liever voor Europa dan de VS. Europese aandelen zijn minder duur en kunnen profiteren van de rotatie van groeiaandelen naar waarde-aandelen. Bovendien is het potentieel voor winstherstel in Europa groter."

"Binnen obligaties kiezen we wat meer voor Europese high yield-bedrijfsobligaties en obligaties uit opkomende markten. In een klimaat met lage rentestanden en een verzwakkende Amerikaanse dollar denken we dat deze bedrijven en landen niet snel in betalingsproblemen zullen komen en vinden we de relatief hogere rente aantrekkelijk."

"We hebben ook onze overwogen positie in goud gehandhaafd. Dit is deels van structurele aard. Vanuit diversificatie-oogpunt zien we goud als een alternatief voor staatsobligaties. Uiteraard is goud veel volatieler, maar de risico’s zijn naar onze mening wel meer symmetrisch dan bij staatsobligaties gegeven de lage rentestanden."

Robeco: Niet bang voor Amerikaanse reflatie

Jeroen Blokland, hoofd multi-asset bij Robeco: "De inflatieverwachtingen in de VS zijn de afgelopen weken gestegen tot boven de 2%. Nu de Democraten de Senaat onder controle hebben na het winnen van de Georgia run off anticiperen investeerders op meer stimulansen. Samen met de voortdurende monetaire versoepeling door de Federal Reserve zouden die moeten leiden tot hogere prijzen in de toekomst."

"De huidige inflatieverwachtingen blijven nog onder het langetermijngemiddelde. Dit houdt in dat de reflatiehandel benen heeft, vooral omdat de Federal Reserve heeft aangegeven dat het bereid is de inflatie tot op zekere hoogte te laten doorschieten. Daarom zal Jay Powell tijdens de volgende FOMC-bijeenkomst op 27 januari bevestigen dat de recente inflatieontwikkelingen geen reden zijn om het roer om te gooien, ook omdat de recente stijging van de inflatieverwachtingen een beetje voorbarig lijkt."

"De deflatiedruk blijft immers bestaan, doordat de lockdowns het economisch herstel beperken. Dit is ook de reden waarom ik denk dat we niet - of in ieder geval nog niet - in een fase zijn gekomen waarbij sterke economische groei en enorme liquiditeit leiden tot een ineenstorting van risicovolle beleggingen."

T. Rowe Price: Chinese aandelen en obligaties aantrekkelijk

Het sterke economische herstel van China van het coronavirus is volgens T. Rowe Price niet onopgemerkt gebleven. "Het is de eerste grote economie waar zowel de vraag als het aanbod bijna genormaliseerd zijn."

Een groeiend aantal wereldwijde aandelenstrategen en assetallocators is voor dit jaar overwogen in Chinese aandelen. "Omdat buitenlandse beleggers slechts een klein percentage van de markt in handen hebben, drijven zij de aandelenkoersen niet rechtstreeks aan, maar de groeiende buitenlandse belangstelling voor Chinese aandelen helpt het binnenlandse beleggerssentiment te stimuleren." Tot nu toe is de instroom uit het buitenland gematigd geweest door de verminderde wereldwijde risicobereidheid.

T. Rowe Price is om verschillende redenen positief over de vooruitzichten voor Chinese aandelen in 2021. "Het economische herstel zal naar verwachting doorzetten, waarbij de consumptie de belangrijkste drijfveer zal zijn. De goedkeuring en distributie van vaccins zou China in staat moeten stellen om op een bepaald moment volgend jaar zijn grenzen te heropenen voor de rest van de wereld."

Minder handelsspanningen

Chinese aandelen profiteerden volop van de wereldwijde aandelenrally na de verkiezing van Joe Biden tot de volgende Amerikaanse president. Dit ondanks de wijdverbreide opvatting buiten China dat er geen sprake zou zijn van een herstel van de betrekkingen tussen China en de VS, omdat Biden door politiek krachten gedwongen is om een harde lijn te blijven volgen.

Op gebieden als nationale veiligheid, intellectueel eigendomsrecht, industriële subsidies en technologieoverdracht zal het Amerikaanse beleid ten aanzien van China inderdaad weinig veranderen, zo verwacht T. Rowe Price. De consensus binnen China is wel dat meer communicatie en dialoog de risico's beter onder controle kunnen brengen, waardoor de economische verhoudingen kunnen normaliseren. Een afkoeling in de retoriek kan bedrijfsbestuurders in China en de VS aanmoedigen om hun normale activiteiten in stilte te hervatten.

Meer rente

Ook over Chinese obligaties is T. Rowe Price positief. "In een QE-wereld van nulrendementen blijven de Chinese obligatiemarkten aantrekkelijk voor vastrentende beleggers. "Nu de inkomens in 2020 sneller groeien dan de uitgaven, hebben de huishoudens hun spaartegoeden verhoogd, waarvan een deel naar de beurs kan vloeien." Lees de hele China-outlook voor 2021 van T. Rowe Price.

Schroders: Optimistisch over opkomende markten

Er is volgens  David Rees, Tom Wilson en James Barrineau, EM-specialisten van Schroders, goede reden om optimistisch te zijn over de vooruitzichten voor opkomende markten dit jaar. De nieuwsstroom over vaccins is bemoedigend en wekt het vertrouwen dat deze tegen de tweede helft van het jaar op grote schaal zullen zijn toegediend. Dit ondersteunt het herstel van de economie.

Daarnaast geven aanhoudende budgettaire en monetaire stimuleringsmaatregelen wereldwijd steun aan de internationale handel en economische groei. Dit zou ook gunstig moeten uitpakken voor opkomende markten. Bovendien is de consensus dat de Amerikaanse dollar verder zal verzwakken. EM-beleggingen hebben daar profijt van.

Er is wel groot verschil in de impact van de coronapandemie op de verschillende opkomende markten. Veel grote opkomende economieën zijn minder gekrompen dan aanvankelijk gevreesd, schrijft David Rees. Na een geschatte krimp van -1,9% voor 2020, verwacht Schoders een groei van +6,9% voor opkomende markten dit jaar. China gaat daarbij voorop met een economische groei van ongeveer +9%.

Aandelen opkomende markten

De ontwikkeling van vaccins zou moeten leiden tot een normalisatie van het maatschappelijk gedrag en de economische activiteit in de tweede helft van 2021 en tot 2022, waardoor een herstel van de bedrijfswinsten mogelijk wordt. De uitkomst van de Amerikaanse verkiezingen is relevant voor de opkomende markten. Een regering onder leiding van Biden betekent waarschijnlijk een groter begrotingstekort in de VS en een zwakkere Amerikaanse dollar. Aandelen van opkomende markten zouden het daardoor beter moeten doen dan ontwikkelde markten.

De instroom in aandelen van opkomende markten is teruggekeerd. De sterke onderwaardering van veel cyclische bedrijven is nu gecorrigeerd, maar hun waarderingen blijven redelijk. Wilson verwacht positieve winstherzieningen. Op de langere termijn verwacht Schroders een aanhoudende lage wereldwijde economische groei, ruime steun van de grote wereldwijde centrale banken, een ultra lage rente en lage rendementen. Dit kan betekenen dat langetermijngroeiaandelen met een asset-light bedrijfsmodel waarschijnlijk in het voordeel zullen blijven.

Obligaties opkomende markten

James Barrineau acht de kans groot dat de Amerikaanse dollar de komende kwartalen zal verzwakken. Hij wijst hierbij op het groeiende dubbeltekort in de VS. Dit zou met name de schuld in lokale valuta, moeten helpen.

Voor opkomende markten schuld in dollars is het verschil in rendement (spread) tussen schuld van hoge kwaliteit en gelijkwaardige rente op Amerikaanse staatsobligaties slechts 14% lager dan vóór de pandemie. Hier hebben regeringen de ruimte gehad om hun begrotingstekorten te vergroten zonder hun kredietwaardigheid in gevaar te brengen. De spreads van hoogrentend schuldpapier uit opkomende markten blijven ruim boven het niveau van vóór de pandemie.

Omdat de spanningen van een periode van lagere groei en hogere uitgaven de kredietwaardigheid van overheden en bedrijven op de proef zullen stellen, voorziet Barrineau geen verkrapping. Rendementen tussen 6 en 8% voor veel schuldpapier klinken aantrekkelijk.

Amundi: Brexit-deal maakt ondergewaardeerde Britse aandelen koopwaardig

Amundi: "The last-minute deal agreed by the United Kingdom and the EU is a zero-tariff/zero-quota free-trade agreement for goods, but trade will be affected by new non-tariff barriers. The deal is lighter concerning trade in services, and in most services sectors providers will need to seek approval with national authorities on a case-by-case basis. Going forward, Brexit will add to the weakness caused by tighter Covid-19-related restrictions, but we still expect a technical recovery if and when progress in the vaccination campaign allows for restrictions to be eased."

"On the investment front, we believe that UK equities remain undervalued compared with the rest of Europe. We have a neutral view on UK fixed income markets and GBP. EU equities also appear attractive, but their appeal is more driven by the economic recovery, while the Brexit outcome was already priced in and does not provide any additional support." Hier het hele verhaal.

Loomis Sayles: Risky assets blijven vliegen

Greg Burelle, macro-strateeg bij Loomis Sayles, onderdeel van Natixis IM, is bijzonder positief over de ontwikkeling van de wereldwijde financiële markten. Hij ziet genoeg ingrediënten die koersen verder doen oplopen.

"De distributie van het COVID-19-vaccin komt wereldwijd op gang, de VS is het eens geworden over het verlenen van aanvullende fiscale steun en het monetaire beleid zal waarschijnlijk jarenlang zeer accommoderend blijven om de economische groei en een brede verbetering van de arbeidsmarkt te stimuleren."

Wat betreft obligaties: Kredietrisicopremies zijn in het vierde kwartaal weliswaar aanzienlijk gecomprimeerd, maar toch kunnen spreads volgens Burelle nog krapper worden. “Obligatiecategorieën met relatief hoge yields zullen waarschijnlijk het meest profiteren van de aanhoudende voortgang in de kredietcyclus.” Burelle is zeer positief over staatsschuld van opkomende landen," Wat betreft aandelen is hij bijzonder enthousiast over aandelen uit de VS en opkomende markten. Lees het hele verhaal.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

J.P. Morgan AM: Vaccin positief voor aandelen, waarde én groei

"With light at the end of the tunnel, uncertainty around the length of the Covid-19 crisis is beginning to fade, which inturn is brightening the outlook for riskassets. Within equities, the market’s renewed appetite for valuestocks makes sense in the context of the vaccine, but whether the move away from growth will be sustained is still uncertain – we would advocate focussing on the secular winners in both styles." 

"Core governmentbonds still hold a place in a balanced portfolio, but with yields so low, we think investors must work harder to diversify their portfolios - dynamically allocating to fixed income and macrofunds, as well as considering real assets."

Bekijk de nieuwste Covid-19-cijfers, bijgehouden door J.P. Morgan AM.

Robeco: Amerikaanse huishoudens ontvangen extra geld

Jeroen Blokland, hoofd mixfondsen bij Robeco: "De Amerikaanse president Donald Trump heeft het meest recente hulppakket van Covid-19 ondertekend, met inbegrip van 600 dollar aan overschrijvingscheques. Maar er zou nog meer kunnen gebeuren, aangezien het Huis van afgevaardigden het voorstel van de president heeft gesteund om het bedrag op te trekken tot 2000 dollar. Dit zal leiden tot een nieuwe piek in het totale persoonlijke inkomen, zoals we die eerder in april hebben gezien."

"Het is echter onduidelijk of de Amerikaanse consumenten de nieuwe geldinjectie ook zullen uitgeven, zoals ze toen deden. Het consumentenvertrouwen blijft ongemakkelijk laag en uit recente arbeidsmarktgegevens blijkt dat het herstel aanzienlijk is vertraagd. De economie bevindt zich nog niet in een zichzelf in stand houdende herstelfase. Dit gezegd zijnde, zou een verhoging van de uit te delen chaques met 1.400 dollar de groei van het Amerikaanse bbp in het eerste kwartaal verder verhogen."

Van Lanschot Kempen: Eind goed, al goed

Hoofdeconoom Luc Aben: "Met het terugdringen van de coronabesmettingen wil het nog niet echt vlotten. In steeds meer werelddelen duikt de meer besmettelijke Britse virusvariant op. De wereld stelt zich in op een paar moeilijke coronamaanden, maar alle hoop blijft gevestigd op een snelle en succesvolle vaccinatie. Zolang deze overtuiging opgeld doet, zonder al teveel bijwerkingen, blijven beleggers bereid het glas halfvol te zien. Daar houden wij ons aan vast."

 Luc Aben van Van Lanschot Kempen

Andere positieve ontwikkelingen van de laatste week die Aben signaleert: Trump zet handtekening onder steunpakket, Biden belooft nog meer, Brexitchaos afgewend, Chinese economie schakelt tandje bij.

T. Rowe Price: Economisch herstel al grotendeels ingeprijsd

Hoewel de meeste wereldeconomieën een relatief snelle economische opleving kenden vanaf het begin van de pandemie is de wereld nog steeds niet genormaliseerd. Naarmate het einde van 2020 nadert, vormt een grote piek in de COVID-19 gevallen in de VS en Europa een hernieuwde bedreiging voor het herstel.

Hoewel de nieuwe vaccins bemoedigend zijn, zullen de economische gevolgen van de pandemie waarschijnlijk nog enige tijd doorwerken en kunnen ze leiden tot perioden van marktvolatiliteit. Een economisch herstel in 2021 zal waarschijnlijk ten goede komen aan de sectoren die het hardst zijn geraakt door het virus, zoals reizen, vrije tijd, energie en financiën, merkt Justin Thomson, CIO, International Equity op.

Voor de Amerikaanse en wereldwijde aandelenmarkten kan een snel economisch herstel een versneld winstherstel brengen, zegt David Giroux, CIO, Equity and Multi-Asset. Na de laatste drie recessies duurde het drie, vier, en vijf jaar, respectievelijk, voordat de S&P 500 Index weer op zijn vorige WPA-piek kwam.

Dit keer, denkt Giroux, zou het mogelijk in 2021 al kunnen gebeuren. De verwachte snelle winstgroei hoeft zich echter niet te vertalen in een sterk beleggingsrendement in 2021, waarschuwt hij. "Veel van het herstel is al ingeprijsd."

Een breder economisch herstel zou ook kunnen leiden tot een bescheiden toename van de inflatie, die begin 2020 vertraagde door de pandemie. De spreads tussen tienjaarsrendementen op staatsobligaties en 7-10 jaars inflation linked staatsobligaties lopen sinds de zomer weer op.

Giroux: "Ik zeg niet dat de inflatie keihard zal toeslaan, maar ik denk dat er een mogelijkheid is dat de inflatie in de VS het plafond van 2% zal doorprikken - niet snel, maar misschien wel in 2022 of 2023."

Vanguard: Economisch herstel zichtbaar

"De coronapandemie is nog niet voorbij, maar dankzij de succesvolle ontwikkeling van nieuwe vaccins is de weg naar economisch herstel duidelijk zichtbaar," aldus hoofdeconoom Peter Westaway en econoom Shaan Raithatha, econoom bij Vanguard in de vooruitblik op het komende jaar.

Gezondheid wordt de belangrijkste economische motor in 2021. Naarmate vaccins worden uitgerold en meer mensen beschermd zijn tegen het virus, pakken consumenten hun normale sociale activiteiten weer op, waardoor de productie en de werkgelegenheid zich kunnen herstellen tot het niveau van voor de pandemie.

Inflatierisico's

Centrale banken wereldwijd zullen de rente laag houden. Overheidsuitgaven om de risico's in verband met de werkgelegenheid en de solvabiliteit van het bedrijfsleven en de huishoudens te beperken, spelen ook een belangrijke rol bij het ondersteunen van het herstel. Gezien deze vastberaden beleidsreactie ziet het ernaar uit dat de inflatie in de ontwikkelde markten volgend jaar stijgt naarmate de factoren die dit jaar de prijzen hebben gedrukt, beginnen om te buigen – zoals dalende olieprijzen, verlaging van btw-tarieven en de vergroting van de output gaps.

Een blijvende significante inflatiedruk is echter onwaarschijnlijk. De bekende structurele tegenwinden vanwege technologische ontwikkeling en de beperkte onderhandelingskracht van werknemers zullen zich na verloop van tijd waarschijnlijk opnieuw doen gelden.

Beursconsequenties

Tegen deze economische achtergrond verwacht Vanguard positieve maar bescheiden rendementen voor de aandelenmarkten op de middellange tot lange termijn. Gemeten in pond denken we dat aandelen wereldwijd de komende tien jaar tussen de 5% en 7% rendement boeken. Daarbij zullen de trends die zo bepalend waren voor het afgelopen decennium, verdwijnen.

Vooral dankzij de lagere waarderingen zullen de aandelenmarkten in zowel het Verenigd Koninkrijk als de eurozone beter gaan presteren dan de hoogvliegende Amerikaanse aandelenmarkt, die de wereldwijde aandelenrally van de afgelopen jaren grotendeels heeft aangedreven.

Aangezien de economische groei en de inflatie nog langer laag blijven, verandert er weinig aan de obligatierentes. Maar obligaties behouden hun diversificatievoordelen in een evenwichtige portefeuille omdat ze de risico's van scherpe dalingen aan de aandelenkant compenseren. Ook in 2021 blijft het belangrijk om beleggingen te spreiden over verschillende activa en markten. Lees de hele outlook van Vanguard voor 2021.

Monex: Pond - 1,8%

Ranko Berich, Head of Research bij Monex Europe schrijft over de duik van het pond: Het Britse pond staat vanochtend 1,8% lager ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Het pond keldert door slecht nieuws over strengere coronabeperkingen in Londen, het zuiden en het zuidoosten van Engeland, terwijl de Brexit-onderhandelingen nog steeds worden voortgezet met als belangrijkste hindernissen de visserijrechten en overheidssubsidies."

BlackRock: Nemen meer beleggingsrisico's gerechtvaardigd

Niemand had zich kunnen indekken voor corona, maar nu de vaccinatierondes worden opgestart, zal het herstel in 2021 een vlucht nemen. Dat schrijft vermogensbeheerder BlackRock in de outlook voor 2021, getiteld A new investment order.

"Nu ook de eerste vaccinatierondes in gang zijn gezet, zijn wij er steeds meer van overtuigd dat het economische herstel in 2021 een sprint maakt, zeker als mensen de aankopen doen die eerder werden uitgesteld. We denken dat markten snel een volledige economische herstart kunnen inprijzen."

"Op de korte termijn zijn er zeker voor de VS en Europa nog wel wat hordes te nemen. Het wederom oplaaien van het aantal besmettingen maakt het de economie niet makkelijk. Daarnaast zien we dat steeds meer mensen zich afzetten tegen de maatregelen, terwijl dat beleid juist zo belangrijk is om de economische schade te beperken. Het vaccin is het licht aan het eind van de tunnel en beleidsmakers, bedrijven en de markten kunnen nu eindelijk beginnen met het slaan van de brug naar een post-covid-tijdperk."

"We staan positiever tegenover risico, we stellen prognoses voor beursfondsen naar boven bij en pakken het sectoraal aan. Door de pandemie zijn tech- en gezondheidszorgbedrijven nog aantrekkelijker geworden. Maar we kijken ook naar bedrijven en sectoren die als eerste profiteren als de economie weer op stoom komt. Dit zijn bijvoorbeeld smallcaps in opkomende markten en de VS. We zijn overwogen in aandelen in Azië (exclusief Japan) en Aziatische obligaties, omdat de regio snel en doeltreffend het virus onder controle wist te krijgen. We geven daarbij de voorkeur aan aandelen die blootgesteld zijn aan de Chinese economische groei."

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Jupiter AM: Schuld is niet langer een probleem

"De centrale banken hebben voor het eerst sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw de bereidheid getoond om zich minder op de inflatie te richten. Er zal geen terugkeer zijn naar de bezuinigingen van het afgelopen decennium. Een gecoördineerd begrotings- en monetair beleid geeft de beste kans om de inflatie terug te brengen naar een niveau dat dicht bij het doel ligt. Deze dynamiek is waarschijnlijk het belangrijkste aandachtspunt voor beleggers in 2020 en daarna."

"De pandemie zal waarschijnlijk in 2021 verdwijnen, maar het zal een andere wereld achterlaten. Veel van de problemen die de wereldeconomie de afgelopen tien jaar hebben geteisterd, met name de buitensporige schuldenlast, zijn door de crisis verergerd. Als reactie daarop hebben de centrale banken en de regeringen zich ertoe verbonden zich steeds innovatiever in te spannen om de inflatie en de groei weer in het systeem terug te brengen."

"In deze nieuwe wereld kan niemand met zekerheid zeggen hoe deze veranderingen zullen uitpakken. Hoewel de wereld in 2021 een betere plek zal zijn om in te leven, is een terugkeer naar de wereld van voor de pandemie vrijwel uitgesloten."

Aldus hoofdbeleggingsstrateeg Talib Sheikh (zie foto) en beleggings Mark Richards bij Jupiter Asset Management in de publicatie Will the 2020s take us back to the 1970s.

Robeco: Nieuwe lockdowns gevaar voor risky assets

De nieuwe lockdowns die in verschillende landen in Europa worden ingevoerd, kunnen op korte termijn nadelig uitpakken voor aandelen en andere risicovolle beleggingcategorieën. “Recente ontwikkelingen hebben de zaken op korte termijn nog onzekerder gemaakt”, schrijft multi-assetbelegger Jeroen Blokland van vermogensbeheerder Robeco.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Blokland wijst onder meer op de situatie in Duitsland. “De Duitse bondskanselier Angela Merkel zal vanaf woensdag opnieuw een strikte lockdown implementeren, kantoren en niet-essentiële winkels sluiten en de meeste kinderen thuishouden om weer grip te krijgen op de coronapandemie.” Maar ook in de VS neemt het aantal coronagevallen rap toe, wat leidt tot strengere maatregelen.

Blokland verwacht dat ook de Nederlandse premier Mark Rutte vanavond zeer waarschijnlijk verdere lockdown-maatregelen zal aankondigen. “En andere landen zouden kunnen volgen”, stelt de Robeco-portfoliomanager. “Het Covid-19-vaccin staat voor de uitdagende taak om een brug te slaan tussen een hernieuwde vertraging nu en betere tijden later.”

Van Lanschot Kempen: Coronapandemie maskeert Brexitpijn

Hoofdeconoom Luc Aben: "De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk komen nog met een uiterste krachtsinspanning om de extra mile van de brexit tot een goed einde te brengen. De afgelopen dagen leken we op een no-deal af te stevenen. We zullen zien of het deze week nog tot een overeenkomst komt. Financiële markten trokken zich er maandagochtend alvast aan op."

Luc Aben van Van Lanschot Kempen

"Niet dat beleggers de afgelopen dagen extreem nerveus waren over de zich voortslepende brexitsoap. Ondanks de impact van een harde brexit op zowel de Britse als Europese economie die voor 2021 wordt ingeschat op -1,5% en -0,5%. In normale tijden zijn dat schrikbarende cijfers. Vooral in het licht van de al matige structurele groeicijfers die we op langere termijn voorzien. Die schommelen tussen de 0,5% en 1,0%. Alles is echter relatief. Het zijn momenteel geen normale tijden. Covid-19 zorgt voor een afname van de economische groei met een veelvoud van de genoemde getallen. Dat nuanceert de impact van de brexit. De brexit wordt als het ware met de mantel der Covid-19 bedekt."

"Bovendien is de massale interventie door overheden om de economie te steunen de laatste maanden heel gewoon geworden. Zouden fors opgelopen overheidstekorten voorheen nog tot onrust op financiële markten hebben geleid, nu worden ze juist als een noodzakelijke ondersteuning voor de economie gezien. Hand in hand met de centrale banken die als gulle sponsors optreden. Deze maatregelen voor de negatieve impact van de coronacrisis te beperken helpen om een eventuele brexitschok op te vangen."

"Niettemin is de Covid-19-crisis eindig en hopelijk snel te counteren met vaccins. De brexit daarentegen is een structureel gegeven. Op de langere termijn kan de Britse economie bij een harde brexit iets van 4% tot 5% blijvende schade oplopen. Voor de Europese Unie is dat 1,5%, waarbij vooral kleinere landen met een Britse grens een belangrijk deel van deze schok moeten absorberen. Denk aan Ierland, maar ook aan Nederland en België. Dus toch maar die extra mile succesvol proberen te voltooien."

Optimix: Meer in aandelen Europa en opkomende markten

"Het op slot zetten van delen van de economie om het coronavirus te bestrijden heeft diepe sporen getrokken. De winst van beursgenoteerde ondernemingen is dit jaar flink gedaald, zoals te zien is in de afbeelding hieronder. Eveneens is te zien dat de bedrijfswinsten in 2021 flink zullen herstellen. De winstverwachtingen zijn in de afgelopen maand en massaal opwaarts bijgesteld."

"De vaccinontwikkelingen zijn een belangrijke drijfveer voor deze verbeterde vooruitzichten. Feit is dat als de beperkingen voor het sociale en economische verkeer afnemen, de winsten in sectoren die dit jaar hard zijn geraakt, zullen herstellen. Het gaat dan om cyclische sectoren die gevoelig zijn voor de economische conjunctuur, zoals de transport-, toerisme-, energie- en industriesector."

"Op de aandelenmarkten in Europa en de opkomende markten hebben deze cyclische aandelen een hoger gewicht dan in de Verenigde Staten. Daar leggen technologieaandelen, die minder gevoelig zijn voor de stand van de economie, meer gewicht in de schaal."

Aandelenallocatie verhoogd

Om te profiteren van het cyclische herstel dat Optimix in 2021 voorziet, is de aandelenweging recent verhoogd door aandelen uit Europa en opkomende markten bij te kopen. Door het accent te verschuiven van Amerikaanse aandelen naar Europa en de opkomende markten zijn de portefeuilles goed gepositioneerd voor het cyclische herstel volgend jaar.

Binnen de opkomende markten timmert China al jaren stevig aan de weg. Het coronavirus is daar al grotendeels onder controle en de economie dendert alweer op de pre-corona groeivoet door.

Optimix verwacht dat het positieve sentiment op de beurs voorlopig aanhoudt. "Met deze positionering zal de portefeuille goed profiteren van de post-corona normalisering die wij volgend jaar verwachten."

Kempen: Winstgroei stuwt aandelenkoersen verder

Beleggingsstrateeg Joost van Leenders: "Aandelen zijn duur op basis van de meeste maatstaven, zoals koers-winstverhouding of de koers ten opzichte van de boekwaarde. Echter, op een beleggingshorizon van zes tot twaalf maanden zijn waarderingen niet bepalend. Bovendien zijn de meeste beleggingscategorieën duur."

"Alleen het dividendrendement op aandelen is al hoger dan de rente op staatsobligaties. Het winstrendement is nog beduidend hoger. Het ruime monetaire beleid van centrale banken zal de rente nog geruime tijd laag houden, waardoor de relatieve aantrekkelijkheid van aandelen in stand blijft."

Joost van Leenders van Kempen

"Maar het zijn vooral de verbeterde vooruitzichten voor economische groei die ons ertoe hebben aangezet aandelen bij te kopen. We kijken daarmee door de komende moeilijke maanden heen en accepteren de mogelijke volatiliteit die daar bij hoort. Overigens zijn ook onze tactische indicatoren positief."

"De trend in aandelenmarkten is sterk opwaarts, zonder dat er sprake is van een overbought-situatie. Waar beleggers de afgelopen maanden nog wat terughoudend waren ten aanzien van aandelen, zien we nu sterke inflows. En dat zonder dat de positionering van beleggers al bovengemiddeld op aandelen is gericht."

Jupiter: Zilver gaat voor goud in 2021

Dit jaar erkenden de markten opnieuw goud als de ultieme safe haven die zijn waarde behoudt en zelfs verhoogt in volatiele tijden. De rally in goud (en zilver) is aangewakkerd door de extreem lage rente en het opkoopprogramma van de Federal Reserve en de piek in de Amerikaanse overheidsbestedingen. Hierdoor is ook het vertrouwen in de dollar afgenomen.

Ned Naylor-Leyland, precious metals fund manager bij Jupiter Asset Management verwacht dat deze trends zich in 2021 zullen voortzetten.

"Naar verwachting zal een Amerikaans steunpakket opgetuigd worden dat het land zich niet kan veroorloven en ondersteunt de Fed een verdere daling van de reële rente. In deze omgeving zou de goudprijs standvastig moeten blijven. Als de Fed in 2021 een nog extremer monetair beleid zou voeren ter ondersteuning van de stimulering van de overheid, zou dat gunstig uitpakken voor goud als instrument om zich in te dekken tegen inflatie."

2021 wordt het jaar van zilver

Intussen zou een green new deal in de VS bullish zijn voor zilver. Als 2020 het jaar van goud was, zal 2021 waarschijnlijk het jaar zijn waarin zilver een inhaalslag maakt. "Ongeveer de helft van al het zilver wordt gekocht voor industrieel gebruik. Het wordt gebruikt in zonnepanelen, batterijen, en in een verscheidenheid aan elektronica, wat betekent dat er steeds meer vraag is naar zilver en die zal alleen maar toenemen bij een green new deal."

Voor 2021 verwacht Naylor-Leyland dat de markten het dubbele belang van zilver als technologiecomponent en als monetaire waardeopslag zullen waarderen. "Het is de moeite waard om te onthouden dat in 2011, toen de markten zich in de whatever it takes-modus bevonden, zoals ze dat nu weer zijn, zilver 50 dollar per ounce bereikte."

De prijs van zilver schommelt momenteel rond de 24 dollar. In augustus was dat nog 29 dollar en toen was de Amerikaanse munt ook nog eens meer waard.

raex

DWS: Hogere aandelenwaarderingen gerechtvaardigd

"Het krachtige beursherstel na het bloedbad in het voorjaar, heeft velen verrast. November klokte af met een winst van 11,9% en gaat daarmee de boeken in als de op één na sterkste maand voor wereldwijde aandelen sinds 1970."

"Alleen in januari 1975 presteerden de beurzen nog beter. Het marktherstel weerspiegelt deels de betere economische vooruitzichten en daarmee ook de verwachte aanzienlijke groei van de bedrijfswinsten voor 2021. Maar stijgende winstramingen zijn echter niet de enige motor, ook de aandelenkoersen lopen op."

"Het vooruitzicht op een winstherstel wordt regelmatig voorafgegaan door hogere waarderingsmultiples, met name stijgingen van de koers-winstverhouding. Echter, zelfs als we dit als maatstaf nemen en de consensuswinstramingen van 2021 gebruiken, dan liggen de beurskoersen ver boven de historische gemiddelden."

"Een verklaring hiervoor is te vinden in de obligatiemarkten. Sinds enkele jaren is er een inverse correlatie tussen de koersen van Amerikaanse aandelen en de rendementen op staatsobligaties (d.w.z. nominale rendementen gecorrigeerd voor de verwachte inflatie). De sterke daling van de obligatierendementen dwingt veel beleggers om over te stappen op meer risicovolle beleggingen."

Lage rentes stuwen aandelenwaarderingen

raex

 

"Hiermee zijn meteen de twee belangrijkste risico's voor een voortzetting van de positieve beursprestaties aan te wijzen. Enerzijds is er natuurlijk het verdere economische herstel, dat voor een groot deel afhangt van de snelle inzet van breed beschikbare vaccins. Anderzijds moeten de reële rendementen daarbij wel laag blijven. De centrale banken kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren door de nominale rente laag te houden en tegelijkertijd de inflatieverwachtingen omhoog te schroeven."

"Omdat we ervan overtuigd zijn dat het renteklimaat nog langer dan een jaar laag blijft, verlagen we voor aandelen onze raming van de risicopremies. Dit resulteert op zijn beurt in hogere streefcijfers voor de koers-winstverhouding voor minstens het komende jaar.”

Robeco: The hunt for yield 2.0

Jeroen Blokland: "In our base case we believe the availability of a number of Covid-19 vaccines will get us on a path to a new normal. Under these circumstances the search for yield will likely continue. With more than 20% of all outstanding bonds ‘earning’ a negative yield, this will be challenging in any case."

"Hence, even though the yield on high yield bonds and local currency emerging market debt has dropped to record lows, compared to many other bonds the reward looks attractive. This is also because defaults should start to come down slowly, and emerging currencies have some catching up to do."

Ook de Britse vermogensbeheerder LGIM is positief over emerging markets debt. Het voert maar liefst negen redenen aan om het koopadvies te onderbouwen.

raex

 

Janus Henderson Investors: Inflatie naar 5% in 2021

Simon Ward, Economic Adviser at Janus Henderson, presented his macro-economic outlook this week. He predicts that there will be a 5% increase in inflation in 2021, which will mark the beginning of a multi-year upswing:

“The current economic message is still positive, so assuming a successful roll-out of vaccines, I expect the global economy to grow strongly next year. However, I am concerned that this strength will be accompanied by a significant pick-up in inflation into 2022. Near term, I think markets are at risk from a temporary loss of monetary support. Unless there is a period of contraction in broad money to offset the big surge that occurred in Q2 and Q3 this year, this pick-up in inflation won’t just be a temporary blip, it will mark the start of a multi-year upswing in inflation."

"In terms of G7 consumer price inflation, I think a level of 5% is quite likely to be reached at some point in 2021 or in 2022. If you look back to the period before the GFC, there was a smaller pick-up in broad money growth around that time. That was associated with a rise in G7 inflation to around 4%. The broad money pick-up has been much stronger on this occasion, so I think the peak level of inflation is likely to be higher."

"The pick-up in inflation will be driven by commodities. I think the next stage will be an attempt by businesses to raise prices to recoup some of the costs that they have incurred during the crisis. If the world economy grows as much as I think is possible next year, I think labour markets will retighten, surprisingly quickly."

"I don’t think we are in a post-GFC kind of environment where the labour markets remain weak for many years. I think by late next year, we could very well be back to where we were in 2019, with shortages of labour starting to occur again and putting upward pressure on wage costs.”

Robeco: Minder in Amerikaanse tech

Vermogensbeheerder Robeco heeft de blootstelling aan Amerikaanse techaandelen verlaagd en de positie in achtergebleven kwaliteitsaandelen naar boven bijgesteld. Laatstgenoemde aandelen zullen profiteren van herstel in bepaalde sectoren van de economie, schrijft Fabiana Fedeli, Global Head of Fundamental Equities bij de vermogensbeheerder.

Fedeli wijst erop dat Amerikaanse techaandelen weliswaar ondersteund worden door sterke winsten en dat Robeco nog een overwogen positie heeft in techaandelen, maar dat waarderingen voor veel beleggers te hoog zijn. “Het momentum van thuiswerken is nu voorbij”, legt ze uit. “Meer toezicht door regelgevende instanties is ook een risico, maar dat zal waarschijnlijk op de langere termijn een probleem zijn”, schrijft Fedeli. “Een verdeeld Amerikaans congres beperkt immers de mogelijkheden voor de nieuwe president om diens beleid te implementeren.”

Datzelfde verdeelde congres kan er ook voor zorgen dat een nieuw stimuleringspakket door de regering Biden vertraging oploopt. Op de korte termijn is het ontbreken van een tijdig en substantieel stimuleringspakket het meest relevant, betoogt Fedeli, omdat dit het herstel van de Amerikaanse economie vertraagt. “Hoewel Amerikaanse beleggers misschien opgelucht zijn dat de gevreesde financiële regelgeving en belastingverhogingen nu waarschijnlijk niet zullen worden doorgevoerd, zal uiteindelijk het economisch herstel of het gebrek daaraan de koers voor Amerikaanse aandelen bepalen.”

Robeco heeft onlangs de blootstelling aan industriële aandelen en consumentennamen in de VS, Europa en Noord-Azië vergroot. Binnen de industriële sector prefereert Robeco aandelen van bedrijven die goed scoren op de thema’s klimaatimpact en verhoogde energie-efficiëntie. “Op dit gebied zien we toenemende bewustwording en investeringen. Ook de Amerikaanse farmaceutische sector mag rekenen op onze interesse.”

T. Rowe Price: Centrale banken nog niet klaar

De centrale banken zijn nog niet uitgespeeld. Nu het economisch herstel gevaar loopt, zullen verschillende centrale banken in ontwikkelde markten in de nabije toekomst met nieuwe ondersteunende beleidsmaatregelen komen. Dat is de stellige overtuiging van Quentin Fitzsimmons, portfoliomanager en lid van het Global Fixed Income Team van T. Rowe Price.

In de publicatie Central Banks Are Not Out of Ammunition Yet gaat hij na welke maatregelen verwacht kunnen worden en wat de gevolgen daarvan zijn voor de obligatiemarkten.

Economische pijn

"Hoewel in de afgelopen weken mooie vooruitgang is geboekt met een vaccin voor het coronavirus, verandert dit nog niets aan de huidige stand van zaken, namelijk dat het aantal besmettingsgevallen wereldwijd snel toeneemt, wat heeft geleid tot de herinvoering van lockdowns en beperkingen in verschillende landen. Verschillende economieën staan zwaar onder druk en de centrale banken zoeken naarstig in hun gereedschapskist naar de tools die ze nog hebben om economieën te ondersteunen."

Potentiële kandidaten voor verdere monetaire versoepeling zijn Zweden, Zuid-Korea en Israël, meent Fitzsimmons. Ook de Bank of England heeft er geen geheim van gemaakt dat het negatieve rentetarieven overweegt. De ECB heeft eveneens gezegd dat als de economische risico’s negatief doorslaan, alle instrumenten worden heroverwogen. Dit kan leiden tot een uitbreiding van het bestaande obligatie-opkoopprogramma en mogelijk een verlaging van de depositorente begin van 2021.

"Laten we niet vergeten dat de retoriek van de Amerikaanse Federal Reserve de laatste tijd nog duiviger is geweest," zegt Fitzsimmons. "De huidige negatieve impact van de toenemende coronavirusbesmettingen op de Amerikaanse economie weegt veel zwaarder dan het positieve nieuws over een mogelijk vaccin."

Waar op de curve moet je zijn?

In de markten voor staatsobligaties biedt het vooruitzicht van verdere monetaire versoepeling een breed draagvlak. Maar met obligatie-opkoopprogramma's die van land tot land verschillen, is het belangrijk om elk van deze programma's individueel te beoordelen. "Een belangrijke beleggingsbeslissing in 2021 is op welk deel van de yield curve het potentieel het beste is om overwogen te zijn vanwege het monetaire beleid van de de centrale bank van een bepaald land."

Voor wat betreft Amerikaanse Treasuries geeft Fitzsimmons de voorkeur aan het korte einde van de curve, omdat dit deel solide is dankzij de steun van de Fed. Het lange einde zou wel eens volatiel kunnen blijven, omdat er mogelijk nieuwe overheidsstimulering aankomt, en de groei in 2021 waarschijnlijk weer aantrekt wanneer de vaccins worden uitgerold.

Daarentegen prefereert Fitzsimmons het lange einde van de curve voor staatsobligaties in de eurozone omdat het ECB-opkoopprogramma voor obligaties binnenkort zal worden uitgebreid. Tegen deze achtergrond meent hij dat er meer waarde zit in het lange eind van de curves in de eurozone, waar extra emissies waarschijnlijk meer dan gecompenseerd zullen worden door de reguliere aankopen van de centrale bank.

Centrale banken opkomende markten on hold

In tegenstelling tot de ontwikkelde markten verwacht Fitzsimmons dat de meerderheid van de centrale banken in de opkomende markten (EM) het monetaire beleid in grote lijnen on hold zal houden.

"Wel is het goed mogelijk dat veel van de centrale banken in EM begin volgend jaar zich in hun communicatie accomoderend zullen opstellen, omdat ze willen voorkomen dat hun valuta's te veel appreciëren ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Tegen deze achtergrond vormen EM-obligaties in lokale valuta een interessante beleggingscategorie voor buitenlandse beleggers," aldus Fitzsimmon.

LGIM: 2021 wordt het jaar van aandelen

Aandelen vormen in 2021 de best presterende beleggingscategorie, met naar verwachting dubbelcijferige rendementen. Dat schrijft hoofd assetallocatie Emiel van den Heiligenberg van vermogensbeheerder Legal & General Investment Management (LGIM) in de Outlook voor 2021.

De solide fundamentals zouden met name de aandelenmarkten een boost moeten geven, aangezien ook beleggers een potentieel einde zien aan de economische en sociale problemen van het afgelopen jaar, schrijft Van den Heiligenberg. “We bevinden ons nog maar aan het begin van de economische cyclus, met een aanzienlijke output gap dat nog kan worden gedicht, een laag recessierisico en een beperkte inflatiedruk. Historisch gezien zijn vanaf dit moment in de cyclus aandelenrendementen sterk.”

De LGIM-specialist merkt op dat voor het eerste sinds de pandemie beleggers optimistisch zijn geworden. Dat is meteen ook een risico. “Op een bepaald moment in 2021 is het zeer waarschijnlijk dat de markten te veel optimisme hebben ingeprijsd, maar dat is nu nog te vroeg is om een dominante factor te zijn."

Het lower-for-longer-thema bij obligaties blijft beleggers parten spelen, concludeert Van den Heiligenberg. LGIM verwacht slechts een beperkt opwaarts potentieel voor obligatierendementen. “De inflatieontwikkeling speelt een belangrijkere rol dan de groeidynamiek bij het bepalen van de obligatierendementen zodra we de recessiefase voorbij zijn. Dat was de afgelopen vier cycli waar, maar zou nog belangrijker moeten zijn nu de Federal Reserve heeft aangegeven niet preventief te reageren.”

LGIM vindt ook kredietwaardige bedrijfsobligaties minder aantrekkelijk dan aandelen, aangezien de spreads sinds maart weer zijn gedaald. “De huidige krappe spreads zijn gedeeltelijk een weerspiegeling van het lage aantal wanbetalingen op bedrijfsobligaties dankzij begrotingssteun, goedkope financiering en het vooruitzicht van een vaccin in 2021.”

DWS: Klimaataandelen grote winnaar 2021

Het bruto binnenlands product (bbp) van de eurozone kan eind 2022 alweer terug zijn op het niveau van voor de coronacrisis. Dit is extreem snel in vergelijking met de financiële crisis toen het bijna zeven jaar duurde voordat de economie weer op het oude niveau kwam. Dit stelt beleggingsstrateeg Stefan Kreuzkamp van vermogensbeheerder DWS in zijn vooruitblik voor 2021.

DWS is zeer optimistisch over 2021, ondanks dat de nieuwe besmettingscijfers nog altijd op een alarmerend hoog niveau staan. “Een belangrijke factor is dat de verwachtingen over de effectiviteit van de covid-19 vaccinatie en de snelheid waarmee dit gaat gebeuren ook uitkomen”, aldus Kreuzkamp die stelt dat een grootschalige vaccinatiecampagne op zijn laatst in het derde kwartaal uitgevoerd moet worden. “De markten hebben een dergelijk optimistisch scenario ingeprijsd en er is weinig tolerantie voor falen.”

Stefan Kreuzkamp van DWS

Kreuzkamp denkt dat als dit inderdaad lukt, er een extreem snel economisch herstel komt. “We hebben al gezien hoe snel de economie eerder dit jaar opveerde nadat de beperkingen werden opgeheven. Wij verwachten dat het bbp van de eurozone eind 2022 terug kan zijn op het niveau van voor corona.” DWS ziet de wereldwijde economische groei in 2021 uitkomen op 5,2% en op 5,5% in de eurozone. China zal vooroplopen met een groei van 8,2%.

Wat betreft aandelen verwacht Kreuzkamp geen grote veranderingen in de voorkeuren van beleggers. Technologie-aandelen blijven populair en hij verwacht geen rotatie van groeiaandelen naar waarde-aandelen ook al zijn er kortetermijnprijsstijgingen mogelijk voor waarde-aandelen.

De klimaattechnologiesector zal als winnaar uit de crisis komen omdat de strengere regulering op dit gebied grote investeringsmogelijkheden brengt. Op de obligatiemarkt ziet de strateeg goede beleggingskansen in Aziatische bedrijfsobligaties, omdat de landen in Azië veel beter door de crisis komen dan de opkomende markten in Latijns-Amerika.

NN IP: Obligatiebeleggers moeten oppassen

Voor het eerst in zeer lange tijd zou de wereldwijde inflatie kunnen gaan stijgen. De impact van de pandemie, in combinatie met toenemende inflatoire trends en een sterke groei van de geldhoeveelheid, zou de inflatie kunnen opstuwen tot niveaus die we sinds de financiële crisis niet meer hebben gezien.

De reactie van obligatiebeleggers zou volgens NN Investment Partners (NN IP) sterk moeten afhangen van wat de centrale banken doen. Staan ze de hogere inflatie toe, of gaan ze agressief verkrappen om dit tegen te gaan? NN IP acht de kans op het eerste het grootst.

Als de inflatie de verwachtingen overtreft, zullen nominale staatsobligaties het waarschijnlijk slecht doen. Inflatie gerelateerde staatsobligaties zijn een beter vastrentend alternatief, omdat de coupon en de aflossing van de hoofdsom zijn gekoppeld aan een nationale inflatie-index (of aan die voor de eurozone).

Deze obligaties zullen vooral goed presteren als de centrale banken hun beleidsrentes onveranderd laag houden, wat waarschijnlijk de stijging van de reële rente zal beperken. Inflatie gerelateerde obligaties zullen het ook beter doen dan nominale obligaties als de centrale banken de rente verhogen, maar het totaalrendement zou dan negatief kunnen zijn. Onder die omstandigheden is cash het beste alternatief voor vastrentende waarden.

Jaco Rouw, Senior Portfolio Manager Fixed Income bij NN IP: “Het is helemaal niet zeker dat de inflatie weer zal gaan oplopen, maar de Covid-19-crisis zou hier zeker aan kunnen bijdragen. Ten eerste is de globalisering in de afgelopen 30 jaar een belangrijke aanjager van desinflatie geweest, maar in de afgelopen tien jaar begon dit al te stagneren."

"De pandemie zou voor een totale ommekeer kunnen zorgen doordat de kwetsbaarheid van internationale toeleveringsketens zichtbaar wordt. Dit kan ertoe leiden dat ondernemingen hun productie terughalen uit lagelonenlanden, waardoor de positie van arbeiders in westerse economieën sterker wordt en er een opwaartse druk op de lonen ontstaat."

Jaco Rouw van NN IP

“Daarnaast was de fiscale en monetaire beleidsreactie op de Covid-19-crisis tijdig, sterk en vaak gecoördineerd. Na de financiële crisis bleven de opkopen van de centrale banken binnen het banksysteem. Nu neemt de bredere geldhoeveelheid toe door directie liquiditeitsinjecties en die maatregelen zijn relevanter voor de reële economie."

BMO GAM: Geen nieuwe aandelenrally

De berichten over coronavaccins zijn heel positief, maar waarschijnlijk niet voldoende voor een nieuwe rally op de aandelenmarkten. Dat stelt econoom Steven Bell van vermogensbeheerder BMO GAM in zijn maandelijkse macro-economische update.

“Met een duizelingwekkende drie miljard aan doses die in 2021 waarschijnlijk worden geproduceerd, kunnen we er zeker van zijn dat er een uitweg is uit de nachtmerrie die door de pandemie wordt veroorzaakt. Tegen het einde van volgend jaar - en mogelijk eerder – zouden de economische activiteit en de bedrijfswinsten terug moeten keren naar het niveau van vóór de crisis. Dat is geweldig nieuws voor de maatschappij en voor de financiële markten, maar er zullen nog flinke obstakels overwonnen moeten worden voordat we dit punt bereiken.”

“Inmiddels is het virus weer helemaal terug in Europa en we zijn op weg naar een dubbele dip – en dit voordat we zelfs maar een gedeeltelijk herstel van de eerste recessie hadden bereikt. De PMI's bevestigen dat Frankrijk in het huidige kwartaal een daling van de economische groei zal zien van 4% tot 5%. Dat alleen al zou het record van 1968 hebben gebroken als de ineenstorting van de economie eerder dit jaar niet had plaatsgevonden. Duitsland, dat veel minder dan andere grote landen onder het virus te lijden heeft gehad, lijkt het beter te doen en ontsnapt wellicht aan een dubbele dip.”

“Er zal nog een serie aan slechte economische cijfers volgen totdat we een groot vaccinatieprogramma hebben uitgevoerd en de beperkingen kunnen worden versoepeld. Dat programma gaat in de VS - en waarschijnlijk ook in het VK – wellicht volgende maand al van start. Toch zal het zeker nog tot mei duren voordat we serieus beperkingen kunnen opheffen.”

Financiële markten kijken altijd naar de toekomst en dus, vraagt Bell zich af, zou dit grote nieuws rond vaccins niet een impuls moeten geven aan aandelen en zorgen voor een nieuwe rally? “Dat is niet zeker. De afgelopen maanden heb ik steeds gezegd dat de kansen voor het succes van vaccins en een voortzetting van de bull markt gunstig zijn. En het nieuws is veel beter dan zelfs optimisten zoals ik hadden verwacht. Maar dat nieuws is inmiddels al wel ingeprijsd.”

"Ik ben een trouw volger van de American Association of Individual Investors en hun bull bear-index. Dit is een negatieve indicator, die suggereert dat de markt zich zal herstellen als hij negatief is en vise versa. De index is recentelijk gestegen en dat is verontrustend. Bovendien zijn de financiële instellingen in hun vooruitzichten voor 2021 bijna allemaal bullish. Ik koop liever aandelen als beleggers nerveus zijn en wachten op goed nieuws. Dat is nu niet het geval en ik zou dan ook niet heel actief zijn in de huidige markt.”

ING: Aandelen relatief gezien niet duur

Bob Homan, sinds 2008 hoofd van het ING Investment Office, heeft een optimistisch verhaal voor beleggers in risky assets. Volgens hem is de coronacrisis op de lange termijn niet meer dan een deukje. Dat beleggers dat ook in de gaten hebben, bewijzen de koersuitslagen. Homan: "Inmiddels staan aandelen wereldwijd 3% hoger in euro’s."

Wel wijst hij op de enorme verschillen in de sectorprestaties. "Tech staat dit jaar op plus 30%. De olie-industrie op min 40%." Volgens Homan zullen de rendementsverschillen tussen de verschillende sectoren volgend jaar minder zijn. "Financials, energie en vastgoed kunnen een inhaalslag maken."

Bob Homan van ING Investment Office

ING verwacht dat de wereldeconomie volgend jaar met 5,2% groeit, na een krimp van 4,4% dit jaar. "De kans op een recessie is heel klein. Dat is natuurlijk positief voor aandelen. Wel moet de ontslaggolf in Europa nog komen."
De bedrijfswinsten kunnen volgend jaar tussen de 15% en 20% stijgen. Dit jaar daalden de winsten gemiddeld met 20%. Ondanks de forse stijging van de staatsschulden zullen de rentes volgens ING laag blijven, geholpen door het opkoopbeleid centrale banken en laag blijvende inflatie.

Aandelenwaarderingen? "Die zijn dit jaar echt heel fors toegenomen." Maar omdat de rentes zo laag staan, valt het met de relatieve waardering reuze mee. "De risicopremie bedraagt momenteel 5%."
Volgens ING kunnen aandelen volgend jaar met 6% omhoog. Sterke prestaties worden ook verwacht van high yield (+5,2%) en obligaties uit de opkomende markten (+4,8%).

Homan eindigt met een waarschuwing: "Het sentiment is nu wel heel erg positief. Meestal is de performance de maand erop dan negatief. Voor de korte termijn is het opletten geblazen."

Lees de uitgebreide beleggingsoutlook 2021 van ING, getiteld The darkness before the dawn.

Robeco: 2021 wordt een heel goed jaar voor risky assets

Robeco is uit met de beleggingsoutlook 2021, en die is bullish, heel erg bullish. De titel van de voorspelling luidt Tackling the trilemma. Dat duidt op de lastige balans tussen volksgezondheid, economie en persoonlijke vrijheid, die tijdens de huidige pandemie moet worden gevonden. De snelle komst van een effectief vaccins is de oplossing van het probleem.

Bij Robeco zijn ze optimistisch dat dit gaat lukken. Dat is ook meteen de belangrijkste verklaring voor de up-beat beleggingsoutlook voor 2021. In het basisscenario rekent Robeco op een terugkeer naar een nieuw economisch normaal, waarbij het monetaire en fiscale beleid ruim blijft. Van inflatie is nog amper sprake, terwijl bbp’s eind volgend jaar het pre-corona-niveau kunnen bereiken.

Een sterk economisch herstel is goed voor risky assets, zoals aandelen, grondstoffen en in mindere mater high yield. Multi-asset manager Jeroen Blokland: “In het basisscenario is de winstgroei van 20% dé aanjager van aandelenkoersen.”

Jeroen Blokland van Robeco

Staatsobligaties geven volgend jaar alleen en positief rendement, als het economisch helemaal misgaat. In het basisscenario gaat Robeco echter uit van negatieve rendementen voor staatsobligaties, ten gevolge van iets stijgende rentes en de verdere rotatie van staatsobligaties naar bedrijfsobligaties.

Wat betreft grondstoffen: Bij een wereldwijd economisch herstel profiteren verkopers van industriële metalen. Ook de vraag naar olie stijgt, waarbij de OPEC+ de productie minder sterk zal verhogen om vraag en aanbod meer bij elkaar te brengen. Dat ondersteunt de olieprijs. Een stijging van de grondstoffenprijzen is met name positief voor aandelen uit de opkomende markten. Aldus Robeco.

Robeco's verwachte beleggingsrendementen in 2021

raex

BlackRock: Coronacrisis veel minder schadelijk dan kredietcrisis

Het positieve vaccinnieuws is reden voor optimisme over de heropstart van de economie in 2021, zo stelt het BlackRock Investment Institute (BII) in het wekelijkse marktcommentaar. Het BII voorspelt bovendien dat het cumulatieve verlies aan economische activiteit uiteindelijk een fractie zal zijn van het verlies na de financiële crisis, ondanks de opleving van de besmettingen en aangescherpte maatregelen.

Het BII vindt verdere beleidsondersteuning te rechtvaardigen, en is vooral bang dat genomen maatregelen te snel worden teruggeschroefd, vooral in de VS. Toch beschouwen de experts de ontwikkelingen rondom de vaccins als gunstig voor risicodragende beleggingen.

Tijdens het Outlook-forum over 2021 dat BlackRock vorige week hield, stelden de beleggingsexperts dat er in de wereldeconomie een verschuiving plaatsvindt van een eenzijdige focus op kostenefficiëntie en winstgevendheid op korte termijn naar een systeem dat meer belang hecht aan veerkracht op lange termijn. Centrale banken zijn veel toleranter geworden ten aanzien van inflatieoverschrijdingen, terwijl de politieke druk om de rentetarieven laag te houden is toegenomen, zelfs als de prijzen van goederen en diensten oplopen.

“Stijgende productiekosten als gevolg van het opnieuw inrichten van de wereldwijde toeleveringsketens en meer aandacht voor duurzaamheid kunnen leiden tot hogere inflatie op de middellange termijn.”

Amundi: China leidt de dans

China is de grote motor van het economische herstel in 2021. Dat zegt CIO Pascal Blanqué van Amundi, in zijn de outlook voor 2021. Blanqué voorziet een langzaam en ongelijk herstel. De duur van de epidemie zal uiteindelijk de vorm van herstel bepalen. “Het kan misleidend zijn dit te bestempelen als V-, U- of K-vorm."

Het onevenredige herstel biedt beleggers volgens Blanqué vooral kansen in opkomende markten, met name China. Obligaties van opkomende markten vormen voor 2021 een belangrijke motor van inkomsten. “We hebben een positief beeld voor volgend jaar, in het bijzonder voor schuldpapier in lokale valuta. Ook over aandelen uit opkomende landen zijn we positief. Daarnaast verwachten we gedurende het jaar een herstel te zien in Latijns-Amerika en EMEA, wanneer het cyclische herstel meer uitgesproken zal zijn.” Een zwakke dollar ondersteunt de argumenten voor opkomende markten.

Amundi's belangrijkste overtuigingen voor 2021 zijn dat beleggers hun blootstelling aan cyclische en waarde-aandelen, Aziatische aandelen en ESG-thema's geleidelijk zouden moeten vergroten. Bovendien raadt Blanqué beleggers aan een deel van hun portefeuille toe te wijzen aan staatsobligaties, ongeacht hun waardering. “Dit voornamelijk om liquiditeitsredenen.”

Van Lanschot Kempen: Beleggers gaan een moeilijke winter tegemoet

Hoofdeconoom Luc Aben: "Voordat we ingeënt kunnen worden tegen Covid-19 moeten we nog een moeilijke winter door. De ernst van de coronapandemie verschilt van land tot land. Zo trekt Oostenrijk vanaf maandag de teugels weer aan. Andere Europese landen lijken de top van de tweede besmettingsgolf net achter zich te hebben liggen.

In de VS neemt het momentum van de tweede golf nog steeds toe. De omgeving van president-elect Joe Biden speelt zelfs met de gedachte van nationale lockdown van vier tot zes weken. Het is echter niet zeker of dat federaal af te dwingen is. De individuele staten hebben immers verregaande autonomie. Het is in ieder geval zaak om de restricties niet al te snel en al te fors te lossen.

De zogenaamde tegenstelling tussen economie en gezondheid is een valse tegenstelling. De zigzagbeweging van afwisselend lossere en strengere beperkingen is op iets langere termijn schadelijker voor de economie dan iets langer strikt zijn met maatregelen.

Door de winter heen kijken

Voor financiële markten is het de vraag of ze door de moeilijke winter heen willen kijken. Het nieuws over het coronavaccin zorgde de afgelopen dagen in ieder geval voor een optimistische stemming. Kan die worden vastgehouden? Na de forse heropleving van de wereldwijde economie in het derde kwartaal, zal het vierde kwartaal weer een terugval laten zien. Dat is een gekend gegeven. Bovendien is die terugval wellicht minder diep dan de economische crash in het tweede kwartaal. Dat biedt toch enig perspectief voor beleggers.

Naast nieuws over coronavaccins is ook de houding van beleidsmakers een bepalende factor. Hierbij is het meest waarschijnlijke scenario dat allerlei steunmaatregelen voor consumenten en producenten worden verlengd. Met zicht op het einde van de pandemie zou het vanuit een economische, politieke en maatschappelijke logica verwonderlijk zijn als overheden hun steun intrekken.

Wellicht dat één en ander in de VS nog het meest twijfelachtig is, gegeven de gepolariseerde politieke situatie en de onmin over steunmaatregelen tussen Republikeinen en Democraten. Maar wij vertrouwen erop dat er uiteindelijk voldoende wordt gedaan."

UBS AM: Aandelenrotatie door vaccin-nieuws gerechtvaardigd

UBS AM: “De vaccin-doorbraak is belangrijk nieuws. Toch blijft voorzichtigheid geboden: Pfizer heeft de productieramingen voor zowel 2020 als 2021 naar beneden bijgesteld. Dit is een waarschuwing dat logistieke zorgen met betrekking tot productie, opslag en distributie talrijk zijn en kunnen leiden tot vertragingen die het normaliseringsproces belemmeren. Het is ook nog onduidelijk hoe lang het vaccin immuniteit biedt.”

"Naar onze eigen mening zijn we goed gepositioneerd voor deze medische doorbraak. Wij prefereren Amerikaanse smallcaps boven largecaps, waarde-aandelen ten opzichte van groeiaandelen. Verder gaan wij uit van een zwakkere Amerikaanse dollar en een versteiling van de Treasury-curve. Dit zijn de posities die in een vroeg cyclisch klimaat goed presteren. Positief vaccin-nieuws is een extra katalysator voor outperformance. Wij houden de vooruitgang op vaccingebied nauwlettend in de gaten."

"Voor investeerders biedt positief nieuws over de komst van een vaccin meer bescherming tegen neerwaartse beursrisico's ten gevolge van de seizoensgebonden toename van COVID-19 gevallen in Europa, en later ook in de VS. Beleggers zullen nu beter door korte termijn negatief coronanieuws heen kunnen kijken."

Janus Henderson Investors: Vastgoed heeft inhaalslag te maken

Vastgoedbeleggingsfondsen presteren dit jaar niet erg goed, mede omdat huurders moeite zullen hebben om de huur te betalen, wat ervoor zou kunnen zorgen dat verhuurders moeilijk dividend kunnen uitkeren.

Guy Barnard, Tim Gibson en Greg Kuhl, fondsmanagers van het succesvolle Global Property Equities bij Janus Henderson Investors, onderdeel van de IEXFonds 40, menen echter dat de sector veel kansen biedt en veerkrachtiger is dan gedacht. In hun nieuwste publicaties concluderen zij het volgende:

1. Door meerjarige leasecontracten bevinden veel vastgoedbedrijven zich in een gunstige positie. Deze contracten bieden beursgenoteerde vastgoedverhuurders een duidelijk voordeel ten opzichte van andere aandelensectoren, gezien de hogere mate van inzicht in de inkomsten van het aankomende jaar.

raex


2. Vastgoedfondsen wereldwijd zijn op dit moment goedkoop in vergelijking met veel andere assetclasses. De aandelenkoersen van verschillende beursgenoteerde bedrijven liggen onder hun intrinsieke waarde. Daarnaast is er een duidelijke kloof tussen fondsen en waarderingen van direct vastgoed.

raex

3. Het zal op een zeker moment weer normaal worden. Om die reden is dit een periode om selectief aantrekkelijke kansen te grijpen in sectoren zoals kantoorvastgoed, gezondheidszorg en hotels.

Lees ook: Coronacrisis versterkt vastgoedtrends

BNY Mellon IM: Tweede lockdown doet minder pijn

Nieuwe lockdowns in heel Europa zullen ongetwijfeld het sterke economische herstel remmen en het bruto binnenlands product (bbp) zou in het vierde kwartaal kunnen krimpen, maar de impact zal deze keer kleiner zijn dan bij de eerdere lockdowns. Dat zegt Shamik Dhar, hoofdeconoom bij BNY Mellon Investment Management, in een reactie op de verzwaring van maatregelen in tal van Europese landen.

Hij rekent voor dat een lockdown van een maand 1/3 van het kwartaal bbp in gevaar brengt. In de laatste lockdown hebben het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje en Duitsland ongeveer 1/5 van hun bbp verloren en dit keer zijn de maatregelen in veel landen niet zo streng. "Er zijn redenen om optimistisch te zijn," aldus Dhar. "Als we ervan uitgaan dat de lockdown-maatregelen slechts half zo schadelijk zijn als de vorige keer, dan zouden deze economieën in het vierde kwartaal slechts 1/30 van het bbp, of ongeveer 3%, kunnen verliezen."

De horecasector werd tijdens de eerste hard getroffen, terwijl sectoren als informatie- en communicatiediensten, vastgoed, woningrenovatie en financiële diensten relatief goed standhielden. Dhar: "We verwachten dat soortgelijke patronen zich tijdens deze lockdown ook zullen voordoen."

Dhar voorspelt een hevig economisch herstel als de verspreiding relatief snel onder controle komt. "De combinatie van een grote inhaalvraag, hoge besparingen en een massale fiscale en monetaire stimulans betekent dat het potentieel voor een zeer sterk herstel volgend jaar blijft bestaan."

Lees ook: Wie is er bang voor een tweede lockdown?

Fidelity International: Volledig herstel duurt nog 10 maanden

Het duurt nog tien maanden, totdat bedrijven weer een stabiel activiteitenniveau hebben bereikt, zo verwachten de analisten van Fidelity International. Dat blijkt uit de maandelijkse Analyst Pulse Survey van de vermogensbeheerder, afgenomen in oktober bij 176 analisten. Ook in mei en juni van dit jaar dachten de analisten dat de impact van de pandemie nog maar tien maanden zou duren.

Opvallende uitzondering is China. De analisten van Fidelity International verwachten dat de pandemie het bedrijfsleven in China nog maar vier maanden direct zal schaden. De Chinese energievraag zou inmiddels al op 97 tot 98% zitten van de vraag voor de pandemie en 90% van de Chinese werknemers is opnieuw aan de slag.

raex

JP Morgan AM: Coronawinnaars en -verliezers van 2020

raex

Fidelity International: Winstmarges IT- en gezondheidssector omhoog

Wanneer de kosten stijgen en tegelijkertijd het prijszettingsvermogen van ondernemingen daalt, komen de marges onder druk. De maandelijkse rondgang onder analisten van Fidelity International geeft inzicht in welk soort bedrijven te kampen hebben met een dergelijke combinatie van inflatiedruk en verminderde mogelijkheden om de prijzen aan de passen.

De grafiek van de week van Fidelity International gaat in op het debat over deflatie versus desinflatie, en wat dit voor de bedrijfsresultaten zou kunnen betekenen. Momenteel is er enige onenigheid tussen de marktdeelnemers over de vraag of we te maken hebben met een inflatoire of des-inflatoire omgeving. Volgens de analisten van Fidelity International zijn beide scenario's in het spel, waarbij de inflatiedruk van sector tot sector varieert.

raex

De marges in de financiële sector en die van de duurzame consumptiegoederen lijken het meeste gevaar te lopen. Bedrijven in deze sectoren hebben hun prijszettingsvermogen sinds het begin van het jaar aanzienlijk zien dalen. Ultra lage rentes hebben veel financiële bedrijven geraakt. De lockdowns deden de duurzame consumptiegoederensector geen goed. In de technologiesector en gezondheidszorg ziet het ernaar uit dat de marges zullen toenemen.

DWS: Duitse industrie kan heel snel herstellen

De Duitse industrie heeft een aardige boost gekregen door het gestegen aantal orders uit eigen land. Volgens het Duitse bureau voor de statistiek werden er in september 0,5% meer orders geplaatst dan in augustus. In Duitsland zelf werden er 2,3% meer orders geplaatst, maar vanuit het buitenland daalde het aantal orders met 0,8%.

Bij dit laatste cijfer moet worden aangetekend dat de hoeveelheid orders vanuit het buitenland de maanden ervoor weer op pre-crisis niveau stond. De auto-industrie deed het heel goed. Er werden in september 5,1% meer in Duitsland geproduceerde auto’s besteld dan de maand ervoor. Het totaal aantal auto’s dat op kenteken werd gezet is in zowel Europa als in de VS en China sterk toegenomen.

Martin Moryson, econoom bij DWS, verwacht dat het ordercijfer in het vierde kwartaal minder rooskleurig uitvalt. Dit heeft vooral te maken met de coronapandemie, die de wereld weer in zijn greep heeft. Moryson stelt wel dat hij de toekomst optimistisch tegemoetziet: “De Chinese economie is weer flink op stoom en dat helpt de op export-georiënteerde Duitse industrie. De cijfers over september laten immers zien dat de Duitse industrie in zeer rap temp van een ernstige tegenvaller, zoals in het voorjaar toen de productie met 8% kelderde, kan herstellen.”

Jupiter: Overheden aan zet

De markten hebben dringend behoefte aan overheidsstimulering om de winter door te komen, want de tweede coronagolf schaadt de economische groeivooruitzichten, aldus Mark Nash, fondsmanager, Fixed Income bij Jupiter Asset Management.

"De centrale banken blijven ondersteunend, maar wat ontbreekt is stimulering van de overheid, die nodig is om de economische groei in de winter te ondersteunen, voordat er een vaccin aankomt, die volgens de meeste deskundigen niet in Q1 uitgerold zal worden. De reactie van de markt op dit negatieve nieuws is niet groot geweest. De Treasury-markt is een beetje verzwakt, maar de risicodragende beleggingen blijven in trek, en de dollar is niet significant gedaald, zoals men zou verwachten in een risicomijdende markt."

De grote risk-off beweging, zoals die zich in de afgelopen jaren voordeed als de markt in paniek raakte over de dollarliquiditeit, is uitgebleven, constateert Nash. Dit komt vooral doordat de Fed liquiditeit is blijven verstrekken, zodat de toegang tot dollars niet gehinderd wordt. Ook China doet het goed, met groei die voortkomt uit overheidssteun, export en stijgende consumentenbestedingen. Dit suggereert een gelijkmatiger en duurzamer herstel in China en het helpt de wereldeconomie, waarbij de renminbi in staat is om wat van de dollarkracht af te snoepen."

Buitenlandse investeerders verhinderen een sterke dollar
Nash: "Het tekort op de lopende rekening van de VS begint toe te nemen, waarbij het land meer verbruikt dan het produceert en meer dollars nodig heeft om buitenlandse goederen te kopen. Maar aangezien de Fed de rente laag houdt, zijn buitenlandse investeerders minder geïnteresseerd in het kopen van Amerikaanse activa, en verhinderen daar en passant mee dat de dollar aansterkt en dat is volgens Nash een grote structurele verandering."

Nash denkt niet aan een overdreven opwaartse beweging van de dollar die veel schade toebrengt aan de markt. De Fed zou ingrijpen om dit te voorkomen. Uiteindelijk zal er meer budgettaire steun van de overheid komen. Hoopt hij.

Robeco: Covid-19 creëert nieuwe bedrijven

Het aantal inschrijvingen van nieuwe bedrijven in de VS vertoont een sterke stijging. “Deze nieuwe ondernemingen zullen bijdragen aan het nieuwe normaal, nu de coronapandemie het leven op veel manieren lastig heeft gemaakt," stelt portfoliomanager Jeroen Blokland van vermogensbeheerder Robeco.

“Er zijn dus gelukkig ook lichtpuntjes,” stelt Blokland in zijn Daily Sketch. “De grafiek van van BCA Research laat zien dat het aantal nieuwe bedrijfsinschrijvingen sterk is gestegen. Er duiken dus overal nieuwe bedrijven op, wat bevestigt dat de uitbraak ook kansen en banen biedt - waardoor de economische schade enigszins wordt beperkt. Deze bedrijven zullen vormgeven aan ‘het nieuwe normaal’ hetgeen we op een bepaald punt in de niet zo verre toekomst zullen bereiken.”

UBS AM: Top 5 concurrerende landen profiteren

Globalisering is al sinds de kredietcrisis op zijn retour. Is de impact van de pandemie heftig genoeg om deze slowbalization om te zetten in een regelrechte de-globalisering? Dat vraagt hoofdstrateeg Massimiliano Castelli van UBS Asset Management zich af in de paper Will globalization survive covid-19?. Hij pleit ook voor een regionale beleggingsaanpak waarbij traditionele benchmarks worden losgelaten.

De pandemie resulteert volgens Castelli in een langdurige recessie die heviger zal zijn dan die van 2009. Hierdoor zal het populisme wereldwijd een vlucht nemen: “De groeiende armoede in zowel de westerse wereld als in opkomende markten, in combinatie met het verlies van banen als gevolg van de toenemende digitalisering, zal het populisme de komende jaren nog meer aanwakkeren.”

Door het toenemende populisme, technologische ontwikkelingen en stijgende importtarieven, zijn volgens Castelli twee van de drie pijlers van de globalisering al in verval: het vrij verkeer van personen en goederen en vrij verkeer van kapitaal. “In grote lijnen liggen wereldwijde kapitaalstromen onder vuur, en recente gegevens tonen aan dat aan die achteruitgang voorlopig geen eind komt.”

De meest welvarende landen van de toekomst zijn volgens Castelli landen met sterke instellingen die in staat zijn een sociale consensus over beleid op te bouwen, kleine economieën die de bescherming genieten van nabijgelegen grote markten, en landen die hun huishoudboekje op orde hebben en erin slagen om de binnenlandse economie te ondersteunen. “De landen in de top-5 van de van meest concurrerende economieën zijn allemaal relatief klein, zo blijkt uit de IMD World Competitiveness 2020. De ranglijst wordt aangevoerd door Singapore, Denemarken, Zwitserland, Nederland en Hong Kong."

Volgens Castelli moeten beleggers een langetermijnstrategie uitstippelen om te kunnen profiteren van de winnaars van de pandemie. “Diversificatie binnen beleggingscategorieën is niet langer afdoende. Diversificatie binnen thema's en regio's kan op de lange termijn weleens hogere rendementen opleveren.”

Capital Group: Zeven redenen voor de veerkracht van luxe merken

Is 2020 een verloren jaar voor de luxe merken? Ze kunnen zich straks misschien wel verrassend veerkrachtig tonen, schrijft Capital Group in The necessity of luxury: What makes this industry so resilient? Want:

1. Luxe groeit sneller dan de brede markt
Hoe meer de wereldeconomie door consumptie wordt gedreven, hoe groter ook het aandeel van de persoonlijke uitgaven. De markt voor persoonlijke luxegoederen is sinds 1996 meer dan 1,3 keer zo snel gegroeid als het mondiale bbp. De S&P Global Luxury Index heeft sinds 2005 een groter rendement opgeleverd dan de MSCI World en de S&P 500.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

2. Aziatische consument maakt luxesector minder cyclisch
De ontwikkeling van een welvarende klasse in China en andere Aziatische landen heeft de sector de laatste drie decennia een fundament voor duurzame en structurele groei gegeven.

3. Vrouwen worden rijker
Gezien persoonlijke luxe vaak op vrouwen gericht is, denk maar aan handtassen, lederwaren, kleding, accessoires en sieraden, is het goed nieuws voor de luxesector dat het aantal rijke vrouwen gestaag toeneemt. In 2019 was 45% van de vermogende particulieren een vrouw, tegenover slechts 24% in 2008.

4. Merkwaarde is een belangrijke drijfveer voor succes
Succesvolle luxe merken slagen erin geduldig te groeien, door hun producten exclusief te houden.

5. Creativiteit draagt bij aan de 'winner-takes-all'-trend
Om de inkomsten in een cyclische markt stabiel te houden, hebben de beste en grootste luxebedrijven hun high-end luxeproducten aangevuld met massaproducten. Het omgekeerde - het maken van luxegoederen door voorheen niet-luxe producenten - heeft ook geholpen om de marges te vergroten.

6. Digitalisering versnelt
Digitalisering brengt meer prijstransparantie met zich mee waardoor kortingen sneller in het oog springen. Dankzij hun controle over de detailhandel zijn de grote, gevestigde merken beter in staat om de prijzen, en dus hun merkwaarde, te beschermen.

7. De vraag naar luxe is uitgesteld of verplaatst
Volgens de analisten van Capital Group is een groot deel van de vraag tijdelijk uitgesteld of naar een ander land verhuisd. Chinese consumenten die voorheen winkelden in Parijs of Milaan, doen dat nu in high-end winkeldistricten in Beijing of Shanghai.

AXA IM: Alle sectoren door tweede coronagolf de klos

De tweede virusgolf leidt opnieuw tot sluiting van hele sectoren. Statistieken tonen echter dat de negatieve vertrouwenseffecten zich ook daarbuiten steeds meer doen gelden. Hierop wijst AXA Group-hoofdeconoom Gilles Moëc in zijn column, getiteld Everbody hurts.

Het aantal gevallen vergelijken met de eerste golf heeft volgens hem niet veel zin, al was het maar vanwege de toegenomen testcapaciteit. Wel is duidelijk dat de economische kosten blijven oplopen.

Moëc noemt het verontrustend dat er steeds meer tekenen zijn dat niet alleen segmenten als horeca en de reisbranche, maar alle sectoren onderhand geraakt zullen worden. Overloopeffecten via de arbeidsmarkt of de financiële sector lijken hem onvermijdelijk. "Achterblijven met een 90%-economie is geen rooskleurig vooruitzicht," concludeert hij.

Anders dan in de vorige recessie zal China ditmaal minder in staat zijn de motor achter het herstel te vormen. Destijds gaf de Chinese vraag de Duitse export een impuls, waardoor de economie weer kon groeien. Vooralsnog komt de Chinese import volgens hem nu minder sterk terug.

LGIM: Cash levert meer op dan kredietwaardige staatsobligaties

Staatsobligaties van hoge kwaliteit, zoals de Duitse Bund, stevenen af op een Japan-scenario met langdurige lage of zelfs negatieve rendementen. Ze vormen hierdoor geen goede hedge meer en zijn derhalve oninteressant voor beleggers, concludeert hoofd multi-assetfondsen John Roe van pensioenbelegger Legal & General Investment Management (LGIM) in de publicatie The bell tolls for bunds: backing out of high-quality bonds.

Na een jarenlange daling belandde de Japanse rente op 10-jaars obligaties in 2016 uiteindelijk onder nul. Sindsdien beweegt deze in een zeer smalle bandbreedte van slechts 0,45%.

LGIM concludeert dat Japanse obligaties beleggers nu weinig hulp bieden tijdens economische tegenwind of dalingen van aandelenkoersen. “Japanse staatsobligaties bereikten reeds jaren geleden de bodem, en nu gaan hun Duitse tegenhangers misschien dezelfde kant op.”

raex

Dit maakt deze obligaties vrij onaantrekkelijk, aangezien ze een beperkte risicobeperking bieden en een negatief verwacht rendement ten opzichte van cash opleveren. Roe verwacht bovendien dat andere obligatiemarkten de komende jaren een soortgelijk lot tegemoet gaan.

“Als dat het geval is, zal risicobeheer steeds moeilijker worden voor beleggers en zullen er innovatieve benaderingen nodig zijn om het gat te dichten dat hoogwaardige obligaties hebben achtergelaten.”

raex

Robeco: Tweede golf coronabesmettingen stopt economisch herstel niet

Dat schrijft Fabiana Fedeli, Global Head of Fundamental Equities bij Robeco, in de publicatie Navigating a sea of Covid and elections noise. Fedeli constateert dat, na de eerste schok, de macrocijfers in het derde kwartaal positief verrasten in vergelijking met de zeer sombere verwachtingen.

Fedeli: “De markt vreest nu dat het momentum van het herstel afneemt en dat de positieve verrassingen voorbij zijn. Maar markten zijn wellicht overbezorgd.”

Fabiana Fedeli van Robeco

Het aantal Covid-19-gevallen is weliswaar aanzienlijk gestegen, maar dit wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een aanzienlijke toename van de beschikbaarheid van tests.

“Het sterftecijfer is aanzienlijk gedaald, omdat kwetsbare individuen, medici en overheden meer kennis hebben van hoe ze met de ziekte moeten omgaan."

Er is bovendien een groeiend aantal effectieve therapieën, waarvan er twee al zijn goedgekeurd voor Covid-19.

Steun voor wereldwijde aandelen

Fedeli blijft derhalve bij het basisscenario van Robeco: de wereldeconomie herstelt, zij het langzamer dan in het derde kwartaal. Het monetaire beleid zal onder het economische momentum blijven ondersteunen, terwijl het begrotingsbeleid ook een helpende hand zal bieden.

“Al met al betekent dit steun voor wereldwijde aandelen, vooral omdat het winstrendement op basis van de huidige waarderingen overtuigend blijft in dit klimaat van lage rentetarieven."


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

IEXFonds 40