Nieuws

Covid-19 liveblog: Liever cash dan Bunds

LGIM ziet meer in cash dan in kredietwaardige staatsobligaties. Robeco vindt markten overbezorgd, terwijl NN IP juist het omgekeerde gelooft. Capital Group verwacht onderwijl sterke groei van de gezondheidsmarkt, en meer opinies van beleggingshuizen.

LGIM: Cash levert meer op dan kredietwaardige staatsobligaties

Staatsobligaties van hoge kwaliteit, zoals de Duitse Bund, stevenen af op een Japan-scenario met langdurige lage of zelfs negatieve rendementen. Ze vormen hierdoor geen goede hedge meer en zijn derhalve oninteressant voor beleggers, concludeert hoofd multi-assetfondsen John Roe van pensioenbelegger Legal & General Investment Management (LGIM) in de publicatie The bell tolls for bunds: backing out of high-quality bonds.

Na een jarenlange daling belandde de Japanse rente op 10-jaars obligaties in 2016 uiteindelijk onder nul. Sindsdien beweegt deze in een zeer smalle bandbreedte van slechts 0,45%. LGIM concludeert dat Japanse obligaties beleggers nu weinig hulp bieden tijdens economische tegenwind of dalingen van aandelenkoersen. “Japanse staatsobligaties bereikten reeds jaren geleden de bodem, en nu gaan hun Duitse tegenhangers misschien dezelfde kant op.”

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Dit maakt deze obligaties vrij onaantrekkelijk, aangezien ze een beperkte risicobeperking bieden en een negatief verwacht rendement ten opzichte van cash opleveren. Roe verwacht bovendien dat andere obligatiemarkten de komende jaren een soortgelijk lot tegemoet gaan. “Als dat het geval is, zal risicobeheer steeds moeilijker worden voor beleggers, en zullen er innovatieve benaderingen nodig zijn om het gat te dichten dat hoogwaardige obligaties hebben achtergelaten.”

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Robeco: Tweede golf coronabesmettingen stopt economisch herstel niet

Dat schrijft Fabiana Fedeli, Global Head of Fundamental Equities bij Robeco, in de publicatie Navigating a sea of Covid and elections noise. Fedeli constateert dat, na de eerste schok, de macrocijfers in het derde kwartaal positief verrasten in vergelijking met de zeer sombere verwachtingen.

Fedeli: “De markt vreest nu dat het momentum van het herstel afneemt en dat de positieve verrassingen voorbij zijn. Maar markten zijn wellicht overbezorgd.”

Fabiana Fedeli van Robeco

Het aantal Covid-19-gevallen is weliswaar aanzienlijk gestegen, maar dit wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een aanzienlijke toename van de beschikbaarheid van tests.

“Het sterftecijfer is aanzienlijk gedaald, omdat kwetsbare individuen, medici en overheden meer kennis hebben van hoe ze met de ziekte moeten omgaan."

Er is bovendien een groeiend aantal effectieve therapieën, waarvan er twee al zijn goedgekeurd voor Covid-19.

Steun voor wereldwijde aandelen

Fedeli blijft derhalve bij het basisscenario van Robeco: de wereldeconomie herstelt, zij het langzamer dan in het derde kwartaal. Het monetaire beleid zal onder het economische momentum blijven ondersteunen, terwijl het begrotingsbeleid ook een helpende hand zal bieden.

“Al met al betekent dit steun voor wereldwijde aandelen, vooral omdat het winstrendement op basis van de huidige waarderingen overtuigend blijft in dit klimaat van lage rentetarieven."

Pimco: Democratische overwinning kan leiden tot grote sell-off

Beleggers zouden meer rekening moeten houden met een Democratic sweep, waarbij zowel het Witte Huis als de Senaat de kant van de Democraten op valt. Een dergelijk overwinning resulteert volgens Pimco, ’s werelds grootste obligatiebelegger, in materiële beleidswijzigingen met aanzienlijke gevolgen die problematisch kunnen zijn voor aandelen en bedrijfsobligaties, met een mogelijke sell-off tot gevolg.

Dat schrijven hoofd Public Policy Libby Cantrill en John Devir, hoofd Americas Credit Research van Pimco in de publicatie The Outlook for Fiscal Policy and Credit Bonds Post U.S. Election.

Volgens Cantrill en Devir zijn er wat betreft de Amerikaanse verkiezingen twee scenario’s mogelijk: een Democratic sweep en een status quo, waarbij Trump aan een tweede termijn begint. Het eerste scenario betekent een grote verschuiving in het openbaar beleid.

Zo verwachten Cantrill en Devir dat bij een Democratic sweep het Witte Huis onder Biden de infrastructuur zou moderniseren door verder te gaan dan alleen het bouwen van bruggen en wegen, door landelijk klimaatvriendelijke gebouwen en scholen te bouwen. Daarnaast zou de gezondheidszorg goedkoper en bereikbaarder worden gemaakt voor de middenklasse, hetgeen tevens een belastingverhoging impliceert.

Focus op klimaat

Biden zou ook de focus leggen op klimaatvriendelijke veranderingen in regelgeving, zoals het terugdringen van emissies van fossiele brandstoffen en het beperken van fracking op openbare gronden.

Hij zou bovendien zorgen voor aanzienlijke COVID-19-gerelateerde financiering voor bedrijven, maar ook voor staten en steden, als het Congres in januari 2021 nog steeds geen aanvullende stimuleringsmaatregelen heeft genomen.

Problematisch voor aandelen en bedrijfsobligaties

Pimco meent dat de financiële markten onder een Democratic sweep aanvankelijk hogere belastingen zouden inprijzen - inclusief bedrijfs-, persoonlijke en vermogenswinsten. "Dit kan problematisch zijn voor de aandelen- en bedrijfsobligatiemarkten die momenteel worden verhandeld tegen bovengemiddelde waarderingen."

Een andere potentiële wildcard waar Pimco rekening mee houdt, is de mogelijkheid dat beleggers voorsorteren op hogere belastingtarieven op vermogenswinst bij een Democratic sweep, en in de verleiding komen om activa te verkopen en winst te nemen onder de nog geldende belastingtarieven. "Dit kan de marktvolatiliteit in november en december verhogen."

NN IP: Indrukwekkend herstel wereldhandel maskeert risico's

The most recent export data from Asia indicates a steady recovery: Korean exports rose 3% year-on-year in the first 10 days of October after falling 4% in September, while Chinese export growth accelerated to 10% year-on-year in September, returning the country to its pre-corona growth path.

Maar: “However, the sustainability of this impressive recovery remains in question”, says Maarten-Jan Bakkum, Senior Emerging Markets Strategist at NN IP. “If the easy part of the recovery lies behind us and new mobility restrictions are unavoidable, global trade growth cannot feasibly continue its strong improvement. At the same time, we should not underestimate the pandemic-fuelled boost to the remote-work trend and the electronics sector, which largely explains the strength of the Asian export rebound."

Maarten-Jan Bakker van NN IP

"For now, we think the main risk to global trade is on the downside. We also expect services demand to continue lagging goods demand by a large margin, as normalisation in business and tourism travel, leisure and restaurants will be very slow at best.”

Robeco: Amerikaanse bedrijfswinsten hebben dieptepunt bereikt

De winsten van Amerikaanse bedrijven vallen niet verder en het economische herstel kan waarschijnlijk doorzetten. Dat concludeert portfoliomanager Jeroen Blokland van vermogensbeheerder Robeco in zijn Daily Sketch.

Jeroen Blokland van Robeco

“Hoewel de economische bedrijvigheid in het vierde kwartaal enigszins zou kunnen verzwakken - mede door de tweede golf - zal het economisch herstel waarschijnlijk doorzetten. In dit scenario hebben de cijfers van de winst per aandeel ruimte om te herstellen van de plotselinge economische stilstand. Dit is positief voor de toekomstige aandelenkoersen."

Blokland ziet dat er tekenen zijn dat de bedrijfswinsten waarschijnlijk het dieptepunt hebben bereikt. “Producentenprijzen van eindproducten, hoewel nog steeds negatief in vergelijking met een jaar geleden, blijven verbeteren. Als indicator van overcapaciteit, die het gevolg kan zijn van een te hoog aanbod, een terugval van de vraag of een combinatie van beide, ontwikkelt de producentenprijs zich met cijfers over de winst per aandeel.”

raex

Aegon AM: Juist STOXX Europe 600 profiteert van herstel

Bram van Santen, Multi-Asset Portfolio Manager van AM: "Amazon Prime Day zit nu bijna op hetzelfde niveau als Black Friday, dankzij snel veranderende trends. De pandemie heeft de veranderingen in het consumentengedrag, die begonnen zijn voordat het coronavirus toesloeg, versneld. Een van deze trends is de overgang naar een digitale economie."

"Bedrijven die al goed gepositioneerd waren voor deze trend hebben er sterk van geprofiteerd, met name de vijf grootste bedrijven in de S&P 500, de megacap-aandelen, Facebook, Apple, Amazon, Microsoft en Alphabet. Deze vormen ongeveer 20% van de S&P 500 en zijn in feite de drijvende kracht achter de prestaties van de index."

"De megacaps hebben tot nu toe een verbluffend rendement van +37% op jaarbasis behaald, terwijl andere sectoren daar in het gunstigste geval slechts een fractie van hebben weten te realiseren. Ter vergelijking: de aandelen in andere regio's, zoals de STOXX Europe 600, zijn op jaarbasis gedaald."

"De STOXX Europe 600 heeft een groot gewicht in de sectoren van de traditionele economie, zoals de financiële sector, consumptiegoederen en de industrie. Het negatieve jaarrendement in Europa zou kunnen betekenen dat aandelenbeleggers minder vertrouwen zullen hebben in dit soort sectoren om zich effectief aan dit nieuwe economische klimaat aan te passen."

"Hoewel wij verwachten dat deze trends zich op korte termijn zullen voortzetten en de Amerikaanse technologiebedrijven de wind in de rug zullen krijgen, kunnen de waardevolle STOXX Europe 600-sectoren een opleving doormaken, zodra de belangrijkste zorgen rond de pandemie zijn verdwenen, de wereldeconomie weer goed op gang komt en de reële rendementen weer op het niveau van voor de komst van het coronavirus komen. Van de waardeverandering die hiermee teweeg wordt gebracht, kunnen cyclische sectoren profiteren."

Capital Group: Nu in gezondheidszorg beleggen

Beleggers kijken nu vooral uit naar de ontwikkeling van een coronavaccin, maar vermogensbeheerder Capital Group heeft vooral oog voor de lange termijn, namelijk naar hoe technologische innovaties de gezondheidzorg wereldwijd zullen transformeren en hoe beleggers daarvan kunnen profiteren.

De innovatiegolf in de gezondheidssector reikt veel verder dan de farmaceutische en biotechnologische bedrijven, zeggen portefeuillebeheerders Cheryl Frank en Richmond Wolf.

“Dagelijks is er nieuws over nieuwe geneesmiddelen, maar ook over verdere ontwikkelingen in het instrumentarium om patiënten te onderzoeken, om ze te diagnosticeren en ze op afstand te monitoren. Al deze transformaties zullen de gezondheidszorg ingrijpend veranderen.”

raex

Frank en Wolf noemen als eerste voorbeeld het genoom-onderzoek en afgeleide behandelingen. Daarmee zijn miljarden aan inkomsten gemoeid. Denk bijvoorbeeld aan de Amerikaanse medicijnmaker Merck, de maker van blockbuster-immunotherapiebehandeling Keytruda, maar ook aan biofarmaceutische bedrijven zoals Gilead Sciences die miljoenen dollars hebben geïnvesteerd in de ontwikkeling van gentherapie voor verschillende vormen van kanker, waaronder blaaskanker en melanoom.

Frank en Wolf wijzen er verder op dat de voortdurende innovatie in de diagnostiek niet beperkt blijft tot het ziekenhuis of de dokterspraktijk. Thuisdiagnostiek - met inbegrip van systemen voor continue glucosemonitoring, insulinepompen, implanteerbare hartritmemonitors en draadloos verbonden slaapapneu-apparaten - stelt artsen in toenemende mate in staat om patiënten op afstand te monitoren.

Online consultaties in plaats van persoonlijke afspraken gebeuren al enige tijd, maar tot begin dit jaar bleef de toepassing ervan maar traag toenemen. Dat is helemaal veranderd toen de COVID-19 pandemie toesloeg. Bovendien hebben de regelgevers en zorgverleners hun regels versoepeld om meer digitalisering mogelijk te maken.

De nieuwe ontwikkelingen maken de gezondheidsmarkt alleen maar groter. Wolf. “De kosten voor de gezondheidszorg in de VS stijgen al jaren en zullen naar verwachting nog verder stijgen. Maar meer telezorg en betere kwaliteit van beschikbare informatie voor patiënten kunnen een verschuiving veroorzaken in de aard van de gezondheidzorg.”

raex

Fidelity International: Inflatie jaren 60 lijkt terug te keren

De inflatie klimt waarschijnlijk sneller naar de grens van 2% dan velen denken, aldus Charlotte Harington. De portefeuillebeheerder van Fidelity International baseert zich hiervoor op de periode tussen 1965 en 1974, aangezien die veel gelijkenissen vertoont met het heden. Net als toen schuift de politiek op naar meer overheidsuitgaven en weg van besparingen, wat de basis kan leggen voor een reflatoir klimaat.

Daarbij komen ook nog eens de extra inspanningen van de Fed om een einde te maken aan de lage inflatie, aldus Harington. Lees het hele verhaal.

raex

Voor meer inflatie-achtergrond: Inflatie: Laag, lager of toch een spike?

AXA IM: Meer verruiming TLRO-voorwaarden nodig

Het verruimen van de TLTRO-voorwaarden door de rente nog verder te laten zakken, zou een zinvolle, volgende actie door de Europese Centrale Bank (ECB) zijn. “Een dergelijke stap ondersteunt banken die te maken krijgen met stijgende kosten naarmate het aantal wanbetalingen toeneemt," betoogt hoofdeconoom Gilles Moëc van AXA IM.

Moëc benadrukt dat ondanks alle verruimende maatregelen door de ECB, de rentes voor leningen aan bedrijven in de crisis niet zijn gedaald. De ECB liet in de laatste vergadering reeds doorschemeren de deur op een kier te zetten voor meer verruimende maatregelen. “Afgezien daarvan rekent de ECB duidelijk op steun via het begrotingsbeleid," benadrukt de hoofdeconoom.

Nu zijn de marges misschien niet genoeg verbeterd om te compenseren voor de hogere risico's die banken nemen in een moeilijke omgeving. "Het zou logisch zijn om de gerichte herfinancieringstransacties op de langere termijn nog genereuzer te maken, waardoor de gemiddelde kosten van de verplichtingen van banken worden verlaagd en het bankkanaal nieuw leven wordt ingeblazen."

raex

Kempen: Beste kansen voor Europese waarde-aandelen

In het basisscenario van CIO Lars Dijkstra van Kempen Capital Management voor de komende vijf tot tien jaar moeten beleggers rekenen met lage economische groei en lage inflatie. Demografische factoren (vergrijzing) en weinig productiviteitsgroei (lage R&D uitgaven en minder globalisering) zijn de belangrijkste redenen.

Dijkstra verwacht tevens dat de economische rol van overheden verder zal toenemen, waarbij extra uitgaven deels worden betaald met hogere belastingen op kapitaal. “Door de extreem lage rentes moet het voor overheden mogelijk zijn op een rendabele manier hun uitgaven te verhogen. Big government is back."

Dijkstra verwacht dat de winstmarges van bedrijven onder druk komen te staan. Dat geldt minder voor de grote techbedrijven, die monopolie-achtige winstmarges boeken. “The winner takes it all.”

Over de opwarming van de aarde is Kempen niet al te optimistisch. Parijs wordt niet gehaald. Tegen 2100 wordt het op de wereld drie graden warmer. Het goede nieuws is dat de fysieke klimaatrisico’s pas over tien jaar worden gevoeld. Er zal dus werk moeten worden gemaakt van de energietransitie. Voor Europa zou dat volgens Kempen de economische groei juist bevorderen.

“Het is misschien het enige positieve van de huidige pandemie. Extra publieke uitgaven kunnen nu worden aangewend om de energietransitie te versnellen,” aldus Dijkstra.

Rendementsverwachtingen voor de lange termijn? De beste kansen zijn er volgens Kempen voor Europese aandelen (6% per jaar), waarbij het waarde-aandelen zelfs 8% kunnen opleveren.

“Die zijn nu echt goedkoop.” Beleggers in staatsobligaties gaan weinig verdienen. Europese staatsobligaties komen uit op iets minder dan 0%, Amerikaanse staatsobligaties eindigen naar verwachting iets boven nul. Ofwel, risico nemen wordt ook de komende jaren beloond. Ook ziet Dijkstra mooie kansen voor illiquide beleggingen.

raex

Beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Kempen staat stil bij de vooruitzichten op kortere termijn. Die zijn niet al te positief.

“De vaart is uit de aandelenmarkten. We zitten nu in de tweede golf. Daar begint de markt zich zorgen over te maken, ook al sterven er minder mensen aan het virus. Het economisch herstel vlakt af. Veel hangt af van aankomende winstcijfers. Daarnaast is de kans op een harde Brexit is toegenomen.” Van Leenders hoopt dat de Amerikaanse presidentsverkiezingen een duidelijke uitslag kent.

Tactische implicaties? “Onzekerheid noopt tot voorzichtigheid. Daarom zijn we licht overwogen in zakelijke waarden.” Kempen is vooral positief over Europese hoogrentende bedrijfsobligaties. Volgens Van Leenders zijn aandelen in vergelijking met obligaties niet al te duur, maar zijn de winstverwachtingen waarschijnlijk te optimistisch. “Daarom is het advies voor aandelen licht onderwogen.”

Robeco: Presidentsverkiezing VS is nu het grootste risico

Wereldwijde beleggers worden geconfronteerd met risico’s die het huidige economische herstel kunnen belemmeren en beurskoersen kunnen beïnvloeden. Deze risico’s komen met name voort uit de Amerikaanse presidentsverkiezingen, concludeert strateeg Peter van der Welle van Robeco in de maandelijkse Outlook.

Van der Welle signaleert dat de Amerikaanse verkiezingsstrijd steeds heftiger wordt.  "Volatiliteitsmetingen, zoals de VIX-index, laten zien dat de markt zich zorgen maakt over de nasleep van de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november."

Het is volgens hem ongekend dat een zittend president niet bereid is garanties te geven voor een vreedzame machtsoverdracht, maar in plaats daarvan zegt dat elke verkiezingsuitslag, die niet aantoont dat hij de winnaar is, vervalst is. “Dit verhoogt de kans op betwiste verkiezingen."

Peter van der Welle van Robeco

Bovendien roept de positieve coronatest van Trump bij Van der Welle de nodige vragen op. Financiële markten hoopten daarnaast op succesvolle onderhandelingen tussen de Democraten en Republikeinen over een vierde stimuleringspakket. Dat dreigt nu ook verkeerd af te lopen. Van der Welle: “Markten veronderstelden dat beide partijen een sterke prikkel hadden om overeenstemming te bereiken over een pakket om hun kiezers gunstig te stemmen voorafgaand aan de algemene verkiezingen. In plaats daarvan ontstond er een patstelling.”

Van der Welle waarschuwt ten slotte dat het vermogen van centrale banken om markten te ondersteunen met miljarden aan stimuleringspakketten afneemt en het toenemende aantal coronavirusinfecties als gevolg van versoepelde beperkingen, kan leiden tot nieuwe economisch schadelijke lockdowns. “Het is om die redenen te vroeg om te kiezen voor aandelen of de hoger renderende delen van de obligatiemarkten”, besluit Van der Welle.

LGIM: Rally techaandelen zet voorlopig door

De outperformance van techaandelen kan eindigen in een bubbel, maar zover is het nog niet. “Onze bubbelindicatoren laten verhoogde signalen zien, maar nog niet verontrustend hoog. We behouden een overwogen positie in tech," betoogt hoofd assetallocatie Emiel van den Heiligenberg van de Britse vermogensbeheerder Legal & General Investment Management (LGIM).

Van den Heiligenberg constateert dat markten de werkelijkheid uit het oog lijken te hebben verloren nu risicovolle categorieën na een val in maart sterke koerswinsten hebben gerealiseerd, ondanks de voortgaande pandemie en wereldwijde recessie. Er zijn echter goede redenen voor het verschil tussen markten en de realiteit," schrijft hij.

Een van de voornaamste redenen is de steun door centrale banken en overheden. “Zij zijn begonnen met agressieve programma's van begrotings- en monetaire maatregelen, waardoor de rentes nog verder omlaag zijn gegaan. Risicovolle activa varen nu eenmaal wel bij lagere rentes.”

Een andere reden is dat financiële markten tussen de drie en twaalf maanden vooruitlopen op de realiteit. Van den Heiligenberg: “Markten vormen de collectieve visie van marktdeelnemers op de toekomstige toestand van de wereld, die de activaprijzen drijft in plaats van de huidige toestand. ”

Een combinatie van bovenstaande factoren illustreert dat het verschil tussen financiële markten en de reële economie een perceptiekwestie is, schrijft de LGIM-strateeg. LGIM verlaagt de blootstelling aan beleggingscategorieën die mogelijk wel te snel en te ver zijn gegaan, zoals Amerikaanse kredietwaardige bedrijfsobligaties. Daartegenover verhoogt LGIM de blootstelling aan hoger renderende staatsobligaties uit Australië, Zuid-Korea en de VS.

raex

Aegon AM: Recordschulden en dalende koersen versterken boom and bust

De stijgende schuldniveaus zullen de rente voor een lange periode zeer laag houden en zullen zorgen voor een stijging in boom and bust-cycli, waarschuwt Aegon Asset Management. De wereldwijde pandemie heeft ervoor gezorgd dat de wereldwijde schuldniveaus tot recordhoogte zijn gestegen.

In het jaarlijkse Long Term Outlook-rapport staat dat beleggers nog jaren de prijs zullen betalen voor deze interventie van de centrale bank. "Wij zijn van mening dat helaas alles een prijskaartje heeft," zegt Jacob Vijverberg.

"Schulden zullen moeten worden terugbetaald. De meeste centrale banken zullen hun steunpakketten moeten voortzetten, ongeacht de omvang van hun schulden of tekorten. Als ze dat niet doen, zou dat leiden tot een financiële crisis. Aanhoudende negatieve reële rente verhoogt echter ook de kans op financiële boom and bust-cycli."

Jacob Vijverberg van Aegon AM

Veel landen hebben nu negatieve reële rentes over delen van de rentecurve en vaak wordt er gesproken over de invoering van negatieve basisrente. Hier kan de overspill naar andere assets boom and bust-cycli creëren, volgens Vijverberg.

"Negatieve reële rentes zullen de waarde van de real assets ondersteunen wanneer de pandemie voorbij is. Het gaat onder meer om residentieel vastgoed en infrastructuur die zonder onderscheid kunnen worden aangeboden door beleggers die geen alternatief zien."

Voor aandelen is het plaatje minder duidelijk, met sommige sectoren die bloeien en andere die het moeilijk hebben, meent Aegon AM. "Hoewel aandelen ook worden ondersteund door de negatieve reële rentes verschilt de impact per sector. Doorgaans hebben banken en verzekeringsmaatschappijen te lijden onder de lage rente, terwijl veel andere sectoren ervan profiteren.”

Van Lanschot Kempen: Biden is beter

Hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen: "De reactie van de aandelenmarkten op Trumps positieve coronatest is een voorproefje op de reactie bij een overwinning van Joe Biden in november: even een tijdelijk dipje. Vooral Bidens plan om Trumps verlaging van de winstbelasting voor bedrijven in 2018 gedeeltelijk terug te draaien, kan bij beleggers op weinig bijval rekenen. Het tast direct de winst per aandeel aan."

"Niettemin is de economische agenda van Biden op de langere termijn op groei gericht. Vooral als de Democraten de controle over de Senaat veroveren, dan staat een significant stimuleringspakket voor de economie in de sterren geschreven. Een Democratische meerderheid in de Senaat maakt een ongestoorde uitvoering van de agenda van Biden mogelijk."

"Bedrijven actief met de energietransitie of in infrastructuur kunnen profiteren van Bidens plannen voor de Amerikaanse economie. Maar het bedrijfsleven draait wel op voor de kosten van die extra economische stimulering door het aangekondigde hogere tarief voor de winstbelasting."

Luc Aben van Van Lanschot Kempen

"Biden geeft als president meer geopolitieke stabiliteit en voorspelbaarheid dan tegenstrever Trump. Dat kan weer gunstig zijn voor Europese ondernemingen. Bijvoorbeeld omdat de latente dreiging van aangescherpte handelssancties afneemt. Een mogelijk overwinning van Biden, waarbij de Senaat in handen blijft van de Republikeinen, is wellicht het beste van twee werelden."

Extra steun nodig

"Terwijl de Amerikaanse verkiezingen de aandacht vragen, blijft het economische nieuws uit de VS degelijk. Hoewel het arbeidsmarktrapport voor september aan de flauwe kant uitpakte, want er kwamen vorige maand minder nieuwe banen bij dan verwacht. Voor een deel is dat echter te verklaren door lagere werkgelegenheidscijfers in de overheidssectoren."

"In de private sectoren oogde het plaatje beter. Dankzij de aantrekkende arbeidsmarkt en de vaak opgebouwde spaarbuffers in de afgelopen maanden, kan de Amerikaanse consumptie de komende tijd wellicht op niveau blijven. Diverse bronnen die het consumentenvertrouwen meten, melden nog steeds een aanhoudend lichte verbetering. Toch duurt het met het huidige hersteltempo nog een jaar of méér voordat de arbeidsmarkt alle verloren arbeidsplaatsen heeft gerecupereerd. Het is maar de vraag of de arbeidsmarkt het niveau van voor de coronacrisis bereikt."

"Een bepaalde mate van extra overheidssteun blijft gewenst voor Amerikaanse burgers. De massale ontslagrondes bij een aantal grote Amerikaanse vliegtuigmaatschappijen vorige week illustreren dat. Het wekelijkse aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering stabiliseert al enige tijd op een hoog niveau. Mensen die langdurig werkloos zijn, komen moeilijk aan de bak."

NN IP: Tech terug naar neutraal, nuts naar overwegen

In de nieuwste maandoutlook van NN IP wordt duidelijk gas teruggenomen. De assetmanager kiest voor meer behoedzaamheid, maar toont zich door de mogelijke extra steun van centrale banken zeker niet pessimistisch.

Visie obligaties

"We reduced our exposure in investment grade credit from maximum to moderate. The worsening state of Covid-19 infectiongrowth in Europe, an airpocket in monetary policy settings and continued uncertainty regarding the next fiscal package in the US all contributed to this. Still, investor positioning is high and merger and acquisition activity is picking upon the corporate side. We keep a moderate overweight as vaccine data could support riskappetite and markets appear to be experiencing very little funding stress. Moreover, we believe that markets do nota ccurately reflect the possibility of further monetary policy easing.We also cut our exposure in EMD hard currency to neutral. US dollar strength, a rise in real yields and weaker energy prices have turned into headwinds for the asset class."

Visie aandelen

"In the equity sectors, we cut our overweight in technology owing to signs of exuberance. We maintain a cyclical tilt through industrials and materials at the expense of consumer staples and real estate. In the more defensive universe, we carry an overweight in utilities and an underweight in healthcare. Our preference for utilities is a bet on the search-for-yield theme, while the healthcare underweight stems from the imminent political focus on pharma sector regulations. With the continuing political stalematein the US, we maintain our neutral exposure to the region. We closed our underweight on Japan as the selection of Yoshihide Suga as Shinzo Abe’s successor represents a choice for continuity of the existing economic policies. We financed this by closing our emerging markets overweight."

raex

Valuedge: In afwachting van betere tijden

Uit de publicatie Vrouwe Justitia van vermogensbeheerder Valuedge: "In de afgelopen dagen hebben we, net als aan het begin van dit jaar, het risico in de portefeuilles sterk verlaagd. Anticiperend op wijzigingen later dit jaar, hebben we nu alvast aandelen verkocht zodat we de ontwikkelingen rustig af kunnen wachten. De aanstaande Amerikaanse presidentsverkiezingen en de reactie van Europese overheden op een toename van het aantal Corona besmettingen zijn de aanleiding voor onze acties. Bij positieve ontwikkelingen zoals ook de komst van vaccins, zijn we klaar om net als in maart op te schakelen. We blijven namelijk voor de lange termijn zeer positief."

"Het sterrenbeeld van oktober is de weegschaal, toevallig een van de symbolen van Vrouwe Justitia. Wij hebben de risico’s afgewogen en vinden het verstandig om de aandelenweging sterk te verlagen ten faveure van defensieve obligaties en cash. Zo kunnen we de ontwikkelingen rustig afwachten. Na een duidelijke uitslag van de Amerikaanse verkiezingen en een goed zicht op het tijdstip dat meer vaccins Corona gaan terugdringen, kunnen wij overgaan tot een invulling van de portefeuilles die meer gericht is op groei."

"We blijven voor de lange termijn zeer positief. Meer en meer is het beleid van centrale banken en overheden gericht op maximale werkgelegenheid en niet op het beheersen van inflatie. Dit zorgt ervoor dat de rente nog vele jaren heel laag blijft met als doel de economie te oververhitten. Zo blijven schuldenbergen beheersbaar en neemt de ongelijkheid tussen arbeid en kapitaal af. Zoals we al eerder stelden: ‘Uiteindelijk gaat het virus weg, blijven de stimuleringen en krijgen we een nieuwe langjarige periode van voorspoed’. Met meer duidelijkheid en het verbeteren van de vooruitzichten zullen beleggers hun defensieve stellingen (obligaties) gaan verlaten en meer risico (aandelen) gaan toevoegen. Zo ging het ook na de Grote Financiële Crisis en het is noodzakelijk om rendementsdoelstellingen te halen. Wij zullen, net als in maart, klaar zijn om op te schakelen als de omstandigheden zich positief ontwikkelen."

BNY Mellon: Fallen angels presteren beter

Obligaties waarvan de kredietwaardigheid verlaagd is van investment grade naar high yield, ook wel bekend als fallen angels, hebben een vrij constante outperformance. Zelfs tijdens de pandemie van 2020 blijft dit voordeel overeind.

Dit blijkt uit een nadere blik op dit segment van de obligatiemarkt door fondsmanagers Manuel Hayes en Paul Benson van Mellon, onderdeel van BNY Mellon Investment Management.

Fallen angel-obligaties kunnen volgens hen worden gezien als niets minder dan de laatste gratis lunch voor beleggers. Tussen andere aandelen- en obligatiecategorieën geven US fallen angels het hoogste rendement bij een lagere volatiliteit dan S&P 500, smallcaps of opkomende markten aandelen en opkomende landen obligaties.

raex

Reden? Veel beleggers willen of mogen alleen in obligaties van de hoogste kredietwaardigheid beleggen. Fallen angels komen daarom tegen dumpprijzen in de index, aldus de Mellon-managers.

Mellon schat in dat er nog voor honderden miljarden dollars aan downgrades naar high yield aan zitten te komen. Het fondshuis denkt hierop in te kunnen spelen met een systematische kwantitatief gedreven aanpak. Deze efficient bêta-strategie, waarvan Benson het hoofd is, richt zich op recent afgewaardeerde obligaties die tegen korting worden verhandeld.

MFS: Huidige crisis corrigeert niet

Iedere economische cyclus is anders, maar één ding is zeker: recessies zijn onvermijdelijk en corrigeren excessen uit het verleden. Bovendien zorgen ze ervoor dat verlieslatende ondernemingen, oftewel zombiebedrijven, die eigenlijk allang failliet hadden moeten gaan, omvallen. Maar deze recessie is een heel ander verhaal.

Beleggingsstrateeg Rob Almeida van de Amerikaanse vermogensbeheerder MFS stelt in de publicatie Births, Deaths and Indices dat de financiële markten momenteel een belangrijke taak niet (kunnen) uitvoeren. “In een normaal functionerende markt hebben bedrijven die niet goed draaien te maken met andere kapitaalkosten dan ondernemingen die het wel goed doen. De geschiedenis leert dat een recessie een corrigerend proces is dat overbodige bedrijven wegspoelt en bijvoorbeeld zorgt dat zij uit de S&P 500 verdwijnen.”

Tijdens deze crisis gebeurt dit vrijwel niet, als gevolg van de stevige financiële steunmaatregelen van overheden en de acties van centrale banken. De pandemie heeft een aantal bestaande trends in een stroomversnelling gebracht. Online winkelen is niet nieuw, maar de stijging van het aantal aankopen via het web is de laatste tijd wel enorm gestegen.

Contactloos betalen heeft een impuls gekregen en ook het thuiswerken heeft technologie hiervoor naar menig huiskamer gebracht. Deze enorme veranderingen, die veel bedrijven raken, in combinatie met de ergste recessie in 100 jaar, zouden eigenlijk een groot aantal faillissementen tot gevolg moeten hebben.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Almeida: “Ik begrijp wat centrale banken proberen te bereiken. Maar het doorkruisen van het natuurlijke selectieproces van de markt zal zijn tol eisen. Het in leven houden van zieltogende bedrijven zorgt ervoor dat kosten voor andere ondernemingen oplopen en verstoort prijsvormingsmechanismen. In dit klimaat is het aan actieve vermogensbeheerders om dit soort verlieslatende beursfondsen uit hun portefeuille te snijden ook al worden ze niet uit de indices geschrapt."

Robeco: Aandelen EM bieden beste kansen

Robeco heeft zijn vijfjaarsoutlook, getiteld Brave real world, gepubliceerd, waarin het huis schetst wat beleggers de komende vijf jaar kunnen verwachten. Het nemen van risico's zal worden beloond, vooral omdat sommige traditionele veilige havens uiteindelijk ook als risicovol zullen worden beschouwd.

De rendementen op staatsobligaties hebben slechts beperkte ruimte om te stijgen. De rente op tienjarige Amerikaanse staatsobligaties is voor de komende vijf jaar gemaximeerd op 1,5% en in Duitsland en Japan zelfs op 0,5%. Dit is inclusief een lichte stijging van de rente tegen het einde van de periode van vijf jaar, wanneer de groei begint te versnellen.

Dit betekent dat beleggers in staatsobligaties in alle belangrijke markten een negatief nominaal rendement zullen krijgen. Beleggers in het investment grade-segment van de markt kunnen de komende vijf jaar een bovengemiddelde kredietpremie van 1% behalen. Dit resulteert in een vooruitzicht van 0,25%. Het houdt niet over.

Robeco verwacht meer van aandelen. Ontwikkelde aandelen zijn licht overgewaardeerd, waardoor het verwachte rendement op 4,75% per jaar uitkomt. Robeco heeft de rendementsverwachting voor opkomende markten opgewaardeerd. Sterkere inflatieverrassingen in de ontwikkelde markten vallen vaak positief uit. Dit resulteert in een verwacht rendement van 6,75%.

raex

De aandacht van de financiële markten zal verschuiven van centrale banken naar overheden. Dit zal leiden tot meer volatiliteit. De grote vraag is of beleidsmakers erin zullen slagen de reële rentetarieven gedurende een aanzienlijke periode laag genoeg te krijgen om een economisch herstel mogelijk te maken.

Robeco denkt van wel. Maar succes zal meer dan ooit afhangen van een nauwe samenwerking tussen monetaire en fiscale autoriteiten.

Schroders: Institutionele beleggers vrezen kapitaalverlies

Institutionele beleggers tonen zich bezorgd over de impact van een wereldwijde economische vertraging. Velen wenden zich nu tot private assets om de risico’s te beheren en hun portefeuilles te diversifiëren, zo blijkt uit Schroders Institutional Investor Study 2020.

Het onderzoek, dat wereldwijd 650 institutionele beleggers omvat met een vermogen van 25,9 biljoen dollar, laat zien dat de overgrote meerderheid van de beleggers (79%) van mening is dat een wereldwijde economische vertraging de grootste impact zal hebben op de prestaties van hun portefeuille in de komende twaalf maanden. Het percentage beleggers dat er vertrouwen in heeft dat ze hun verwachte rendement kunnen veiligstellen, is aanzienlijk gedaald, van 52% in 2019 naar 33% in 2020.

Wereldwijd verwacht de meerderheid van de beleggers (67%) desondanks een rendement van 5%-9%, te kunnen maken waarbij beleggers in de VS bijzonder optimistisch blijven in vergelijking met hun Europese tegenhangers.

Het is wel veelzeggend dat de focus van beleggers op het genereren van inkomsten wel sterk is afgenomen: slechts 31% noemt dit als een primaire beleggingsdoelstelling, vergeleken met 66% een jaar geleden. Omgekeerd noemt 64% van de beleggers kapitaalbehoud als een kerndoelstelling in het huidige klimaat, vergeleken met 57% in 2019.

J.P. Morgan AM: Nog altijd risk on

In de nieuwste obligatie-outlook is J.P. Morgan AM een tikkeltje voorzichtiger geworden. De kans dat de economische groei de komende tijd lager uitvalt dan gemiddeld is met 20% gestegen.

"We have increased the likelihood of Sub Trend Growth to 20% from 0%. While the intent of all policy is to generate a meaningful economic restart, the political uncertainties around additional fiscal stimulus have grown. At some point, economies will need to operate without fiscal transfers. The growing debt burden resulting from fiscal support is effectively mortgaging the future. Creating a longer but affordable bridge to the other side of the pandemic will be an ongoing challenge for Brussels, Washington, Tokyo and Beijing. If monetary policy becomes the only source of further support, muddling along is a realistic scenario."

Maar vooralsnog houdt de Amerikaanse vermogensbeheerder vast aan risky-schuld.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

DWS: Nog niet draaien naar cyclische aandelen

Afgaande op de aandelenkoersen hebben beleggers alle vertrouwen in een gestaag economisch herstel en een langdurige economische expansie die daarop zal volgen. Als die visie klopt, zo zeggen verschillende marktspelers, dan kunnen beleggers het beste cyclische waarde-aandelen overwegen en groei- en defensieve aandelen juist onderwegen.

Maar vermogensbeheerder DWS houdt vast aan niet-cyclische groeiaandelen en defensieve aandelen, in elk geval tot de verkiezingen in de Verenigde Staten. Dat stelt DWS in zijn Americas CIO View. De vermogensbeheerder vindt dat er eerst meer duidelijk moet zijn over de Amerikaanse belastingen en overheidsbestedingen.

Dat zal pas na de presidentsverkiezingen bekend worden. Tevens moet er een betrouwbaar en breed beschikbaar vaccin zijn. Pas dan wordt het volgens DWS tijd om vroeg-cyclische waarde- en groeiaandelen in de sectoren consumentenartikelen en communicatie in te slaan.

“Wij denken dat sectoren zoals live entertainment, hotels en luxe-winkels het goed zouden moeten doen als er eenmaal een vaccin is en de belastingen voor particulieren en bedrijven laag worden gehouden. Wij verwachten verder dat de meeste laat-cyclische aandelen in sectoren als energie, industriële kapitaalgoederen en sommige grondstoffen te maken krijgen met een langdurige herstelperiode die gedragen wordt door een gestage en langdurige economische groei."

"Wij zijn ook minder positief over infrastructuur, omdat wij denken dat de Verenigde Staten en China prioriteit zullen geven aan biotechnologie, halfgeleiders en communicatie. De financiële sector past historisch gezien bij een vroeg-cyclische benadering, maar wij verwachten dat deze sector een meer laat-cyclisch herstel zal laat zien.”

UBS AM: Techdominantie neemt af

De groei van de Amerikaanse economie schakelt over naar een lagere versnelling, zegt Evan Brown, Hoofd Multi-Asset Strategie bij UBS Asset Management, in zijn Macro Quarterly. “De tijdslijn voor een betrouwbaar vaccin en veranderingen in de monetaire impuls kunnen dit vertragende herstel zowel bespoedigen als in gevaar brengen.”

De goedkeuring van een covid-vaccin zal volgens Brown een rem zetten op de dominantie van de mega-cap techbedrijven. Andere beursfondsen zullen weer omhoog gaan, verwacht hij "Wat betreft Amerikaanse aandelen keert het fundamentele tij ten gunste van een bredere aandelenblootstelling ten koste van de tech-zware Nasdaq 100. De aankondiging van een vaccin zal deze trend waarschijnlijk versterken. Hierdoor krijgt de toch al zwakke Amerikaanse dollar waarschijnlijk nog een tik, wat weer gunstig is voor ondergewaardeerde valuta's uit opkomende markten.”

Het boodschappenlijstje van UBS AM

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Schroders: Chinees herstel positief voor aandelen EM

Ondanks enigszins teleurstellende data over de economische activiteit in juli zijn er genoeg redenen om aan te nemen dat het herstel van de Chinese economie in de komende maanden zal doorzetten, naarmate de budgettaire en monetaire stimuleringsmaatregelen doorwerken. Als gevolg hiervan verwacht Schroders dat het Chinese bbp dit jaar met ongeveer 2% groeit en in 2021 met 7%. Dat zou een relatief zeer goede prestatie zijn in vergelijking met de rest van de wereld.

Een aanhoudend economisch herstel in China zou op de korte termijn steun bieden aan de prestaties van zowel de Chinese aandelenmarkten als die in andere opkomende markten. Dat staat allemaal in de publicatie How China’s continued recovery could buoy EM assets.

raex

 

DWS: Nederlands vastgoed ligt er beter bij

Nederlands vastgoed zal het de komende vijf jaar beter doen dan andere Europese markten. Dat verwachten de vastgoedexperts van vermogensbeheerder DWS. In hun outlook schrijven zij dat de coronacrisis op korte termijn zijn sporen nalaat, waarbij een aanzienlijke waardedaling wordt verwacht in de detailhandel en, in mindere mate, in de kantorensector, evenals in de corridor- en handels gerelateerde logistieke activa. Toch blijven de gunstige langetermijntrends intact, met name in de Randstad.

Bovendien verwacht DWS dat de rente op Nederlandse staatsobligaties laag blijft, wat de relatieve aantrekkelijkheid van vastgoed vergroot. Nederland is een van de interessantste markten als het gaat om last hour logistiek vastgoed en manifesteert zich als sterke kandidaat voor woningbeleggingen.

DWS denkt dat aan het eind van dit jaar de waarden van kantoren op toplocaties dit jaar met ongeveer 12% gedaald zullen zijn. Toch valt deze daling in het niets vergeleken met grote winkelcentra, waar DWS uitgaat van een waardedaling van 25%. Daarbij moet worden aangetekend dat een het gebrek aan transacties nauwkeurige waarderingen moeilijker maakt.

Voorkeur Nederlands logistiek vastgoed en appartementen

Nederland is een van de favoriete landen van DWS als het gaat om logistiek vastgoed, vooral de zogenaamde last hour distributiecentra hebben hun voorkeur. De verschuiving naar nog meer online aankopen geeft deze vorm van distributie een duw in de rug.

DWS handhaaft ook de gunstige vooruitzichten voor Nederlandse vrije sector huurwoningen. Deze sector wordt nog steeds gestut door de combinatie van een sterke bevolkingsgroei in de Randstad, de aanhoudende mismatch tussen vraag en aanbod, en de voortdurende liberalisering van de markt. Doordat steeds meer mensen zijn gaan thuiswerken, voorziet DWS dat er meer vraag komt naar grotere appartementen, het liefst met een balkon of een andere buitenruimte.

BlackRock: Hogere inflatie nog niet in de koersen verwerkt

De inflatie kan best eens gaan oplopen, denken de experts van het BlackRock Investment Institute (BII). In hun weekbericht wijzen ze drie factoren aan die de inflatie op middellange termijn kunnen opdrijven: stijgende productiekosten, nieuwe monetaire beleidskaders die hogere inflatieniveaus toelaten, en meer politieke druk om de rente laag te houden vanwege de hoge begrotingstekorten.

Nadat de inflatieniveaus tien jaar lang onder de doelstellingen van de centrale banken zijn gebleven, rekent het BII tussen 2025 en 2030 op een jaarlijkse groei van de Amerikaanse consumentenprijsindex (CPI) van gemiddeld 2,5% tot 3%.

Hogere inflatie komt volgens het BII vooral door stijgende productiekosten als gevolg van de coronacrisis. Contact-intensieve diensten worden duurder, terwijl het terughalen van productie bij het herinrichten van toeleveringsketens tot hogere looneisen van binnenlandse werknemers leidt, vooral waar de politieke slinger in de richting van het bestrijden van ongelijkheid zwaait. Grote bedrijven zoals de tech-reuzen hebben door hun dominante marktaandeel meer mogelijkheden om hogere kosten door te berekenen aan klanten.

Extra kansen langetermijnbeleggers

De belangrijkste centrale banken zijn bezig hun beleidskaders aan te passen met als doel om de inflatie boven hun streefcijfers (van 2%) te laten stijgen. “Eén van de risicoscenario’s is dat de belangrijke centrale banken de grip op de inflatieverwachtingen ten opzichte van hun streefniveaus verliezen. Dit is niet ons basisscenario, maar het zou kunnen gebeuren als er geen duidelijke afbakening is en geen duidelijk exit-plan voor de huidige stimuleringsmaatregelen.”

Een hogere inflatie is volgens BlackRock nog niet in de koersen verwerkt, wat een kans biedt voor langetermijnbeleggers. "Maar als de hogere inflatie zich eenmaal voordoet, is het waarschijnlijk te laat voor beleggers om te reageren.”

Van Lanschot Kempen: Industrie houdt vertrouwen

Luc Aben, hoofdeconoom Van Lanschot Kempen: "De belangrijkste punten op de macro-economische agenda deze week zijn het Europese consumentenvertrouwen, de Europese en Amerikaanse inkoopmanagersindices en de Duitse IFO-indicator."

Luc Aben van Van Lanschot Kempen

"Steeds meer Europese landen kampen met een toenemend aantal coronabesmettingen. Het is uitkijken of deze trend al enige impact heeft gehad op het consumenten- en ondernemersvertrouwen. Bij de ondernemers kijken we dan vooral naar de zwaar getroffen dienstensector. De industrie profiteerde de afgelopen maanden van een aantrekkende vraag. Consumenten verlegden hun bestedingen noodgedwongen van de aankoop van diensten (reizen, bioscoopbezoek) naar de aankoop van spullen. Die moeten geproduceerd worden en daar profiteerde de industrie van."

"Daarnaast verliep de herneming van de productie tot nu toe langzamer dan het herstel van de vraag. Met name in de VS heeft dit geleid tot fors gedaalde voorraden, zodat de productie een inhaalbeweging moet maken. Per saldo gaan wij er bijgevolg vanuit dat de inkoopmanagers in de industriesector vertrouwen in de economie houden en de PMI voor de industriesector op niveau blijft."

UBS AM: Goed instapmoment voor smallcaps

Hoewel de coronapandemie heeft geleid tot stevige koersdalingen van kleinere beursgenoteerde bedrijven vindt UBS Asset Management dat het nu een goed instapmoment is voor deze categorie aandelen, zo staat in het rapport Smaller companies, larger returns?

"Over de lange termijn genomen leveren smallcaps namelijk meestal hogere rendementen op dan de brede aandelenmarkt. Ter illustratie: de MSCI ACWI Small Cap Index had de afgelopen twintig jaar een rendement dat gemiddeld 2,4% hoger lag dan de breder samengestelde wereldwijde aandelenindex van MSCI. Dit jaar echter is de MSCI ACWI Small Cap Index juist harder gedaald (-8,7%) dan de bredere index (-1,3%."

raex

"Smallcaps worden ook minder nauwgezet gevolgd door analisten dan grote bedrijven. Daardoor is de kans groter dat een actieve belegger met goede research ondergewaardeerde aandelen kan ontdekken. Doordat kleinere bedrijven vaak minder complex zijn dan grotere, zijn ze ook gemakkelijker te doorgronden."

Andere redenen waarom het volgens UBS AM nu een goed moment is om in smallcaps te beleggen zijn:

 1. Er is een groot aanbod.
 2. Smallcap-indices bestaan vaak uit relatief veel cyclische aandelen die vroeg reageren op ontwikkelingen in een sector of in de gehele economie.
 3. Smallcaps hebben doorgaans een hogere bêta (de koersbewegingen zijn relatief groot) wat gunstig uitpakt als de markt herstelt van de coronacrisis.
 4. Smallcaps zijn op basis van boekwaarde goedkoper gewaardeerd dan largecaps.

Robeco: Fintech heeft wind mee

Terwijl traditionele banken zwaar worden geraakt door de coronapandemie gaan de zaken voor fintechbedrijven juist voor de wind. Het is een van de trends die door Covid-19 juist versnelt. Neem de vlucht van contactloos betalen. Patrick Lemmens, beheerder van het FinTech-fonds van Robeco: "We dachten al dat cash afrekenen ging verdwijnen, maar dat is in een ongelofelijke versnelling gekomen."

raex

Ook de reactie van overheden om getroffen burgers financieel te steunen, is een impuls gebleken. “Veel mensen, ook in landen als de Verenigde Staten, hebben geen bankrekening. De groei in het aantal klanten voor bedrijven als PayPal en Square was daardoor in het tweede kwartaal ongekend," aldus Lemmens.

Fusie- en overname-activiteiten zijn in de fintechmarkt ondertussen gewoon doorgegaan. Ook staan er diverse beursgangen op de rol. Zo komt de Chinese uitdager van de gevestigde bankenorde Ant Group naar de markt. Het wordt een van de grootste beursgangen ooit. Lemmens wijst in dit kader op het bericht dat de laatste financieringsronde van Mollie de waardering van de online-betaaldienst over de magische grens van een miljard euro. "Dat bezorgt dit Nederlandse bedrijf e status van unicorn."

Het past in de trend dat steeds meer fintech-bedrijven van buiten de VS komen. Het gebrek aan oude infrastructuur blijkt een voordeel. “Je ziet het ook terug aan de geografische verdeling binnen ons fonds. De Verenigde Staten is nu goed voor 64% van het vermogen, maar dat was 75%,” aldus Lemmens. De grootste kansen liggen volgens hem nu in China en India.

M&G Investments: Heel veel meer armoede door coronacrisis

raex

Pimco: EMD local currency aantrekelijk

Staatsobligaties uit opkomende markten, emerging markets debt of EMD, in lokale valuta zijn door voorlopig aanhoudende monetaire steun en stimulerende begrotingsmaatregelen momenteel een van de meest aantrekkelijke beleggingscategorieën. Volgens ‘s werelds grootste obligatiebelegger Pimco renderen beleggingen uit opkomende markten sterk als de wereldwijde activiteit onder het gemiddelde ligt, maar wel stijgt. Dat schrijven Pramol Dhawan, hoofd Emerging Markets, portfoliomanager Vinicius Silva en strateeg Gene Frieda, allen verbonden aan Pimco, in de publicatie Emerging Markets Asset Allocation: Opportunities in a Time of Uncertainty.

Binnen opkomende markten geeft Pimco de voorkeur aan staatsobligaties in lokale valuta. Deze categorie biedt het hoogste voor risico gecorrigeerde rendement. Met name categorieën die een hoge blootstelling hebben aan het versoepelingsbeleid van de Fed zijn interessant, stelt Pimco. Meer specifiek richt Pimco zich op landen waar de rentecurves steil zijn, als gevolg van grote financieringsbehoeften, of waar naar verwachting het beleid sneller normaliseert. Mexico, Rusland en China voldoen aan die voorwaarden.

De reële rente (minus inflatie) van EMD ligt heel veel hoger dan die van obligaties uit volwassenmarkten.

raex

BlackRock: Risico's nemen toe

De macro-economische omstandigheden zijn aan het verbeteren, de markten hebben een rally laten zien en de toenemende marktvolatiliteit maakt duidelijk dat beleggers - nu de Amerikaanse presidentsverkiezingen dichterbij komen - moeten uitkijken voor risico’s. Vermogensbeheerder BlackRock is door deze factoren voor de komende zes tot twaalf maanden gematigd pro-risico en geeft de voorkeur aan obligaties. Dat schrijft het BlackRock Investment Institute in het wekelijkse commentaar.

“De toenemende dominantie van technologie-aandelen is de komende maanden één van de risico’s voor beleggers. Beleidsmoeheid is ook een risico. Een vroegtijdige terugtrekking van steun vanwege de covid-crisis kan de economische activiteit namelijk weer doen inzakken. Dit zou kunnen leiden tot forse littekens voor de reële economie, waar we tot nu toe geen permanente economische schade zien. Nu de winter eraan komt, kan de verspreiding van het virus op het noordelijk halfrond versnellen. Daarbij werpt de verkiezing van de Amerikaanse president in november ook zijn schaduw vooruit en kan de uitkomst drastische gevolgen hebben voor zowel het beleid als de markten."

Lees ook: Hoogste tijd om risico's af te bouwen?

“Wij geven de voorkeur aan schuldpapier omdat aandelen duurder zijn geworden in vergelijking met schuld. Binnen het obligatiesegment kiezen wij voor high yield omdat het meer inkomenspotentieel heeft, en zijn we neutraal over investment grade. In het aandelensegment geven wij de voorkeur aan aandelen uit de eurozone vanwege de cyclische blootstelling. We zijn onderwogen in de opkomende markten buiten Azië en neutraal over de markten in Azië zelf, dit met name omdat Azië het beter heeft gedaan wat betreft het onder controle krijgen en houden van het virus.”

raex

LGIM: Amerikaanse economie dreigt vast te lopen

Het risico op een stagnerende Amerikaanse economie in het vierde kwartaal stijgt nu het Fed-programma dat kleine bedrijven moet helpen stokt en onderhandelingen over de Amerikaanse begrotingsstimuleringen haperen. Daarvoor waarschuwt Head of Economics Tim Drayson van vermogensbeheerder Legal & General Investment Management in de publicatie The Fed’s never-lending story.

De LGIM-econoom ziet dat de hoop op verdere begrotingsstimuleringsmaatregelen in de VS kleiner is geworden, nadat een Republikeins voorstel niet door de Senaat kwam. “De onderhandelingen lopen de laatste tijd steeds stroever en als er niet binnenkort een deal wordt gesloten, komen miljoenen Amerikanen in gevaar”, waarschuwt hij.

Tegelijkertijd worstelt de Federal Reserve (Fed) met het Main Street Lending Program, dat bedoeld is om bedrijven te helpen die te groot zijn voor het Paycheck Protection Program, maar te klein om de financiële markten aan te boren. Drayson ziet dat grotere banken er niet aan deelnemen en de Fed wil dat het Congres duidelijk maakt hoeveel kredietrisico het moet nemen.

“Tot dusver is er slechts een miljard dollar aan leningen verstrekt op een totale capaciteit van 600 miljard dollar. Het Republikeinse wetsvoorstel verhindert ook dat de centrale bank vanaf begin volgend jaar verdere transacties uitvoert in het kader van haar kredietprogramma's”, stelt de LGIM-econoom.

De LGIM-econoom ziet dat er aanvankelijk 90% kans was op een deal over stimuleringsmaatregelen. “Dat percentage is nu sterk gedaald en hoewel meerdere uitkomsten mogelijk zijn, is het risico dat de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal vastloopt, toegenomen.”

J.P. Morgan AM: Tijd om te roteren

Mocht er binnenkort een vaccin op de markt komen, dan is er volgens J.P. Morgan AM veel voor te zeggen om dure assets, zoals staatsobligaties en tech-aandele, te verruilen voor aandelen die zijn achtergebleven. Denk aan Amerikaanse waarde-aandelen, Britse aandelen en aandelen uit de opkomende markten.

"While some stocks are already pricing in a lot of good news, there are still opportunities for investors with a long-term investment horizon who are confident that a successful vaccine will be developed. Those investors may want to reduce their exposure to more expensive assets, such as government bonds and certain US equities, and rebalance into cheaper stocks, both within the US and in cheaper areas such as the UK and emerging markets." Helder en uitgebreid verhaal.

raex

Invesco: Tech blijft het goed doen

De recente sell-off van techaandelen is niet het leeglopen van een bubbel. Volgens Chief Global Market-strateeg Kristina Hooper van vermogensbeheerder Invesco zijn er tijdens de pandemie belangrijke thema’s naar voren gekomen die techaandelen op de lange termijn blijven ondersteunen. Enkele weken geleden waarschuwde zij al voor een mogelijke sell-off.

“Deze uitverkoop was aanzienlijk, en het zou me niet verbazen dat deze de komende dagen aanhoudt. Sommigen beweren dat dit het begin is van een nieuwe dramatische uitverkoop, vergelijkbaar met de lente van 2000, toen de techzeepbel’ barstte. Ik betwijfel dat ten zeerste.”

Hooper baseert zich op drie ontwikkelingen, die tech-aandelen op de lange termijn ondersteunen. Allereerst is het renteklimaat nu heel anders dan in 2000. "De Fed begon in de zomer van 1999 de tarieven te verhogen. In maart 2000 bedroeg de effectieve Fed Funds-rente 6,17%. Nadat de aandelen begonnen te dalen, bleef de Fed de rente verhogen, tot zelfs 6,86% in juni 2000. Hooper verwacht verder dat trends als thuiswerken, online shoppen, kunstmatige intelligentie en automatisering, die door corona zijn versneld, blijven bestaan. Tenslotte gelooft de Invesco-strateeg dat er over niet al te lange tijd een vaccin bestaat.

Enfin, volgens Hooper zijn er genoeg redenen om positief te zijn over de techsector. “De voorkeur voor risicovolle beleggingen in het algemeen blijft stijgen vanwege het extreem accommoderende monetaire beleid van centrale banken over de hele wereld, maar vooral van de Fed." Hier is het hele verhaal

Robeco: Meer in aandelen, minder in bedrijfsobligaties

Robeco heeft de blootstelling aan high yield- en investmentgrade bedrijfsobligaties verlaagd van overwogen naar neutraal. "Nu de wereldeconomie aantrekt en spreads recent verkrapten, zijn aandelen weer aantrekkelijker geworden," zegt Robeco’s multi-assetbelegger Jeroen Blokland.

Jeroen Blokland van Robeco

Het multi-assetteam van Robeco nam eind maart een grote overweging in investment grade- en high yield-obligaties toen deze beleggingen profiteerden van het omvangrijke stimuleringspakket van centrale banken om de gevolgen van de Covid-19-crisis het hoofd te bieden. Nu, vijf maanden later, is dat landschap volledig veranderd, concludeert Blokland.

“De sterke samenwerking tussen centrale banken en overheden is gemeengoed geworden, waardoor de spreads van obligaties weer zijn teruggekeerd naar een niveau dicht bij dat van vóór de wereldwijde uitbraak van Covid-19."

Dit betekent volgens Blokland bovendien dat de aantrekkingskracht van aandelen ten opzichte van obligaties groeit. “Op zichzelf lijken aandelen niet goedkoop en in de Verenigde Staten zijn ze zelfs uitgesproken duur”, zegt hij. “Maar binnen een multi-assetportefeuille is het de relatieve waardering die telt.”

De aantrekkingskracht van aandelen wordt volgens Blokland ondersteund door positieve detailhandelscijfers. "Een V-vormig herstel van de economie in zijn totaliteit is moeilijk haalbaar, maar in sommige delen van de economie past die definitie wel. De detailhandelsverkopen, bijvoorbeeld, liggen in veel landen al hoger dan vóór de virusuitbraak, ook in de Verenigde Staten.”

Optimix: Uitbreiding positie in edelmetalen

De lage reële rente en een zwakkere dollar zijn goed voor edelmetalen. In veel van de door Optimix beheerde portefeuilles was al een positie in goud opgenomen. Recentelijk heeft Optimix daar voor de neutrale en offensieve mandaten een positie in zilver aan toegevoegd.

Om de negatieve economische gevolgen van het coronavirus te verzachten, verlaagde de Federal Reserve in maart de beleidsrente met 1,5% naar een bandbreedte van 0 tot 0,25%. Het directe gevolg van de Amerikaanse renteverlaging is dat het renteverschil tussen de dollar en de euro dit jaar fors is afgenomen. De dollar is hierdoor minder aantrekkelijk geworden ten opzichte van de euro, stelt Optimix.

Tijdens de digitale Jackson Hole-conferentie maakte Fed-voorzitter, Jerome Powell, bekend dat een inflatie van meer dan 2%wordt getolereerd na een periode, zoals nu, waarin deze minder dan 2% is geweest. Vervolgens meldde Powell dat een lage werkloosheid niet per se tot inflatie leidt. Het bewijs hiervoor heeft hij zelf gezien. Voor het uitbreken van de coronacrisis was de werkloosheid immers historisch laag (3,5%) en de inflatie steeg toen ook niet. Dus ook een lage werkloosheid zal de centrale bank voortaan niet tot een renteverhoging verlokken.

De conclusie die Optimix hieruit trekt is dat de kapitaalmarktrente in de Verenigde Staten nog zeer lang zeer laag zal blijven. Bij een oplopende inflatie zal de reële rente dan nog verder dalen. Dit zou op termijn tot een verdere verzwakking van de dollar kunnen leiden. Voorlopig is de werkloosheid en daardoor de overcapaciteit in zowel de Verenigde Staten als in veel Europese landen, nog hoog en zal de opwaartse prijsdruk beperkt zijn. Bij verder economisch herstel, zoals Optimix dat in 2021 en verder verwacht, zal de inflatoire druk waarschijnlijk toenemen. Ook trends als meer lokale productie en de-globalisering kunnen voor opwaartse prijsdruk zorgen. Een Amerikaanse centrale bank die min of meer toegeeft het niet erg te vinden achter de feiten aan te lopen, maakt Optimix negatief over de dollar.

NN IP: Aandelen in 20 jaar niet zo duur als nu

De waardering van aandelen was de afgelopen 20 jaar niet zo hoog als nu. De gemiddelde koers-winstverhouding op basis van de winsten over twaalf maanden staat nu wereldwijd op 21,1. De aandelenrisicopremie is gedaald tot 4,4%, iets minder dan het lanmgetermijngemiddelde van 4,7%.

Hoofdstrateeg Patrick Moonen van NN IP toont zich niet pessimistisch over de aandelenmarkten:

"De daling van de risicopremie voor aandelen houdt verband met de vermindering van de neerwaartse risico's door de maatregelen van monetaire en fiscale autoriteiten. Er bestaat een positieve correlatie tussen de trend in de geldhoeveelheid en de waardering van aandelen."

"Maar centrale banken alleen kunnen de markten niet blijven stuwen. Voortdurende en aanzienlijke fiscale steun is nodig om de opwaartse trend te ondersteunen. Daarom is het essentieel dat de wetgevers in de VS het vierde stimuleringspakket uitvoeren."

"Helaas is het Amerikaanse politieke klimaat niet bevorderlijk voor een snel compromis, aangezien de campagnes voor de verkiezingen van november al zijn begonnen en gezien het zeer gepolariseerde politieke landschap. Net als de markt geloven wij echter dat de beleidsmakers uiteindelijk een overeenkomst zullen sluiten die het economisch herstel verlengt en de markten ondersteunt."

ABN Amro: onderwogen positie aandelen gehandhaafd

"Na bijna zes maanden coronavirus hebben overheden en burgers wereldwijd zich zoveel mogelijk aangepast aan de situatie. Dankzij protocollen en strategieën voor de gezondheidszorg is het virus in veel regio's onder controle. Daardoor zijn de laatste paar maanden veel beperkingen opgeheven en konden economieën zich beginnen te herstellen.

Maar het einde van de crisis is nog lang niet in zicht. In de VS begint het aantal besmettingen eindelijk te dalen. Maar in sommige delen van Europa nemen de besmettingen juist weer toe, ook al gebeurt dat minder snel dan in de beginfase van de virusuitbraak. Nieuwe volledige lockdowns zullen er naar verwachting niet komen, maar een terugkeer naar normaal zit er voor economieën en samenlevingen voorlopig niet in.

Het virus zal waarschijnlijk nog lang na-ijlen, met onder meer hoge werkloosheid en een stijgend aantal bedrijfsfaillissementen als gevolg. Dit betekent een beperking van de economische groei en een vertraging van het herstel tot in 2021.
In het licht van dit alles blijven wij voorzichtig. Aandelen zijn nog steeds enigszins uit de gratie (licht onderwogen). Onze allocatie naar obligaties is per saldo neutraal: tegenover een voorkeur (overweging) voor obligaties uit opkomende markten en investment-grade bedrijfsobligaties staat een onderweging van staatsobligaties."

Aldus Richard de Groot, voorzitter ABN Amro Beleggingscomité. Hier het hele persbericht.

DWS: Toekomstige rendementen worden minder

DWS heeft zijn beleggingsverwachtingen voor de komende tien jaar vrij flink naar beneden bijgesteld. Belangrijkste reden is het sterke aandelenkoersherstel in het tweede kwartaal, terwijl de coronapandemie nog niet voorbij is, dus verdere economische groei blijft hinderen. De obligatiemarkt wordt onderwijl geteisterd door extreem lage rentes en niet bijster wijde spreads. DWS schrijft concluderend:

"As we witnessed a sharp rebound across risk markets in Q2, combined with a more moderate global economic recovery, we examine the forecasted return outlook of our 2009-repeat scenario as our new base case. Figure 1 shows how richer equity valuations, tighter credit spreads, and comparable starting levels of developed market sovereign yields impact a moderate strategic asset allocation. The result leaves a challenge return outlook for investors as risk premia have compressed to correspond with historically dovish central policy. And while economic fundamentals have recovery rather quickly, the potential for persistent economic drag and credit risk resulting from the Covid-19 crisis further dampen return potential."

Afgezien van Amerikaanse high yield-obligaties en schuld uit opkomende markten valt er in de obligatiemarkt de komende tien jaar niets tot weinig te verdienen. Voor aandelen zoekt DWS het in de VS, opkomende markten en in het Verenigd Koninkrijk. Over de gevolgen van een harde Brexit maakt DWS zich blijkbaar weinig zorgen. Vastgoed en infrastructuur bieden ook mooie kansen.

raex

Valuedge: Strategiewijziging Fed is groot nieuws

Renco van Schie: "Goed nieuws voor beleggers. Afgelopen donderdag kondigde de Amerikaanse Centrale Bank (Fed) de nieuwe lange termijn strategie aan. Zoals verwacht stapt de Fed over op AIT (average inflation targeting). Het kwam echter als een verassing dat Fed president Powell het belang van maximum werkgelegenheid boven inflatie plaatst. De Fed zal dus nog veel langer dovish zijn in het herstel van de coronacrisis dan in het herstel van de Grote Financiële Crisis. Dit houdt in dat de korte rente nog veel langer laag blijft en dat de maatregelen die goed zijn geweest voor risicovolle beleggingen (zoals aandelen) nog lang worden voortgezet.

Dit betekent in onze ogen ook meer druk op de dollar en een steilere yield curve (goed voor banken). De Fed is de belangrijkste centrale bank in de wereld en haar acties worden vaak gevolgd door andere centrale banken. Structurele strategiewijzigingen van de Fed zijn zeldzaam. Daarom is dit volgens ons dan ook groot nieuws met belangrijke beleggingsimplicaties."

Renzo van Schie van Valuedge

Van Lanschot Kempen: TINA blijft op troon

Hoofdeconoom Luc Aben: "Voor beleggers bevestigt het bijsturen door de Fed van zijn inflatiebeleid dat TINA (There Is No Alternative) een centrale rol op markten blijft opeisen. De komende jaren (drie, vier, vijf of langer?) is in de VS geen strakker geldbeleid te verwachten om de rente te verhogen, integendeel. De term forever low als het om de rente doet nu zijn intrede bij economen. De lage rente zorgt ervoor dat er voor beleggers geen alternatief voor aandelen is."

"TINA blijft bijgevolg op haar troon in beleggersland. Van waarop ze aanhoudende steun geeft aan beleggingscategorieën met wat meer risico zoals onder andere aandelen en bedrijfsobligaties van verschillende kwaliteitsniveaus."

Luc Aben van Van Lanschot Kempen

Centrale bank schuift op naar politiek

"De Fed heeft zich voor zijn beleid veel vrijheidsgraden toegekend. De formulering van de nieuwe inflatiedoelstelling is vaag, bijvoorbeeld over welke termijn de inflatie gemiddeld twee procent moet zijn. De motivatie voor het beleid is ruimer geworden en schuift zelfs op richting de politiek zoals het streven naar een inclusieve arbeidsmarkt. Is die niet beter na te streven met fiscaal, sociaal, herverdelings- of onderwijsbeleid van de overheid in plaats van met monetaire acties van de centrale bank?"

"Ook de Europese Centrale Bank is bezig met een strategische denkoefening. Daar horen we over een jaar de uitkomst van. ECB-bestuurders die een quasi-structureel ruim beleid voorstaan, hebben in Jerome Powell in een invloedrijk medestander gevonden."

"Hoe tijdperk van de strenge, orthodoxe centrale bank lijkt definitief achter ons te liggen. Afwachten hoe streng we die draai over een aantal jaar moeten evalueren."

Pictet AM: Goud is de uitzondering

Voor Pictet AM is de coronapandemie nog niet voorbij. De vermogensbeheerder kijkt enigszins verbaasd naar de vrolijkheid op de aandelenmarkten. "De markten hebben zich sterk gehouden dankzij voortdurende stimuleringsmaatregelen, maar Covid-19 moet nog worden verslagen. De vrees voor een tweede golf en de toenemende politieke risico's pleiten voor voorzichtigheid bij beleggers. Het is te vroeg om de champagne open te trekken – het aantal gevallen van coronavirus over de hele wereld stijgt nog steeds, en de bedrijfswinsten zitten in een vrije val. Alles in aanmerking genomen, geloven wij niet dat de markten de komende maanden nog veel verder kunnen aantrekken. Daarom houden we onze assetallocatie op neutraal over aandelen, obligaties en cash."

Uitzondering is goud. Dat koopt Pictet graag. "Goud ligt in absolute termen op een recordhoogte (indien nog niet aangepast voor inflatie). Maar uitstekende fundamentals en de vraag naar gediversifieerde activa suggereren dat er nog opwaarts potentieel is. Wij blijven overwogen in goud en verwachten dat het tegen 2025 zal stijgen tot 2.500 dollar per ounce, tegenover 1.960 dollar op dit moment."

Invesco: Europa moet oppassen

"Though trends vary across regions, Covid-19 is still with us and the number of cases seems to be rising again in countries that have relaxed lockdowns. There is evidence that it is not simply a case of more testing leading to more cases being identified.Despite signsof a rebound in most economies since the Q2 lows, we worry that efforts to contain the virus will lead to a faltering recovery, which could threaten cyclical assets(we think the worst is over but believe we are far from normal)."

"The upcoming Northern Hemisphere winter season could be challenging, though governments are now better prepared. We therefore maintain a diversified model asset allocation.China is among countries that could be said to have had a good pandemic (when comparing mortality rates to GDP growth), while many European countries (Belgium, France, Italy, Spain and UK) have suffered more than most, along with Mexico. We are doubtful that this offers Europe the hope of a strong rebound."

T. Rowe Price: High yieldmarkt nog altijd aantrekkelijk

Na een dramatische verbreding op het hoogtepunt van de sell-off in het voorjaar zijn de spreads van high yield-obligaties weer krapper geworden. Dit in reactie op de agressieve stimuleringsmaatregelen van de overheid en de verbetering van economische data. Is er, nu de waarderingen zich hebben hersteld, nog wel waarde te vinden in de high yield-markt?

Mike Della Vedova, Portfolio Manager, European High Yield Bond Strategy and Global High Income Bond Strategy bij T. Rowe Price, denkt dat er wel degelijk nog kansen zijn, maar moet tegelijkertijd ook erkennen dat de kansen zijn verminderd. Dat schrijft hij in de publicatie High Yield Bonds Continue to Offer Value.

"Hoewel de creditspreads zich nog niet hebben hersteld van hun pre-corona niveau, en dus ruimte hebben om zich verder te herstellen, zal dit waarschijnlijk op zich laten wachten, en wanneer dit wel gebeurt, dan zal het veel minder dramatisch zijn dan de verkrapping van de afgelopen maanden."

raex

Ofwel, de grote koopkans die ontstond toen high yield-obligaties in de begindagen van de coronavirusschok agressief werden verkocht, is voorbij. In plaats daarvan verwacht Della Vedova een periode van langzaam verbeterende omstandigheden naarmate het leven in de meeste landen geleidelijk aan weer normaliseert.

"Verdere uitbraken van het coronavirus zijn te verwachten, maar deze zullen waarschijnlijk leiden tot lokale lockdowns in plaats van nationale beperkingen die tijdens de eerste golf werden opgelegd en zullen daarom aanzienlijk minder schadelijk zijn voor de wereldeconomie."

BlackRock: Houd rekening met inflatie

BlackRock begon het jaar met een overwogen positie in staatsobligaties van nominale waarde uit ontwikkelde landen, maar inmiddels is dit de beleggingscategorie met de grootste onderweging. BlackRock wees in maart al op het toenemende risico op inflatie, en is in plaats van neutraal nu het meest overwogen in inflatie-gekoppelde obligaties.

Grote veranderingen in het macro-economische beleid om de gevolgen van het coronavirus te verzachten, stellen de rol van staatsobligaties in strategische portefeuilles op de proef door de lagere rendementen.

BlackRock verwacht over de komende vijf jaar negatieve rendementen op staatsobligaties uit ontwikkelde markten. Daarnaast neemt de negatieve correlatie tussen obligaties en aandelen af. Dit verkleint de zwaarte op de balans van obligaties, of het vermogen om portefeuilles te beschermen tegen een verkoopgolf in risicovolle beleggingen.

De assetmanager ziet een risico op hogere inflatie op de middellange termijn. Centrale banken hinten er al op dat ze het overschrijven van inflatiedoelen zullen toestaan om gemiste kansen uit het verleden goed te maken.

Andere factoren die de inflatie op de middellange termijn omhoog kunnen duwen: aanbodschokken, de-globalisering en de afgenomen concurrentie tussen grote bedrijven. BlackRock ziet inflatiegerelateerde obligaties dan ook als een steeds interessanter alternatief voor obligaties van nominale waarde, hoewel de beperkte marktomvang ervan in sommige markten leidt tot liquiditeitsproblemen. Lees ook de complete beleggingsanalyse van BlackRock.

Pimco: Goudprijs nog altijd te laag

Volgens portfoliomanager Nicolas Johnson van obligatiebelegger Pimco is de goudprijs de laatste maanden gestegen als gevolg van record lage rentetarieven in veel regio's, inflatiezorgen en oplopende overheidsschulden. Toch blijft goud aantrekkelijk, zelfs op deze niveaus. “Je zou kunnen zeggen, goedkoop,” aldus Johnson. Dat schrijft hij in de publicatie Gold still shines bright.

Hij baseert zijn conclusie op het feit dat, hoewel veel factoren de prijs van goud beïnvloeden, er maar één de meeste bewegingen van het afgelopen decennium verklaart: veranderingen in het reële (voor inflatie gecorrigeerde) rendement van staatsobligaties.

“Goud heeft een reële opbrengst van nul, dus wordt net zoals valutaschommelingen aangedreven door reële rendementsverschillen. Sinds ongeveer 2006 wordt goud verhandeld als een asset met een reële looptijd van bijna 30 jaar. Vanuit een marktperspectief zou men verwachten dat beleggers naarmate de reële rente op Amerikaanse staatsobligaties stijgt, marginaal de voorkeur geven aan die belegging, door uit goud te verhuizen naar Amerikaanse schuldpapier met inflatiebescherming (TIPS). De goudprijs zou daarbij moeten dalen. Omgekeerd, als de reële rente op de staatspapier daalt, zullen de goudprijzen stijgen."

Het belangrijkste risico is dat de reële rente stijgt, waardoor goud relatief minder aantrekkelijk wordt. Pimco’s basisscenario is echter dat rentes laag blijven. "Deze vooruitzichten, gecombineerd met de opvatting dat momentum en interesse in goud ervoor zorgen dat de voor reële opbrengst gecorrigeerde goudprijs hoger wordt, wijst erop dat goud vanaf hier nog meer opwaarts potentieel heeft."

raex

Natixis IM: Liever Amerikaanse aandelen

Er zijn tal van argumenten die Europese aandelen ondersteunen, maar van een inhaalslag ten opzichte van Amerikaanse aandelenkoersen is voorlopig geen sprake. Dat betoogt Esty Dwek, Head of Global Macro bij vermogensbeheerder Natixis Investment Managers.

Esty Dwek van Natixis IM

Dwek constateert dat Europese aandelenmarkten een opleving hadden in de lente en positief reageerden op de komst van een Europees herstelfonds. Sindsdien bevinden de Europese koersen zich rond hetzelfde niveau. “Op de korte termijn verwacht ik dat de Europese aandelen de weg omhoog kunnen vinden. Echter, mede dankzij de structurele overweging in groei- en kwaliteitssectoren, zullen Amerikaanse aandelen hun leidende positie niet snel opgeven.”

Een andere reden waardoor Europese aandelenkoersen voorlopig achterblijven, is het feit dat Europa afhankelijk is van export en dus het herstel van onder andere de Amerikaanse economie. “Zonder een sterk Amerikaans herstel, is er voor Europese aandelenkoersen slechts beperkt ruimte om te stijgen."

Hoewel verdere stappen in de richting van Europese fiscale integratie volgens Dwek bemoedigend zijn en de groeivooruitzichten op langere termijn de eurozone zouden moeten ondersteunen, blijft de werkloosheid hoog, zeker nu veel kortetermijncontracten aflopen. Hierdoor zou de werkloosheid geleidelijk kunnen stijgen, terwijl deze in de VS juist lijkt af te nemen.

Dwek tenslotte: “Er zijn tal van factoren die Europese aandelen ondersteunen en er is veel ruimte om in te halen, maar Europa mist een katalysator voor outperformance. Europese aandelen kunnen het alleen beter doen dan Amerikaanse, als de Amerikaanse technologiesector het slechter gaat doen. Dat lijkt mij op de middellange termijn onwaarschijnlijk."

Schroders: Flexibel werken leidt tot betere beleggingsresultaten

Schroders gooit het roer om en maakt het voor zijn werknemers mogelijk om flexibeler te werken. Volgens Johanna Kyrklund, CIO van Schroders, is flexibel werken een integraal onderdeel van het leveren van superieure beleggingsprestaties.

Johanna Kyrklund

Schroders ziet nog steeds veel voordelen in werknemers die naar kantoor komen en dit blijft een belangrijk onderdeel van het flexibele werken. De nieuwe benadering, die in gang is gezet door de ervaringen in de Covid-19 crisis, stelt individuele medewerkers zelf in staat om, in goed overleg met hun team en leidinggevende, te beslissen wanneer, hoe en waar te werken.

In de praktijk zullen fondsmanagers het thuiswerken combineren met naar kantoor komen. Extremen zijn zelden praktisch. Het voordeel van thuiswerken voor fondsmanagers is dat het een omgeving kan bieden die meer bevorderlijk is voor grondig nadenken en originele research. Door die flexibiliteit toe te staan, kan ook een breder scala aan mensen worden aangetrokken, zoals introverte mensen of mensen die thuis specifieke verantwoordelijkheden hebben, waardoor het vermogen om teams met een hoge mate van diversiteit samen te stellen verder wordt versterkt.

Kyrklund: "Ontmoetingen op kantoor blijven echter essentieel, omdat zo het beste uit de onderlinge samenwerking kan worden gehaald. Om een echt impactvolle belegger te zijn, zijn interacties vereist, om van elkaar te leren en elkaar uit te dagen."

NN IP: Economisch herstel verrast positief

"De kracht van het huidige economische herstel in de Verenigde Staten en wereldwijd is volgens NN Investment Partners (NN IP) verrassend positief. Productie-PMI's hebben zich bijna overal hersteld. De JP Morgan manufacturing PMI bereikte in juli 50,3, wat gelijk is aan het niveau van januari, net voordat de corona-crisis begon. In de afgelopen twee maanden is ook de dienstensector zich beginnen te herstellen.

Maarten-Jan Bakkum, Senior Emerging Markets Strategist bij NN IP, begrijpt wel waarom beleggers risico's durven te nemen: “Given the high sensitivity of services to social distancing and the negative impact from potentially long-lasting behavioural changes triggered by the corona crisis, such as commuting and business travelling, services will likely fall behind manufacturing again in the coming quarters. But for now, economic activity continues to normalise, more quickly in some sectors and countries than in others, but overall at a pace that is sustaining investor risk appetite.”

Maarten-Jan Bakker van NN IP

Fidelity International: Autosector kan weer omhoog

Fidelity International legt in de publicatie Overwight autos: The road less travelled uit waarom de autosector, na hard te zijn getroffen door de pandemie, beleggers goede herstelkansen biedt. Een van de redenen is dat de autoverkopen weer stijgen (te beginnen in China, daarna in de VS en later in Europa).

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Daarbij komt dat verschillende autobedrijven de afgelopen maanden hogere koopprijzen hebben ontvangen. Terwijl in eerdere recessies een plotselinge daling van de vraag leidde tot opgeblazen dealervoorraden die moeten worden opgeruimd via enorme kortingen, heeft de gelijktijdige aanbodschok van fabriekssluitingen tijdens de pandemie het aanbod juist krap gehouden.

Verder hebben managementteams snel gereageerd om de kosten in bedwang te houden. Bedrijven verlaagden hun uitgaven, inclusief overheadkosten die in normale tijden als grotendeels vast worden beschouwd, zoals tijdelijk personeelsbestand en advertenties. Alle autobedrijven geven inmiddels aan dat ze gedurende de rest van het jaar een positieve vrije kasstroom zullen genereren, aldus Fidelity International.

Optimix: Vastgoed niet aantrekkelijk

Het thuiswerken heeft door het coronavirus een vlucht genomen en ook worden er steeds meer producten thuisbezorgd. Dat heeft de vastgoedmarkt op zijn kop gezet. Waar kantoorgebouwen na de zomervakantie normaliter weer volstromen met werknemers en winkeliers meer klanten mogen verwelkomen, zal dat dit jaar waarschijnlijk anders zijn.

Winnaars en verliezers in de beursgenoteerde vastgoedmarkt

raex

 

In de grafiek hierboven is het koersverloop van enkele beursgenoteerde vastgoedfondsen tegen elkaar afgezet. CBRE en Jones Lang Lasalle zijn vooraanstaande spelers in de wereldwijde kantorenmarkt. De impact van het coronavirus op hun aandelenkoersen is fors.

De markt voor winkelvastgoed wordt zelfs nog harder dan de kantorenmarkt geraakt. De rode lijnen in de grafiek geven de koersval weer van de aandelen Unibail Rodamco en Klepièrre. Deze exploitanten van winkelcentra zien de snelle toename van het online winkelen met lede ogen aan. Waar kantoren van werkplek tot ontmoetingsplek of in sommige gevallen tot woningen getransformeerd kunnen worden, is de toekomst voor de fysieke winkel nog een stuk ongewisser. Door winkels om te bouwen tot horecagelegenheid of sportschool werd tot nu toe leegstand tegengegaan. Dit kan echter niet met elke winkelruimte gebeuren.

Is het dan alleen maar kommer en kwel in vastgoedland? Nee, de blauwe lijnen geven de rendementen weer van twee grote spelers in de markt voor residentieel vastgoed, Vonovia en Deutsche Wohnen. De eigen woning heeft juist een prominentere plek gekregen voor de online boodschappen bestellende thuiswerker. Door de veranderde samenstelling van huishoudens, de bevolkingsgroei en de lage kapitaalmarktrente is de prijs voor woningen veel minder gevoelig voor de coronacrisis dan die van kantoren en winkels.

Rente als rugwind

Optimix zelf belegt momenteel niet in vastgoedfondsen omdat zij de sterke waardestijging van (Nederlandse) vastgoedobjecten in de afgelopen 30 jaar niet los kan zien van de sterke daling van de kapitaalmarktrente in diezelfde periode. Een dergelijke dramatische daling van de rente, van +12% aan het begin van de jaren 80 naar licht negatief nu, zal zich niet kunnen herhalen. Zonder deze rugwind zullen vastgoedobjecten mogelijk minder waardevast blijken te zijn. Op vastgoed moet in beginsel jaarlijks immers juist worden afgeschreven.

De structurele veranderingen in de manier waarop mensen werken en consumeren holt de vraag naar ‘vierkante meters’ uit, hetgeen het opwaarts potentieel van de huurinkomsten beperkt. De vermogensbeheerders van Optimix vinden andere zakelijke waarden, zoals aandelen, daarom op dit moment aantrekkelijker.

Legal & General: Economisch herstel laat op zich wachten

Vermogensbeheerder Legal & General Investment Management (LGIM) verwacht de komende zes maanden een veel tragere groei van de mondiale economie. Pas als volgend jaar een coronavaccin voorhanden is, trekt de economische groei weer aan, schrijft Head of Economics Tim Drayson van LGIM.

Vanaf het begin van de coronacrisis hield LGIM rekening met drie mogelijke scenario's: Het eerste en meest optimistische scenario betekende een sterk herstel.
Het tweede is een scenario met economische littekens. Het derde en minst waarschijnlijke scenario gaat uit van aanhoudende economische malaise.

Volgens Drayson is nu duidelijk dat de weg naar economisch herstel ergens tussen het eerste en tweede scenario ligt. “We verwachten dat het virus de rest van het jaar zal blijven circuleren. De herfst vormt een uitdaging, omdat mensen weer naar binnen gaan en dit kan enkele aanvullende beperkingen vereisen, zoals het sluiten van restaurants en bars.” De Britse vermogensbeheerder houdt er bovendien rekening mee dat nu de scholen weer zijn begonnen, er lokaal virus uitbraken plaatsvinden.

Het gevolg van dit alles is volgens Drayson dat het wereldwijde herstel doorzet, zij het in een veel trager tempo en met aanhoudend hoge werkloosheid in 2021. “Er zullen permanente littekens ontstaan door bedrijven die gedwongen worden te sluiten, waardoor de productie tegen eind 2021 ongeveer 3% onder de pre-virustrend ligt.”

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

T. Rowe Price: Positief over Noord-Azië

Onderstaande grafiek zegt veel. Meer staat te lezen in het verhaal, getiteld: Still Constructive Toward Asia Ex-Japan.

raex

State Street: Wachten op het medicijn

Hoe verloopt het wereldwijde herstel van de coronacrisis? Daar heeft State Street duidelijke ideeën over. De assetmanager onderscheidt drie fases:

“We’re already in the middle of a relay recovery.
The first stage of the relay, led by central banks and governments, has so far been carried out successfully. […]
We’re now in the second stage of the relay — the economic reopening — led by a patchwork of government authorities and businesses. Crucial to the success of the second stage is not just reopening, but staying open. […]
Ultimately, it will be challenging to sustain investor confidence through the end of the year unless the third stage of the relay — the development of a vaccine (or an effective, scalable medical treatment) — is accomplished so that the most vulnerable populations can benefit by the end of 2020 or early 2021. There will be no complete recovery without a medical solution to COVID-19.”

Crisisproof China

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Amundi AM: China trekt wereldeconomie uit slop

De Chinese economie zal in de tweede helft van 2020 naar verwachting met 6% groeien. China, dat in het tweede kwartaal van dit jaar een bbp-groei van 3,2% realiseerde, is hiermee de groeimotor van de regio, maar ook van de wereldwijde economie. Dat stellen analisten van Europa’s grootste vermogensbeheerder Amundi. "Sterke fundamentals maken de weg vrij voor een forse inhaalslag in Azië, aangedreven door China."

Azië was het eerste werelddeel dat werd getroffen door de uitbraak van Covid-19, maar het was ook de eerste regio die, dankzij het goede beheer van de pandemie en ondersteund door begrotings- en monetaire acties, een uitweg vond.

Vooral China is bezig aan een indrukwekkend economisch herstel. De sterke bbp-groei in China is volgens Amundi met name te danken aan de consumentendienstensectoren, die profiteerde van verdere versoepeling van de beperkingen voor buitenactiviteiten begin juli en de verbetering van de kasstromen van huishoudens. De groei van de industriële productie kalft naar verwachting wel af, aangezien het voordeel van de vroege heropening van China afneemt. 

Amundi AM is vooral gecharmeerd van de Chinese IT- en de softwaresector, waar bedrijven grote cashflowrendementen behalen en bereid zijn hogere dividenden uit te betalen. "Bovendien zien we kansen in het onderwijs, waarbij spelers investeren in online bezorging die de samenstelling van het marktaandeel van de branche kunnen veranderen."

Van Lanschot: Inflatie blijft aanhoudend laag

Hoofdeconoom Luc Aben: "Wij verwachten niet dat de inflatie de komende jaren fors oploopt. Het zal immers nog een tweetal jaren duren voordat de wereldeconomie de coronaklap volledig heeft verteerd. Een onvolledig herstelde economie betekent ook een onvolledige herstelde arbeidsmarkt met weinig of geen opwaartse loondruk."

"Zodat deze motor achter inflatie alvast stilligt. Ook op de iets langere termijn is het niet ons centrale scenario dat prijzen fors omhoog gaan. Daarvoor blijft de economische groei te matig."

"Toch wil dit niet zeggen dat we het inflatieverloop niet scherper moeten volgen dan de afgelopen jaren. Bijvoorbeeld omdat het begrotingsbeleid onder maatschappelijke en politieke druk té lang té ruim kan blijven."

"Het gedeeltelijk terugdraaien van de globalisering van de wereldeconomie kan tot (tijdelijke) fricties in het aanbod van bepaalde producten en diensten leiden en/of simpelweg tot hogere productiekosten vanwege het terughalen van cruciale productieprocessen uit goedkopere landen. Dat leidt tot hogere prijzen."

Luc Aben van Van Lanschot Kempen

"Het is niet uitgesloten dat, los van de actuele inflatie, financiële markten hun inflatieverwachtingen alsnog hoger blijven duwen. Als het beleid van centrale banken vervolgens de nominale renteniveaus in toom blijft houden door stimuleren van de economie, dan duwt dat de (verwachte) reële rente verder naar beneden. Dat zou op termijn kunnen leiden tot meer inflatie, is de achterliggende redenering. Wij gaan er vanuit dat de inflatie op de korte termijn onder controle blijft. En dat geeft centrale banken ruimte om het ruime geldbeleid door te zetten en de TINA-gedachte in leven te houden."

Schroders: Forse toename overheidsschuld vormt probleem 

Het vergroten van de overheidsschuld wordt nu met gejuich binnengehaald, maar is het niet het paard van Troje? Keith Wade, hoofdeconoom bij Schroders, vreest dat de enorme toename van staatsschulden in de toekomst voor significante uitdagingen gaat zorgen.

"In de VS wordt druk onderhandeld over een nieuw reddingspakket, om de haperende economie boven water te houden. De enorme uitgaven leiden tot een begrotingstekort van 3,5 biljoen dollar, ofwel 17% van het bbp."

"En de VS staan niet op zich. Over de hele wereld lopen de tekorten op. Het IMF voorspelt dat de staatsschuld van de VS zal stijgen van 109% van het bbp in 2019 tot 141% dit jaar. Voor de eurozone groeit de schuld van 84% naar 105% van het bbp, maar dat beeld is vertekend. Italië ziet bijvoorbeeld de schuld aanzwellen tot 166% van het bbp."

raex

Obligatiemarkt verliest corrigerende werking

Wade: "In het verleden zorgden de obligatiemarkten voor een gezonde correctie, maar momenteel is er nauwelijks een negatieve reactie op de stijging van de schulden. Dit kan komen door de zwakte in de economische activiteit, waardoor inflatieverwachtingen laag blijven en beleggers voor veilig overheidspapier kiezen."

"Maar het kan ook wijzen op de kracht van het monetaire beleid van centrale banken. Centrale bankiers zijn actieve kopers van schuldpapier en dat heeft een significant effect op de obligatierente. De lage rente leidt tot lage kosten voor de extra schuld."

Op termijn voorziet Wade drie mogelijke risico’s:

 1. Druk op onafhankelijkheid centrale banken
  Economisch herstel zal leiden tot een krapper monetair beleid om de inflatie tegen te gaan, waardoor de rente en de leenkosten zullen stijgen. Een dergelijke maatregel zal niet populair zijn bij regeringen met een hoge schuldenlast die de centrale banken onder druk zullen zetten om het beleid ruim te houden. Het risico is dat de inflatie toeneemt naarmate de doelstellingen van de centrale bank in het gedrang komen.

 2. Spaarders onder druk
  Financiële repressie is een ander risico. De ultra lage rente maakt het uitdagend om spaardoelen te verwezenlijken en daarmee ook het inkomen na pensionering. Het monetaire beleid dwingt beleggers meer risico te nemen. Dus meer vraag naar veilige staatsobligaties. Maar ook dreigt de paradox dat de groei geremd wordt door hogere spaarzin.

 3. Rem op toekomstige groei
  De meest significante zorg is de potentiële rem op toekomstige groei. Hoge schuld wordt geassocieerd met zwakke groei.

Wade ten slotte: "Druk ontstaat op landen die afhankelijk zijn van externe financiering of een lagere kredietwaardigheid hebben. Met name het lenen van de Amerikaanse overheid kan leiden tot schaarste aan financiering in kwetsbare economieën. De impact zal worden gevoeld door degenen die al het meest zijn getroffen door Covid-19."

Ofwel, ruim budgettair beleid is misschien de redder van vandaag, maar zal in de toekomst voor grote uitdagingen zorgen.

Van Lanschot Kempen: Koopadvies Europese high yield-obligaties

Senior beleggingstrateeg Joost van Leenders: "Net als vorige maand hebben we deze maand ons beleggingsbeleid ongewijzigd gelaten. We zijn nog steeds licht onderwogen aandelen. De trend in aandelenmarkten is nog steeds positief en vanwege de vele onzekerheden willen we ook geen te grote onderweging."

"De schade aan de wereldeconomie is groot, maar het eerste herstel gaat snel. We verwachten wel dat het tempo van het herstel zal afzwakken. Dat betekent ook dat het nog enige tijd zal duren voordat winsten helemaal zijn hersteld, terwijl wij denken dat de markt nu wel van een snel herstel uit gaat."

"Op fiscaal en monetair gebied zien we nog steeds nieuwe initiatieven. Grotere overheidstekorten en hogere schulden zouden in theorie moeten leiden tot hogere rentes, maar dat wordt voorkomen door het zeer ruime monetaire beleid. We voorzien lage rendementen op staatsobligaties en zijn daarin onderwogen."

Joost van Leenders

"We zijn neutraal in veilige bedrijfsobligaties, maar overwogen Europese hoogrentende bedrijfsobligaties. In het algemeen geldt dat bedrijven gemakkelijk nieuwe obligatieleningen kunnen plaatsen, omdat de vraag naar nieuwe obligaties is hoog. We vinden vooral de rente op hoogrentende bedrijfsobligaties aantrekkelijk."

"Uiteraard is er een kans op toenemende wanbetalingen, maar de lagere rente houdt dit risico beperkt. Bovendien hebben veel bedrijven aandeleninkoopprogramma’s en zelfs dividenduitkeringen verminderd of stopgezet. Dat is ongunstig voor aandeelhouders, maar gunstig voor obligatiehouders. Ten slotte steunen de Fed en de ECB actief de markt voor veilige bedrijfsobligaties en de Fed ook in beperkte mate de markt voor hoogrentende bedrijfsobligaties."

BlackRock: draai van Amerikaanse naar Europese aandelen

BlackRock is gedraaid naar een overwogen positie in Europese aandelen ten koste van onder andere Amerikaanse aandelen. Dit heeft te maken met het Europese gezondheidzorgstelsel en het feit dat beleidsmakers in Europa hebben aangetoond snel te reageren op veranderende omstandigheden.

BlackRock voorziet dat fundamentals weer meer gaan meetellen en dat zal de rendementen op aandelen in lokale valuta (lees: niet dollar) een steun in de rug geven. Dat geldt niet voor alle regio's. BlackRock is weinig enthousiast over aandelen uit opkomende landen (buiten Noord-Azië omdat het aantal coronabesmettingen daar nog niet is uitgeraasd en deze landen minder monetaire instrumenten tot hun beschikking hebben om economische schokken op te vangen. De hulp van een zwakkere dollar is voor deze landen helaas niet genoeg, aldus BlackRock.

Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

Assetallocatie