Nieuws

Covid-19 liveblog: Centrale banken pakken door

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? T. Rowe Price verwacht meer monetaire verruiming, LGIM voorspelt dubbelcijferige aandelenrendementen in 2021, klimaataandelen zijn volgens DWS de nieuwe groeiaandelen, NN IP gaat voor cash en linkers, en meer opinies.

T. Rowe Price: Centrale banken nog niet klaar

De centrale banken zijn nog niet uitgespeeld. Nu het economisch herstel gevaar loopt, zullen verschillende centrale banken in ontwikkelde markten in de nabije toekomst met nieuwe ondersteunende beleidsmaatregelen komen. Dat is de stellige overtuiging van Quentin Fitzsimmons, portfoliomanager en lid van het Global Fixed Income Team van T. Rowe Price.

In de publicatie Central Banks Are Not Out of Ammunition Yet gaat hij na welke maatregelen verwacht kunnen worden en wat de gevolgen daarvan zijn voor de obligatiemarkten.

Economische pijn

"Hoewel in de afgelopen weken mooie vooruitgang is geboekt met een vaccin voor het coronavirus, verandert dit nog niets aan de huidige stand van zaken, namelijk dat het aantal besmettingsgevallen wereldwijd snel toeneemt, wat heeft geleid tot de herinvoering van lockdowns en beperkingen in verschillende landen. Verschillende economieën staan zwaar onder druk en de centrale banken zoeken naarstig in hun gereedschapskist naar de tools die ze nog hebben om economieën te ondersteunen."

Potentiële kandidaten voor verdere monetaire versoepeling zijn Zweden, Zuid-Korea en Israël, meent Fitzsimmons. Ook de Bank of England heeft er geen geheim van gemaakt dat het negatieve rentetarieven overweegt. De ECB heeft eveneens gezegd dat als de economische risico’s negatief doorslaan, alle instrumenten worden heroverwogen. Dit kan leiden tot een uitbreiding van het bestaande obligatie-opkoopprogramma en mogelijk een verlaging van de depositorente begin van 2021.

"Laten we niet vergeten dat de retoriek van de Amerikaanse Federal Reserve de laatste tijd nog ‘duiviger' is geweest," zegt Fitzsimmons. "De huidige negatieve impact van de toenemende coronavirusbesmettingen op de Amerikaanse economie weegt veel zwaarder dan het positieve nieuws over een mogelijk vaccin."

Waar op de curve moet je zijn?

In de markten voor staatsobligaties biedt het vooruitzicht van verdere monetaire versoepeling een breed draagvlak. Maar met obligatie-opkoopprogramma's die van land tot land verschillen, is het belangrijk om elk van deze programma's individueel te beoordelen. "Een belangrijke beleggingsbeslissing in 2021 is op welk deel van de yield curve het potentieel het beste is om overwogen te zijn vanwege het monetaire beleid van de de centrale bank van een bepaald land."

Voor wat betreft Amerikaanse Treasuries geeft Fitzsimmons de voorkeur aan het korte einde van de curve, omdat dit deel solide is dankzij de steun van de Fed. Het lange einde zou wel eens volatiel kunnen blijven, omdat er mogelijk nieuwe overheidsstimulering aankomt, en de groei in 2021 waarschijnlijk weer aantrekt wanneer de vaccins worden uitgerold.

Daarentegen prefereert Fitzsimmons het lange einde van de curve voor staatsobligaties in de eurozone omdat het ECB-opkoopprogramma voor obligaties binnenkort zal worden uitgebreid. Tegen deze achtergrond meent hij dat er meer waarde zit in het lange eind van de curves in de eurozone, waar extra emissies waarschijnlijk meer dan gecompenseerd zullen worden door de reguliere aankopen van de centrale bank.

Centrale banken opkomende markten on hold

In tegenstelling tot de ontwikkelde markten verwacht Fitzsimmons dat de meerderheid van de centrale banken in de opkomende markten (EM) het monetaire beleid in grote lijnen ‘on hold’ zal houden.

"Wel is het goed mogelijk dat veel van de centrale banken in EM begin volgend jaar zich in hun communicatie accomoderend zullen opstellen, omdat ze willen voorkomen dat hun valuta's te veel appreciëren ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Tegen deze achtergrond vormen EM-obligaties in lokale valuta een interessante beleggingscategorie voor buitenlandse beleggers," aldus Fitzsimmon.

LGIM: 2021 wordt het jaar van aandelen

Aandelen vormen in 2021 de best presterende beleggingscategorie, met naar verwachting dubbelcijferige rendementen. Dat schrijft hoofd assetallocatie Emiel van den Heiligenberg van vermogensbeheerder Legal & General Investment Management (LGIM) in de Outlook voor 2021.

De solide fundamentals zouden met name de aandelenmarkten een boost moeten geven, aangezien ook beleggers een potentieel einde zien aan de economische en sociale problemen van het afgelopen jaar, schrijft Van den Heiligenberg. “We bevinden ons nog maar aan het begin van de economische cyclus, met een aanzienlijke output gap dat nog kan worden gedicht, een laag recessierisico en een beperkte inflatiedruk. Historisch gezien zijn vanaf dit moment in de cyclus aandelenrendementen sterk.”

De LGIM-specialist merkt op dat voor het eerste sinds de pandemie beleggers optimistisch zijn geworden. Dat is meteen ook een risico. “Op een bepaald moment in 2021 is het zeer waarschijnlijk dat de markten te veel optimisme hebben ingeprijsd, maar dat is nu nog te vroeg is om een dominante factor te zijn."

Het lower-for-longer-thema bij obligaties blijft beleggers parten spelen, concludeert Van den Heiligenberg. LGIM verwacht slechts een beperkt opwaarts potentieel voor obligatierendementen. “De inflatieontwikkeling speelt een belangrijkere rol dan de groeidynamiek bij het bepalen van de obligatierendementen zodra we de recessiefase voorbij zijn. Dat was de afgelopen vier cycli waar, maar zou nog belangrijker moeten zijn nu de Federal Reserve heeft aangegeven niet preventief te reageren.”

LGIM vindt ook kredietwaardige bedrijfsobligaties minder aantrekkelijk dan aandelen, aangezien de spreads sinds maart weer zijn gedaald. “De huidige krappe spreads zijn gedeeltelijk een weerspiegeling van het lage aantal wanbetalingen op bedrijfsobligaties dankzij begrotingssteun, goedkope financiering en het vooruitzicht van een vaccin in 2021.”

DWS: Klimaataandelen grote winnaar 2021

Het bruto binnenlands product (bbp) van de eurozone kan eind 2022 alweer terug zijn op het niveau van voor de coronacrisis. Dit is extreem snel in vergelijking met de financiële crisis toen het bijna zeven jaar duurde voordat de economie weer op het oude niveau kwam. Dit stelt beleggingsstrateeg Stefan Kreuzkamp van vermogensbeheerder DWS in zijn vooruitblik voor 2021.

DWS is zeer optimistisch over 2021, ondanks dat de nieuwe besmettingscijfers nog altijd op een alarmerend hoog niveau staan. “Een belangrijke factor is dat de verwachtingen over de effectiviteit van de covid-19 vaccinatie en de snelheid waarmee dit gaat gebeuren ook uitkomen”, aldus Kreuzkamp die stelt dat een grootschalige vaccinatiecampagne op zijn laatst in het derde kwartaal uitgevoerd moet worden. “De markten hebben een dergelijk optimistisch scenario ingeprijsd en er is weinig tolerantie voor falen.”

Stefan Kreuzkamp van DWS

Kreuzkamp denkt dat als dit inderdaad lukt, er een extreem snel economisch herstel komt. “We hebben al gezien hoe snel de economie eerder dit jaar opveerde nadat de beperkingen werden opgeheven. Wij verwachten dat het bbp van de eurozone eind 2022 terug kan zijn op het niveau van voor corona.” DWS ziet de wereldwijde economische groei in 2021 uitkomen op 5,2% en op 5,5% in de eurozone. China zal vooroplopen met een groei van 8,2%.

Wat betreft aandelen verwacht Kreuzkamp geen grote veranderingen in de voorkeuren van beleggers. Technologie-aandelen blijven populair en hij verwacht geen rotatie van groeiaandelen naar waarde-aandelen ook al zijn er kortetermijn-prijsstijgingen mogelijk voor waarde-aandelen.

De klimaattechnologiesector zal als winnaar uit de crisis komen omdat de strengere regulering op dit gebied grote investeringsmogelijkheden brengt. Op de obligatiemarkt ziet de strateeg goede beleggingskansen in Aziatische bedrijfsobligaties, omdat de landen in Azië veel beter door de crisis komen dan de opkomende markten in Latijns-Amerika.

NN IP: Obligatiebeleggers moeten oppassen

Voor het eerst in zeer lange tijd zou de wereldwijde inflatie kunnen gaan stijgen. De impact van de pandemie, in combinatie met toenemende inflatoire trends en een sterke groei van de geldhoeveelheid, zou de inflatie kunnen opstuwen tot niveaus die we sinds de financiële crisis niet meer hebben gezien.

De reactie van obligatiebeleggers zou volgens NN Investment Partners (NN IP) sterk moeten afhangen van wat de centrale banken doen. Staan ze de hogere inflatie toe, of gaan ze agressief verkrappen om dit tegen te gaan? NN IP acht de kans op het eerste het grootst.

Als de inflatie de verwachtingen overtreft, zullen nominale staatsobligaties het waarschijnlijk slecht doen. Inflatie gerelateerde staatsobligaties zijn een beter vastrentend alternatief, omdat de coupon en de aflossing van de hoofdsom zijn gekoppeld aan een nationale inflatie-index (of aan die voor de eurozone).

Deze obligaties zullen vooral goed presteren als de centrale banken hun beleidsrentes onveranderd laag houden, wat waarschijnlijk de stijging van de reële rente zal beperken. Inflatie gerelateerde obligaties zullen het ook beter doen dan nominale obligaties als de centrale banken de rente verhogen, maar het totaalrendement zou dan negatief kunnen zijn. Onder die omstandigheden is cash het beste alternatief voor vastrentende waarden.

Jaco Rouw, Senior Portfolio Manager Fixed Income bij NN IP: “Het is helemaal niet zeker dat de inflatie weer zal gaan oplopen, maar de Covid-19-crisis zou hier zeker aan kunnen bijdragen. Ten eerste is de globalisering in de afgelopen 30 jaar een belangrijke aanjager van desinflatie geweest, maar in de afgelopen tien jaar begon dit al te stagneren."

"De pandemie zou voor een totale ommekeer kunnen zorgen doordat de kwetsbaarheid van internationale toeleveringsketens zichtbaar wordt. Dit kan ertoe leiden dat ondernemingen hun productie terughalen uit lagelonenlanden, waardoor de positie van arbeiders in westerse economieën sterker wordt en er een opwaartse druk op de lonen ontstaat."

Jaco Rouw van NN IP

“Daarnaast was de fiscale en monetaire beleidsreactie op de Covid-19-crisis tijdig, sterk en vaak gecoördineerd. Na de financiële crisis bleven de opkopen van de centrale banken binnen het banksysteem. Nu neemt de bredere geldhoeveelheid toe door directie liquiditeitsinjecties en die maatregelen zijn relevanter voor de reële economie."

BMO GAM: Geen nieuwe aandelenrally

De berichten over coronavaccins zijn heel positief, maar waarschijnlijk niet voldoende voor een nieuwe rally op de aandelenmarkten. Dat stelt econoom Steven Bell van vermogensbeheerder BMO GAM in zijn maandelijkse macro-economische update.

“Met een duizelingwekkende drie miljard aan doses die in 2021 waarschijnlijk worden geproduceerd, kunnen we er zeker van zijn dat er een uitweg is uit de nachtmerrie die door de pandemie wordt veroorzaakt. Tegen het einde van volgend jaar - en mogelijk eerder – zouden de economische activiteit en de bedrijfswinsten terug moeten keren naar het niveau van vóór de crisis. Dat is geweldig nieuws voor de maatschappij en voor de financiële markten, maar er zullen nog flinke obstakels overwonnen moeten worden voordat we dit punt bereiken.”

“Inmiddels is het virus weer helemaal terug in Europa en we zijn op weg naar een dubbele dip – en dit voordat we zelfs maar een gedeeltelijk herstel van de eerste recessie hadden bereikt. De PMI's bevestigen dat Frankrijk in het huidige kwartaal een daling van de economische groei zal zien van 4% tot 5%. Dat alleen al zou het record van 1968 hebben gebroken als de ineenstorting van de economie eerder dit jaar niet had plaatsgevonden. Duitsland, dat veel minder dan andere grote landen onder het virus te lijden heeft gehad, lijkt het beter te doen en ontsnapt wellicht aan een dubbele dip.”

“Er zal nog een serie aan slechte economische cijfers volgen totdat we een groot vaccinatieprogramma hebben uitgevoerd en de beperkingen kunnen worden versoepeld. Dat programma gaat in de VS - en waarschijnlijk ook in het VK – wellicht volgende maand al van start. Toch zal het zeker nog tot mei duren voordat we serieus beperkingen kunnen opheffen.”

Financiële markten kijken altijd naar de toekomst en dus, vraagt Bell zich af, zou dit grote nieuws rond vaccins niet een impuls moeten geven aan aandelen en zorgen voor een nieuwe rally? “Dat is niet zeker. De afgelopen maanden heb ik steeds gezegd dat de kansen voor het succes van vaccins en een voortzetting van de bull markt gunstig zijn. En het nieuws is veel beter dan zelfs optimisten zoals ik hadden verwacht. Maar dat nieuws is inmiddels al wel ingeprijsd.”

"Ik ben een trouw volger van de American Association of Individual Investors en hun bull bear-index. Dit is een negatieve indicator, die suggereert dat de markt zich zal herstellen als hij negatief is en vice versa. De index is recentelijk gestegen en dat is verontrustend. Bovendien zijn de financiële instellingen in hun vooruitzichten voor 2021 bijna allemaal bullish. Ik koop liever aandelen als beleggers nerveus zijn en wachten op goed nieuws. Dat is nu niet het geval en ik zou dan ook niet heel actief zijn in de huidige markt.”

ING: Aandelen relatief gezien niet duur

Bob Homan, sinds 2008 hoofd van het ING Investment Office, heeft een optimistisch verhaal voor beleggers in risky assets . Volgens hem is de coronacrisis op de lange termijn niet meer dan een deukje. Dat beleggers dat ook in de gaten hebben, bewijzen de koersuitslagen. Homan: "Inmiddels staan aandelen wereldwijd 3% hoger in euro’s."

Wel wijst hij op de enorme verschillen in de sectorprestaties. "Tech staat dit jaar op plus 30%. De olie-industrie op min 40%." Volgens Homan zullen de rendementsverschillen tussen de verschillende sectoren volgend jaar minder zijn. "Financials, energie en vastgoed kunnen een inhaalslag maken."

Bob Homan van ING Investment Office

ING verwacht dat de wereldeconomie volgend jaar met 5,2% groeit, na een krimp van 4,4% dit jaar. "De kans op een recessie is heel klein. Dat is natuurlijk positief voor aandelen. Wel moet de ontslaggolf in Europa nog komen."
De bedrijfswinsten kunnen volgend jaar tussen de 15% en 20% stijgen. Dit jaar daalden de winsten gemiddeld met 20%. Ondanks de forse stijging van de staatsschulden zullen de rentes volgens ING laag blijven, geholpen door het opkoopbeleid centrale banken en laag blijvende inflatie.

Aandelenwaarderingen? "Die zijn dit jaar echt heel fors toegenomen." Maar omdat de rentes zo laag staan, valt het met de relatieve waardering reuze mee. "De risicopremie bedraagt momenteel 5%."
Volgens ING kunnen aandelen volgend jaar met 6% omhoog. Sterke prestaties worden ook verwacht van high yield (+5,2%) en obligaties uit de opkomende markten (+4,8%).

Homan eindigt met een waarschuwing: "Het sentiment is nu wel heel erg positief. Meestal is de performance de maand erop dan negatief. Voor de korte termijn is het opletten geblazen."

Lees de uitgebreide beleggingsoutlook 2021 van ING, getiteld The darkness before the dawn.

Robeco: 2021 wordt een heel goed jaar voor risky assets

Robeco is uit met de beleggingsoutlook 2021, en die is bullish, heel erg bullish. De titel van de voorspelling luidt Tackling the trilemma. Dat duidt op de lastige balans tussen volksgezondheid, economie en persoonlijke vrijheid, die tijdens de huidige pandemie moet worden gevonden. De snelle komst van een effectief vaccins is de oplossing van het probleem.

Bij Robeco zijn ze optimistisch dat dit gaat lukken. Dat is ook meteen de belangrijkste verklaring voor de up-beat beleggingsoutlook voor 2021. In het basisscenario rekent Robeco op een terugkeer naar een nieuw economisch normaal, waarbij het monetaire en fiscale beleid ruim blijft. Van inflatie is nog amper sprake, terwijl bbp’s eind volgend jaar het pre-corona-niveau kunnen bereiken.

Een sterk economisch herstel is goed voor risky assets, zoals aandelen, grondstoffen en in mindere mater high yield. Multi-asset manager Jeroen Blokland: “In het basisscenario is de winstgroei van 20% dé aanjager van aandelenkoersen.”

Jeroen Blokland van Robeco

Staatsobligaties geven volgend jaar alleen en positief rendement, als het economisch helemaal misgaat. In het basisscenario gaat Robeco echter uit van negatieve rendementen voor staatsobligaties, ten gevolge van iets stijgende rentes en de verdere rotatie van staatsobligaties naar bedrijfsobligaties.

Wat betreft grondstoffen: Bij een wereldwijd economisch herstel profiteren verkopers van industriële metalen. Ook de vraag naar olie stijgt, waarbij de OPEC+ de productie minder sterk zal verhogen om vraag en aanbod meer bij elkaar te brengen. Dat ondersteunt de olieprijs. Een stijging van de grondstoffenprijzen is met name positief voor aandelen uit de opkomende markten. Aldus Robeco.

Robeco's verwachte beleggingsrendementen in 2021

raex

BlackRock: Coronacrisis veel minder schadelijk dan kredietcrisis

Het positieve vaccinnieuws is reden voor optimisme over de heropstart van de economie in 2021, zo stelt het BlackRock Investment Institute (BII) in het wekelijkse marktcommentaar. Het BII voorspelt bovendien dat het cumulatieve verlies aan economische activiteit uiteindelijk een fractie zal zijn van het verlies na de financiële crisis, ondanks de opleving van de besmettingen en aangescherpte maatregelen.

Het BII vindt verdere beleidsondersteuning te rechtvaardigen, en is vooral bang dat genomen maatregelen te snel worden teruggeschroefd, vooral in de VS. Toch beschouwen de experts de ontwikkelingen rondom de vaccins als gunstig voor risicodragende beleggingen.

Tijdens het Outlook-forum over 2021 dat BlackRock vorige week hield, stelden de beleggingsexperts dat er in de wereldeconomie een verschuiving plaatsvindt van een eenzijdige focus op kostenefficiëntie en winstgevendheid op korte termijn naar een systeem dat meer belang hecht aan veerkracht op lange termijn. Centrale banken zijn veel toleranter geworden ten aanzien van inflatieoverschrijdingen, terwijl de politieke druk om de rentetarieven laag te houden is toegenomen, zelfs als de prijzen van goederen en diensten oplopen.

“Stijgende productiekosten als gevolg van het opnieuw inrichten van de wereldwijde toeleveringsketens en meer aandacht voor duurzaamheid kunnen leiden tot hogere inflatie op de middellange termijn.”

Amundi: China leidt de dans

China is de grote motor van het economische herstel in 2021. Dat zegt CIO Pascal Blanqué van Amundi, in zijn de outlook voor 2021. Blanqué voorziet een langzaam en ongelijk herstel. De duur van de epidemie zal uiteindelijk de vorm van herstel bepalen. “Het kan misleidend zijn dit te bestempelen als V-, U- of K-vorm."

Het onevenredige herstel biedt beleggers volgens Blanqué vooral kansen in opkomende markten, met name China. Obligaties van opkomende markten vormen voor 2021 een belangrijke motor van inkomsten. “We hebben een positief beeld voor volgend jaar, in het bijzonder voor schuldpapier in lokale valuta. Ook over aandelen uit opkomende landen zijn we positief. Daarnaast verwachten we gedurende het jaar een herstel te zien in Latijns-Amerika en EMEA, wanneer het cyclische herstel meer uitgesproken zal zijn.” Een zwakke dollar ondersteunt de argumenten voor opkomende markten.

Amundi's belangrijkste overtuigingen voor 2021 zijn dat beleggers hun blootstelling aan cyclische en waarde-aandelen, Aziatische aandelen en ESG-thema's geleidelijk zouden moeten vergroten. Bovendien raadt Blanqué beleggers aan een deel van hun portefeuille toe te wijzen aan staatsobligaties, ongeacht hun waardering. “Dit voornamelijk om liquiditeitsredenen.”

Van Lanschot Kempen: Beleggers gaan een moeilijke winter tegemoet

Hoofdeconoom Luc Aben: "Voordat we ingeënt kunnen worden tegen Covid-19 moeten we nog een moeilijke winter door. De ernst van de coronapandemie verschilt van land tot land. Zo trekt Oostenrijk vanaf maandag de teugels weer aan. Andere Europese landen lijken de top van de tweede besmettingsgolf net achter zich te hebben liggen.

In de VS neemt het momentum van de tweede golf nog steeds toe. De omgeving van president-elect Joe Biden speelt zelfs met de gedachte van nationale lockdown van vier tot zes weken. Het is echter niet zeker of dat federaal af te dwingen is. De individuele staten hebben immers verregaande autonomie. Het is in ieder geval zaak om de restricties niet al te snel en al te fors te lossen.

De zogenaamde tegenstelling tussen economie en gezondheid is een valse tegenstelling. De zigzagbeweging van afwisselend lossere en strengere beperkingen is op iets langere termijn schadelijker voor de economie dan iets langer strikt zijn met maatregelen.

Door de winter heen kijken

Voor financiële markten is het de vraag of ze door de moeilijke winter heen willen kijken. Het nieuws over het coronavaccin zorgde de afgelopen dagen in ieder geval voor een optimistische stemming. Kan die worden vastgehouden? Na de forse heropleving van de wereldwijde economie in het derde kwartaal, zal het vierde kwartaal weer een terugval laten zien. Dat is een gekend gegeven. Bovendien is die terugval wellicht minder diep dan de economische crash in het tweede kwartaal. Dat biedt toch enig perspectief voor beleggers.

Naast nieuws over coronavaccins is ook de houding van beleidsmakers een bepalende factor. Hierbij is het meest waarschijnlijke scenario dat allerlei steunmaatregelen voor consumenten en producenten worden verlengd. Met zicht op het einde van de pandemie zou het vanuit een economische, politieke en maatschappelijke logica verwonderlijk zijn als overheden hun steun intrekken.

Wellicht dat één en ander in de VS nog het meest twijfelachtig is, gegeven de gepolariseerde politieke situatie en de onmin over steunmaatregelen tussen Republikeinen en Democraten. Maar wij vertrouwen erop dat er uiteindelijk voldoende wordt gedaan."

UBS AM: Aandelenrotatie door vaccin-nieuws gerechtvaardigd

UBS AM: “De vaccin-doorbraak is belangrijk nieuws. Toch blijft voorzichtigheid geboden: Pfizer heeft de productieramingen voor zowel 2020 als 2021 naar beneden bijgesteld. Dit is een waarschuwing dat logistieke zorgen met betrekking tot productie, opslag en distributie talrijk zijn en kunnen leiden tot vertragingen die het normaliseringsproces belemmeren. Het is ook nog onduidelijk hoe lang het vaccin immuniteit biedt.”

"Naar onze eigen mening zijn we goed gepositioneerd voor deze medische doorbraak. Wij prefereren Amerikaanse smallcaps boven largecaps, waarde-aandelen ten opzichte van groeiaandelen. Verder gaan wij uit van een zwakkere Amerikaanse dollar en een versteiling van de Treasury-curve. Dit zijn de posities die in een vroeg cyclisch klimaat goed presteren. Positief vaccin-nieuws is een extra katalysator voor outperformance. Wij houden de vooruitgang op vaccingebied nauwlettend in de gaten."

"Voor investeerders biedt positief nieuws over de komst van een vaccin meer bescherming tegen neerwaartse beursrisico's ten gevolge van de seizoensgebonden toename van COVID-19 gevallen in Europa, en later ook in de VS. Beleggers zullen nu beter door korte termijn negatief coronanieuws heen kunnen kijken."

Janus Henderson Investors: Vastgoed heeft inhaalslag te maken

Vastgoedbeleggingsfondsen presteren dit jaar niet erg goed, mede omdat huurders moeite zullen hebben om de huur te betalen, wat ervoor zou kunnen zorgen dat verhuurders moeilijk dividend kunnen uitkeren.

Guy Barnard, Tim Gibson en Greg Kuhl, fondsmanagers van het succesvolle Global Property Equities bij Janus Henderson Investors, onderdeel van de IEXFonds 40, menen echter dat de sector veel kansen biedt en veerkrachtiger is dan gedacht. In hun nieuwste publicaties concluderen zij het volgende:

1. Door meerjarige leasecontracten bevinden veel vastgoedbedrijven zich in een gunstige positie. Deze contracten bieden beursgenoteerde vastgoedverhuurders een duidelijk voordeel ten opzichte van andere aandelensectoren, gezien de hogere mate van inzicht in de inkomsten van het aankomende jaar.

raex


2. Vastgoedfondsen wereldwijd zijn op dit moment goedkoop in vergelijking met veel andere assetclasses. De aandelenkoersen van verschillende beursgenoteerde bedrijven liggen onder hun intrinsieke waarde. Daarnaast is er een duidelijke kloof tussen fondsen en waarderingen van direct vastgoed.

raex

3. Het zal op een zeker moment weer normaal worden. Om die reden is dit een periode om selectief aantrekkelijke kansen te grijpen in sectoren zoals kantoorvastgoed, gezondheidszorg en hotels.

Lees ook: Coronacrisis versterkt vastgoedtrends

BNY Mellon IM: Tweede lockdown doet minder pijn

Nieuwe lockdowns in heel Europa zullen ongetwijfeld het sterke economische herstel remmen en het bruto binnenlands product (bbp) zou in het vierde kwartaal kunnen krimpen, maar de impact zal deze keer kleiner zijn dan bij de eerdere lockdowns. Dat zegt Shamik Dhar, hoofdeconoom bij BNY Mellon Investment Management, in een reactie op de verzwaring van maatregelen in tal van Europese landen.

Hij rekent voor dat een lockdown van een maand 1/3 van het kwartaal bbp in gevaar brengt. In de laatste lockdown hebben het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje en Duitsland ongeveer 1/5 van hun bbp verloren en dit keer zijn de maatregelen in veel landen niet zo streng. "Er zijn redenen om optimistisch te zijn," aldus Dhar. "Als we ervan uitgaan dat de lockdown-maatregelen slechts half zo schadelijk zijn als de vorige keer, dan zouden deze economieën in het vierde kwartaal slechts 1/30 van het bbp, of ongeveer 3%, kunnen verliezen."

De horecasector werd tijdens de eerste hard getroffen, terwijl sectoren als informatie- en communicatiediensten, vastgoed, woningrenovatie en financiële diensten relatief goed standhielden. Dhar: "We verwachten dat soortgelijke patronen zich tijdens deze lockdown ook zullen voordoen."

Dhar voorspelt een hevig economisch herstel als de verspreiding relatief snel onder controle komt. "De combinatie van een grote inhaalvraag, hoge besparingen en een massale fiscale en monetaire stimulans betekent dat het potentieel voor een zeer sterk herstel volgend jaar blijft bestaan."

Lees ook: Wie is er bang voor een tweede lockdown?

Fidelity International: Volledig herstel duurt nog 10 maanden

Het duurt nog tien maanden, totdat bedrijven weer een stabiel activiteitenniveau hebben bereikt, zo verwachten de analisten van Fidelity International. Dat blijkt uit de maandelijkse Analyst Pulse Survey van de vermogensbeheerder, afgenomen in oktober bij 176 analisten. Ook in mei en juni van dit jaar dachten de analisten dat de impact van de pandemie nog maar tien maanden zou duren.

Opvallende uitzondering is China. De analisten van Fidelity International verwachten dat de pandemie het bedrijfsleven in China nog maar vier maanden direct zal schaden. De Chinese energievraag zou inmiddels al op 97 tot 98% zitten van de vraag voor de pandemie en 90% van de Chinese werknemers is opnieuw aan de slag.

raex

JP Morgan AM: Coronawinnaars en -verliezers van 2020

raex

Fidelity International: Winstmarges IT- en gezondheidssector omhoog

Wanneer de kosten stijgen en tegelijkertijd het prijszettingsvermogen van ondernemingen daalt, komen de marges onder druk. De maandelijkse rondgang onder analisten van Fidelity International geeft inzicht in welk soort bedrijven te kampen hebben met een dergelijke combinatie van inflatiedruk en verminderde mogelijkheden om de prijzen aan de passen.

De grafiek van de week van Fidelity International gaat in op het debat over deflatie versus desinflatie, en wat dit voor de bedrijfsresultaten zou kunnen betekenen. Momenteel is er enige onenigheid tussen de marktdeelnemers over de vraag of we te maken hebben met een inflatoire of des-inflatoire omgeving. Volgens de analisten van Fidelity International zijn beide scenario's in het spel, waarbij de inflatiedruk van sector tot sector varieert.

raex

De marges in de financiële sector en die van de duurzame consumptiegoederen lijken het meeste gevaar te lopen. Bedrijven in deze sectoren hebben hun prijszettingsvermogen sinds het begin van het jaar aanzienlijk zien dalen. Ultra lage rentes hebben veel financiële bedrijven geraakt. De lockdowns deden de duurzame consumptiegoederensector geen goed. In de technologiesector en gezondheidszorg ziet het ernaar uit dat de marges zullen toenemen.

DWS: Duitse industrie kan heel snel herstellen

De Duitse industrie heeft een aardige boost gekregen door het gestegen aantal orders uit eigen land. Volgens het Duitse bureau voor de statistiek werden er in september 0,5% meer orders geplaatst dan in augustus. In Duitsland zelf werden er 2,3% meer orders geplaatst, maar vanuit het buitenland daalde het aantal orders met 0,8%.

Bij dit laatste cijfer moet worden aangetekend dat de hoeveelheid orders vanuit het buitenland de maanden ervoor weer op pre-crisis niveau stond. De auto-industrie deed het heel goed. Er werden in september 5,1% meer in Duitsland geproduceerde auto’s besteld dan de maand ervoor. Het totaal aantal auto’s dat op kenteken werd gezet is in zowel Europa als in de VS en China sterk toegenomen.

Martin Moryson, econoom bij DWS, verwacht dat het ordercijfer in het vierde kwartaal minder rooskleurig uitvalt. Dit heeft vooral te maken met de coronapandemie, die de wereld weer in zijn greep heeft. Moryson stelt wel dat hij de toekomst optimistisch tegemoetziet: “De Chinese economie is weer flink op stoom en dat helpt de op export-georiënteerde Duitse industrie. De cijfers over september laten immers zien dat de Duitse industrie in zeer rap temp van een ernstige tegenvaller, zoals in het voorjaar toen de productie met 8% kelderde, kan herstellen.”

Jupiter: Overheden aan zet

De markten hebben dringend behoefte aan overheidsstimulering om de winter door te komen, want de tweede coronagolf schaadt de economische groeivooruitzichten, aldus Mark Nash, fondsmanager, Fixed Income bij Jupiter Asset Management.

"De centrale banken blijven ondersteunend, maar wat ontbreekt is stimulering van de overheid, die nodig is om de economische groei in de winter te ondersteunen, voordat er een vaccin aankomt, die volgens de meeste deskundigen niet in Q1 uitgerold zal worden. De reactie van de markt op dit negatieve nieuws is niet groot geweest. De Treasury-markt is een beetje verzwakt, maar de risicodragende beleggingen blijven in trek, en de dollar is niet significant gedaald, zoals men zou verwachten in een risicomijdende markt."

De grote risk-off beweging, zoals die zich in de afgelopen jaren voordeed als de markt in paniek raakte over de dollarliquiditeit, is uitgebleven, constateert Nash. Dit komt vooral doordat de Fed liquiditeit is blijven verstrekken, zodat de toegang tot dollars niet gehinderd wordt. Ook China doet het goed, met groei die voortkomt uit overheidssteun, export en stijgende consumentenbestedingen. Dit suggereert een gelijkmatiger en duurzamer herstel in China en het helpt de wereldeconomie, waarbij de renminbi in staat is om wat van de dollarkracht af te snoepen."

Buitenlandse investeerders verhinderen een sterke dollar
Nash: "Het tekort op de lopende rekening van de VS begint toe te nemen, waarbij het land meer verbruikt dan het produceert en meer dollars nodig heeft om buitenlandse goederen te kopen. Maar aangezien de Fed de rente laag houdt, zijn buitenlandse investeerders minder geïnteresseerd in het kopen van Amerikaanse activa, en verhinderen daar en passant mee dat de dollar aansterkt en dat is volgens Nash een grote structurele verandering."

Nash denkt niet aan een overdreven opwaartse beweging van de dollar die veel schade toebrengt aan de markt. De Fed zou ingrijpen om dit te voorkomen. Uiteindelijk zal er meer budgettaire steun van de overheid komen. Hoopt hij.

Robeco: Covid-19 creëert nieuwe bedrijven

Het aantal inschrijvingen van nieuwe bedrijven in de VS vertoont een sterke stijging. “Deze nieuwe ondernemingen zullen bijdragen aan het nieuwe normaal, nu de coronapandemie het leven op veel manieren lastig heeft gemaakt," stelt portfoliomanager Jeroen Blokland van vermogensbeheerder Robeco.

“Er zijn dus gelukkig ook lichtpuntjes,” stelt Blokland in zijn Daily Sketch. “De grafiek van van BCA Research laat zien dat het aantal nieuwe bedrijfsinschrijvingen sterk is gestegen. Er duiken dus overal nieuwe bedrijven op, wat bevestigt dat de uitbraak ook kansen en banen biedt - waardoor de economische schade enigszins wordt beperkt. Deze bedrijven zullen vormgeven aan ‘het nieuwe normaal’ hetgeen we op een bepaald punt in de niet zo verre toekomst zullen bereiken.”

UBS AM: Top 5 concurrerende landen profiteren

Globalisering is al sinds de kredietcrisis op zijn retour. Is de impact van de pandemie heftig genoeg om deze slowbalization om te zetten in een regelrechte de-globalisering? Dat vraagt hoofdstrateeg Massimiliano Castelli van UBS Asset Management zich af in de paper Will globalization survive covid-19?. Hij pleit ook voor een regionale beleggingsaanpak waarbij traditionele benchmarks worden losgelaten.

De pandemie resulteert volgens Castelli in een langdurige recessie die heviger zal zijn dan die van 2009. Hierdoor zal het populisme wereldwijd een vlucht nemen: “De groeiende armoede in zowel de westerse wereld als in opkomende markten, in combinatie met het verlies van banen als gevolg van de toenemende digitalisering, zal het populisme de komende jaren nog meer aanwakkeren.”

Door het toenemende populisme, technologische ontwikkelingen en stijgende importtarieven, zijn volgens Castelli twee van de drie pijlers van de globalisering al in verval: het vrij verkeer van personen en goederen en vrij verkeer van kapitaal. “In grote lijnen liggen wereldwijde kapitaalstromen onder vuur, en recente gegevens tonen aan dat aan die achteruitgang voorlopig geen eind komt.”

De meest welvarende landen van de toekomst zijn volgens Castelli landen met sterke instellingen die in staat zijn een sociale consensus over beleid op te bouwen, kleine economieën die de bescherming genieten van nabijgelegen grote markten, en landen die hun huishoudboekje op orde hebben en erin slagen om de binnenlandse economie te ondersteunen. “De landen in de top-5 van de van meest concurrerende economieën zijn allemaal relatief klein, zo blijkt uit de IMD World Competitiveness 2020. De ranglijst wordt aangevoerd door Singapore, Denemarken, Zwitserland, Nederland en Hong Kong."

Volgens Castelli moeten beleggers een langetermijnstrategie uitstippelen om te kunnen profiteren van de winnaars van de pandemie. “Diversificatie binnen beleggingscategorieën is niet langer afdoende. Diversificatie binnen thema's en regio's kan op de lange termijn weleens hogere rendementen opleveren.”

Capital Group: Zeven redenen voor de veerkracht van luxe merken

Is 2020 een verloren jaar voor de luxe merken? Ze kunnen zich straks misschien wel verrassend veerkrachtig tonen, schrijft Capital Group in The necessity of luxury: What makes this industry so resilient? Want:

1. Luxe groeit sneller dan de brede markt
Hoe meer de wereldeconomie door consumptie wordt gedreven, hoe groter ook het aandeel van de persoonlijke uitgaven. De markt voor persoonlijke luxegoederen is sinds 1996 meer dan 1,3 keer zo snel gegroeid als het mondiale bbp. De S&P Global Luxury Index heeft sinds 2005 een groter rendement opgeleverd dan de MSCI World en de S&P 500.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

2. Aziatische consument maakt luxesector minder cyclisch
De ontwikkeling van een welvarende klasse in China en andere Aziatische landen heeft de sector de laatste drie decennia een fundament voor duurzame en structurele groei gegeven.

3. Vrouwen worden rijker
Gezien persoonlijke luxe vaak op vrouwen gericht is, denk maar aan handtassen, lederwaren, kleding, accessoires en sieraden, is het goed nieuws voor de luxesector dat het aantal rijke vrouwen gestaag toeneemt. In 2019 was 45% van de vermogende particulieren een vrouw, tegenover slechts 24% in 2008.

4. Merkwaarde is een belangrijke drijfveer voor succes
Succesvolle luxe merken slagen erin geduldig te groeien, door hun producten exclusief te houden.

5. Creativiteit draagt bij aan de 'winner-takes-all'-trend
Om de inkomsten in een cyclische markt stabiel te houden, hebben de beste en grootste luxebedrijven hun high-end luxeproducten aangevuld met massaproducten. Het omgekeerde - het maken van luxegoederen door voorheen niet-luxe producenten - heeft ook geholpen om de marges te vergroten.

6. Digitalisering versnelt
Digitalisering brengt meer prijstransparantie met zich mee waardoor kortingen sneller in het oog springen. Dankzij hun controle over de detailhandel zijn de grote, gevestigde merken beter in staat om de prijzen, en dus hun merkwaarde, te beschermen.

7. De vraag naar luxe is uitgesteld of verplaatst
Volgens de analisten van Capital Group is een groot deel van de vraag tijdelijk uitgesteld of naar een ander land verhuisd. Chinese consumenten die voorheen winkelden in Parijs of Milaan, doen dat nu in high-end winkeldistricten in Beijing of Shanghai.

AXA IM: Alle sectoren door tweede coronagolf de klos

De tweede virusgolf leidt opnieuw tot sluiting van hele sectoren. Statistieken tonen echter dat de negatieve vertrouwenseffecten zich ook daarbuiten steeds meer doen gelden. Hierop wijst AXA Group-hoofdeconoom Gilles Moëc in zijn column, getiteld Everbody hurts.

Het aantal gevallen vergelijken met de eerste golf heeft volgens hem niet veel zin, al was het maar vanwege de toegenomen testcapaciteit. Wel is duidelijk dat de economische kosten blijven oplopen.

Moëc noemt het verontrustend dat er steeds meer tekenen zijn dat niet alleen segmenten als horeca en de reisbranche, maar alle sectoren onderhand geraakt zullen worden. Overloopeffecten via de arbeidsmarkt of de financiële sector lijken hem onvermijdelijk. "Achterblijven met een 90%-economie is geen rooskleurig vooruitzicht," concludeert hij.

Anders dan in de vorige recessie zal China ditmaal minder in staat zijn de motor achter het herstel te vormen. Destijds gaf de Chinese vraag de Duitse export een impuls, waardoor de economie weer kon groeien. Vooralsnog komt de Chinese import volgens hem nu minder sterk terug.

LGIM: Cash levert meer op dan kredietwaardige staatsobligaties

Staatsobligaties van hoge kwaliteit, zoals de Duitse Bund, stevenen af op een Japan-scenario met langdurige lage of zelfs negatieve rendementen. Ze vormen hierdoor geen goede hedge meer en zijn derhalve oninteressant voor beleggers, concludeert hoofd multi-assetfondsen John Roe van pensioenbelegger Legal & General Investment Management (LGIM) in de publicatie The bell tolls for bunds: backing out of high-quality bonds.

Na een jarenlange daling belandde de Japanse rente op 10-jaars obligaties in 2016 uiteindelijk onder nul. Sindsdien beweegt deze in een zeer smalle bandbreedte van slechts 0,45%.

LGIM concludeert dat Japanse obligaties beleggers nu weinig hulp bieden tijdens economische tegenwind of dalingen van aandelenkoersen. “Japanse staatsobligaties bereikten reeds jaren geleden de bodem, en nu gaan hun Duitse tegenhangers misschien dezelfde kant op.”

raex

Dit maakt deze obligaties vrij onaantrekkelijk, aangezien ze een beperkte risicobeperking bieden en een negatief verwacht rendement ten opzichte van cash opleveren. Roe verwacht bovendien dat andere obligatiemarkten de komende jaren een soortgelijk lot tegemoet gaan.

“Als dat het geval is, zal risicobeheer steeds moeilijker worden voor beleggers en zullen er innovatieve benaderingen nodig zijn om het gat te dichten dat hoogwaardige obligaties hebben achtergelaten.”

raex

Robeco: Tweede golf coronabesmettingen stopt economisch herstel niet

Dat schrijft Fabiana Fedeli, Global Head of Fundamental Equities bij Robeco, in de publicatie Navigating a sea of Covid and elections noise. Fedeli constateert dat, na de eerste schok, de macrocijfers in het derde kwartaal positief verrasten in vergelijking met de zeer sombere verwachtingen.

Fedeli: “De markt vreest nu dat het momentum van het herstel afneemt en dat de positieve verrassingen voorbij zijn. Maar markten zijn wellicht overbezorgd.”

Fabiana Fedeli van Robeco

Het aantal Covid-19-gevallen is weliswaar aanzienlijk gestegen, maar dit wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een aanzienlijke toename van de beschikbaarheid van tests.

“Het sterftecijfer is aanzienlijk gedaald, omdat kwetsbare individuen, medici en overheden meer kennis hebben van hoe ze met de ziekte moeten omgaan."

Er is bovendien een groeiend aantal effectieve therapieën, waarvan er twee al zijn goedgekeurd voor Covid-19.

Steun voor wereldwijde aandelen

Fedeli blijft derhalve bij het basisscenario van Robeco: de wereldeconomie herstelt, zij het langzamer dan in het derde kwartaal. Het monetaire beleid zal onder het economische momentum blijven ondersteunen, terwijl het begrotingsbeleid ook een helpende hand zal bieden.

“Al met al betekent dit steun voor wereldwijde aandelen, vooral omdat het winstrendement op basis van de huidige waarderingen overtuigend blijft in dit klimaat van lage rentetarieven."

Pimco: Democratische overwinning kan leiden tot grote sell-off

Beleggers zouden meer rekening moeten houden met een Democratic sweep, waarbij zowel het Witte Huis als de Senaat de kant van de Democraten op valt. Een dergelijk overwinning resulteert volgens Pimco, ’s werelds grootste obligatiebelegger, in materiële beleidswijzigingen met aanzienlijke gevolgen die problematisch kunnen zijn voor aandelen en bedrijfsobligaties, met een mogelijke sell-off tot gevolg.

Dat schrijven hoofd Public Policy Libby Cantrill en John Devir, hoofd Americas Credit Research van Pimco in de publicatie The Outlook for Fiscal Policy and Credit Bonds Post U.S. Election.

Volgens Cantrill en Devir zijn er wat betreft de Amerikaanse verkiezingen twee scenario’s mogelijk: een Democratic sweep en een status quo, waarbij Trump aan een tweede termijn begint. Het eerste scenario betekent een grote verschuiving in het openbaar beleid.

Zo verwachten Cantrill en Devir dat bij een Democratic sweep het Witte Huis onder Biden de infrastructuur zou moderniseren door verder te gaan dan alleen het bouwen van bruggen en wegen, door landelijk klimaatvriendelijke gebouwen en scholen te bouwen.

Daarnaast zou de gezondheidszorg goedkoper en bereikbaarder worden gemaakt voor de middenklasse, hetgeen tevens een belastingverhoging impliceert.

Focus op klimaat

Biden zou ook de focus leggen op klimaatvriendelijke veranderingen in regelgeving, zoals het terugdringen van emissies van fossiele brandstoffen en het beperken van fracking op openbare gronden.

Hij zou bovendien zorgen voor aanzienlijke COVID-19-gerelateerde financiering voor bedrijven, maar ook voor staten en steden, als het Congres in januari 2021 nog steeds geen aanvullende stimuleringsmaatregelen heeft genomen.

Problematisch voor aandelen en bedrijfsobligaties

Pimco meent dat de financiële markten onder een Democratic sweep aanvankelijk hogere belastingen zouden inprijzen - inclusief bedrijfs-, persoonlijke en vermogenswinsten. "Dit kan problematisch zijn voor de aandelen- en bedrijfsobligatiemarkten die momenteel worden verhandeld tegen bovengemiddelde waarderingen."

Een andere potentiële wildcard waar Pimco rekening mee houdt, is de mogelijkheid dat beleggers voorsorteren op hogere belastingtarieven op vermogenswinst bij een Democratic sweep, en in de verleiding komen om activa te verkopen en winst te nemen onder de nog geldende belastingtarieven. "Dit kan de marktvolatiliteit in november en december verhogen."

NN IP: Indrukwekkend herstel wereldhandel maskeert risico's

The most recent export data from Asia indicates a steady recovery: Korean exports rose 3% year-on-year in the first 10 days of October after falling 4% in September, while Chinese export growth accelerated to 10% year-on-year in September, returning the country to its pre-corona growth path.

Maar: “However, the sustainability of this impressive recovery remains in question”, says Maarten-Jan Bakkum, Senior Emerging Markets Strategist at NN IP. “If the easy part of the recovery lies behind us and new mobility restrictions are unavoidable, global trade growth cannot feasibly continue its strong improvement. At the same time, we should not underestimate the pandemic-fuelled boost to the remote-work trend and the electronics sector, which largely explains the strength of the Asian export rebound."

Maarten-Jan Bakker van NN IP

"For now, we think the main risk to global trade is on the downside. We also expect services demand to continue lagging goods demand by a large margin, as normalisation in business and tourism travel, leisure and restaurants will be very slow at best.”

Robeco: Amerikaanse bedrijfswinsten hebben dieptepunt bereikt

De winsten van Amerikaanse bedrijven vallen niet verder en het economische herstel kan waarschijnlijk doorzetten. Dat concludeert portfoliomanager Jeroen Blokland van vermogensbeheerder Robeco in zijn Daily Sketch.

Jeroen Blokland van Robeco

“Hoewel de economische bedrijvigheid in het vierde kwartaal enigszins zou kunnen verzwakken - mede door de tweede golf - zal het economisch herstel waarschijnlijk doorzetten. In dit scenario hebben de cijfers van de winst per aandeel ruimte om te herstellen van de plotselinge economische stilstand. Dit is positief voor de toekomstige aandelenkoersen."

Blokland ziet dat er tekenen zijn dat de bedrijfswinsten waarschijnlijk het dieptepunt hebben bereikt. “Producentenprijzen van eindproducten, hoewel nog steeds negatief in vergelijking met een jaar geleden, blijven verbeteren. Als indicator van overcapaciteit, die het gevolg kan zijn van een te hoog aanbod, een terugval van de vraag of een combinatie van beide, ontwikkelt de producentenprijs zich met cijfers over de winst per aandeel.”

raex

Aegon AM: Juist STOXX Europe 600 profiteert van herstel

Bram van Santen, Multi-Asset Portfolio Manager van AM: "Amazon Prime Day zit nu bijna op hetzelfde niveau als Black Friday, dankzij snel veranderende trends. De pandemie heeft de veranderingen in het consumentengedrag, die begonnen zijn voordat het coronavirus toesloeg, versneld. Een van deze trends is de overgang naar een digitale economie."

"Bedrijven die al goed gepositioneerd waren voor deze trend hebben er sterk van geprofiteerd, met name de vijf grootste bedrijven in de S&P 500, de megacap-aandelen, Facebook, Apple, Amazon, Microsoft en Alphabet. Deze vormen ongeveer 20% van de S&P 500 en zijn in feite de drijvende kracht achter de prestaties van de index."

"De megacaps hebben tot nu toe een verbluffend rendement van +37% op jaarbasis behaald, terwijl andere sectoren daar in het gunstigste geval slechts een fractie van hebben weten te realiseren. Ter vergelijking: de aandelen in andere regio's, zoals de STOXX Europe 600, zijn op jaarbasis gedaald."

"De STOXX Europe 600 heeft een groot gewicht in de sectoren van de traditionele economie, zoals de financiële sector, consumptiegoederen en de industrie. Het negatieve jaarrendement in Europa zou kunnen betekenen dat aandelenbeleggers minder vertrouwen zullen hebben in dit soort sectoren om zich effectief aan dit nieuwe economische klimaat aan te passen."

"Hoewel wij verwachten dat deze trends zich op korte termijn zullen voortzetten en de Amerikaanse technologiebedrijven de wind in de rug zullen krijgen, kunnen de waardevolle STOXX Europe 600-sectoren een opleving doormaken, zodra de belangrijkste zorgen rond de pandemie zijn verdwenen, de wereldeconomie weer goed op gang komt en de reële rendementen weer op het niveau van voor de komst van het coronavirus komen. Van de waardeverandering die hiermee teweeg wordt gebracht, kunnen cyclische sectoren profiteren."

Capital Group: Nu in gezondheidszorg beleggen

Beleggers kijken nu vooral uit naar de ontwikkeling van een coronavaccin, maar vermogensbeheerder Capital Group heeft vooral oog voor de lange termijn, namelijk naar hoe technologische innovaties de gezondheidzorg wereldwijd zullen transformeren en hoe beleggers daarvan kunnen profiteren.

De innovatiegolf in de gezondheidssector reikt veel verder dan de farmaceutische en biotechnologische bedrijven, zeggen portefeuillebeheerders Cheryl Frank en Richmond Wolf.

“Dagelijks is er nieuws over nieuwe geneesmiddelen, maar ook over verdere ontwikkelingen in het instrumentarium om patiënten te onderzoeken, om ze te diagnosticeren en ze op afstand te monitoren. Al deze transformaties zullen de gezondheidszorg ingrijpend veranderen.”

raex

Frank en Wolf noemen als eerste voorbeeld het genoom-onderzoek en afgeleide behandelingen. Daarmee zijn miljarden aan inkomsten gemoeid. Denk bijvoorbeeld aan de Amerikaanse medicijnmaker Merck, de maker van blockbuster-immunotherapiebehandeling Keytruda, maar ook aan biofarmaceutische bedrijven zoals Gilead Sciences die miljoenen dollars hebben geïnvesteerd in de ontwikkeling van gentherapie voor verschillende vormen van kanker, waaronder blaaskanker en melanoom.

Frank en Wolf wijzen er verder op dat de voortdurende innovatie in de diagnostiek niet beperkt blijft tot het ziekenhuis of de dokterspraktijk. Thuisdiagnostiek - met inbegrip van systemen voor continue glucosemonitoring, insulinepompen, implanteerbare hartritmemonitors en draadloos verbonden slaapapneu-apparaten - stelt artsen in toenemende mate in staat om patiënten op afstand te monitoren.

Online consultaties in plaats van persoonlijke afspraken gebeuren al enige tijd, maar tot begin dit jaar bleef de toepassing ervan maar traag toenemen. Dat is helemaal veranderd toen de COVID-19 pandemie toesloeg. Bovendien hebben de regelgevers en zorgverleners hun regels versoepeld om meer digitalisering mogelijk te maken.

De nieuwe ontwikkelingen maken de gezondheidsmarkt alleen maar groter. Wolf. “De kosten voor de gezondheidszorg in de VS stijgen al jaren en zullen naar verwachting nog verder stijgen. Maar meer telezorg en betere kwaliteit van beschikbare informatie voor patiënten kunnen een verschuiving veroorzaken in de aard van de gezondheidzorg.”

raex

Fidelity International: Inflatie jaren 60 lijkt terug te keren

De inflatie klimt waarschijnlijk sneller naar de grens van 2% dan velen denken, aldus Charlotte Harington. De portefeuillebeheerder van Fidelity International baseert zich hiervoor op de periode tussen 1965 en 1974, aangezien die veel gelijkenissen vertoont met het heden. Net als toen schuift de politiek op naar meer overheidsuitgaven en weg van besparingen, wat de basis kan leggen voor een reflatoir klimaat.

Daarbij komen ook nog eens de extra inspanningen van de Fed om een einde te maken aan de lage inflatie, aldus Harington. Lees het hele verhaal.

raex

Voor meer inflatie-achtergrond: Inflatie: Laag, lager of toch een spike?

AXA IM: Meer verruiming TLRO-voorwaarden nodig

Het verruimen van de TLTRO-voorwaarden door de rente nog verder te laten zakken, zou een zinvolle, volgende actie door de Europese Centrale Bank (ECB) zijn. “Een dergelijke stap ondersteunt banken die te maken krijgen met stijgende kosten naarmate het aantal wanbetalingen toeneemt," betoogt hoofdeconoom Gilles Moëc van AXA IM.

Moëc benadrukt dat ondanks alle verruimende maatregelen door de ECB, de rentes voor leningen aan bedrijven in de crisis niet zijn gedaald. De ECB liet in de laatste vergadering reeds doorschemeren de deur op een kier te zetten voor meer verruimende maatregelen. “Afgezien daarvan rekent de ECB duidelijk op steun via het begrotingsbeleid," benadrukt de hoofdeconoom.

Nu zijn de marges misschien niet genoeg verbeterd om te compenseren voor de hogere risico's die banken nemen in een moeilijke omgeving. "Het zou logisch zijn om de gerichte herfinancieringstransacties op de langere termijn nog genereuzer te maken, waardoor de gemiddelde kosten van de verplichtingen van banken worden verlaagd en het bankkanaal nieuw leven wordt ingeblazen."

raex

Kempen: Beste kansen voor Europese waarde-aandelen

In het basisscenario van CIO Lars Dijkstra van Kempen Capital Management voor de komende vijf tot tien jaar moeten beleggers rekenen met lage economische groei en lage inflatie. Demografische factoren (vergrijzing) en weinig productiviteitsgroei (lage R&D uitgaven en minder globalisering) zijn de belangrijkste redenen.

Dijkstra verwacht tevens dat de economische rol van overheden verder zal toenemen, waarbij extra uitgaven deels worden betaald met hogere belastingen op kapitaal. “Door de extreem lage rentes moet het voor overheden mogelijk zijn op een rendabele manier hun uitgaven te verhogen. Big government is back."

Dijkstra verwacht dat de winstmarges van bedrijven onder druk komen te staan. Dat geldt minder voor de grote techbedrijven, die monopolie-achtige winstmarges boeken. “The winner takes it all.”

Over de opwarming van de aarde is Kempen niet al te optimistisch. Parijs wordt niet gehaald. Tegen 2100 wordt het op de wereld drie graden warmer. Het goede nieuws is dat de fysieke klimaatrisico’s pas over tien jaar worden gevoeld. Er zal dus werk moeten worden gemaakt van de energietransitie. Voor Europa zou dat volgens Kempen de economische groei juist bevorderen.

“Het is misschien het enige positieve van de huidige pandemie. Extra publieke uitgaven kunnen nu worden aangewend om de energietransitie te versnellen,” aldus Dijkstra.

Rendementsverwachtingen voor de lange termijn? De beste kansen zijn er volgens Kempen voor Europese aandelen (6% per jaar), waarbij het waarde-aandelen zelfs 8% kunnen opleveren.

“Die zijn nu echt goedkoop.” Beleggers in staatsobligaties gaan weinig verdienen. Europese staatsobligaties komen uit op iets minder dan 0%, Amerikaanse staatsobligaties eindigen naar verwachting iets boven nul. Ofwel, risico nemen wordt ook de komende jaren beloond. Ook ziet Dijkstra mooie kansen voor illiquide beleggingen.

raex

Beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Kempen staat stil bij de vooruitzichten op kortere termijn. Die zijn niet al te positief.

“De vaart is uit de aandelenmarkten. We zitten nu in de tweede golf. Daar begint de markt zich zorgen over te maken, ook al sterven er minder mensen aan het virus. Het economisch herstel vlakt af. Veel hangt af van aankomende winstcijfers. Daarnaast is de kans op een harde Brexit is toegenomen.” Van Leenders hoopt dat de Amerikaanse presidentsverkiezingen een duidelijke uitslag kent.

Tactische implicaties? “Onzekerheid noopt tot voorzichtigheid. Daarom zijn we licht overwogen in zakelijke waarden.” Kempen is vooral positief over Europese hoogrentende bedrijfsobligaties. Volgens Van Leenders zijn aandelen in vergelijking met obligaties niet al te duur, maar zijn de winstverwachtingen waarschijnlijk te optimistisch. “Daarom is het advies voor aandelen licht onderwogen.”

Robeco: Presidentsverkiezing VS is nu het grootste risico

Wereldwijde beleggers worden geconfronteerd met risico’s die het huidige economische herstel kunnen belemmeren en beurskoersen kunnen beïnvloeden. Deze risico’s komen met name voort uit de Amerikaanse presidentsverkiezingen, concludeert strateeg Peter van der Welle van Robeco in de maandelijkse Outlook.

Van der Welle signaleert dat de Amerikaanse verkiezingsstrijd steeds heftiger wordt.  "Volatiliteitsmetingen, zoals de VIX-index, laten zien dat de markt zich zorgen maakt over de nasleep van de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november."

Het is volgens hem ongekend dat een zittend president niet bereid is garanties te geven voor een vreedzame machtsoverdracht, maar in plaats daarvan zegt dat elke verkiezingsuitslag, die niet aantoont dat hij de winnaar is, vervalst is. “Dit verhoogt de kans op betwiste verkiezingen."

Peter van der Welle van Robeco

Bovendien roept de positieve coronatest van Trump bij Van der Welle de nodige vragen op. Financiële markten hoopten daarnaast op succesvolle onderhandelingen tussen de Democraten en Republikeinen over een vierde stimuleringspakket. Dat dreigt nu ook verkeerd af te lopen. Van der Welle: “Markten veronderstelden dat beide partijen een sterke prikkel hadden om overeenstemming te bereiken over een pakket om hun kiezers gunstig te stemmen voorafgaand aan de algemene verkiezingen. In plaats daarvan ontstond er een patstelling.”

Van der Welle waarschuwt ten slotte dat het vermogen van centrale banken om markten te ondersteunen met miljarden aan stimuleringspakketten afneemt en het toenemende aantal coronavirusinfecties als gevolg van versoepelde beperkingen, kan leiden tot nieuwe economisch schadelijke lockdowns. “Het is om die redenen te vroeg om te kiezen voor aandelen of de hoger renderende delen van de obligatiemarkten”, besluit Van der Welle.

LGIM: Rally techaandelen zet voorlopig door

De outperformance van techaandelen kan eindigen in een bubbel, maar zover is het nog niet. “Onze bubbelindicatoren laten verhoogde signalen zien, maar nog niet verontrustend hoog. We behouden een overwogen positie in tech," betoogt hoofd assetallocatie Emiel van den Heiligenberg van de Britse vermogensbeheerder Legal & General Investment Management (LGIM).

Van den Heiligenberg constateert dat markten de werkelijkheid uit het oog lijken te hebben verloren nu risicovolle categorieën na een val in maart sterke koerswinsten hebben gerealiseerd, ondanks de voortgaande pandemie en wereldwijde recessie. Er zijn echter goede redenen voor het verschil tussen markten en de realiteit," schrijft hij.

Een van de voornaamste redenen is de steun door centrale banken en overheden. “Zij zijn begonnen met agressieve programma's van begrotings- en monetaire maatregelen, waardoor de rentes nog verder omlaag zijn gegaan. Risicovolle activa varen nu eenmaal wel bij lagere rentes.”

Een andere reden is dat financiële markten tussen de drie en twaalf maanden vooruitlopen op de realiteit. Van den Heiligenberg: “Markten vormen de collectieve visie van marktdeelnemers op de toekomstige toestand van de wereld, die de activaprijzen drijft in plaats van de huidige toestand. ”

Een combinatie van bovenstaande factoren illustreert dat het verschil tussen financiële markten en de reële economie een perceptiekwestie is, schrijft de LGIM-strateeg. LGIM verlaagt de blootstelling aan beleggingscategorieën die mogelijk wel te snel en te ver zijn gegaan, zoals Amerikaanse kredietwaardige bedrijfsobligaties. Daartegenover verhoogt LGIM de blootstelling aan hoger renderende staatsobligaties uit Australië, Zuid-Korea en de VS.

raex

Aegon AM: Recordschulden en dalende koersen versterken boom and bust

De stijgende schuldniveaus zullen de rente voor een lange periode zeer laag houden en zullen zorgen voor een stijging in boom and bust-cycli, waarschuwt Aegon Asset Management. De wereldwijde pandemie heeft ervoor gezorgd dat de wereldwijde schuldniveaus tot recordhoogte zijn gestegen.

In het jaarlijkse Long Term Outlook-rapport staat dat beleggers nog jaren de prijs zullen betalen voor deze interventie van de centrale bank. "Wij zijn van mening dat helaas alles een prijskaartje heeft," zegt Jacob Vijverberg.

"Schulden zullen moeten worden terugbetaald. De meeste centrale banken zullen hun steunpakketten moeten voortzetten, ongeacht de omvang van hun schulden of tekorten. Als ze dat niet doen, zou dat leiden tot een financiële crisis. Aanhoudende negatieve reële rente verhoogt echter ook de kans op financiële boom and bust-cycli."

Jacob Vijverberg van Aegon AM

Veel landen hebben nu negatieve reële rentes over delen van de rentecurve en vaak wordt er gesproken over de invoering van negatieve basisrente. Hier kan de overspill naar andere assets boom and bust-cycli creëren, volgens Vijverberg.

"Negatieve reële rentes zullen de waarde van de real assets ondersteunen wanneer de pandemie voorbij is. Het gaat onder meer om residentieel vastgoed en infrastructuur die zonder onderscheid kunnen worden aangeboden door beleggers die geen alternatief zien."

Voor aandelen is het plaatje minder duidelijk, met sommige sectoren die bloeien en andere die het moeilijk hebben, meent Aegon AM. "Hoewel aandelen ook worden ondersteund door de negatieve reële rentes verschilt de impact per sector. Doorgaans hebben banken en verzekeringsmaatschappijen te lijden onder de lage rente, terwijl veel andere sectoren ervan profiteren.”

Van Lanschot Kempen: Biden is beter

Hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen: "De reactie van de aandelenmarkten op Trumps positieve coronatest is een voorproefje op de reactie bij een overwinning van Joe Biden in november: even een tijdelijk dipje. Vooral Bidens plan om Trumps verlaging van de winstbelasting voor bedrijven in 2018 gedeeltelijk terug te draaien, kan bij beleggers op weinig bijval rekenen. Het tast direct de winst per aandeel aan."

"Niettemin is de economische agenda van Biden op de langere termijn op groei gericht. Vooral als de Democraten de controle over de Senaat veroveren, dan staat een significant stimuleringspakket voor de economie in de sterren geschreven. Een Democratische meerderheid in de Senaat maakt een ongestoorde uitvoering van de agenda van Biden mogelijk."

"Bedrijven actief met de energietransitie of in infrastructuur kunnen profiteren van Bidens plannen voor de Amerikaanse economie. Maar het bedrijfsleven draait wel op voor de kosten van die extra economische stimulering door het aangekondigde hogere tarief voor de winstbelasting."

Luc Aben van Van Lanschot Kempen

"Biden geeft als president meer geopolitieke stabiliteit en voorspelbaarheid dan tegenstrever Trump. Dat kan weer gunstig zijn voor Europese ondernemingen. Bijvoorbeeld omdat de latente dreiging van aangescherpte handelssancties afneemt. Een mogelijk overwinning van Biden, waarbij de Senaat in handen blijft van de Republikeinen, is wellicht het beste van twee werelden."

Extra steun nodig

"Terwijl de Amerikaanse verkiezingen de aandacht vragen, blijft het economische nieuws uit de VS degelijk. Hoewel het arbeidsmarktrapport voor september aan de flauwe kant uitpakte, want er kwamen vorige maand minder nieuwe banen bij dan verwacht. Voor een deel is dat echter te verklaren door lagere werkgelegenheidscijfers in de overheidssectoren."

"In de private sectoren oogde het plaatje beter. Dankzij de aantrekkende arbeidsmarkt en de vaak opgebouwde spaarbuffers in de afgelopen maanden, kan de Amerikaanse consumptie de komende tijd wellicht op niveau blijven. Diverse bronnen die het consumentenvertrouwen meten, melden nog steeds een aanhoudend lichte verbetering. Toch duurt het met het huidige hersteltempo nog een jaar of méér voordat de arbeidsmarkt alle verloren arbeidsplaatsen heeft gerecupereerd. Het is maar de vraag of de arbeidsmarkt het niveau van voor de coronacrisis bereikt."

"Een bepaalde mate van extra overheidssteun blijft gewenst voor Amerikaanse burgers. De massale ontslagrondes bij een aantal grote Amerikaanse vliegtuigmaatschappijen vorige week illustreren dat. Het wekelijkse aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering stabiliseert al enige tijd op een hoog niveau. Mensen die langdurig werkloos zijn, komen moeilijk aan de bak."

NN IP: Tech terug naar neutraal, nuts naar overwegen

In de nieuwste maandoutlook van NN IP wordt duidelijk gas teruggenomen. De assetmanager kiest voor meer behoedzaamheid, maar toont zich door de mogelijke extra steun van centrale banken zeker niet pessimistisch.

Visie obligaties

"We reduced our exposure in investment grade credit from maximum to moderate. The worsening state of Covid-19 infectiongrowth in Europe, an airpocket in monetary policy settings and continued uncertainty regarding the next fiscal package in the US all contributed to this. Still, investor positioning is high and merger and acquisition activity is picking upon the corporate side. We keep a moderate overweight as vaccine data could support riskappetite and markets appear to be experiencing very little funding stress. Moreover, we believe that markets do nota ccurately reflect the possibility of further monetary policy easing.We also cut our exposure in EMD hard currency to neutral. US dollar strength, a rise in real yields and weaker energy prices have turned into headwinds for the asset class."

Visie aandelen

"In the equity sectors, we cut our overweight in technology owing to signs of exuberance. We maintain a cyclical tilt through industrials and materials at the expense of consumer staples and real estate. In the more defensive universe, we carry an overweight in utilities and an underweight in healthcare. Our preference for utilities is a bet on the search-for-yield theme, while the healthcare underweight stems from the imminent political focus on pharma sector regulations. With the continuing political stalematein the US, we maintain our neutral exposure to the region. We closed our underweight on Japan as the selection of Yoshihide Suga as Shinzo Abe’s successor represents a choice for continuity of the existing economic policies. We financed this by closing our emerging markets overweight."

raex

Valuedge: In afwachting van betere tijden

Uit de publicatie Vrouwe Justitia van vermogensbeheerder Valuedge: "In de afgelopen dagen hebben we, net als aan het begin van dit jaar, het risico in de portefeuilles sterk verlaagd. Anticiperend op wijzigingen later dit jaar, hebben we nu alvast aandelen verkocht zodat we de ontwikkelingen rustig af kunnen wachten. De aanstaande Amerikaanse presidentsverkiezingen en de reactie van Europese overheden op een toename van het aantal Corona besmettingen zijn de aanleiding voor onze acties. Bij positieve ontwikkelingen zoals ook de komst van vaccins, zijn we klaar om net als in maart op te schakelen. We blijven namelijk voor de lange termijn zeer positief."

"Het sterrenbeeld van oktober is de weegschaal, toevallig een van de symbolen van Vrouwe Justitia. Wij hebben de risico’s afgewogen en vinden het verstandig om de aandelenweging sterk te verlagen ten faveure van defensieve obligaties en cash. Zo kunnen we de ontwikkelingen rustig afwachten. Na een duidelijke uitslag van de Amerikaanse verkiezingen en een goed zicht op het tijdstip dat meer vaccins Corona gaan terugdringen, kunnen wij overgaan tot een invulling van de portefeuilles die meer gericht is op groei."

"We blijven voor de lange termijn zeer positief. Meer en meer is het beleid van centrale banken en overheden gericht op maximale werkgelegenheid en niet op het beheersen van inflatie. Dit zorgt ervoor dat de rente nog vele jaren heel laag blijft met als doel de economie te oververhitten. Zo blijven schuldenbergen beheersbaar en neemt de ongelijkheid tussen arbeid en kapitaal af. Zoals we al eerder stelden: ‘Uiteindelijk gaat het virus weg, blijven de stimuleringen en krijgen we een nieuwe langjarige periode van voorspoed’. Met meer duidelijkheid en het verbeteren van de vooruitzichten zullen beleggers hun defensieve stellingen (obligaties) gaan verlaten en meer risico (aandelen) gaan toevoegen. Zo ging het ook na de Grote Financiële Crisis en het is noodzakelijk om rendementsdoelstellingen te halen. Wij zullen, net als in maart, klaar zijn om op te schakelen als de omstandigheden zich positief ontwikkelen."

BNY Mellon: Fallen angels presteren beter

Obligaties waarvan de kredietwaardigheid verlaagd is van investment grade naar high yield, ook wel bekend als fallen angels, hebben een vrij constante outperformance. Zelfs tijdens de pandemie van 2020 blijft dit voordeel overeind.

Dit blijkt uit een nadere blik op dit segment van de obligatiemarkt door fondsmanagers Manuel Hayes en Paul Benson van Mellon, onderdeel van BNY Mellon Investment Management.

Fallen angel-obligaties kunnen volgens hen worden gezien als niets minder dan de laatste gratis lunch voor beleggers. Tussen andere aandelen- en obligatiecategorieën geven US fallen angels het hoogste rendement bij een lagere volatiliteit dan S&P 500, smallcaps of opkomende markten aandelen en opkomende landen obligaties.

raex

Reden? Veel beleggers willen of mogen alleen in obligaties van de hoogste kredietwaardigheid beleggen. Fallen angels komen daarom tegen dumpprijzen in de index, aldus de Mellon-managers.

Mellon schat in dat er nog voor honderden miljarden dollars aan downgrades naar high yield aan zitten te komen. Het fondshuis denkt hierop in te kunnen spelen met een systematische kwantitatief gedreven aanpak. Deze efficient bêta-strategie, waarvan Benson het hoofd is, richt zich op recent afgewaardeerde obligaties die tegen korting worden verhandeld.

MFS: Huidige crisis corrigeert niet

Iedere economische cyclus is anders, maar één ding is zeker: recessies zijn onvermijdelijk en corrigeren excessen uit het verleden. Bovendien zorgen ze ervoor dat verlieslatende ondernemingen, oftewel zombiebedrijven, die eigenlijk allang failliet hadden moeten gaan, omvallen. Maar deze recessie is een heel ander verhaal.

Beleggingsstrateeg Rob Almeida van de Amerikaanse vermogensbeheerder MFS stelt in de publicatie Births, Deaths and Indices dat de financiële markten momenteel een belangrijke taak niet (kunnen) uitvoeren. “In een normaal functionerende markt hebben bedrijven die niet goed draaien te maken met andere kapitaalkosten dan ondernemingen die het wel goed doen. De geschiedenis leert dat een recessie een corrigerend proces is dat overbodige bedrijven wegspoelt en bijvoorbeeld zorgt dat zij uit de S&P 500 verdwijnen.”

Tijdens deze crisis gebeurt dit vrijwel niet, als gevolg van de stevige financiële steunmaatregelen van overheden en de acties van centrale banken. De pandemie heeft een aantal bestaande trends in een stroomversnelling gebracht. Online winkelen is niet nieuw, maar de stijging van het aantal aankopen via het web is de laatste tijd wel enorm gestegen.

Contactloos betalen heeft een impuls gekregen en ook het thuiswerken heeft technologie hiervoor naar menig huiskamer gebracht. Deze enorme veranderingen, die veel bedrijven raken, in combinatie met de ergste recessie in 100 jaar, zouden eigenlijk een groot aantal faillissementen tot gevolg moeten hebben.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Almeida: “Ik begrijp wat centrale banken proberen te bereiken. Maar het doorkruisen van het natuurlijke selectieproces van de markt zal zijn tol eisen. Het in leven houden van zieltogende bedrijven zorgt ervoor dat kosten voor andere ondernemingen oplopen en verstoort prijsvormingsmechanismen. In dit klimaat is het aan actieve vermogensbeheerders om dit soort verlieslatende beursfondsen uit hun portefeuille te snijden ook al worden ze niet uit de indices geschrapt."

Robeco: Aandelen EM bieden beste kansen

Robeco heeft zijn vijfjaarsoutlook, getiteld Brave real world, gepubliceerd, waarin het huis schetst wat beleggers de komende vijf jaar kunnen verwachten. Het nemen van risico's zal worden beloond, vooral omdat sommige traditionele veilige havens uiteindelijk ook als risicovol zullen worden beschouwd.

De rendementen op staatsobligaties hebben slechts beperkte ruimte om te stijgen. De rente op tienjarige Amerikaanse staatsobligaties is voor de komende vijf jaar gemaximeerd op 1,5% en in Duitsland en Japan zelfs op 0,5%. Dit is inclusief een lichte stijging van de rente tegen het einde van de periode van vijf jaar, wanneer de groei begint te versnellen.

Dit betekent dat beleggers in staatsobligaties in alle belangrijke markten een negatief nominaal rendement zullen krijgen. Beleggers in het investment grade-segment van de markt kunnen de komende vijf jaar een bovengemiddelde kredietpremie van 1% behalen. Dit resulteert in een vooruitzicht van 0,25%. Het houdt niet over.

Robeco verwacht meer van aandelen. Ontwikkelde aandelen zijn licht overgewaardeerd, waardoor het verwachte rendement op 4,75% per jaar uitkomt. Robeco heeft de rendementsverwachting voor opkomende markten opgewaardeerd. Sterkere inflatieverrassingen in de ontwikkelde markten vallen vaak positief uit. Dit resulteert in een verwacht rendement van 6,75%.

raex

De aandacht van de financiële markten zal verschuiven van centrale banken naar overheden. Dit zal leiden tot meer volatiliteit. De grote vraag is of beleidsmakers erin zullen slagen de reële rentetarieven gedurende een aanzienlijke periode laag genoeg te krijgen om een economisch herstel mogelijk te maken.

Robeco denkt van wel. Maar succes zal meer dan ooit afhangen van een nauwe samenwerking tussen monetaire en fiscale autoriteiten.

Schroders: Institutionele beleggers vrezen kapitaalverlies

Institutionele beleggers tonen zich bezorgd over de impact van een wereldwijde economische vertraging. Velen wenden zich nu tot private assets om de risico’s te beheren en hun portefeuilles te diversifiëren, zo blijkt uit Schroders Institutional Investor Study 2020.

Het onderzoek, dat wereldwijd 650 institutionele beleggers omvat met een vermogen van 25,9 biljoen dollar, laat zien dat de overgrote meerderheid van de beleggers (79%) van mening is dat een wereldwijde economische vertraging de grootste impact zal hebben op de prestaties van hun portefeuille in de komende twaalf maanden. Het percentage beleggers dat er vertrouwen in heeft dat ze hun verwachte rendement kunnen veiligstellen, is aanzienlijk gedaald, van 52% in 2019 naar 33% in 2020.

Wereldwijd verwacht de meerderheid van de beleggers (67%) desondanks een rendement van 5%-9%, te kunnen maken waarbij beleggers in de VS bijzonder optimistisch blijven in vergelijking met hun Europese tegenhangers.

Het is wel veelzeggend dat de focus van beleggers op het genereren van inkomsten wel sterk is afgenomen: slechts 31% noemt dit als een primaire beleggingsdoelstelling, vergeleken met 66% een jaar geleden. Omgekeerd noemt 64% van de beleggers kapitaalbehoud als een kerndoelstelling in het huidige klimaat, vergeleken met 57% in 2019.

J.P. Morgan AM: Nog altijd risk on

In de nieuwste obligatie-outlook is J.P. Morgan AM een tikkeltje voorzichtiger geworden. De kans dat de economische groei de komende tijd lager uitvalt dan gemiddeld is met 20% gestegen.

"We have increased the likelihood of Sub Trend Growth to 20% from 0%. While the intent of all policy is to generate a meaningful economic restart, the political uncertainties around additional fiscal stimulus have grown. At some point, economies will need to operate without fiscal transfers. The growing debt burden resulting from fiscal support is effectively mortgaging the future. Creating a longer but affordable bridge to the other side of the pandemic will be an ongoing challenge for Brussels, Washington, Tokyo and Beijing. If monetary policy becomes the only source of further support, muddling along is a realistic scenario."

Maar vooralsnog houdt de Amerikaanse vermogensbeheerder vast aan risky-schuld.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

DWS: Nog niet draaien naar cyclische aandelen

Afgaande op de aandelenkoersen hebben beleggers alle vertrouwen in een gestaag economisch herstel en een langdurige economische expansie die daarop zal volgen. Als die visie klopt, zo zeggen verschillende marktspelers, dan kunnen beleggers het beste cyclische waarde-aandelen overwegen en groei- en defensieve aandelen juist onderwegen.

Maar vermogensbeheerder DWS houdt vast aan niet-cyclische groeiaandelen en defensieve aandelen, in elk geval tot de verkiezingen in de Verenigde Staten. Dat stelt DWS in zijn Americas CIO View. De vermogensbeheerder vindt dat er eerst meer duidelijk moet zijn over de Amerikaanse belastingen en overheidsbestedingen.

Dat zal pas na de presidentsverkiezingen bekend worden. Tevens moet er een betrouwbaar en breed beschikbaar vaccin zijn. Pas dan wordt het volgens DWS tijd om vroeg-cyclische waarde- en groeiaandelen in de sectoren consumentenartikelen en communicatie in te slaan.

“Wij denken dat sectoren zoals live entertainment, hotels en luxe-winkels het goed zouden moeten doen als er eenmaal een vaccin is en de belastingen voor particulieren en bedrijven laag worden gehouden. Wij verwachten verder dat de meeste laat-cyclische aandelen in sectoren als energie, industriële kapitaalgoederen en sommige grondstoffen te maken krijgen met een langdurige herstelperiode die gedragen wordt door een gestage en langdurige economische groei."

"Wij zijn ook minder positief over infrastructuur, omdat wij denken dat de Verenigde Staten en China prioriteit zullen geven aan biotechnologie, halfgeleiders en communicatie. De financiële sector past historisch gezien bij een vroeg-cyclische benadering, maar wij verwachten dat deze sector een meer laat-cyclisch herstel zal laat zien.”

UBS AM: Techdominantie neemt af

De groei van de Amerikaanse economie schakelt over naar een lagere versnelling, zegt Evan Brown, Hoofd Multi-Asset Strategie bij UBS Asset Management, in zijn Macro Quarterly. “De tijdslijn voor een betrouwbaar vaccin en veranderingen in de monetaire impuls kunnen dit vertragende herstel zowel bespoedigen als in gevaar brengen.”

De goedkeuring van een covid-vaccin zal volgens Brown een rem zetten op de dominantie van de mega-cap techbedrijven. Andere beursfondsen zullen weer omhoog gaan, verwacht hij "Wat betreft Amerikaanse aandelen keert het fundamentele tij ten gunste van een bredere aandelenblootstelling ten koste van de tech-zware Nasdaq 100. De aankondiging van een vaccin zal deze trend waarschijnlijk versterken. Hierdoor krijgt de toch al zwakke Amerikaanse dollar waarschijnlijk nog een tik, wat weer gunstig is voor ondergewaardeerde valuta's uit opkomende markten.”

Het boodschappenlijstje van UBS AM

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Schroders: Chinees herstel positief voor aandelen EM

Ondanks enigszins teleurstellende data over de economische activiteit in juli zijn er genoeg redenen om aan te nemen dat het herstel van de Chinese economie in de komende maanden zal doorzetten, naarmate de budgettaire en monetaire stimuleringsmaatregelen doorwerken. Als gevolg hiervan verwacht Schroders dat het Chinese bbp dit jaar met ongeveer 2% groeit en in 2021 met 7%. Dat zou een relatief zeer goede prestatie zijn in vergelijking met de rest van de wereld.

Een aanhoudend economisch herstel in China zou op de korte termijn steun bieden aan de prestaties van zowel de Chinese aandelenmarkten als die in andere opkomende markten. Dat staat allemaal in de publicatie How China’s continued recovery could buoy EM assets.

raex

 

DWS: Nederlands vastgoed ligt er beter bij

Nederlands vastgoed zal het de komende vijf jaar beter doen dan andere Europese markten. Dat verwachten de vastgoedexperts van vermogensbeheerder DWS. In hun outlook schrijven zij dat de coronacrisis op korte termijn zijn sporen nalaat, waarbij een aanzienlijke waardedaling wordt verwacht in de detailhandel en, in mindere mate, in de kantorensector, evenals in de corridor- en handels gerelateerde logistieke activa. Toch blijven de gunstige langetermijntrends intact, met name in de Randstad.

Bovendien verwacht DWS dat de rente op Nederlandse staatsobligaties laag blijft, wat de relatieve aantrekkelijkheid van vastgoed vergroot. Nederland is een van de interessantste markten als het gaat om last hour logistiek vastgoed en manifesteert zich als sterke kandidaat voor woningbeleggingen.

DWS denkt dat aan het eind van dit jaar de waarden van kantoren op toplocaties dit jaar met ongeveer 12% gedaald zullen zijn. Toch valt deze daling in het niets vergeleken met grote winkelcentra, waar DWS uitgaat van een waardedaling van 25%. Daarbij moet worden aangetekend dat een het gebrek aan transacties nauwkeurige waarderingen moeilijker maakt.

Voorkeur Nederlands logistiek vastgoed en appartementen

Nederland is een van de favoriete landen van DWS als het gaat om logistiek vastgoed, vooral de zogenaamde last hour distributiecentra hebben hun voorkeur. De verschuiving naar nog meer online aankopen geeft deze vorm van distributie een duw in de rug.

DWS handhaaft ook de gunstige vooruitzichten voor Nederlandse vrije sector huurwoningen. Deze sector wordt nog steeds gestut door de combinatie van een sterke bevolkingsgroei in de Randstad, de aanhoudende mismatch tussen vraag en aanbod, en de voortdurende liberalisering van de markt. Doordat steeds meer mensen zijn gaan thuiswerken, voorziet DWS dat er meer vraag komt naar grotere appartementen, het liefst met een balkon of een andere buitenruimte.

BlackRock: Hogere inflatie nog niet in de koersen verwerkt

De inflatie kan best eens gaan oplopen, denken de experts van het BlackRock Investment Institute (BII). In hun weekbericht wijzen ze drie factoren aan die de inflatie op middellange termijn kunnen opdrijven: stijgende productiekosten, nieuwe monetaire beleidskaders die hogere inflatieniveaus toelaten, en meer politieke druk om de rente laag te houden vanwege de hoge begrotingstekorten.

Nadat de inflatieniveaus tien jaar lang onder de doelstellingen van de centrale banken zijn gebleven, rekent het BII tussen 2025 en 2030 op een jaarlijkse groei van de Amerikaanse consumentenprijsindex (CPI) van gemiddeld 2,5% tot 3%.

Hogere inflatie komt volgens het BII vooral door stijgende productiekosten als gevolg van de coronacrisis. Contact-intensieve diensten worden duurder, terwijl het terughalen van productie bij het herinrichten van toeleveringsketens tot hogere looneisen van binnenlandse werknemers leidt, vooral waar de politieke slinger in de richting van het bestrijden van ongelijkheid zwaait. Grote bedrijven zoals de tech-reuzen hebben door hun dominante marktaandeel meer mogelijkheden om hogere kosten door te berekenen aan klanten.

Extra kansen langetermijnbeleggers

De belangrijkste centrale banken zijn bezig hun beleidskaders aan te passen met als doel om de inflatie boven hun streefcijfers (van 2%) te laten stijgen. “Eén van de risicoscenario’s is dat de belangrijke centrale banken de grip op de inflatieverwachtingen ten opzichte van hun streefniveaus verliezen. Dit is niet ons basisscenario, maar het zou kunnen gebeuren als er geen duidelijke afbakening is en geen duidelijk exit-plan voor de huidige stimuleringsmaatregelen.”

Een hogere inflatie is volgens BlackRock nog niet in de koersen verwerkt, wat een kans biedt voor langetermijnbeleggers. "Maar als de hogere inflatie zich eenmaal voordoet, is het waarschijnlijk te laat voor beleggers om te reageren.”

Van Lanschot Kempen: Industrie houdt vertrouwen

Luc Aben, hoofdeconoom Van Lanschot Kempen: "De belangrijkste punten op de macro-economische agenda deze week zijn het Europese consumentenvertrouwen, de Europese en Amerikaanse inkoopmanagersindices en de Duitse IFO-indicator."

Luc Aben van Van Lanschot Kempen

"Steeds meer Europese landen kampen met een toenemend aantal coronabesmettingen. Het is uitkijken of deze trend al enige impact heeft gehad op het consumenten- en ondernemersvertrouwen. Bij de ondernemers kijken we dan vooral naar de zwaar getroffen dienstensector. De industrie profiteerde de afgelopen maanden van een aantrekkende vraag. Consumenten verlegden hun bestedingen noodgedwongen van de aankoop van diensten (reizen, bioscoopbezoek) naar de aankoop van spullen. Die moeten geproduceerd worden en daar profiteerde de industrie van."

"Daarnaast verliep de herneming van de productie tot nu toe langzamer dan het herstel van de vraag. Met name in de VS heeft dit geleid tot fors gedaalde voorraden, zodat de productie een inhaalbeweging moet maken. Per saldo gaan wij er bijgevolg vanuit dat de inkoopmanagers in de industriesector vertrouwen in de economie houden en de PMI voor de industriesector op niveau blijft."

UBS AM: Goed instapmoment voor smallcaps

Hoewel de coronapandemie heeft geleid tot stevige koersdalingen van kleinere beursgenoteerde bedrijven vindt UBS Asset Management dat het nu een goed instapmoment is voor deze categorie aandelen, zo staat in het rapport Smaller companies, larger returns?

"Over de lange termijn genomen leveren smallcaps namelijk meestal hogere rendementen op dan de brede aandelenmarkt. Ter illustratie: de MSCI ACWI Small Cap Index had de afgelopen twintig jaar een rendement dat gemiddeld 2,4% hoger lag dan de breder samengestelde wereldwijde aandelenindex van MSCI. Dit jaar echter is de MSCI ACWI Small Cap Index juist harder gedaald (-8,7%) dan de bredere index (-1,3%."

raex

"Smallcaps worden ook minder nauwgezet gevolgd door analisten dan grote bedrijven. Daardoor is de kans groter dat een actieve belegger met goede research ondergewaardeerde aandelen kan ontdekken. Doordat kleinere bedrijven vaak minder complex zijn dan grotere, zijn ze ook gemakkelijker te doorgronden."

Andere redenen waarom het volgens UBS AM nu een goed moment is om in smallcaps te beleggen zijn:

  1. Er is een groot aanbod.
  2. Smallcap-indices bestaan vaak uit relatief veel cyclische aandelen die vroeg reageren op ontwikkelingen in een sector of in de gehele economie.
  3. Smallcaps hebben doorgaans een hogere bêta (de koersbewegingen zijn relatief groot) wat gunstig uitpakt als de markt herstelt van de coronacrisis.
  4. Smallcaps zijn op basis van boekwaarde goedkoper gewaardeerd dan largecaps.

Robeco: Fintech heeft wind mee

Terwijl traditionele banken zwaar worden geraakt door de coronapandemie gaan de zaken voor fintechbedrijven juist voor de wind. Het is een van de trends die door Covid-19 juist versnelt. Neem de vlucht van contactloos betalen. Patrick Lemmens, beheerder van het FinTech-fonds van Robeco: "We dachten al dat cash afrekenen ging verdwijnen, maar dat is in een ongelofelijke versnelling gekomen."

raex

Ook de reactie van overheden om getroffen burgers financieel te steunen, is een impuls gebleken. “Veel mensen, ook in landen als de Verenigde Staten, hebben geen bankrekening. De groei in het aantal klanten voor bedrijven als PayPal en Square was daardoor in het tweede kwartaal ongekend," aldus Lemmens.

Fusie- en overname-activiteiten zijn in de fintechmarkt ondertussen gewoon doorgegaan. Ook staan er diverse beursgangen op de rol. Zo komt de Chinese uitdager van de gevestigde bankenorde Ant Group naar de markt. Het wordt een van de grootste beursgangen ooit. Lemmens wijst in dit kader op het bericht dat de laatste financieringsronde van Mollie de waardering van de online-betaaldienst over de magische grens van een miljard euro. "Dat bezorgt dit Nederlandse bedrijf e status van unicorn."

Het past in de trend dat steeds meer fintech-bedrijven van buiten de VS komen. Het gebrek aan oude infrastructuur blijkt een voordeel. “Je ziet het ook terug aan de geografische verdeling binnen ons fonds. De Verenigde Staten is nu goed voor 64% van het vermogen, maar dat was 75%,” aldus Lemmens. De grootste kansen liggen volgens hem nu in China en India.

M&G Investments: Heel veel meer armoede door coronacrisis

raex

Pimco: EMD local currency aantrekelijk

Staatsobligaties uit opkomende markten, emerging markets debt of EMD, in lokale valuta zijn door voorlopig aanhoudende monetaire steun en stimulerende begrotingsmaatregelen momenteel een van de meest aantrekkelijke beleggingscategorieën. Volgens ‘s werelds grootste obligatiebelegger Pimco renderen beleggingen uit opkomende markten sterk als de wereldwijde activiteit onder het gemiddelde ligt, maar wel stijgt. Dat schrijven Pramol Dhawan, hoofd Emerging Markets, portfoliomanager Vinicius Silva en strateeg Gene Frieda, allen verbonden aan Pimco, in de publicatie Emerging Markets Asset Allocation: Opportunities in a Time of Uncertainty.

Binnen opkomende markten geeft Pimco de voorkeur aan staatsobligaties in lokale valuta. Deze categorie biedt het hoogste voor risico gecorrigeerde rendement. Met name categorieën die een hoge blootstelling hebben aan het versoepelingsbeleid van de Fed zijn interessant, stelt Pimco. Meer specifiek richt Pimco zich op landen waar de rentecurves steil zijn, als gevolg van grote financieringsbehoeften, of waar naar verwachting het beleid sneller normaliseert. Mexico, Rusland en China voldoen aan die voorwaarden.

De reële rente (minus inflatie) van EMD ligt heel veel hoger dan die van obligaties uit volwassenmarkten.

raex

BlackRock: Risico's nemen toe

De macro-economische omstandigheden zijn aan het verbeteren, de markten hebben een rally laten zien en de toenemende marktvolatiliteit maakt duidelijk dat beleggers - nu de Amerikaanse presidentsverkiezingen dichterbij komen - moeten uitkijken voor risico’s. Vermogensbeheerder BlackRock is door deze factoren voor de komende zes tot twaalf maanden gematigd pro-risico en geeft de voorkeur aan obligaties. Dat schrijft het BlackRock Investment Institute in het wekelijkse commentaar.

“De toenemende dominantie van technologie-aandelen is de komende maanden één van de risico’s voor beleggers. Beleidsmoeheid is ook een risico. Een vroegtijdige terugtrekking van steun vanwege de covid-crisis kan de economische activiteit namelijk weer doen inzakken. Dit zou kunnen leiden tot forse littekens voor de reële economie, waar we tot nu toe geen permanente economische schade zien. Nu de winter eraan komt, kan de verspreiding van het virus op het noordelijk halfrond versnellen. Daarbij werpt de verkiezing van de Amerikaanse president in november ook zijn schaduw vooruit en kan de uitkomst drastische gevolgen hebben voor zowel het beleid als de markten."

Lees ook: Hoogste tijd om risico's af te bouwen?

“Wij geven de voorkeur aan schuldpapier omdat aandelen duurder zijn geworden in vergelijking met schuld. Binnen het obligatiesegment kiezen wij voor high yield omdat het meer inkomenspotentieel heeft, en zijn we neutraal over investment grade. In het aandelensegment geven wij de voorkeur aan aandelen uit de eurozone vanwege de cyclische blootstelling. We zijn onderwogen in de opkomende markten buiten Azië en neutraal over de markten in Azië zelf, dit met name omdat Azië het beter heeft gedaan wat betreft het onder controle krijgen en houden van het virus.”

raex

LGIM: Amerikaanse economie dreigt vast te lopen

Het risico op een stagnerende Amerikaanse economie in het vierde kwartaal stijgt nu het Fed-programma dat kleine bedrijven moet helpen stokt en onderhandelingen over de Amerikaanse begrotingsstimuleringen haperen. Daarvoor waarschuwt Head of Economics Tim Drayson van vermogensbeheerder Legal & General Investment Management in de publicatie The Fed’s never-lending story.

De LGIM-econoom ziet dat de hoop op verdere begrotingsstimuleringsmaatregelen in de VS kleiner is geworden, nadat een Republikeins voorstel niet door de Senaat kwam. “De onderhandelingen lopen de laatste tijd steeds stroever en als er niet binnenkort een deal wordt gesloten, komen miljoenen Amerikanen in gevaar”, waarschuwt hij.

Tegelijkertijd worstelt de Federal Reserve (Fed) met het Main Street Lending Program, dat bedoeld is om bedrijven te helpen die te groot zijn voor het Paycheck Protection Program, maar te klein om de financiële markten aan te boren. Drayson ziet dat grotere banken er niet aan deelnemen en de Fed wil dat het Congres duidelijk maakt hoeveel kredietrisico het moet nemen.

“Tot dusver is er slechts een miljard dollar aan leningen verstrekt op een totale capaciteit van 600 miljard dollar. Het Republikeinse wetsvoorstel verhindert ook dat de centrale bank vanaf begin volgend jaar verdere transacties uitvoert in het kader van haar kredietprogramma's”, stelt de LGIM-econoom.

De LGIM-econoom ziet dat er aanvankelijk 90% kans was op een deal over stimuleringsmaatregelen. “Dat percentage is nu sterk gedaald en hoewel meerdere uitkomsten mogelijk zijn, is het risico dat de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal vastloopt, toegenomen.”

J.P. Morgan AM: Tijd om te roteren

Mocht er binnenkort een vaccin op de markt komen, dan is er volgens J.P. Morgan AM veel voor te zeggen om dure assets, zoals staatsobligaties en tech-aandele, te verruilen voor aandelen die zijn achtergebleven. Denk aan Amerikaanse waarde-aandelen, Britse aandelen en aandelen uit de opkomende markten.

"While some stocks are already pricing in a lot of good news, there are still opportunities for investors with a long-term investment horizon who are confident that a successful vaccine will be developed. Those investors may want to reduce their exposure to more expensive assets, such as government bonds and certain US equities, and rebalance into cheaper stocks, both within the US and in cheaper areas such as the UK and emerging markets." Helder en uitgebreid verhaal.

raex

Invesco: Tech blijft het goed doen

De recente sell-off van techaandelen is niet het leeglopen van een bubbel. Volgens Chief Global Market-strateeg Kristina Hooper van vermogensbeheerder Invesco zijn er tijdens de pandemie belangrijke thema’s naar voren gekomen die techaandelen op de lange termijn blijven ondersteunen. Enkele weken geleden waarschuwde zij al voor een mogelijke sell-off.

“Deze uitverkoop was aanzienlijk, en het zou me niet verbazen dat deze de komende dagen aanhoudt. Sommigen beweren dat dit het begin is van een nieuwe dramatische uitverkoop, vergelijkbaar met de lente van 2000, toen de techzeepbel’ barstte. Ik betwijfel dat ten zeerste.”

Hooper baseert zich op drie ontwikkelingen, die tech-aandelen op de lange termijn ondersteunen. Allereerst is het renteklimaat nu heel anders dan in 2000. "De Fed begon in de zomer van 1999 de tarieven te verhogen. In maart 2000 bedroeg de effectieve Fed Funds-rente 6,17%. Nadat de aandelen begonnen te dalen, bleef de Fed de rente verhogen, tot zelfs 6,86% in juni 2000. Hooper verwacht verder dat trends als thuiswerken, online shoppen, kunstmatige intelligentie en automatisering, die door corona zijn versneld, blijven bestaan. Tenslotte gelooft de Invesco-strateeg dat er over niet al te lange tijd een vaccin bestaat.

Enfin, volgens Hooper zijn er genoeg redenen om positief te zijn over de techsector. “De voorkeur voor risicovolle beleggingen in het algemeen blijft stijgen vanwege het extreem accommoderende monetaire beleid van centrale banken over de hele wereld, maar vooral van de Fed." Hier is het hele verhaal

Robeco: Meer in aandelen, minder in bedrijfsobligaties

Robeco heeft de blootstelling aan high yield- en investmentgrade bedrijfsobligaties verlaagd van overwogen naar neutraal. "Nu de wereldeconomie aantrekt en spreads recent verkrapten, zijn aandelen weer aantrekkelijker geworden," zegt Robeco’s multi-assetbelegger Jeroen Blokland.

Jeroen Blokland van Robeco

Het multi-assetteam van Robeco nam eind maart een grote overweging in investment grade- en high yield-obligaties toen deze beleggingen profiteerden van het omvangrijke stimuleringspakket van centrale banken om de gevolgen van de Covid-19-crisis het hoofd te bieden. Nu, vijf maanden later, is dat landschap volledig veranderd, concludeert Blokland.

“De sterke samenwerking tussen centrale banken en overheden is gemeengoed geworden, waardoor de spreads van obligaties weer zijn teruggekeerd naar een niveau dicht bij dat van vóór de wereldwijde uitbraak van Covid-19."

Dit betekent volgens Blokland bovendien dat de aantrekkingskracht van aandelen ten opzichte van obligaties groeit. “Op zichzelf lijken aandelen niet goedkoop en in de Verenigde Staten zijn ze zelfs uitgesproken duur”, zegt hij. “Maar binnen een multi-assetportefeuille is het de relatieve waardering die telt.”

De aantrekkingskracht van aandelen wordt volgens Blokland ondersteund door positieve detailhandelscijfers. "Een V-vormig herstel van de economie in zijn totaliteit is moeilijk haalbaar, maar in sommige delen van de economie past die definitie wel. De detailhandelsverkopen, bijvoorbeeld, liggen in veel landen al hoger dan vóór de virusuitbraak, ook in de Verenigde Staten.”

Optimix: Uitbreiding positie in edelmetalen

De lage reële rente en een zwakkere dollar zijn goed voor edelmetalen. In veel van de door Optimix beheerde portefeuilles was al een positie in goud opgenomen. Recentelijk heeft Optimix daar voor de neutrale en offensieve mandaten een positie in zilver aan toegevoegd.

Om de negatieve economische gevolgen van het coronavirus te verzachten, verlaagde de Federal Reserve in maart de beleidsrente met 1,5% naar een bandbreedte van 0 tot 0,25%. Het directe gevolg van de Amerikaanse renteverlaging is dat het renteverschil tussen de dollar en de euro dit jaar fors is afgenomen. De dollar is hierdoor minder aantrekkelijk geworden ten opzichte van de euro, stelt Optimix.

Tijdens de digitale Jackson Hole-conferentie maakte Fed-voorzitter, Jerome Powell, bekend dat een inflatie van meer dan 2%wordt getolereerd na een periode, zoals nu, waarin deze minder dan 2% is geweest. Vervolgens meldde Powell dat een lage werkloosheid niet per se tot inflatie leidt. Het bewijs hiervoor heeft hij zelf gezien. Voor het uitbreken van de coronacrisis was de werkloosheid immers historisch laag (3,5%) en de inflatie steeg toen ook niet. Dus ook een lage werkloosheid zal de centrale bank voortaan niet tot een renteverhoging verlokken.

De conclusie die Optimix hieruit trekt is dat de kapitaalmarktrente in de Verenigde Staten nog zeer lang zeer laag zal blijven. Bij een oplopende inflatie zal de reële rente dan nog verder dalen. Dit zou op termijn tot een verdere verzwakking van de dollar kunnen leiden. Voorlopig is de werkloosheid en daardoor de overcapaciteit in zowel de Verenigde Staten als in veel Europese landen, nog hoog en zal de opwaartse prijsdruk beperkt zijn. Bij verder economisch herstel, zoals Optimix dat in 2021 en verder verwacht, zal de inflatoire druk waarschijnlijk toenemen. Ook trends als meer lokale productie en de-globalisering kunnen voor opwaartse prijsdruk zorgen. Een Amerikaanse centrale bank die min of meer toegeeft het niet erg te vinden achter de feiten aan te lopen, maakt Optimix negatief over de dollar.

NN IP: Aandelen in 20 jaar niet zo duur als nu

De waardering van aandelen was de afgelopen 20 jaar niet zo hoog als nu. De gemiddelde koers-winstverhouding op basis van de winsten over twaalf maanden staat nu wereldwijd op 21,1. De aandelenrisicopremie is gedaald tot 4,4%, iets minder dan het lanmgetermijngemiddelde van 4,7%.

Hoofdstrateeg Patrick Moonen van NN IP toont zich niet pessimistisch over de aandelenmarkten:

"De daling van de risicopremie voor aandelen houdt verband met de vermindering van de neerwaartse risico's door de maatregelen van monetaire en fiscale autoriteiten. Er bestaat een positieve correlatie tussen de trend in de geldhoeveelheid en de waardering van aandelen."

"Maar centrale banken alleen kunnen de markten niet blijven stuwen. Voortdurende en aanzienlijke fiscale steun is nodig om de opwaartse trend te ondersteunen. Daarom is het essentieel dat de wetgevers in de VS het vierde stimuleringspakket uitvoeren."

"Helaas is het Amerikaanse politieke klimaat niet bevorderlijk voor een snel compromis, aangezien de campagnes voor de verkiezingen van november al zijn begonnen en gezien het zeer gepolariseerde politieke landschap. Net als de markt geloven wij echter dat de beleidsmakers uiteindelijk een overeenkomst zullen sluiten die het economisch herstel verlengt en de markten ondersteunt."

ABN Amro: onderwogen positie aandelen gehandhaafd

"Na bijna zes maanden coronavirus hebben overheden en burgers wereldwijd zich zoveel mogelijk aangepast aan de situatie. Dankzij protocollen en strategieën voor de gezondheidszorg is het virus in veel regio's onder controle. Daardoor zijn de laatste paar maanden veel beperkingen opgeheven en konden economieën zich beginnen te herstellen.

Maar het einde van de crisis is nog lang niet in zicht. In de VS begint het aantal besmettingen eindelijk te dalen. Maar in sommige delen van Europa nemen de besmettingen juist weer toe, ook al gebeurt dat minder snel dan in de beginfase van de virusuitbraak. Nieuwe volledige lockdowns zullen er naar verwachting niet komen, maar een terugkeer naar normaal zit er voor economieën en samenlevingen voorlopig niet in.

Het virus zal waarschijnlijk nog lang na-ijlen, met onder meer hoge werkloosheid en een stijgend aantal bedrijfsfaillissementen als gevolg. Dit betekent een beperking van de economische groei en een vertraging van het herstel tot in 2021.
In het licht van dit alles blijven wij voorzichtig. Aandelen zijn nog steeds enigszins uit de gratie (licht onderwogen). Onze allocatie naar obligaties is per saldo neutraal: tegenover een voorkeur (overweging) voor obligaties uit opkomende markten en investment-grade bedrijfsobligaties staat een onderweging van staatsobligaties."

Aldus Richard de Groot, voorzitter ABN Amro Beleggingscomité. Hier het hele persbericht.

DWS: Toekomstige rendementen worden minder

DWS heeft zijn beleggingsverwachtingen voor de komende tien jaar vrij flink naar beneden bijgesteld. Belangrijkste reden is het sterke aandelenkoersherstel in het tweede kwartaal, terwijl de coronapandemie nog niet voorbij is, dus verdere economische groei blijft hinderen. De obligatiemarkt wordt onderwijl geteisterd door extreem lage rentes en niet bijster wijde spreads. DWS schrijft concluderend:

"As we witnessed a sharp rebound across risk markets in Q2, combined with a more moderate global economic recovery, we examine the forecasted return outlook of our 2009-repeat scenario as our new base case. Figure 1 shows how richer equity valuations, tighter credit spreads, and comparable starting levels of developed market sovereign yields impact a moderate strategic asset allocation. The result leaves a challenge return outlook for investors as risk premia have compressed to correspond with historically dovish central policy. And while economic fundamentals have recovery rather quickly, the potential for persistent economic drag and credit risk resulting from the Covid-19 crisis further dampen return potential."

Afgezien van Amerikaanse high yield-obligaties en schuld uit opkomende markten valt er in de obligatiemarkt de komende tien jaar niets tot weinig te verdienen. Voor aandelen zoekt DWS het in de VS, opkomende markten en in het Verenigd Koninkrijk. Over de gevolgen van een harde Brexit maakt DWS zich blijkbaar weinig zorgen. Vastgoed en infrastructuur bieden ook mooie kansen.

raex

Valuedge: Strategiewijziging Fed is groot nieuws

Renco van Schie: "Goed nieuws voor beleggers. Afgelopen donderdag kondigde de Amerikaanse Centrale Bank (Fed) de nieuwe lange termijn strategie aan. Zoals verwacht stapt de Fed over op AIT (average inflation targeting). Het kwam echter als een verassing dat Fed president Powell het belang van maximum werkgelegenheid boven inflatie plaatst. De Fed zal dus nog veel langer dovish zijn in het herstel van de coronacrisis dan in het herstel van de Grote Financiële Crisis. Dit houdt in dat de korte rente nog veel langer laag blijft en dat de maatregelen die goed zijn geweest voor risicovolle beleggingen (zoals aandelen) nog lang worden voortgezet.

Dit betekent in onze ogen ook meer druk op de dollar en een steilere yield curve (goed voor banken). De Fed is de belangrijkste centrale bank in de wereld en haar acties worden vaak gevolgd door andere centrale banken. Structurele strategiewijzigingen van de Fed zijn zeldzaam. Daarom is dit volgens ons dan ook groot nieuws met belangrijke beleggingsimplicaties."

Renzo van Schie van Valuedge

Van Lanschot Kempen: TINA blijft op troon

Hoofdeconoom Luc Aben: "Voor beleggers bevestigt het bijsturen door de Fed van zijn inflatiebeleid dat TINA (There Is No Alternative) een centrale rol op markten blijft opeisen. De komende jaren (drie, vier, vijf of langer?) is in de VS geen strakker geldbeleid te verwachten om de rente te verhogen, integendeel. De term forever low als het om de rente doet nu zijn intrede bij economen. De lage rente zorgt ervoor dat er voor beleggers geen alternatief voor aandelen is."

"TINA blijft bijgevolg op haar troon in beleggersland. Van waarop ze aanhoudende steun geeft aan beleggingscategorieën met wat meer risico zoals onder andere aandelen en bedrijfsobligaties van verschillende kwaliteitsniveaus."

Luc Aben van Van Lanschot Kempen

Centrale bank schuift op naar politiek

"De Fed heeft zich voor zijn beleid veel vrijheidsgraden toegekend. De formulering van de nieuwe inflatiedoelstelling is vaag, bijvoorbeeld over welke termijn de inflatie gemiddeld twee procent moet zijn. De motivatie voor het beleid is ruimer geworden en schuift zelfs op richting de politiek zoals het streven naar een inclusieve arbeidsmarkt. Is die niet beter na te streven met fiscaal, sociaal, herverdelings- of onderwijsbeleid van de overheid in plaats van met monetaire acties van de centrale bank?"

"Ook de Europese Centrale Bank is bezig met een strategische denkoefening. Daar horen we over een jaar de uitkomst van. ECB-bestuurders die een quasi-structureel ruim beleid voorstaan, hebben in Jerome Powell in een invloedrijk medestander gevonden."

"Hoe tijdperk van de strenge, orthodoxe centrale bank lijkt definitief achter ons te liggen. Afwachten hoe streng we die draai over een aantal jaar moeten evalueren."

Pictet AM: Goud is de uitzondering

Voor Pictet AM is de coronapandemie nog niet voorbij. De vermogensbeheerder kijkt enigszins verbaasd naar de vrolijkheid op de aandelenmarkten. "De markten hebben zich sterk gehouden dankzij voortdurende stimuleringsmaatregelen, maar Covid-19 moet nog worden verslagen. De vrees voor een tweede golf en de toenemende politieke risico's pleiten voor voorzichtigheid bij beleggers. Het is te vroeg om de champagne open te trekken – het aantal gevallen van coronavirus over de hele wereld stijgt nog steeds, en de bedrijfswinsten zitten in een vrije val. Alles in aanmerking genomen, geloven wij niet dat de markten de komende maanden nog veel verder kunnen aantrekken. Daarom houden we onze assetallocatie op neutraal over aandelen, obligaties en cash."

Uitzondering is goud. Dat koopt Pictet graag. "Goud ligt in absolute termen op een recordhoogte (indien nog niet aangepast voor inflatie). Maar uitstekende fundamentals en de vraag naar gediversifieerde activa suggereren dat er nog opwaarts potentieel is. Wij blijven overwogen in goud en verwachten dat het tegen 2025 zal stijgen tot 2.500 dollar per ounce, tegenover 1.960 dollar op dit moment."


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

Amerikaanse verkiezingen 2020