Nieuws

Handleiding voor digitale euro of yen

Centrale banken zien steeds meer de noodzaak zelf met plannen te komen voor een eigen digitale munt. Het WEF heeft een handleiding opgesteld.

Het meest besproken thema vorige week tijdens het World Economic Forum (WEF) in Davos was ongetwijfeld de opwarming van de aarde. Maar er was natuurlijk meer aan de hand op deze bijeenkomst voor politici, ondernemers en andere invloedrijke mensen uit de hele wereld 

Een onderwerp dat ook veel aandacht kreeg, is de opkomst van digitale munten en dan vooral de plannen van Facebook met libra en China met een digitale yuan.

Centrale banken zien zich daardoor steeds meer genoodzaakt zelf ook met plannen te komen voor een digitale munt. Japan heeft bijvoorbeeld een speciale projectgroep samengesteld, zo meldde Reuters vorige week. 

Central Bank Digital Currency

Het WEF kon niet achterblijven en presenteerde in Davos een handleiding voor centrale banken: de Central Bank Digital Currency Policy-Maker Toolkit. De handleiding geeft stap voor stap aan waar centrale banken allemaal op moeten letten en aan moeten denken bij de creatie van een Central Bank Digital Currency (CBDC).

Volgens ING Think biedt de handleiding nog geen perfecte oplossing. Maar er zitten wel een paar elementen in het WEF-handboek die van nut kunnen zijn.

  1. Veel juridische hindernissen
    Allereerst concludeert het WEF dat CBDC's van grote nut kunnen zijn als de centralebankmunten in verschillende landen kunnen worden gebruikt door financiële instellingen en consumenten. Dat zou namelijk zorgen voor meer gemak en efficiëntie in het betalingsverkeer. Er zijn echter een aantal hindernissen die een digitale yen of euro in de weg staan. “Ten eerste zouden centrale banken aan buitenlandse instellingen moeten toestaan dat op hun grondgebied CBDC's worden aangehouden. Het probleem is dat dit vanuit een financieel en regelgevend perspectief niet per se wenselijk is. Ten tweede zullen er waarschijnlijk altijd fricties blijven bestaan op de valutamarkt omdat voor grensoverschrijdende CBDC-transacties een valutaconversie nodig is.” 

  2. Cybercriminaliteit
    Bij fysiek geld hebben centrale banken eeuwen ervaring met het voorkomen van vervalsingen. Een eurobankbiljet zit bijvoorbeeld vol met ingenieuze echtheidskenmerken, van watermerken tot voelbare inkt. Voor het digitaal geld van centrale banken moeten uiteraard dezelfde strenge richtlijnen met betrekking tot vasmunterij gelden.

    Het is niet voor niets dat de Nederlandsche Bank op zijn website de volgende waarschuwing heeft staan: “Bitcoin en andere crypto’s worden niet ondersteund door centrale banken of toezichthouders. Evenmin is er een garantiestelsel. DNB waarschuwt voor de risico’s van investeringen in crypto’s en de risico’s van financieel-economische criminaliteit. Maar het is niet de taak van DNB om een verbod op te leggen of regels te stellen. De ECB gaat evenmin een verbod instellen…. De euro wordt gedekt door de ECB; de dollar door de Fed. Maar niemand dekt de bitcoin.”

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus