Nieuws

Factorbeleggen is nog niet dood

Tien jaar van underperformance is te weinig om factorbeleggen af te schrijven, vindt Jack Forehand van Validea Capital.

Factorbeleggers hadden het de afgelopen tien jaar lastig. De factoren waarde en momentum bleven ver achter bij de index. Dat kwam met name door de grote groeibedrijven zoals Alphabet, Apple, Amazon en Microsoft die omhoog zijn gespurt.

Met beleggingen in kwaliteitsbedrijven voeren beleggers iets beter, maar ook deze factor was nog altijd niet fantastisch. Alleen de factorstrategie low-vol was succesvol. 

Jack Forehand, medeoprichter en president van Validea Capital, wijst er in zijn blog Guru Investor echter op dat factorbeleggen over de lange termijn nog altijd een uitstekend trackrecord heeft met bovengemiddelde rendementen. De grote vraag is of de laatste tien jaar maatgevend zijn of dat de laatste eeuw dat is.

Drie lessen

Forehand heeft het laatste decennium drie lessen geleerd:

  1. Allereerst is tien jaar een te korte periode om factorbeleggen als strategie af te schrijven. Dat maakt Forehand op uit verschillende studies en dan vooral die van Corey Hoffstein van Newfound Research. Hoffstein heeft uitgerekend dat de factor value 67 jaar achter elkaar moet achterblijven bij het marktgemiddelde om met statistische zekerheid te kunnen zeggen dat deze factor dood is. Voor kwaliteit, momentum en low-vol zijn dat nog langere periodes. In ieder geval te lang voor beleggers om er nu conclusies aan te verbinden.

  2. Toen Forehand begon als belegger dacht hij nog dat vijf jaar lange termijn was. Later paste Forehand het aan tot tien jaar en nu vindt hij 20 jaar een lange termijn. Voor alle factoren geldt ook dat er meerdere fasen zijn geweest waarin ze vijf jaar achterbleven. Zelfs 20 jaar is bij sommige factoren voorgekomen. 

  3. Factorstrategieën zijn er in verschillende soorten. U kunt kiezen voor lichte afwijkingen van de index of juist hele grote. Forehand beveelt beleggers aan eerst goed na te denken wat ze precies willen. Hoeveel risico wilen ze nemen? 

2020-2030

Al met al is het best mogelijk dat factorbeleggen dood is. Maar het kan net zo goed zijn dat 2020-2030 een geweldig decennium wordt voor factoren. Forehand weet het ook niet, maar vooralsnog houdt hij vast aan het geloof in een factor-revival.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Impact beleggen