Nieuws

In 2019 ontvingen beleggers een record aan dividenden

In 2019 hebben beursgenoteerde bedrijven wereldwijd ruim 1,4 biljoen dollar aan dividend uitgekeerd, een nieuw record, aldus de Janus Henderson Global Dividend Index. De groei was zeker niet gelijk verdeeld over landen en sectoren. Dit jaar zullen dividenduitkeringen naar verwachting met 3,9% groeien.

Dividendbeleggers hebben geen klagen over het dividend dat ook in het afgelopen jaar rijkelijk binnendruppelde. Het was meer dan ooit. De onderliggende groei bedroeg 3,5%. De totale groei, die rekening houdt met de sterke dollar in 2019, ongebruikelijk hoge speciale dividenden en andere technische factoren, was nog veel hoger (+5,4%). In de VS, Canada, Japan, Rusland en Frankrijk werden afgelopen jaar nieuwe dividendrecords neergezet, aldus Janus Henderson Investors.

Dividend 2019 Janus Henderson Global Dividend Index 

Voor 2020 verwacht Janus Henderson dat de totale dividendgroei wordt afgeremd door lagere speciale dividenden, maar dat de totale dividenduitbetalingen toch nog uitkomen op 1,5 biljoen dollar, 3,9% meer dan in 2019. Voor de onderliggende groei is de verwachting 3,9%. Het zou het vijfde jaar op rij kunnen worden met recorddividenden, aldus Ben Lofthouse, medebeheerder van Global Equity Income bij Janus Henderson. 

Ben Lofthouse van Janus Henderson Investors

Oliesector geeft meeste dividend

Toch zorgden de uitdagende economische omstandigheden in 2019 voor de traagste dividendgroei sinds 2016, waarbij Azië-Pacific ex-Japan en Europa achterbleven bij het wereldwijde gemiddelde.

Wat betreft sectoren was de grootste groei te vinden in de oliesector, waar de dividenden met 10% stegen. In de telecomsector was juist sprake van een daling.

Het vierde kwartaal volgde de trend in de rest van het jaar, ook al nam de groei in Noord-Amerika iets af door een vertragende winstgroei. De uitgekeerde dividenden stegen in het vierde kwartaal met 4,6% naar een record van 291,8 miljard, wat neerkomt op een onderliggende groei van 4,8%.

Banken drijvende kracht

In de VS zijn dividenduitkeringen in het afgelopen decennium met 136% gestegen – alleen Japan deed het beter – en dat was meteen de helft van de totale wereldwijde dividendgroei in diezelfde periode. In 2019 stegen in de VS de onderliggende winstuitkeringen imet 6,8% tot ene recordbedrag van 490,8 miljard dollar.

Wel nam het groeitempo iets af in het tweede halfjaar. Een dividendverhoging in dubbele cijfers door vrijwel iedere Amerikaanse bank was de drijvende kracht achter de groei. De dividenden van de Amerikaanse banken zijn alleen al in de afgelopen vijf jaar verdubbeld, waarmee alle andere sectoren op grote afstand zijn gezet.

In Canada stegen de dividenden in 2019 sneller dan in alle andere grote ontwikkelde economieën, met een onderliggende stijging van 9,5% naar een record van 43,8 miljard dollar. Dat was vooral te danken aan de banken en energiebedrijven.

Australische dividenden juist omlaag

Japan bleef voor het vijfde achtereenvolgende jaar de gemiddelde wereldwijde dividendgroei voor en bereikte een nieuw record. Maar elders in Azië eisten de tragere groei van de wereldeconomie en de impact van de handelsspanningen hun tol. De grootste zwakte was te zien in Zuid-Korea en in Taiwan, waar twee op de drie bedrijven hun dividend verlaagden.

Ook de Australische dividenden daalden (-3,3%), na aanpassing voor grote speciale uitkeringen van BHP en Rio Tinto. Twee op de vijf Australische bedrijven verlaagden hun dividend in 2019, waarbij vooral de bankensector kwetsbaar was.
Singapore en Hongkong lieten daarentegen allebei een mooie dividendgroei zien, hoewel het aantal dividendverlagingen in Hongkong wel toenam.

In China was Petrochina de drijvende kracht achter de Chinese dividendstijging van 4,4%. Zonder het cadeautje van Petrochina waren de Chinese dividenden vlak. Net als in Taiwan trakteerde maar liefst twee derde van de Chinese bedrijven zijn aandeelhouders op een dividendverlaging.

Record in Frankrijk

In het algemeen werden de dividenden in opkomende markten omhoog gedreven door forse verhogingen in Rusland. De Europese dividendgroei over het afgelopen decennium was trager dan in alle andere regio's. Gezien de hoogte van de dividenden is er bij ons ook minder ruimte voor groei.

In 2019 daalden de dividenden in Europa met 2% naar 251,4 miljard dollar, maar dat kwam vooral door de flinke waardedaling van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De onderliggende groei bedroeg 3,8%, iets onder het wereldwijde gemiddelde, maar met grote verschillen per land.

In Nederland en Italië was de groei het sterkst, maar Frankrijk was het enige Europese land dat een record neerzette. Van de grotere land was Duitsland het zwakst. Het zwakste dividendjongetje van de Euroepse klas was België.  Dat kwam vooral door de halvering van het dividend door AB Inbev.

In het VK kreeg de totale groei een impuls van de speciale dividenden van Rio Tinto en BHP, maar de onderliggende groei lag met 2,9% onder het wereldwijde gemiddelde.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?