Nieuws

Pictet AM: In Q2 volledig economisch herstel van impact corona

Na een besmettingspiek half maart volgt in het tweede kwartaal al een volledig economisch herstel van de impact van het coronavirus. Dat verwacht hoofdeconoom Patrick Zweifel van Pictet AM.

Zweifel heeft een poging gedaan de impact van COVID-19 in kaart te brengen. Die impact is in eerste instantie natuurlijk zwaar negatief, maar op langere termijn is die opmerkelijk klein.

Zweifel heeft de verwachte bbp-groei van de Chinese economie voor het eerste kwartaal met 1,9 procentpunt naar beneden bijgesteld. Voor het gehele jaar verwacht hij dat de groei ongeveer 0,3 procentpunt lager uitvalt (van 5,9% naar 5,6%). De mondiale bbp-groei valt naar verwachting slechts 0,15 procentpunt lager uit.

Patrick Zweifel van Pictet AM

Beijing helpt

Deze groeiverwachtingen zijn wel inclusief verwachte beleidsmaatregelen van de Chinese overheid. “Dat zijn eerder reddingsmaatregelen dan stimuleringsmaatregelen. Hoewel het monetaire beleid al ruimer is geworden, denken we dat begrotingsbeleid de leidende rol zal spelen om bedrijven te helpen de grote schok te overleven.”

Beijing zal voor een beperkte periode meer gerichte steun verlenen, zoals belastingvrijstellingen aan bepaalde bedrijven. Zweifel ziet bewijs dat lokale overheden zoals Suzhou, Ningbo, Shenzhen en Shanghai reeds ondersteunende maatregelen hebben aangekondigd zoals een huurvrijstelling van een à twee maanden voor kantoren, uitgestelde belastingaangifte en subsidie op rentebetaling van nieuwe bedrijfsleningen.

Verstoring van drie kanten

De grootste impact komt volgens de hoofdeconoom van drie kanten:

  1. Quarantaine en angst raken het toerisme.
  2. De daling van de Chinese vraag zal de wereldwijde handel negatief beïnvloeden. De Chinese vraag is goed voor 16% van de wereldeconomie.
  3. Sluiting van Chinese bedrijven verstoort de wereldwijde productieketens. "De verstoring van de productieketens zou aanzienlijk kunnen zijn, omdat China zich in het centrum van de Aziatische productie bevindt."

Het goede nieuws: Zweifel benadrukt dat ten tijde van de uitbraak het wereldwijde economische momentum sterk was. “Dit momentum herstelt zich natuurlijkerwijs, mits de veronderstelling van een tijdelijke schok de juiste is.”

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie