Nieuws

Zes EU-banken vallen door de ECB-mand

Begin 2019 was er één Europese bank die niet voldeed aan de vermogenseisen van de ECB, nu zijn het er zes. Een teken dat Europese banken nog altijd matig gezond zijn.

De banken uit de eurozone hebben het lastig. De banken kregen deze week van de ECB weliswaar een kleine voldoende voor hun vermogenspositie.

Toch voldoen nog altijd zes van de 109 banken niet aan de eisen. Een jaar geleden was er slechts een bank.

Welke banken met hun vermogen in de gevarenzone zitten, gaf de ECB niet prijs. Wel zei het hoofd toezicht bij de ECB, Andrea Enria, dat vier van de zes banken inmiddels herstelmaatregelen nemen.

Zwakke verdienmodellen

Enria stelde dat hij in grote lijnen tevreden was, maar dat er ook dingen zijn waar hij zich zorgen over blijft maken. Het gaat dan bijvoorbeeld over zwakke verdienmodellen, falend intern toezicht en operationele risico’s.

Feit is dat Europese banken het veel slechter hebben gedaan dan hun Amerikaanse broeders en zusters. Volgens een artikel in Bloomberg ligt dat onder andere aan de zwaardere regels die Europese banken krijgen opgelegd door de toezichthouder, de negatieve rente, een versplinterd bankenlandschap, meerdere witwasschandalen en de overheidssteun die Amerikaanse banken kregen in de eerste fase na de kredietcrisis van 2008.

Dankzij die steun hebben Amerikaanse banken veel sneller schoon schip kunnen maken. De verschillen zijn ook op de beurs merkbaar. Kijk naar bankaandelen als J.P. Morgan en Morgan Stanley, die vele malen beter presteren dan hun Europese tegenpolen.

Core equity tier 1-ratio

De belangrijkste eis die de ECB aan de banken stelt, heeft betrekking op het eigen vermogen of garantievermogen van de banken in verhouding tot het vreemd vermogen of uitstaande verplichtingen.

De ECB gebruikt daarbij de core equity tier 1-ratio (CET1), een ratio die de weerbaarheid van banken in crises weergeeft. Banken moeten een CET1 hebben van minimaal 11,7%.

Banken die dat niet halen, moeten aan de ECB laten zien dat ze een goed plan hebben om de ratio te verhogen. Afhankelijk van de ernst van de situatie kan de bank bovendien worden verboden dividend uit te keren aan aandeelhouders of bonussen aan het personeel.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie