Nieuws

Recessies doen slechts even pijn

De geschiedenis wijst uit dat recessies meestal van korte duur zijn. Ze voelen even pijnlijk aan, maar zijn snel weer vergeten. Voor beleggers is het zaak economische data goed in de gaten te houden.

De economische crisis van 2009 zit bij veel Nederlanders nog diep in het geheugen gegrift. Mensen verloren hun baan, de huizenprijzen daalden, banken moesten worden gered en kredieten werden duurder.

Toch duurde de pijn achteraf kort. In 2010 en 2011 veerde de economie alweer flink op. 2012 en 2013 waren opnieuw lastig vanwege de eurocrisis.

Toen deze eenmaal bezworen was, ging het steil omhoog met vrijwel alle economische indicatoren in de plus. Klaas Knot gaf de Nederlandse economie onlangs zelfs een negen.

Korte en lange termijn

Volgens een blog van Nicholas LePan van Visiual Capitalist was het eigenlijk een heel normale cyclus met pijn op de korte termijn en welvaartswinst op de lange.

LePan neemt in zijn blog alle economische cycli in de VS sinds 1950 onder de loep. Eerste constatering is dat economische recessies misschien pijnlijk aanvoelen, maar in werkelijkheid vallen ze erg mee. 

De gemiddelde recessie in de VS duurde elf maanden waarin het bbp met 2% kromp. Een gemiddelde groeifase duurde daarentegen 67 maanden waarin de economie met 24% groeide.

Cycli op de beurs

Voor beleggers hebben economische cycli ook grote gevolgen. Vaak valt er aan het einde van een recessie relatief veel te verdienen, terwijl de grootste verliezen geleden worden als de economie net over zijn top heen is. Maar helaas is het precies timen van keerpunten erg moeilijk.

LePan geeft toch een paar algemene aanwijzingen die de afgelopen 70 jaar redelijk werkten voor de VS. Waar moet u op letten?

  1. Bedrijfswinsten - Als bedrijfswinsten beginnen te dalen, is dat vaak een voorbode van lagere investeringen en kostenbesparingen. Die kunnen uiteindelijk weer leiden tot lagere lonen en meer werkloosheid. Gemiddeld volgde in het verleden een recessie 26,2 maanden nadat de bedrijfswinsten begonnen te dalen. De cijfers nu bieden wat dat betreft geen duidelijk beeld. In 2017 daalden de winsten, maar 2018 en 2019 waren ze weer positief. Eind vorig jaar vlakten ze wel af. Bovendien zit de winstgroei bij een een vrij kleine groep ondernemingen.

  2. Omgekeerde rentecurve - Als de korte rente hoger is dan de lange (zoals het afgelopen jaar een paar keer het geval was) dan is dat vaak een teken dat beleggers onzeker zijn over de kortetermijnvooruitzichten en centrale banken de rente te veel hebben verhoogd. Een recessie volgt na gemiddeld 15,7 maanden.

  3. Werkloosheid - De werkloosheid was in het verleden een uitstekende indicator voor een naderende recessie. Gemiddeld duurde het iets meer dan een half jaar. Voorlopig ziet het er in de VS nog goed uit.

  4. Huizenbouw - Als bouwbedrijven minder huizen bouwen dan is het meestal alarmfase rood. Nog 5,3 maanden tot een recessie. In de VS is er nu nog geen vuiltje aan de lucht. In december werd nog het hoogste niveau bereikt van de laatste dertien jaar

  5. Leading indicators - Bij leading indicators bleef voor beleggers in het verleden weinig tijd meer te reageren. Zo bereikten de leading indicators in maart 2000 een hoogtepunt, een half jaar later was de crash in volle gang. Bij de beurscrash van 2007-2008 was de reactietijd iets langer. De leading indicators bereikten namelijk al in 2006 hun hoogtepunt.

En nu? Moeilijk te zeggen. De indicatoren dalen al sinds eind 2014, maar wel heel geleidelijk. Voorlopig geen duidelijke waarschuwing voor beleggers.

LePan wijst er overigens op dat dit voor alle graadmeters geldt. Ze bieden houvast, maar geen exacte voorspelling wanneer de beurs in elkaar zakt.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?