Nieuws

Vijf wegen naar meer gendergelijkheid

Vrouwen zijn even goede beleggers als mannen, misschien zelfs wel betere. Toch is minder dan een op de tien fondsmanagers een vrouw. Hoe kan dat anders?

Vrouwelijke fondsmanagers zijn minstens zulke goede beleggers als mannen. Ze brengen vaak meer rust in het bedrijf, want ze handelen minder. Ze zijn minder overtuigd van zichzelf, betere voorspellers van omzet en winst en meestal wat positiever ingesteld.

Toch is slechts 9% van de fondsmanagers een vrouw. Gemeten naar het beheerd vermogen, is het zelfs maar 2%.

Hoe is dat mogelijk? En hoe kan het worden verbeterd? Dat is een van de vragen waarover Elisabetta Basilico en Tommi Johnsen zich hebben gebogen in hun boek Smart(er) Investing: How Academic Insights Propel the Savvy Investor.

Beleggersvoorkeur voor mannen

Waarom mannen worden voorgetrokken, berust volgens de onderzoekers op verschillende verklaringen. Allereerst hebben de beleggers een voorkeur voor mannelijke fondsmanagers. Daarvoor is geen logische verklaring, maar het kan er wel toe leiden dat fondshuizen terughoudend zijn bij het aanstellen van vrouwen. 

Daar komt bij dat in een wereld die wordt beheerst door mannen, mannen automatisch de beste banen krijgen. Er geldt een ons-kent-ons-cultuur, wat veel vrouwen bij voorbaat afschrikt om te kiezen voor het vak van vermogensbeheerder.

Hoe is dat te veranderen?

  1. De financiële moet iets doen aan zijn imago, vrouwvriendelijker worden. Op die manier worden meer vrouwen na hun studie gestimuleerd te solliciteren.
  2. Er moeten speciale mentorprogramma’s komen om vrouwen aan het begin van hun carrière te ondersteunen. Rolmodellen (vrouwen die de top al hebben bereikt) kunnen daarbij helpen. 
  3. Vermogensbeheerder zouden nog eens goed moeten kijken naar de manier waarop ze hun werknemers beoordelen. Vaak zit daar (onbewust) een negatieve component in voor vrouwen, waardoor ze minder snel bevorderd worden.
  4. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen een hogere positie soms afslaan omdat ze vrezen dat daarmee hun privé-werkbalans doorslaat naar de verkeerde kant. Meer flexibiliteit in bijvoorbeeld werktijden, thuiswerken of verlof, kan helpen dat te voorkomen. 
  5. Meten is weten: Vermogensbeheerders moeten targets opstellen voor genderdiversiteit. Als die niet behaald worden, dan moet het beleid worden aangescherpt.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Amerikaanse verkiezingen 2020