Nieuws

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Coronacrisis helpt volgens RobecoSAM vier duurzame trends extra vooruit, dollarzwakte zet volgens Valuedge door, ABN AMRO terughoudend over aandelen, beleggingen EM profiteren volgens NN IP van goedkopere dollar, corona versnelt volgens Fidelity opmars robots, en nog veel meer opinies.

Jupiter AM: Goud en zilver stijgen niet voor niets

De prijzen van goud en zilver zijn de afgelopen vier maanden sterk gestegen, met een stijging van de goudprijs met meer dan een kwart en een bijna verdubbeling van de zilverprijs. Het is volgens Ned Naylor-Leyland, fondsbeheerder edelmetalen bij Jupiter Asset Management, volkomen logisch dat beide metalen stijgen. Vooral voor zilver ziet hij nog mooie kansen.

'Door het verder oppompen van de balansen van de centrale banken en de piek in de overheidsuitgaven als reactie op het coronavirus hebben beleggers eindelijk hun vertrouwen in belangrijke valuta's, met name de Amerikaanse dollar, verloren. Daarnaast zijn de rendementen op staatsobligaties zo laag geworden, dat ze de inflatie niet langer overstijgen. Overheidsobligatiehouders worden dus geconfronteerd met verliezen. Goud en zilver, daarentegen vertegenwoordigen echte waarde. Wanneer de versleten green back aan de kant wordt geschoven om het onderliggende schuldenskelet te onthullen, zullen beleggers zich wenden tot het solide goud en de iets minder edele zuster."

Voor zilver geldt bovendien dat er vanuit industriële hoek steeds meer vraag naar is. "Zilver is een zeer goede geleider van elektriciteit. Het vindt bijvoorbeeld toepassing in elektronische componenten voor 5G-telecomnetwerken, en in steeds meer medische apparatuur."

Op basis van de historische ratio tussen de goud- en zilverprijs is er volgens Ned Naylor-Leyland ruimte voor een verdubbeling van de zilverprijs.

RobecoSAM: Coronacrisis versterkt vier ESG-trends

Rainer Baumann, hoofd beleggingen bij duurzame vermogensbeheerder RobecoSAM, identificeert vier ESG-trends die door de pandemie versnellen. Dat schrijft hij in de publicatie Four ESG trends that will shape the post-COVID-19 world.

 1. Overheden en centrale banken reageerden snel op de economische terugval en verhoogden hun uitgaven om economieën te stimuleren. “Positief is dat bij deze stimuleringsmaatregelen veel aandacht wordt besteed aan ESG-factoren. Het duidelijkste voorbeeld hiervan is het herstelplan van 750 miljard euro van de Europese Unie. Het voorziet in de aanzienlijke financiering van duurzame bedrijven om de groei te versnellen en is onderdeel van de EU Green Deal, die als doel heeft Europa in 2050 klimaatneutraal te maken.”

 2. Baumann acht het onwaarschijnlijk dat het woon-werkverkeer op korte termijn naar pre-crisisniveau terugkeert. Mensen worden flexibeler en vermijden reizen tijdens piekuren. “Voor stadsvervoer biedt dit nog meer mogelijkheden voor deelplatforms, of het nu gaat om auto's of andere transportmiddelen, zoals fietsen."

 3. Wereldwijde toeleveringsketens bleken uiterst kwetsbaar voor de gevolgen van de coronapandemie. Om deze risico’s in de toekomst te beperken, zullen bedrijven ervoor kiezen een deel van de productie terug te verplaatsen naar hun thuisland. “Deze zogenaamde reshoring vereist echter ook hogere investeringen in automatisering & robotica. Technologieën zoals 3D-printen, kunstmatige intelligentie, Internet of Things en robots kunnen nieuwe besparingen opleveren.”

 4. Ervan uitgaande dat coronavirus zich waarschijnlijk heeft verspreid vanuit een voedselmarkt in China verwacht RobecoSAM dat consumenten bewuster worden over waar en wat ze eten. Dat past bij de groeiende trend van gezonde plantaardige voeding. “De voedingsindustrie is begonnen met het ontwikkelen van vleesalternatieven. Veganisme is voor veel mensen de nieuwe levensstijl.”

Fidelity: Riemen vast!

Het beursherstel van het tweede kwartaal zal moeilijk te evenaren zijn in het derde kwartaal, zo verwacht Fidelity International in de nieuwste outlook. De buitengewone economische maatregelen hebben de markten de wind in de zeilen gegeven, met bijzonder enthousiaste retailbeleggers.

“Maar nu er meer sombere economische signalen opduiken, bereiken de markten stilaan hun limieten, zeker als er geen nieuwe stimulus zou komen, of als de economie niet veel sterker gaat herstellen. De markten kunnen de economische zwaartekracht niet eindeloos trotseren”, zegt Andrew McCaffery, Global CIO, Asset Management bij Fidelity International.

Global CIO Equities Romain Boscher spreekt van hoogmoed op de markten. “De koersen gaan uit van een V-vormig herstel ook al staat de wereldeconomie onder enorme druk en is de gezondheidscrisis nog niet opgelost. De inkomsten voor het tweede kwartaal kunnen met 45% afnemen en voor het hele jaar met 25%, met bovendien grote verschillen tussen sectoren.”

“Op de Amerikaanse markten moeten beleggers twee tegenovergestelde krachten extra goed in het oog houden: de impact van de pandemie en de presidentsverkiezingen. Een grote overwinning voor de Democraten kan tot extra belastingen en regulering leiden. Samen met een nieuwe coronagolf kan dat funest zijn voor nieuwe investeringen en uiteindelijk de werkgelegenheid. Daarom houden we vast aan kwalitatieve bedrijven, liever groot dan klein. Dit is niet het moment om extra risico’s te nemen.”

Valuedge: euro wint verder aan kracht

Renco van Schie: "Zoals we in onze laatste publicatie Oost West, Thuis Best schreven komt Amerika een stuk slechter uit deze crisis. Het virus is in tegenstelling tot de rest van de wereld niet onder controle en de VS mist bescherming voor werknemers. De werkeloosheid als percentage van de beroepsbevolking steeg in slechts enkele weken na de lockdown van 3,5% naar 14,7%. Omdat er geen sterk sociaal vangnet is voor deze mensen, kon de regering niets anders dan geld uitdelen om de economie enigszins te beschermen."

"De presidentstermijn van Donald Trump begon met enorme belastingverlagingen en eindigt met helikoptergeld. Dit is niet bepaald een goede combinatie voor de overheidsfinanciën en dus niet goed voor de dollar. Ook de Amerikaanse Centrale Bank (Fed) greep direct in en verlaagde de rente in maart van 1,5% naar nagenoeg 0%. De Fed heeft duidelijk gecommuniceerd dat de rente op dit niveau blijft totdat er zicht is op volledige werkgelegenheid. Dit kan nog jaren duren. Door de acties van de Fed zijn de renteverschillen verdwenen en is de dollar minder aantrekkelijk om aan te houden.'

Europa doet het beter

'Europa komt dit keer wel goed uit deze crisis omdat het de prioriteit heeft gelegd bij de gezondheidszorg en de ondersteuning van het bedrijfsleven en werkgelegenheid. Hierdoor keren economische activiteiten veel sneller terug naar normaal. Bovendien heeft de crisis geleid tot een historisch besluit van de EU. Vorige week kwam het groene licht voor een recovery fund dat de naam Next Generation EU draagt. Historisch, omdat met dit fund voor het eerst financiële solidariteit ontstaat tussen sterkere en zwakkere lidstaten. De EU gaat geld lenen op de kapitaalmarkt, waarbij alle leden (ook de niet-euro landen) gezamenlijk garant staan voor terugbetaling."

"Het ontbreken van deze integratie was een van de weeffouten van de Unie en een belangrijke reden waarom de Euro een zwakke munt is geweest. Nu heeft de EU net als de VS de facto één munt, één centrale bank en de geloofwaardigheid om financieel te integreren. Alles afwegende ligt het dus voor de hand dat een ondergewaardeerde euro aan kracht gaat winnen tegen een overgewaardeerde dollar." Hier is het hele verhaal, getiteld Machtswisseling.

NN IP: Verzwakking dollar goed voor beleggingen EM

Marc Franklin, Head of Flexible Multi Asset:

“Investors are having to rethink what portfolios they want to run over the next few months and focus on regions or asset classes that benefit from a weakening dollar. When the dollar is weak then emerging market assets denominated in the currency start to attract attention and investors perceive there to be a reduced risk of potential currency losses. Both EM bonds and equities are relatively attractive, but especially the former, both sovereign and corporate, because of the steadier returns they offer. Commodities denominated in dollars may also see prices rise on further currency weakness, especially precious metals.”

Vanguard: 10% economische krimp eurozone in 2020

Alexis Gray, senior econoom bij Vanguard Europe: “De wereldwijde covid-19-pandemie heeft de economie vooral geraakt door de lockdowns en de anderhalve-meter-maatregelen. Nu deze weer versoepelen en de productie weer op gang komt, verwachten we dat economische activiteit in eerste instantie zal herstellen.

Maar we voorzien ook dat het herstel vervolgens maar langzaam zal gaan. Consumenten zullen namelijk terughoudend blijven met persoonlijk contact, uit angst het virus op te pikken. Daarom verwachten we in 2020 een wereldwijde economische krimp van het bbp van 3%. Kijken we verder in de toekomst, dan denken we niet dat de economische activiteit voor het eind van 2021 terug veert tot het oude niveau. We verwachten een economische krimp van 10% in 2020 in de eurozone en van 9% in het Verenigd Koninkrijk.

Sectoren met veel persoonlijk contact, zoals toerisme en de horeca, zullen hier hiervan last houden. De enorme steunmaatregelen op de arbeidsmarkt hebben de werkloosheidscijfers in Europa voorlopig laag weten te houden. Maar zodra deze regelingen aflopen, verwachten we een historische stijging van het werkloosheidspercentage, al zal dat percentage geleidelijk weer dalen naarmate de crisis minder wordt.

De grootste risico’s voor de economie liggen op het gebied van gezondheid. Aan de ene kant kan het opheffen van de lockdowns leiden tot een tweede golf van besmettingen, waardoor maatregelen weer moeten worden opgeschroefd en landen weer op slot gaan. Nieuwe lockdowns zullen economieën opnieuw enorm beschadigen en zorgen voor een dubbele recessie en nog meer werkloosheid. Wat ons betreft is dit het grootste risico voor de Europese economie.

Om toch te eindigen met een positieve noot: de kans is zeer aanwezig dat een medicijn tegen het virus in de komende maanden voor veel mensen beschikbaar wordt. Een belangrijk opwaarts risico dus, al lijkt dit scenario ons minder waarschijnlijk dan het neerwaartse risico dat we hierboven beschreven.”

ABN AMRO MeesPierson: Lichte onderweging aandelen gehandhaafd

De private bank van ABN AMRO handhaaft de terughoudende beleggingsstrategie. Zo blijft de private bank licht onderwogen in aandelen en is de obligatieweging per saldo nog altijd neutraal. Wel heeft ABN AMRO MeesPierson binnen de obligatieportefeuille de positie in kredietwaardige bedrijfsobligaties uitgebreid. De verhoogde portefeuillepositie in bedrijfsobligaties gaat ten koste van staatsobligaties uit de Europese periferie. Verder blijft de private bank overwogen in schuldpapier uit opkomende markten.

ABN AMRO MeesPierson handhaaft de lichte onderweging van aandelen, onder meer vanwege de na-ijlende effecten van de eerste virusuitbraak. Bovendien lopen de hoge waarderingen op de aandelenmarkten uit de pas met de winstverwachtingen en fundamentele omstandigheden op de langere termijn. Op regioniveau geeft de private bank nog steeds de voorkeur aan de VS (overwogen) boven Europa (onderwogen). ABN AMRO MeesPierson blijft op sectorniveau positief over de IT-sector en gezondheidszorg en terughoudend op financiële instellingen en nutsbedrijven.

Ralph Wessels, hoofd Beleggingsstrategie van ABN AMRO MeesPierson: “Het open gaan van de economieën, het akkoord over een Europees herstelfonds, de aanstaande nieuwe overheidsstimulering in de VS, het tot nu toe beter-dan-verwachte cijferseizoen, en het nieuws over vaccintesten zorgen voor positieve impulsen. Tegelijkertijd moeten we rekening houden met tweede-ronde-effecten van de eerste golf van het coronavirus en bestaat de kans dat het virus weer sterker oplaait. Daarbij nemen geopolitieke spanningen tussen de VS en China toe en laten waarderingen zien dat al veel herstel is ingeprijsd. Daarom blijven markten beweeglijk met de nodige neerwaartse risico’s."

Fidelity International: Opmars robots versnelt

De automatisering van fabrieken zal na corona versnellen, zo verwacht Fidelity International. Robots worden immers niet ziek en werken altijd door. Pauzes of vakanties zijn niet aan de orde. Voor elke 10.000 werknemers in de wereldwijde maakindustrie zijn er nu al 34 robots. Dat is ruim een verdubbeling tegenover 2010, zo blijkt uit een grafiek samengesteld door Fidelity op basis van cijfers van onder meer de Wereldbank.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Volgens de vermogensbeheerder zal de automatisering van fabrieken toenemen naarmate de robottechnologie verder verfijnt en de kosten per industriële robot afnemen. "De huidige kosten van een robot zijn gelijk aan ongeveer twee jaarlonen in de Chinese maakindustrie. Dat was tien jaar geleden nog tien Chinese jaarlonen."

M&G: Beursgenoteerde infra floreert door overheidssteun

"De maatregelen die overheden wereldwijd doorvoeren om de crisis te bestrijden, voorzien vaak in extra geld voor infrastructuur. Beursgenoteerde infrastructuurbedrijven die zich bezighouden met duurzame energie, schoon transport en het uitbouwen van de circulaire economie, zullen de hoofdrol spelen in een groen herstel en gaan dus een mooie toekomst tegemoet." Dat zegt Alex Araujo, fondsbeheerder van het Global Listed Infrastructure fonds van de Britse vermogensbeheerder M&G.

“Infrastructuur als beleggingssegment is sterk aan het veranderen. Waar de nadruk van oudsher op nutsbedrijven, pijpleidingen en transport lag, is het inmiddels voor een gebalanceerde portfolio cruciaal om ook in social en evolving infrastructuur te zitten. Met name evolving, zoals de telecomsector en datacentra, stond volop in de schijnwerpers tijdens de lockdownperiode. Logisch, gezien de vraag naar digitale middelen.”

Andere belangrijke thema’s zijn volgens Araujo het transport van de toekomst, urbanisatie, water- en afvalmanagement.

BlackRock: Liever Europese aandelen

Nu de economie – alhoewel overal ter wereld in een ander tempo – op gang komt, zijn Europese aandelen volgens BlackRock aanlokkelijk, vooral vergeleken met die uit opkomende markten (excl. Noord-Azië). "Europa heeft in vergelijking met andere regio’s zijn gezondheidszorg wel op orde en als de wereldwijde groei opveert dan profiteert Europa hiervan. Bovendien reageren overheden snel en adequaat en is er ruimte om de economie aan te jagen met als resultaat dat de risico-rendementsverhouding sterker is geworden dan in opkomende markten." Hier het hele verhaal.

raex

Valuedge: Het gaat om de relatieve waardering, stupid!

"De meeste professionele beleggers houden nog steeds minder dan gemiddeld aandelen aan. Door de daling van de bedrijfswinsten vinden velen aandelen te duur. Naast het feit dat waarderingen geen goede voorspeller zijn van kortetermijnrendementen hebben wij meer oog voor de relatieve waarderingen binnen een beleggingsportefeuille. Door de scherpe daling van de rente van staatsobligaties zijn aandelen ten opzichte van obligaties historisch gezien goedkoop. Bovendien betalen veel obligaties nauwelijks rente, waardoor beleggers die hun rendementsdoelstellingen willen halen, meer aandelen moeten gaan aanhouden."

"Lage aandelenposities samen met grote liquiditeitsinjecties van de centrale banken hebben een sterk prijsopdrijvend effect en zorgen ervoor dat dalingen in het tweede kwartaal kortstondig en beperkt in omvang zijn geweest. Er staan telkens weer beleggers klaar om geld aan het werk te zetten (buy-on-dip strategie)."

Liquiditeit is niet het probleem

"We blijven de financiële markten door een nuchter-optimistische bril bekijken. Economisch herstel samen met de gigantische liquiditeiten en onder-gemiddelde posities van beleggers zijn voor ons nog steeds een goede mix. Voor nu blijven de portefeuilles met bovengemiddeld risico gepositioneerd." Lees hier de hele publicatie.

Amundi: Amerikaanse schuld aantrekkelijk door lage hedgekosten

In dollar uitgegeven obligaties, leningen en hypotheken vormen een aantrekkelijke beleggingen nu kosten voor het afdekken van dollarrisico’s de afgelopen maanden aanzienlijk zijn gedaald. “Vooral voor Europese beleggers is dit een goed moment om in Amerikaanse obligaties te stappen," aldus Amundi in de publicatie Why USD Fixed Income may look increasingly attractive to European investors.

Voor Europese beleggers zijn de kosten voor het afdekken van activa in Amerikaanse dollar naar euro's gedaald met 2,79%. Van een hoge piek van 3,64% tegen het einde van 2018 tot ongeveer 0,85% eind juni.

De belangrijkste motor van de hedgekosten zijn renteverschillen. Naarmate de Fed in de tweede helft van 2018 overging op een soepeler monetair beleid begonnen de renteverschillen - en hedgekosten - te dalen. "Deze trend versnelde aanzienlijk toen de Fed de rente verlaagde en steunprogramma's introduceerde als reactie op de coronapandemie."

De andere factor die de kosten van hedging beïnvloedt, is de premie om in dollars te wisselen. Deze premie daalde omdat de hedgekosten op piekniveaus lagen.

Naar verwachting zullen hedgekosten laag blijven, omdat de Fed aankondigde tot zeker 2022 een verruimend beleid te voeren. Sterker, Amundi voorziet een mogelijk verdere daling van de hedgekosten, omdat ook de Europese Centrale Bank (ECB) de rente voorlopig laag houdt.

Jupiter: Positieve vooruitzichten techbedrijven EM niet in koersen verwerkt

Tijdens de coronapandemie is de technologiesector een lichtpunt op de financiële markten geweest. Maar volgens Ross Teverson, hoofdstrateeg opkomende markten bij Jupiter Asset Management, zijn de positieve vooruitzichten van techbedrijven in opkomende markten nog niet volledig in de aandelenkoersen verwerkt.

De wereldwijde markt voor DRAM-geheugenchips - die vroeger werd gekenmerkt door agressieve kapitaalbestedingen en prijsoorlogen - is nu een wereldwijd oligopolie geworden met Samsung en SK Hynix als twee van de drie spelers (naast het in de VS genoteerde Micron). "Dit betekent dat de markt fundamenteel anders is met een grotere prijsdiscipline en rationeler gedrag."

De Taiwanese marktleidende halfgeleiderfabrikanten TSMC en Mediatek zijn ook goed gepositioneerd om te profiteren in een post-COVID-wereld. "De zwakke vraag naar consumentenelektronica wordt gecompenseerd door de vraag naar de uitrol van 5G-netwerken en de stijgende vraag naar servers, aangezien het dataverbruik is toegenomen en werknemers over de hele wereld thuiswerken."

Steeds meer consumenten doen online aankopen. Internetbedrijven lopen voorop in deze verandering, maar dit beperkt zich niet tot de Chinese techreuzen Tencent en Alibaba. "Chinese online retailers JD.com en VIPShop profiteren beide ook van de verschuiving."

De overstap naar cashless betalingen is een andere verandering die volgens Teverson wordt versneld door de reactie op COVID-19. Een manier om toegang te krijgen tot deze trend is door te beleggen in betalingstechnologie en -dienstenbedrijven die de apparatuur of infrastructuur leveren om digitaal te kunnen handelen. "Hoewel sommige van de wereldleiders zich in de VS bevinden, is er een aantal marktleiders in de opkomende markten."

T. Rowe Price: Zes bedreigingen economisch herstel

De versoepeling van de lockdowns heeft in de afgelopen weken geleid tot een heropleving van de wereldwijde economische activiteit. Nikolaj Schmidt, hoofdeconoom bij T. Rowe Price, vraagt zich in de publicatie Six Risks to the Post-Coronavirus Recovery af of deze heropleving zal leiden tot een duurzaam economisch herstel of dat het een kort leven is beschoren.

"Historisch gezien duurt het na een recessie gemiddeld zes kwartalen voordat het bbp het niveau van vóór de recessie bereikt. De omvang van de economische schok en de unieke omstandigheden van deze recessie suggereren dat het deze keer langer zal duren."

Volgens Schmidt zijn er zes belangrijke risico's die een bedreiging vormen voor het economisch herstel:

1. Een tweede golf van het coronavirus
2. Opflakkeren van de spanningen tussen de VS en China
3. Een golf van wanbetalingen in de Amerikaanse niet-financiële sector
4. Begrotingsconsolidatie in de ontwikkelde markten
5. Een begrotingscrisis in opkomende markten
6. Een heropleving van het populisme die leidt tot een nieuwe schuldencrisis in de eurozone

Schroders: Sector gezondheidszorg blijft groeien

Gezondheidszorg is dit jaar een van de drie sectoren met een positief rendement. Bedrijven in deze sector profiteren nu sterk van de toegenomen vraag naar apparatuur, medicijnen en ontwikkeling door Covid-19. Maar wat als er een vaccin wordt gevonden? Komt de groei dan abrupt tot stilstand?

Een jaar geleden noemde Keith Wade, hoofdeconoom bij Schroders, de demografische veranderingen en de noodzaak tot hogere uitgaven in de gezondheidszorg een inescapable truth voor beleggers. De Covid-19 pandemie heeft deze ontwikkelingen alleen maar versterkt. "Overheden zullen hun gezondheidssysteem naar een hoger niveau willen tillen. Net als na de financiële crisis de banken extra buffers moesten aanleggen, zal de Covid-19 crisis leiden tot een robuustere gezondheidssector.

De vraag naar zorg zal naar verwachting sterk blijven. John Bowler (zie foto). manager van Global Equities Fund, onderscheidt drie drijfveren voor meer groei in het post Covid-19 tijdperk: 

 1. Demografische ontwikkelingen: De babyboomers zijn nu zeventigers, wat de vraag naar gezondheidszorg aanjaagt.

 2. Behoefte aan efficiency. Gezondheidszorg eist een steeds groter deel van het nationale budget op. Dat dwingt tot verandering en verbeteringen van de efficiency. In de VS wordt 30% tot 40% van het budget als verspilling gezien. Daar is veel terrein te winnen.

 3. Technologische vernieuwingen: De Covid-19 crisis laat zien hoe belangrijk telehealth bijvoorbeeld is. Technologie biedt meer dan een digitaal consult bij de huisarts. De inzet van kunstmatige intelligentie kan ook helpen bij de selectie van medicijnen.

"Een extra aanjager is de groeiende middenklasse in opkomende markten en de trend van verstedelijking. Schroders verwacht daarom dat de sector het komende decennium substantieel zal groeien, met name door de stijgende vraag in Azië."

DWS: Bedrijfswinsten zijn echt heel slecht

De consensusramingen over de te verwachten bedrijfswinsten en de economische groei zijn begin dit jaar volledig ingestort. Dat dit niet te zien is aan de aandelenkoersen.

Beleggers moeten erachter zien te komen in hoeverre de huidige bedrijfswinsten of kasstromen met een eenmalige schok te maken hebben, of dat ze een indicatie zijn voor komende kwartalen. De eerste helft van 2020 werd gekenmerkt door een bijna gewelddadige op- en neerwaartse V-vormige beweging. Dit maakt de tweede jaarhelft des te belangrijker bij het voorspellen van de macro-economische vooruitzichten voor 2021.

Het is begrijpelijk dat beleggers dit jaar zo snel mogelijk achter zich willen laten en zich verheugen op 2021. Maar zelfs als de consensusramingen voor 2021 juist blijken – uitgaande van een winstsprong van 30% ten opzichte van 2020 - dan nóg liggen de wereldwijde winstverwachtingen bijna 20% lager dan de ramingen van begin dit jaar.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

UBS AM: Amerikaanse dollar zal verder verzwakken

Het Amerikaanse monetaire beleid en de manier waarop het land de corona-pandemie heeft aangepakt, zijn de belangrijkste redenen om er vanuit te gaan dat de Amerikaanse dollar - na een jarenlange rally - nu over zijn piek heen is. In zijn laatste Macro Monthly, getiteld The US dollar’s undoing, zegt Evan Brown, Head Multi-Asset Strategy van UBS Asset Management, dat de munt nog verder zal zakken in waarde.

Volgens Brown heeft de coronaviruspaniek beleggers massaal richting de veilige Amerikaanse munt gedreven, en dat stuwde de reële waarde van de dollar in maart tot het hoogste niveau in meer dan tien jaar. "Maar de twee pijlers die aan de basis hiervan staan, fantastische groeivooruitzichten en een aanzienlijke yield-premie, zijn helemaal uitgehold, terwijl de stijgende politieke onzekerheid de tegenwind van de dollar dreigt te versterken.

Amundi: The case voor Europese aandelen

Cyclische aandelen uit Europa werden door de coronacrisis hard geraakt, maar voor de categorie gloort herstel nu Europa uit het dal van de coronacrisis klimt. Dat schrijven Group CIO Pascal Blanqué en Deputy Group CIO Vincent Mortier van Europa’s grootste vermogensbeheerder Amundi in de publicatie Time to play a cyclical recovery in European equity.

Europa betreedt volgens Amundi een nieuwe fase die het einde inluidt van bezuinigingen en waarin monetaire ondersteuning langzaam maar zeker doorsijpelt naar de reële economie. De meest acute fase van de crisis is voorbij, de besmettingscurve is afgevlakt. Beleggers moeten volgens Blanqué en Mortier daarom letten op rotatie richting cyclische sectoren in Europa. Deze sector zal het meest profiteren van het economisch herstel.

Blanqué en Mortier wijzen er in hun analyse op dat ESG-indicatoren typische risico’s bij bedrijven onthullen. "De coronapandemie is in de eerste plaats een gezondheidscrisis. Beleggers houden zorgvuldig in de gaten hoe bedrijven reageren op de behoeften van hun belanghebbenden, zoals werknemers, leveranciers en de bredere samenleving."

Het feit dat de Europese financiële markten structurele wijzigingen hebben doorgemaakt, is eveneens positief voor cyclische aandelen. Aandelen uit sectoren die extreem gevoelig bleken voor de coronapandemie, hebben steeds minder gewicht in de index door de ombuiging naar een groenere economie. Daartegenover staat dat het meer dynamische deel van de markt, zoals informatietechnologie (IT), groeit. De IT-sector kent nu een groter gewicht in de MSCI Europe-index dan energie. "Deze evolutie maakt de EU-markt aantrekkelijker." 

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

LGIM: Aandelen veel te duur

Financiële markten hebben een mogelijke winstdaling van 40% bij Amerikaanse bedrijven niet ingeprijsd. Zelfs in de meest positieve voorspellingen zijn de huidige hoge aandelenkoersen eigenlijk niet te rechtvaardigen, stelt hoofd assetallocatie Emiel van den Heiligenberg van vermogensbeheerder Legal & General Investment Management (LGIM).

De LGIM-specialist wijst er in de Outlook voor het derde kwartaal op dat het cijferseizoen zich aandient en legt de nadruk op de opvallende kloof tussen aandelenwaarderingen en de reële economie, vooral met betrekking tot de verwachte bedrijfswinsten. “Wij denken dat de Amerikaanse winsten waarschijnlijk een piek-tot-dal-neergang zullen meemaken van ongeveer 40%. Markten prijzen dit duidelijk niet in.”

Financiële markten kennen bovendien te veel vertrouwen toe aan het economisch herstel. Dat verloopt sneller dan aanvankelijk gedacht, maar de komende zes maanden verwacht LGIM dat er economische littekens boven water komen als gevolg van faillissementen, ontslagen en bezuinigingen. De markten onderschatten het risico dat de groei afzwakt. “Veel mensen blijven de komende tijd afhankelijk van overheidssteun.”

ASI: Extra kansen voor Chinese A-aandelen

Nicholas Yeo, hoofd Chinese aandelen en beheerder van het Aberdeen Standard China A Share Equity Fund: “De scherpe rally van de CSI300-index van China herinnert ons eraan dat dit een inefficiënte, retail gedreven markt is. Zulke overdreven koerspieken zullen nog vaker voorkomen. Het belangrijkste is om de markt niet blindelings te volgen. Veel retailbeleggers zijn uit de kwaliteitsvolle bedrijven gestapt, met name uit defensieve sectoren zoals de gezondheidszorg en consumptiegoederen – terwijl we net daar een structurele groei verwachten naarmate de Chinese inkomens verder stijgen. Deze beweging creëert dus koopkansen voor actieve langetermijnbeleggers.”

“Er zit een marktcorrectie aan te komen, maar op langere termijn blijven we positief over de vooruitzichten van Chinese A-aandelen. Nu China minder afhankelijk is van de export, zal de binnenlandse consumptie en de groeiende middenklasse de economische groei aanjagen. Dat creëert kansen voor kwaliteitsvolle bedrijven in basis- en luxegoederen, gezondheidszorg en financiële diensten.”

“Daarnaast merken we een toenemend besef dat betere ESG-standaarden positief zijn voor het rendement van de aandeelhouders. Ten slotte anticiperen we, met aandacht voor de dure waarderingen, op beleggingskansen in de veranderde werk- en consumptiepatronen sinds de Covid-19-pandemie, zoals cloud computing, cybersecurity en datacenters.”

Kempen: Positief over HY, negatief over aandelen

Senior beleggingsstrateeg Joost van Leenders geeft een assetallocatie-update. Hier zijn de belangrijkste high lights van het uitgebreide verhaal.

Joost van Leenders van Kempen

Wat betreft aandelen is het advies niet omhoog getrokken. Dat blijft onderwogen. "Aandelenmarkten zijn in eerste instantie hoger gedreven door minder snelle verspreiding van het coronavirus en het heropenen van economieën. Grote monetaire en fiscale steunpakketten hebben ook positief bijgedragen. De trend op aandelenmarkten is de afgelopen weken afgevlakt doordat het aantal coronabesmettingen in vooral de VS weer sneller toeneemt. De wereldeconomie trekt nu sneller aan dan eerst gedacht, maar steun van aandeleninkoop door bedrijven is minder, dividenden worden geschrapt en de winstontwikkeling is negatief. Voor veel van de negatieve factoren geldt dat het dieptepunt achter ons lijkt te liggen, maar de rally is wel hard gegaan en aandelenbeleggers lijken hun hoop te hebben gevestigd op een snel V-vormig herstel in de economie en van de bedrijfswinsten. Wij denken dat dat te positief is en zijn daarom onderwogen."

High yield-obligaties is de enige beleggingscategorie waarin Van Leenders wel muziek ziet. "Veel factoren die voor veilige bedrijfsobligaties gelden, gelden ook voor de hoogrentende categorie, zoals de mogelijkheid van hogere wanbetalingen. Maar het monetaire beleid en de lage rentes zijn positief. Dat geldt ook voor mogelijke directe steun vanuit centrale banken. In de VS gebeurd dat al, in Europa nog niet. Maar we denken dat ook overheden in Europa strategische sectoren, met soms een behoorlijk aantal bedrijven in de hoogrentende categorie, niet zomaar ten onder zullen laten gaan."

Robeco: Europees herstelpakket stuwt euro

Het EU-stimuleringsprogramma ter grootte van 750 miljard euro kan leiden tot een sterkere euro. Het pakket kan tevens een aanzet zijn tot meer fiscale integratie, schrijven strateeg Peter van der Welle en multi-asset belegger Jeroen Blokland van Robeco in de publicatie De sleutel tot waarde in de euro.

De multi-asset specialisten wijzen in de outlook voor de maand juli erop dat de VS moeizamer uit de coronapandemie komt dan Europa. De euro kan daardoor aan kracht winnen ten opzichte van de dollar, stelt Blokland. “Dit heeft ertoe geleid dat het multi-assetteam long is gegaan in de euro versus de greenback.”

Van der Welle ziet dat Europa in het coronavirus een gemeenschappelijke vijand heeft en daardoor de handen ineenslaat om gezamenlijk uit de coronacrisis te geraken. Deze samenwerking vormt de katalysator voor een waardestijging van de gemeenschappelijk munt en biedt vooruitzichten op meer fiscale integratie.

Volgens Van der Welle was de risicopremie in de euro eind maart ongeveer 10% te hoog op basis van het verschil in de 2-jaarsrente. Van der Welle: “Er was alleen geen sleutel om die waarde te ontsluiten. Nu er vooruitgang zit in de onderhandelingen over het herstelfonds, bevinden we ons mogelijk dicht bij nog een belangrijk omslagpunt voor de euro-risicopremie.”

Reden achter een zwakkere dollar is ook het Amerikaanse begrotingstekort. “Op basis van de laatste prognoses valt het Amerikaanse begrotingstekort de komende jaren aanzienlijk hoger uit dan dat van de eurozone”, zegt Blokland. De multi-asset belegger wijst daarnaast op het Amerikaanse handelstekort. “Als beleggers zich serieus gaan buigen over het twin deficit, dan kan de dollar nog meer aan kracht verliezen.”

Optimix: Handhaaft positief advies aandelen

Hoewel de economie, zolang corona rondwaart, niet op volle toeren kan draaien, verwacht Optimix dat het conjuncturele herstel zal doorzetten. De steunmaatregelen van de overheden zijn daartoe instrumenteel. Mocht er onverhoopt toch een tweede besmettingsgolf uitbreken, die tot nieuwe lockdowns leidt, dan zal ook een tweede golf aan steunmaatregelen volgen, zo meent Optimix.

"Omdat een belangrijk transmissiemechanisme van het monetaire beleid via de kapitaalmarkt loopt, zal naar verwachting de (kapitaalmarkt-) rente nog een aanzienlijke tijd laag blijven. Tegen de achtergrond van doorzettend economisch herstel en een lage rentestand, blijven aandelen aantrekkelijk voor de lange termijn."

NN IP: Coronacrisis leidt tot convertiblebonanza

Door de coronacrisis zijn bedrijven op zoek naar goedkope financiering en dat leidt tot extra veel uitgiftes van converteerbare obligaties. Die geven weinig rente, want als de koers van het onderliggende aandeel voldoende stijgt, wordt de schuld omgezet in aandelen. Eigenlijk zijn convertibles dus niets anders dan obligaties met een call optie. Volgens Tarek Saber, hoofd obligaties bij NN Investment Partners, is de extra uitgifte van convertibles een goede zaak.

“This is a positive for the asset class and a growing number of investors are embracing the unique historic risk-return characteristics of convertibles and allocating a place for them in their strategic asset allocations,” says Saber. “We would recommend allocations of between 3% and 10%, depending on investors’ appetites. Whatever they choose, they should partner with investment managers who are strict in their investment process and won’t buy new issues just because they might be theoretically cheap at issue, but instead focus on the credit and equity fundamentals of the issuer.”

NN IP ziet met name kansen voor bedrijven die actief zijn in de sectoren cybersecurity, gezondheid, cloud computing, of die zich bezighouden met elektrificatie en de productie van batterijen.

Uitgifte convertibles in miljarden dollars

Schroders: De hachelijke toekomst van de reisbranche

James Reilly, econoom bij Schroders, over de coronagevolgen voor de toeristensector in de publicatie Can international tourism ever recover? Dit zijn de belangrijkste conclusies:

"Zullen binnenlandse vakanties op de langere termijn echt worden gezien als alternatief voor buitenlandse reizen? Het blijft onzeker. Daarnaast resulteert de pandemie in een recessie en stijgende werkloosheid. Dat leidt tot een hogere spaarzin, die langer op het toerisme kan drukken dan de reisangst."

"Een ander gevolg van de crisis kan zijn dat economieën die te sterk afhankelijk zijn van de toeristische sector, zullen diversifiëren. De Covid-19 crisis wordt beschreven als een herallocatieschok, en het zou geen verrassing zijn als sommige economieën de gelegenheid aangrijpen om hun afhankelijkheid van het toerisme af te bouwen."

"De alternatieven voor het toerisme liggen misschien niet voor de hand, maar de kans bestaat dat landen genezen van de door het toerisme veroorzaakte Hollandse ziekte (waarbij de snelle ontwikkeling van één sector in de economie een neerwaartse spiraal in andere sectoren veroorzaakt). Een daling van het aantal internationale bezoekers zou de opwaartse druk op de lokale valuta verlichten, waardoor producenten die het moeilijk hebben de concurrentie op het internationale toneel beter aankunnen. Nu het aantal banen in de arbeidsintensieve toerismesector afneemt, kunnen de producenten ook de loondruk zien afnemen naarmate de beschikbare arbeidskrachten toenemen."

IG: Veilige haven bitcoin?

Head of Markets Salah-Eddine Bouhmidi van broker IG: “Als men de prijsontwikkeling sinds het begin van het jaar in alle beleggingscategorieën vergelijkt, is het duidelijk dat bitcoin de crisis goed heeft doorstaan. Op dit moment is bitcoin met een prijsstijging van 14% na goud en de Nasdaq 100-index de sterkste stijger."

Nordea AM: 1% meer EMD-rendement door strenge ESG-integratie

De coronapandemie heeft de obligatiemarkten van opkomende markten hard geraakt, maar dalende infectiecijfers in grote delen van de wereld en moedige stimuleringsmaatregelen van overheden hebben voor enige stabiliteit gezorgd. Bieden de aantrekkelijke rendementen van obligaties uit opkomende markten in harde valuta een kans voor beleggers die op zoek zijn naar een terugkeer van de lucratieve carrytrade? Jawel, mits er nadrukkelijk wordt gekeken naar het ESG-gehalte van landen en bedrijven.

ESG-macrostrateeg Witold Bahrke (zie foto) over de beleggingskansen in de tweede helft van dit jaar: "De easy wins zijn inmiddels voorbij. Wij rekenen in een basisscenario op een zwak herstel. Positief is dat we kunnen blijven rekenen op extra hulp van overheden en centrale banden. Dat pakt met name gunstig uit voor staatsobligaties in de opkomende markten. Ook lage inflatie is een rugwind. Probleem is vooral dat de pandemie in de Amerika's niet onder controle is. Ook verwachten we een stijging van de defaults in de opkomende markten. Dat schept onzekerheid."

Niet dat Bahrke een nieuwe schuldencrisis in de opkomende markten verwacht. "De meeste EM-schulden zitten in China en juist dat land heeft de monetaire mogelijkheden om die te lijf te gaan. Daarnaast wordt de wereld momenteel overspoeld met dollars. Dat zorgt voor stabiliteit. Wij zijn niet bang voor een enorme golf faillissementen. Het is wel zaak de corporate govenance in de gaten te houden."

Plus 1%

Door de sterke ingrepen van centrale banken is schuld uit de opkomende markten volgens Nordea aantrekkelijker geworden. Zo gaat de rente op EM-schuld in dollars richting de 5,5%. Door in te zetten op ESG denkt Thede Rust, portfoliomanager van het Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund, jaarlijks 1% meer rendement te boeken dan de relevante benchmark.

T. Rowe Price: Dagen van negatieve rente in Europa zijn geteld

Geconfronteerd met de grootste economische schok sinds de Tweede Wereldoorlog hebben de Europese centrale banken als reactie op de door het coronavirus veroorzaakte recessie hun volledige gereedschapskist ingezet, maar de negatieve rente is niet verder verlaagd. De kennelijke terughoudendheid om de rente niet nog verder op negatief terrein te brengen, is een sterk signaal dat dit ook niet zal gebeuren. Waarschijnlijk omdat de centrale banken de reversal rate of omkeerrente hebben bereikt - het punt waarop verdere verlagingen van de rente niet hun beoogde effect hebben, stelt Tomasz Wieladek, International Economist bij T. Rowe Price in de publicatie "The Days Are Numbered for Negative Policy Rates in Europe".

Marktimplicaties

Het beleidstarief van de centrale bank is het anker van de risicovrije yieldcurve van staatsobligaties. Hoewel de financiële markten negatieve renteverlagingen blijven inprijzen, lijkt het volgens Wieladek onwaarschijnlijk dat ze er werkelijk komen. Wanneer de yield op langlopende obligaties zich heeft hersteld tot het rendement dat lager ligt dan de beleidsrente, dan duidt dit historisch gezien op het begin van een recessie en een rentedalingscyclus. "Nu de recessie langzaam uit het zicht verdwijnt, suggereert onze analyse dat er grenzen zijn aan de mate waarin risicovrije kernobligatierentes kunnen oplopen tot boven de huidige beleidsrente."

BNY Mellon IM: Meer is risky assets

"De wereldeconomie heeft waarschijnlijk het ergste achter de rug en de ogen zijn na de dip in activiteit en de lockdowns gericht op herstel"

BNY Mellon Investment Management acht de tijd daarom rijp om weer meer in aandelen en bedrijfsobligaties te beleggen. "In het scenario dat wij het meest waarschijnlijk achten, is er geen tweede golf en krijgen we een V-vormig herstel," stelt Shamik Dhar, chief economist van BNY Mellon IM, vooruitblikkend op het derde kwartaal in de nieuwste editie van Vantage Point.

"Dit betekent dat de gezondheidszorg in staat is om nieuwe uitbraken te managen, een nieuwe ronde van lockdowns kan worden voorkomen en het bbp in de meeste landen herstelt tot pre-crisis niveaus midden 2021."

Het team van Dhar acht de kans op dit scenario 50%. Een U of W-vormig herstel schatten de economen in op 30% waarschijnlijkheid. Als dit uitkomt, dan zullen de markten opnieuw in een dip kunnen raken, die langer zal duren dan de eerste van begin dit jaar. Een derde en minst waarschijnlijk scenario is dat een nieuwe virusgolf het herstel definitief zal smoren en een de-globaliseringstrend in gang zet.

"Als gevolg hiervan is onze beleggingsvisie genuanceerd: voorzichtig maar geleidelijk opvoeren van de allocatie naar risicovolle beleggingen, zoals aandelen en bedrijfsobligaties, maar naar lager-dan-normale niveaus van overall portefeuillerisico, gepaard met hedges waar mogelijk," aldus Dhar.

Amundi AM: Pas op met aandelen

Bedrijfsobligaties, schuld uit opkomende markten en illiquide beleggingen zijn aantrekkelijk gewaardeerd en vormen een goede rendementsbron in de tweede helft van 2020. Dat schrijven CIO Pascal Blanqué en vice-CIO Vincent Mortier van Amundi in de halfjaars outlook Investing during a de-freezing cycle.

Amundi waarschuwt dat beleggers voorzichtig moeten zijn met aandelen. "Zodra de inhaalslag van het cyclische deel van de markt is uitgeput, zal de focus terugkeren naar de bedrijfswinsten. Dit zou een moment van waarheid kunnen worden, met enige volatiliteit."

De coronacrisis vergroot verder de verschillen tussen opkomende landen. China en Azië zijn de belangrijkste gebieden die het herstel kunnen benutten, hoewel door deglobalisering toeleveringsketens zullen worden verplaatst.

JP Morgan AM: Het glas is half vol

Een upbeat halfjaarsbericht, How will the recovery take shape?, van Vincent Juvyns (zie foto) van J.P. Morgan AM. De Global Market Strategist, die zichzelf een structurele optimist noemt, neemt de coronaschade op. Die valt mee. "De uitbraak van de coronacrisis was een schok zoals we die nog nooit hebben meegemaakt. Maar in Europa en Azië is de pandemie inmiddels gestabiliseerd. VS en Zuid-Amerika hebben nog een weg te gaan. We maken ons niet al te veel zorgen over de komst van een tweede golf. Mocht die er komen, dan zal de schade minder groot zijn. Samenlevingen zijn inmiddels gewend geraakt aan de omgang met het virus en medisch beter voorbereid."

Vincent Juvyns van JP Morgan

"Positief is vooral dat beleidsmakers snel hebben gereageerd met enorme stimuleringsmaatregelen. Bazooka's werden meteen in stelling gebracht. De economie is gered, maar de rekening zal een keer moeten worden betaald. Dit kan inflatie veroorzaken, maar centrale banken zullen er alles aan doen om rentes laag te houden. Centrale banken zijn nog nooit zo actief geweest in het controleren van de yield curve. Van inflatiedruk is nu geen sprake. Crisis is altijd deflatoir."

"Ik ben ook niet bang voor lange termijn economische gevolgen van coronacrisis. Voor de korte termijn ligt dat anders. De tweede kwartaalcijfers zullen slecht zijn. Maar het herstel lijkt sneller te verlopen dan eerder verwacht. De V-shape komt eraan. Zeker in China en de rest van Azië is dat al te zien. Inmiddels ben ik ook positiever geworden over Europa. Europa boekt alleen voortgang onder hoge druk. De coronacrisis heeft Europese beslissingen vooruit geholpen. De acceptatie van het Europese herstelfonds is een gamechanger."

Beleggingsconsequenties

"We zijn overwogen aandelen. Ja, waarderingen zijn relatief hoog, maar rentes blijven nog lang laag. Dat is positief voor aandelen. Bovendien rekenen we erop dat wereldeconomie de coronaschade eind volgend jaar heeft verholpen."

"Het is een misverstand dat aandelenbeleggers momenteel te optimistisch zijn. Beurs en economie zijn twee verschillende zaken. Juist de sectoren sterk die weinig last hebben gehad van de pandemie, of juist hebben geprofiteerd, zoals tech en de gezondheidssector zijn op de beurs sterk vertegenwoordigd."

"Het is nu niet de tijd om de winnaars te verruilen voor de verliezers. Met herstel in aantocht kijken we iets meer naar cyclische aandelen. Wij blijven long Amerikaanse aandelen uit de sectoren tech, gezondheid en banken, en zijn positiever geworden over Europese aandelen.

"Obligaties? Er is in de obligatiemarkt nog altijd inkomen te vinden. Chinese obligaties zijn een must buy. Daarnaast kopen we wat centrale banken kopen, met een voorkeur voor kredietwaardige bedrijfsobligaties. Het meest negatief zijn we over Bunds."

Het boodschappenlijstje van J.P. Morgan AM

Natixis IM: Beleggingsprofessionals positief over groei beheerd vermogen

Financiële professionals wereldwijd verwachten een beperkte maar positieve groei van hun beheerde vermogen. Natixis IM ondervroeg 2.700 financiële professionals (vermogensbeheerders, geregistreerde beleggingsadviseurs, financiële planners en onafhankelijke brokers/dealers) in zestien landen wereldwijd.

De respondenten verwachten dat hun beheerd vermogen de komende twaalf maanden met 2,5% zal toenemen, met een groei van 14% op jaarbasis in de komende drie jaar. De overgrote meerderheid denkt dat deze groei zal worden gedreven door nieuwe activa van nieuwe klanten (67%) en nieuwe activa van huidige klanten (63%). Iets minder dan de helft (47%) noemt marktrendementen als primaire groeimotor. 

In de enquête werd ook aan financiële professionals gevraagd naar het gebruik van alternatives. 54% zei dat dit een aantrekkelijkere asset class is in de huidige marktomgeving. Binnen alternatives adviseerde meer dan een derde (35%) van de ondervraagden het gebruik van reële activa, waarbij 34% ook de voordelen zag van beleggingen in infrastructuur. 

Gezien de aanhoudende volatiliteit gelooft 79% van de financiële professionals dat de huidige markt gunstig is voor actief beheerde portefeuilles. Gemiddeld 69% van de activa van klanten bevindt zich momenteel in actief beheerde beleggingen en dat zal de komende drie jaar niet veranderen. Financiële professionals zijn van mening dat actief management de grootste waarde toevoegt aan activaklassen zoals smallcaps (69%) en opkomende markten (69%). Ongeveer de helft zegt dat actief beheer ook waarde toevoegt aan obligatiefondsen (36%), alternatieven (48%) en largecaps (41%). Lees het hele rapport, getiteld Times like these.

State Street: Verzwakking dollar goed voor beleggingen opkomende markten

Ben Luk, senior multi-asset strategist at State Street Global Markets:

“Headwinds are stacking up for the USD as we approach the second half of 2020, especially with the Federal Reserve pumping liquidity at an unprecedented pace, along with institutional investors actively selling the currency. This is great news for emerging markets, as based on the last 15 years of monthly data between MSCI country indices and USD trade-weighted index, dollar strength led to an underperformance for almost all emerging markets. The reverse also holds for developed market equities that have benefited on the strength of the greenback.”

Robeco: Beste obligatiekansen voorbij

In de nieuwste Credit Quarterly Outlook, getiteld The rules have changed, concluderen Sander Bus en Victor Verberk, beiden co-hoofd van het Credit Team, en Jamie Stuttard, hoofd van het Global Macro Team, dat een normalisatie van de winst nodig is om deze rally te rechtvaardigen. "We hebben onze twijfels of dit zal gebeuren," schrijft Verberk.

"De gemeenschappelijke vijand ontlokte een enorme onconventionele, gecoördineerde reeks stimuleringsmaatregelen van beleidsmakers. Alle regels zijn veranderd. Overheidsstimulering wordt gefinancierd door centrale banken. Daar hebben we ook onze twijfels over."

De beste koopkansen liggen hierdoor volgens de obligatie-experts van Robeco achter ons. Verbeek vervolgt: "Voorlopig blijven we constructief op investment grade, maar gaan we opnieuw onderwogen in high yield. Technicals regeren, maar fundamentals kunnen terugslaan. Wees klaar om nog een keer te kopen."

UBS AM: De beurskansen zijn enorm

UBS AM verwacht dat het zeker twee jaar duurt, totdat de economie weer op het niveau van eind 2019 ligt. Dat staat in de Panorama Mid-Year outlook die vandaag is gepubliceerd. Toch zal volledig economisch herstel waarschijnlijk voor het belangrijkste deel afhangen van de beschikbaarheid van een vaccin tegen het coronavirus, gevolgd door een draai van steun naar stimulus. Beleggers moeten zich voorbereiden op een geleidelijk en hobbelig economisch herstel.

Barry Gill, hoofd beleggingen bij UBS AM: “Maar heel zelden zijn beleggers in zo’n korte tijd overspoeld met zoveel veranderingen die invloed hebben op hun beleggingsbeslissingen. Voor diegenen die de gevolgen van al deze veranderingen snel kunnen verwerken en hun hoofd koel houden, zijn de kansen enorm. Onze bullish houding ten opzichte van Chinese aandelen blijft overeind en het integreren van duurzaamheid in beleggingsbeslissingen heeft z'n waarde inmiddels bewezen.”

Invesco: Beste kansen voor bedrijfsobligaties allerlei en EMD

Invesco heeft een beleggingsoutlook, getiteld The big picture. Eyes wide shut, gepubliceerd. Dit zijn de high lights:

 • Equities offer poor returns and we prefer other cyclicals. We go more Underweight.
 • Real estate offers attractive yields but has issues. We reduce but stay Overweight.
 • Corporate high-yield (HY) is among our favourite cyclical assets. We increase to Overweight.
 • Corporate investment-grade (IG) is favoured in nearly all scenarios. We stay at Maximum.
 • Government debt looks better than it did relative other assets. We add but remain Underweight.
 • Emerging markets (EM) is still the sovereign space with the best potential. We stay at Maximum.
 • Cash returns are low but stable and de-correlated. We increase to Maximum.
 • Gold has priced in a lot of the bad news. We reduce to zero. Commodities have rallied (especially oil). We reduce to Neutral.
 • Currency hedges are not needed.

Aberdeen Standard Investments: Goudprijs gaat naar 2000 dollar

"We believe gold is in a fundamentally different regime that started in 2019 when it broke out of a tight 3 year trading range when measured in a broad basket of currencies measured by the IMFs SDR or Special Drawing Rights. The reasons include de-dollarization, aggressive US foreign policy and high debt levels."

"Last year 26 central banks purchased gold and these official purchases were the highest since the 1970s. Investing interest in gold has widened from traditional purchasers into pension funds and generalists who are recognizing both the portfolio hedging properties as well as the poor competition for return provided by very low yielding and high duration risk fixed income."

"Our target is $2,000 an ounce over the next 12 months even without widespread second wave of the coronavirus."

Pimco: Magere Amerikaanse rendementen

De grootste obligatiebelegger ter wereld Pimco is door met zijn rendementsverwachtingen. Ook voor Amerikaanse largecaps is een berekening gemaakt. Heel blij zullen beleggers daar niet van worden, want Pimco voorziet een jaarlijks rendement van 3,7%. Redenen van deze lage rendementsverwachting zijn de hoge waarderingen en de lage economische groei van niet meer dan 1% gemiddeld.

Amerikaanse obligaties? Pimco rekent erop dat de Fed de korte rente de komende vijf jaar rond de nul houdt. De Amerikaanse tienjaars loopt langzaam op tot 1,4% over vijf jaar. Ofwel, Amerikaanse aandelen gaan weinig opbrengen en Amerikaanse staatsobligaties nog minder.De beste obligatiekansen zijn volgens Pimco te vinden in de Amerikaanse high yield-obligatiemarkt.

Schroders AM: De ene Europese bank is de andere niet

Zijn banken interessanter voor beleggers nu de lockdowns versoepelen? Europese bankaandelen presteerden goed tijdens het recente herstel op de markten. Betekent dit dat zij de coronacrisis glansrijk doorstaan?

Justin Bisseker, European Banks Analyst bij Schroders, constateert weliswaar dat de banken er op zich beter voorstaan dan in 2008, maar dat niet alle banken in staat zullen zijn de huidige barre economische tijden goed te doorstaan. "Aandelen van Europese banken zijn gemiddeld 30% gestegen sinds april van dit jaar. Dat is zo’n 10% beter dan de markt. Tegelijkertijd koersen ze nog altijd zo’n 30% lager year-to-date in absolute termen en dat is 20% lager dan de markt. Beleggers die hadden gerekend op een terugkeer naar normale niveaus zijn tot nu toe teleurgesteld uitgekomen."

Zelfs met alle overheidssteun is het onvermijdelijk dat de wanbetaling zal toenemen. Schroders verwacht daarom niet dat beleggers al opgelucht adem kunnen halen. "Banken zullen niet zonder kleerscheuren door de coronacrisis komen. De kapitaalverliezen slaan een permanente deuk in de waardering en kunnen erop duiden dat het nog wel even duurt voordat dividenduitkeringen weer opgepakt worden. Ondertussen blijft de rente extreem laag waardoor de druk op de nettorentemarges aanhoudt."

Daarnaast verwacht Bisseker dat de nettorentebaten ook lager zullen uitvallen omdat de vraag naar leningen wordt vervroegd door genereuze overheidsgaranties. En de belastingen kunnen weleens gaan stijgen, omdat de overheid de banken hebben ‘gered' ten koste van grotere tekorten.

Lichtpuntjes

Om al deze redenen zal een groot deel van de lagere waardering van banken door Covid-19 waarschijnlijk blijvend blijken te zijn. Ook is het volgens Bisseker niet ondenkbaar dat enkele staartrisico’s de koersen van banken verder onder druk zetten, zoals een nieuwe virusgolf, financiële repressie, een chaotische Brexit en fiscale kwetsbaarheid.

Toch is het niet allemaal kommer en kwel. De banken staan er veel beter voor dan ten tijde van de financiële crisis van 2008. De kapitalisering en liquiditeitsbuffers zijn sterker, terwijl regulering versoepelt in plaats van dat hij strenger wordt. Daarnaast kan de inflatiedruk toenemen naarmate de enorme hoeveelheden geld die door de acties van de centrale banken over de hele wereld worden gecreëerd, gemakkelijker in de reële economie beginnen te circuleren. Dit zou de renteverwachtingen en de netto rentemarges van de banken kunnen doen stijgen.

Kwestie van goed kiezen

De Europese bankensector is verre van uniform. Sommige banken staan er financieel veel beter voor dan anderen. In de afgelopen twee decennia presteerde het beste kwartiel van banken gemiddeld 53% op jaarbasis beter dan het onderste kwartiel. Bovendien zijn de koersen van het topkwartiel sinds januari 2000 met gemiddeld 35% op jaarbasis gestegen. "De bankensector als geheel mist wellicht aantrekkingskracht, maar dat betekent niet dat er geen aantrekkelijke bankaandelen te vinden zijn, zelfs in deze moeilijke tijden."

 

BlackRock: Optimisme over eurozone

BlackRock ziet de tweede helft van dit jaar rooskleurig in voor de eurozone. Dit komt vooral door de extra steunmaatregelen van de ECB en het effectieve beleid om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. De steun van de ECB komt nog eens boven op de enorme bedragen die eurozonelanden afzonderlijk hebben uitgegeven om ontslagen en onnodige economische schade te voorkomen. BlackRock handhaaft daarom een overweight-positie in staatsobligatie van landen uit de periferie.

Het feit dat de lockdownmaatregelen in veel ontwikkelde landen stapsgewijs worden versoepeld betekent nog niet dat de economieën de komende maanden zonder slag of stoot weer op gang komen. Nu de activiteit weer langzaam toeneemt, houden we de veranderende wisselwerking tussen mobiliteit en de inperkingsmaatregelen goed in de gaten. BlackRock bestempelt het mogelijk oplaaien van het virus en de bijbehorende maatregelen die dan moeten worden genomen op dit moment als de grootste risico’s. Hier is het hele verhaal.

NN IP: Twee scenario's

Marco Willner, Head of Investment Strategy bij NN IP: “Onze economische scenario’s voor de komende 18 maanden gaan verder dan de simpele aanname dat alles meezit of alles tegenzit. We houden rekening met de afhankelijkheden tussen zeven onbekende factoren die kunnen leiden tot positieve en negatieve uitkomsten. Op basis daarvan kunnen we beoordelen welke oorzakelijke verbanden aannemelijk zijn. Dit resulteert in twee verhalen voor de toekomst.”

In het positieve scenario met een snel herstel blijkt het recente voorzichtige aantrekken van de wereldeconomie duurzaam. Ontslagen werknemers keren sneller dan verwacht terug op de arbeidsmarkt. De mondiale economie herstelt zich in 2021 snel van een ongekende krimp in 2020. De pandemie laait in de herfst op het noordelijk halfrond opnieuw op, maar dit leidt niet tot volledige lockdowns. In de VS worden de steunmaatregelen verlengd en blijft de overheid indien nodig stimuleren. In Europa zorgt de uitvoering van het herstelfonds voor vertrouwen dat er in noodgevallen financiering beschikbaar is. Over het algemeen blijven de rentes laag en ondanks dat er af en toe correcties zullen optreden, gaan de aandelenmarkten per saldo omhoog.

In het negatieve scenario waarin de economie stagneert, valt de normalisering van de arbeidsmarkt tegen. Daardoor raken consumenten gefrustreerd en geven zij veel minder geld uit. Sectoren die het zwaarst door de pandemie werden getroffen, hebben geen geld meer en veel bedrijven vragen faillissement aan of snijden stevig in hun activiteiten. Er ontstaat twijfel over de effectiviteit van de monetaire en budgettaire maatregelen en men vraagt zich af of die het geld wel waard zijn. Nieuwe steunprogramma’s voldoen niet aan de verwachtingen, waardoor het herstel nog trager en minder soepel verloopt. In dit scenario blijven de rentes op relatief veilige staatsobligaties laag, terwijl de spreads in de meer risicovolle segmenten stijgen. De aandelenmarkten gaan over het algemeen flink tekeer en eindigen op lagere niveaus.

BMO GAM: In twee jaar volledig economisch herstel

Na de financiële crisis duurde het in Europa zeven jaar totdat de productie weer het niveau bereikte van voor de crisis. Het multi-assetteam van vermogensbeheerder BMO Global Asset Management (BMO GAM) verwacht dat het dit keer slechts twee jaar duurt. In hun rapport Recovery by 2022? It’s fiscally possible worden meerdere essentiële factoren besproken die uiteindelijk bepalen hoeveel groei er tijdens de crisis verloren zal gaan.

Maar hoofdreden voor een sneller herstel dan na de financiële crisis ligt bij het gemak waarmee politici de overheidsuitgaven hebben opgevoerd. Destijds werd de broekriem snel en strak aangetrokken, maar nu houden de beleidsmakers de theorie aan die stelt dat er geld moet worden bijgedrukt en uitgeven tot de inflatie stijgt. Dat laatste lijkt nog ver weg te liggen.

Natixis IM: Handelsconflict VS-China escaleert niet verder

De hernieuwde handelsspanningen tussen de VS en China zullen waarschijnlijk niet verder escaleren. Het opleggen van importtarieven zou de toch al verzwakte Amerikaanse economie verder beschadigen en de aandelenrally beëindigen. Dat betoogt Esty Dwek, Head of Global Market Strategy van Natixis IM, in de publicatie Insight – Assessing the risk scenarios.

“Met de Amerikaanse verkiezingen van november in het zicht, zal het vooral meer blaffen dan bijten zijn. Stoer praten levert misschien stemmen op, stoer doen is vele malen risicovoller.”

Esty Dwek van Natixis IM

 

De komende tijd ligt de focus onder beleggers steeds meer op de verkiezingen, maar er is ook aandacht voor de ontwikkelingen rondom de lockdowns die op veel plekken wereldwijd worden opgeheven. “Een van de grootste angsten onder beleggers is een tweede golf en het instellen van nieuwe lockdowns. Die zouden de economische activiteit weer stopzetten en het ontluikende herstel fnuiken."

Voorlopig is dit echter niet waarschijnlijk, stelt Dwek. Ten eerste zitten veel regio's nog in de eerste golf. Nog belangrijker is het aantal ziekenhuisopnames. “De belangrijkste reden voor de lockdown was om de curve af te vlakken en ervoor te zorgen dat zorgsystemen de meer kritieke gevallen aankonden. De meeste ontwikkelde landen lijken hierin te zijn geslaagd en ondanks heropening gaan ziekenhuisopnames niet scherp omhoog.”

Natixis IM kiest nog niet voor Risk on: “Het is te vroeg om agressief in te stappen en we houden niet van het idee om de rally na te jagen. We willen deze kansen gebruiken om posities op te bouwen voor de langere termijn. Bovendien kopen we wat de centrale banken kopen: bedrijfsobligaties, bij voorkeur de kredietwaardige categorie.”

Capital Group: Mooie kansen voor Europese luxe-merken

In zijn beleggingsoutlook voor de rest van het jaar rekent Capital Group op goede resultaten van Europese luxe-merken.

"Europese aandelen zijn goedkoop in vergelijking met andere markten. Daarnaast hangen deze bedrijven niet alleen af van de binnenlandse Europese economie, maar hebben ze vaak ook wereldwijde en gediversifieerde inkomstenstromen. Luxe, consumptie, alcoholische dranken en retail kunnen profiteren van de toenemende welvaart in een groot aantal Aziatische landen. Hun dominante positie en expertise in krachtige merken geven deze bedrijven een bijna ongeëvenaarde prijszettingskracht.”

Capital Group noemt als voorbeelden Kering, het moederbedrijf van Gucci en LVMH, dat door organische groei en overnames een van 's werelds grootste bedrijven in luxegoederen is geworden. Sterkedrankengroepen zijn andere voorbeelden van bedrijven met wereldwijde inkomstenstroom. De Europese conglomeraten Diageo en Pernod Ricard hebben samen meer dan 200 gedistilleerde drankenmerken in de portefeuille.

Fidelity International: Economische activiteit binnen tien maanden weer op niveau

De economische activiteit kan in de meeste sectoren en regio’s binnen tien maanden weer zijn gestabiliseerd. Tegen het einde van 2021 kan deze zelfs groter zijn dan voor de uitbraak van de coronapandemie. Dat blijkt uit de maandelijkse Analyst Survey van Fidelity International, waarvoor 149 analisten van de vermogensbeheerder wereldwijd zijn ondervraagd.

China is het verst als het gaat om het herstel van de economische activiteit. Daar kan de stabiliteit binnen zes maanden terugkeren, zo verwachten de analisten. Vooral de IT- en de zorgsector zullen het goed doen, met tegen eind 2021 een groei van meer dan 10% in vergelijking met het niveau voor de crisis, het dubbele van de verwachting voor het wereldwijd gemiddelde.

Pimco: Snel omlaag, langzaam omhoog

Het pad naar economisch herstel wordt uiterst onzeker, hobbelig en ongelijkmatig. Een eventuele tweede infectiegolf kan van een slecht scenario een lelijk scenario maken. Dat betoogt Global Economic Advisor Joachim Fels van ’s werelds grootste obligatiebelegger Pimco in de meest recente outlook getiteld The Long Climb. “De economie ging met de lift naar beneden, maar zal met de trap weer omhoog moeten," citeert Fels president Thomas Barkin van de Federal Reserve van Richmond.

Op de korte termijn levert het gedeeltelijk opheffen van lockdowns een herstel van de economische activiteit op, constateert Fels. Hij benadrukt echter dat social distancing nodig blijft tot er een vaccin voorhanden is. Ook wereldwijde toeleveringsketens zullen nog enige tijd verstoord zijn doordat lockdowns niet gelijktijdig worden opgeheven.

Verder kost het overhevelen van arbeid en kapitaal van verliezende bedrijven en sectoren naar de winnaars van de coronacrisis enige tijd. Deze ontwikkeling kan worden vertraagd doordat stimulerend beleid zombiebedrijven in leven houdt. Hogere schulden als gevolg van de recessie bij zowel bedrijven als huishoudens, drukken ten slotte consumentenuitgaven in de nabije toekomst.

Fels voorziet drie economische scenario's:

The good: Er komt binnen afzienbare tijd een goed werkend vaccin waardoor de noodzaak van social distancing afneemt. De kans hierop is klein.

The bad: De economie herstelt maar langzaam of krijgt last van een dubbele dip-recessie als zich een tweede golf van Covid-19-infecties aandient. Dit is waarschijnlijk, omdat de geschiedenis en gezond verstand suggereren dat tweede een tweede golf eerder de norm dan de uitzondering zijn.

The ugly: Slecht scenario slaat om in een lelijk scenario door faillissementen van bedrijven, veelal kleine en middelgrote, die tot dusver de tijd tot herstel hebben overbrugd met noodliquiditeit. Veel aanvankelijk tijdelijke ontslagen worden dan permanent.

DWS: Rentecurve bepaalt

Het verbaast de economen van DWS niets dat de wereldeconomie dit voorjaar in een recessie is gekomen. Al voor de geboorte van het coronavirus was dat duidelijk. "In augustus vorig jaar zonk de tienjaarsrente van Amerikaans schatkistpapier onder de tweejaarsrente. Die inversie zorgde onder beleggers voor nogal wat opwinding. Want sinds 1955 ging aan elk van de negen recessies in de VS een inverse rentecurve vooraf.

De reden dat een inverse rentecurve een belangrijke recessie-indicator is geworden, komt omdat staatsobligatiemarkten over het algemeen betrouwbaardere voorspellers zijn dan de stemmingswisselingen op de aandelenmarkten. Dus als de omgekeerde rentecurve een juiste voorspeller bleek, voorspelt het feit dat de curve nu weer opklimt, het einde van de recessie? Gegevens uit het verleden laten zien dat een klimmende curve gepaard gaat met een recessie die nog wat langer aanhoudt.

Maar de historische dataset is te mager om een dergelijke voorspelling op te baseren. Ten tweede is de wereldwijde reactie op de pandemie in de vorm van steunmaatregelen nog nooit eerder voorgekomen en ten derde hebben centrale banken de kwaliteit en de kwantiteit van hun interventies enorm uitgebreid door middel van negatieve rentes, kredietgaranties en het opkopen van bedrijfsobligaties.

Het laatste redmiddel is het controleren van de rentecurve. Japan heeft die inmiddels ingevoerd en de Amerikaanse centrale bank, de Fed, discussieert er momenteel over. Als centrale banken zichzelf ten doel stellen om directe invloed uit te oefenen op rentecurves, wordt de obligatiemarkt beroofd van zijn prijs zettende functie. Hierdoor verdwijnt het mechanisme dat het mogelijk maakt om op een efficiënte manier schaarse goederen te alloceren naar de meest veelbelovende beleggingen. Maar goed, geld is inmiddels al een tijdje geen schaars goed meer."

BlackRock: Private markten cruciaal voor beleggers in post-covid-19-wereld

De publieke financiële markten hebben een turbulente periode achter de rug. Eerst veroorzaakte de pandemie een verkoopgolf, daarna kwam het herstel door de ongekende maatregelen van overheden en centrale banken. “Wij zien nu mogelijkheden in de minder liquide en minder snel bewegende private markten, We verwachten dat ze beleggers toegang bieden tot structurele trends," zo stellen de experts van BlackRock in hun wekelijke commentaar.

Private markten vormen volgens BlackRock een steeds groter onderdeel van institutionele portfolio’s. De omvang van dit marktsegment is verdrievoudigd sinds de financiële crisis, van 2,5 biljoen dollar in december 2007 tot 7,7 biljoen nu. De onderdelen van de private markt, waaronder private equity, private debt, vastgoed en infrastructuur, vormen nu circa 26% van de activa van de grote pensioenfondsen in de wereld. Dat was 19% in 2008, stelt BlackRock op basis van cijfers van consultant Willis Tower Watson.

“Deze markten kunnen illiquide zijn en niet geschikt voor alle beleggers. Maar wij geloven dat ze beleggers juist kunnen helpen om een gediversifieerde portefeuille te bouwen en dat ze een betere weergave zijn van de wereldwijde economie. De private markten zullen een steeds belangrijkere rol spelen in het versterken van beleggingsportefeuilles.”

Schroders AM: Investeer in Europese infrastructuur 

Investeringen in de infrastructuur zullen een belangrijk instrument zijn om de Europese economieën na Covid-19 weer op gang te brengen, vooral omdat de onder-investering op sommige belangrijke terreinen zo duidelijk aanwezig is. Dat schrijft Charles Dupont in de publicatie The bright lights emerging in European infrastructure.

Charles Dupont van Schroders

"Nu de wereld door Covid-19 in een crisis terechtkomt, is het stimuleren van de economie door te investeren in vervoer, energie en het milieu logisch. In Europa is geen tekort aan investeringsmogelijkheden. Uit een aantal studies is gebleken dat Europa, en met name Frankrijk, het onderhoud van de strategische infrastructuur lange tijd heeft verwaarloosd, soms met tragische gevolgen."

Daarnaast er nog de energietransitie, waar enige haast mee moet worden gemaakt. "Het antwoord ligt in de bouw van duurzame energie, zoals windenergie, vooral offshore, en zonne-energieparken, maar ook de modernisering van elektriciteitsnetten. Het gaat ook om de installatie van slimme meters om de gebruikers verantwoordelijker te maken voor hun verbruik."

Dan is er nog het belang van digitale infrastructuur. "De lockdown die economieën hebben doorgemaakt, heeft ook de afhankelijkheid van digitale infrastructuren, glasvezelnetwerken en relaisantennes aangetoond. Geopolitieke spanningen hebben het belang van datacenterlocaties onderstreept. Door deze centra dichter bij de gebruikers te plaatsen, kan de digitale veiligheid worden gewaarborgd."

Natixis IM: Aandelenverlies 2020 valt mee

Financiële professionals, waaronder beleggingsadviseurs, vermogensbeheerders, brokers en financiële planners, verwachten, ondanks grote bezorgdheid over de volatiliteit, dat de aandelenmarkt het jaar eindigen met een bescheiden verlies, door aanhoudend herstel in de tweede helft van het jaar. Dat blijkt uit een wereldwijd onderzoek in opdracht van Natixis Investment Managers.

Van Lanschot Kempen: Beleg niet te voorzichtig

Hoofdeconoom Luc Aben constateert in zijn nieuwste beleggingsupdate dat beleggers zorgen hebben, dus veilig opereren. Dat is volgens hem geen goed idee. Er zijn volgens hem verschillende redenen aan te wijzen dat een te sterke voorzichtigheid niet past.

"Ten eerste blijft het absolute niveau van de economische activiteit weliswaar laag, het verloop is wél positiever. Of beter: steeds minder negatief. Voor financiële markten is de richting vaak belangrijker dan het niveau. Zolang er - met de nodige ups-and-downs - zicht is op herstel, kunnen beleggers zich daaraan optrekken."

"Ten tweede moet de massale liquiditeitssteun van centrale banken niet worden onderschat. Zowel in de eurozone als in de VS neemt de geldhoeveelheid fors toe. Naast de al even grootschalige begrotingsmaatregelen van overheden helpt dit veel consumenten en ondernemingen om de moeilijke crisisperiode te overbruggen. Bovendien stroomt een deel van dit geld richting financiële markten en wordt de rente laag gehouden. Dat kan steeds meer beleggers uiteindelijk over de streep trekken om toch maar ‘op jacht’ te gaan naar enig rendement."

"Ondanks de aandelenrally in de laatste maanden is de gemiddelde positie in aandelen bij veel beleggers niet overdreven hoog. Dat levert meteen een derde argument op. Er is nog bijkomend potentieel wat betreft de vraag naar aandelen. Veel beleggers zitten nog aan de zijlijn en wachten nog op een goed instapmoment. Dat biedt aandelenmarkten steun en kan tevens zorgen voor flinke opwaartse bewegingen als de seinen meer op groen springen."

Mis niet de beste beursdagen

"Dat wij er voor de langere termijn voor waken om niet té voorzichtig te zijn, wil niet zeggen dat er onderweg geen heftige turbulentie kan optreden op de financiële markten, zodat enige voorzichtigheid toch geboden blijft. Maar het verleden leert dat de beste beursdagen vaak vlak na de slechtste komen."

"Schommelingen op korte termijn proberen te voorspellen, laat staan daarop te anticiperen, is moeilijk. Al te veel afzijdig blijven van de markt en bijgevolg die beste dagen missen, is echter desastreus voor het uiteindelijke rendement van een beleggingsportefeuille op de iets langere termijn."

DWS: Steunmaatregelen gevaar voor voortbestaan kapitalisme

De langetermijneffecten van de steunmaatregelen door overheden en centrale banken hebben verstrekkende gevolgen voor de wereldwijde economie en voor het voortbestaan van het kapitalisme. Dat zegt Martin Moryson, hoofdeconoom Europa van DWS, in zijn nieuwste CIO View, getiteld Necessary short term, dangerous long term.

Het behoeft geen betoog dat de huidige steunpakketten de wereld voor een recessie moeten behoeden, zegt Moryson, maar de dramatische stijging van de staatsschuld als gevolg daarvan kan enkel binnen de perken blijven doormiddel van groei, inflatie of toekomstige begrotingsoverschotten.

“Overheidsingrijpen in de economie brengt het risico van enorme verstoringen met zich mee die uiteindelijk de productiviteitsgroei kunnen schaden. Vertrouwen is altijd de drijvende kracht achter de wereldwijde welvaart, de vrijemarkteconomie en de globalisering geweest. Nu overheden voor de tweede keer in een decennium bedrijven van de ondergang moeten redden, wordt dat vertrouwen danig uitgehold.”

Volgens Moryson zorgt de immense hoeveelheid aan steunmaatregelen voor de nodige neveneffecten waarvan de gevolgen nog niet zijn te overzien. “Op de middellange termijn zullen ze de potentiële groei verzwakken door concurrentievervalsing en omdat kleinere spelers uit de markt worden gedrukt. Dat zorgt weer voor een hogere economische concentratie.”

Overheden zullen hun hernieuwde macht ook niet gemakkelijk weer afstaan. "We zien nu al dat dit blakende zelfvertrouwen overheden ertoe aanzet direct te interveniëren in de economie; het gaat verder dan enkel het vormgeven van een scheppend kader. Het gevolg hiervan is dat centrale banken een deel van hun onafhankelijkheid verliezen.”

Kapitalisme onder druk

In de nasleep van de pandemie zijn politieke ontwikkelingen  moeilijk te voorspellen, vindt Moryson. “maar de kans dat deglobalisering en hogere belastingen geen nare droom blijken, is reëel en daar zullen veel beleggers onder te lijden hebben.”

Het feit dat overheden voor de tweede keer in een decennium vele bedrijven van de ondergang moeten redden, voedt volgens Moryson de gedachte dat rijke individuen in goede tijden ongeremd winsten kunnen verzamelen, terwijl ze in slechte tijden hun verliezen afwentelen op de maatschappij. “Het kapitalisme bevond zich zonder het coronavirus al in een penibele situatie. De huidige macro-economische ontwikkelingen zullen dit niet verhelpen. Integendeel.”

NN IP: Aandelen zijn duur

"The Q2 earnings picture looks grim. For the US a drop of 40%-plus is expected and in Europe given its higher cyclicality and lower technology content, the decline may be even worse with several cyclical sectors likely to post a loss on average."

"NN IP analysis shows that the equity risk premium for US equities is at its average since the Great Financial Crisis (4.2%), whereas in the Eurozone it is 6.5, or still above its post-GFC average of 5.9%. The difference between the two regions is justified by the secular stagnation risk in the Eurozone and by the more cyclical nature of the Eurozone relative to the US market given its lower structural growth content."

"Investor sentiment is improving though: the NN IP Risk Aversion Indicator, which measures market stress by looking at market-based indicators such as volatility and spread levels, is 56, versus 86 on March, 30. NN IP attributes this to the massive policy interventions of central banks, which removed market distortions."

Ewout van Schaick, hoofd Multi-asset van NN IP: “Most investors have already written off 2020. The focus has turned to the shape of the earnings recovery. The current consensus is for a V-shaped recovery in which earnings will again reach end-2019 levels by the end of next year. Although this scenario is unlikely and fraught with uncertainty, it is not completely unrealistic. Still, it does suggest that the equity market is vulnerable to a setback if news does not confirm the positive scenario.”

Ewout van Schaick van NN IP

“For the market to continue to move higher it will need constantly positive news on the virus, the economy and policy. With the rebound in the market, valuations have also moved sharply higher. The trailing price earnings for the US market is currently well above the average of the past 20 years. Europe and emerging markets are just below this long-term average. Even if we take into account earnings growth for this and next year, the valuation picture remains unsupportive.”

"Even if we take into account earnings growth for this and next year, the valuation picture remains unsupportive”

Optimix: Herstel op komst

Nu de heropeningen van economieën vorderen, neemt de onzekerheid op de financiële markten verder af en kan vooruitgekeken worden naar economisch herstel van de coronadeuk. De vermogensbeheerders van Optimix verwachten dat aandelenbeleggingen die gevoeliger zijn voor de economische conjunctuur en/of minder geprofiteerd hebben van het ruime monetaire beleid van centrale banken nu een inhaalslag kunnen gaan maken.

Zij verschoven daarom afgelopen maand het accent in hun portefeuilles vanuit Amerikaanse aandelen naar aandelen uit Europa en de opkomende markten. Daarbij hadden zij een voorkeur voor kleinere beursgenoteerde ondernemingen. Deze hebben minder geprofiteerd van de liquiditeitsinjecties van centrale banken dan de zwaargewichten op de beurs.

Maar risico’s zijn nog niet verdwenen. Optimix blijft waakzaam voor het risico dat een tweede besmettingsgolf het plaatje kan gaan verstoren. De koersdaling van 3,8% van het Britse pond ten opzichte van de euro in mei, is een teken dat er geen schot zit in de Brexit-onderhandeingen. Het risico van een uittreding zonder akkoord blijft op de achtergrond aanwezig. Ook de strubbelingen tussen de VS en China, zowel op het gebied van handel en intellectueel eigendom alsook op politiek vlak (Hong Kong) kunnen het positieve sentiment doen omslaan.

Amundi AM: Pas op voor inflatie

Volgens Amundi AM kan de coronapandemie het einde betekenen van 40 jaar van lage inflatie. De ingrediënten voor een inflatoire cocktail op lange termijn zijn namelijk alle aanwezig, zoals een langdurige periode van gecombineerde fiscale en monetaire stimulansen.

Politici kiezen daarnaast meer voor een ruimhartig financieel beleid dat een continue boost zou kunnen geven aan het inkomen van huishoudens. Ook het terughalen van industriële productie naar ontwikkelde markten voedt inflatie.

Als de inflatie opnieuw stijgt, heeft dit ingrijpende gevolgen voor de langetermijnstrategieën van institutionele beleggers. In voorgaande jaren van inflatieverrassingen hebben met name de reële rendementen op staatsobligaties, bedrijfsschulden en aandelen geleden en werden zelfs negatief toen de inflatieverrassing groter was dan 1%.

Daarentegen kenden door reële activa gedekte beleggingen, zoals goud, grondstoffen en aandelensectoren die verband houden met de reële economie (landbouw, energie en natuurlijke hulpbronnen) en aan inflatie gekoppelde obligaties (Amerikaanse TIPS), gemiddeld hun sterkste prestaties in deze jaren. Hier het hele rapport.

DWS: Inflatie gaat inderdaad oplopen

De post-coronaverwachtingen van DWS in een enkel plaatje:

T. Rowe Price: EM bedrijfsobligaties bieden drievoudige bonus

EM-bedrijfsobligaties worden door velen nog steeds beschouwd als een niche-belegging en is daarom niet zo prominent aanwezig in portefeuilles als andere beleggingscategorieën. Dat zou echter wel eens kunnen veranderen, schrijft Yoram Lustig, hoofd multi-assetoplossingen EMEA bij T. Rowe Price, in de publicatie EM Corporate Debt’s Time Has Come.

Yoram Lustig

"De mix van historisch aantrekkelijke rendementen, een relatief korte looptijd en een lage correlatie met staatsobligaties maken bedrijfsobligaties uit de opkomende markten een aantrekkelijke optie voor beleggers die een hoger rendement zoeken en het risico van hun obligatie- en multi-assetportefeuilles willen diversifiëren."

"EM-beleggingen profiteren van een drievoudige premie: groei, demografie en gematigde inflatie. De groeipremie heeft betrekking op het tempo van de economische groei van de opkomende markten. Sinds 2000 zijn de opkomende markten consequent in een hoger tempo gegroeid dan de ontwikkelde markten. Hoewel de economische expansie van de opkomende markten de afgelopen jaren is vertraagd, biedt deze nog steeds een groeipremie ten opzichte van de ontwikkelde economieën."

"De demografiepremie bestaat omdat het percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder in de opkomende markten hetzelfde is als in de ontwikkelde landen in het begin van de jaren zeventig. Dit geeft de EM-landen een voordeel ten opzichte van de ontwikkelde wereld. Niet alleen profiteren de opkomende markten van een jongere beroepsbevolking maar ook groeien de bevolkingen sneller groeien. Bovendien zal de coronacrisis waarschijnlijk een grotere impact hebben op de oudere bevolkingen van de ontwikkelde markten dan op de jongere bevolkingen van sommige opkomende economieën."

"De huidige gematigde inflatie in de opkomende markten betekent dat de monetaire voorwaarden kunnen worden versoepeld om de groei verder te stimuleren. Er is geen noodzaak om de rente hoog te houden om de inflatie te bestrijden."

"Andere structurele veranderingen waarvan EM-activa profiteren, zijn onder meer de fundamenteel verbeterde groei en begrotingsdiscipline van de EM-landen, de verbetering van het ondernemingsbestuur. De structuur van veel van deze economieën is ook veranderd omdat ze niet langer worden gedomineerd door industriële productie en natuurlijke hulpbronnen, maar een meer evenwichtige economie hebben, met inbegrip van een bloeiende dienstensector."

Schroders AM: Covid-19 remt energietransitie slechts tijdelijk af

2020 zou een recordjaar worden voor wind- en zonne-energie, maar Covid-19 verhindert dat en zorgt ervoor dat veel projecten worden uitgesteld naar volgend jaar. 2021 belooft dan ook een sterk herstel te laten zien. De vertraging in de energietransitie is volgens Mark Lacey, head of commodities bij Schroders slechts tijdelijk. Dat schirjft hij in de publicatie Covid-19 poses temporary setback to the energy transition.

Consumenten doen even niet mee

De energietransitie wordt aangejaagd door een combinatie van concurrentievermogen, beleidsondersteuning en maatschappelijke vraag. Alle drie blijven intact, maar de maatschappelijke vraag krijgt mogelijk een knauw omdat de consumentenbestedingen aan de energietransitie zullen teruglopen door de Covid-19 crisis. Deze crisis gaat gepaard met een hoge werkloosheid die zijn uitwerking zal hebben op de vraag naar bijvoorbeeld elektrische auto’s en zonnepanelen. In crisistijd zal een huishouden die niet als prioriteit zien.

Parijs is Parijs

Ook al staat de energietransitie momenteel dan niet hoog op de prioriteitenlijst van de consument, de noodzaak om actie te ondernemen vanwege klimaatverandering blijft onverminderd hoog. Zowel publiek als overheid eist actie. Europa faseert auto’s op fossiele brandstof uit. De maatregelen voortvloeiend uit het klimaatakkoord van Parijs staan onverminderd overeind. De roep om de stimuleringsgelden aan te wenden om de energietransitie een extra stimulans te geven klinken steeds luider.

Langetermijnfactoren intact

Naast de behoefte van consumenten en beleidsmakers, speelt ook de concurrentiekracht van groene energie een belangrijke rol. De elektriciteitsvraag is tijdens de lockdown gedaald, maar trekt weer aan als de economieën open gaan. Schone energie vormt een steeds groter deel van de vraag en is concurrerend op kostenniveau. Zelfs tijdens de Covid-19 crisis investeren bedrijven in duurzame energie en technieken. De energietransitie bestrijkt een breed terrein, niet alleen schone energieopwekking, of elektrische auto’s. Daar valt ook energieopslag, transmissie en elektrisch materieel onder.

Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

Alternatieve beleggingen