Nieuws

AFM gaat meer letten op kapitaalmarkt

Dankzij een veel groter volume van beschikbare transactiedata, kan de AFM in 2020 scherper toezicht houden op de kapitaalmarkt.

"Als gevolg van Europese regelgeving, groeiende markten en een toename van het aantal partijen onder toezicht krijgt de AFM de beschikking over meer transactiedata. Deze stelt de AFM in staat om nauwlettender toezicht te houden waardoor ze zich kan inzetten voor een robuuste infrastructuur en integer handelsgedrag."

Belangrijke activiteiten zijn volgens de toezichhouder onder meer doorlopende datagedreven monitoring van transacties en orders op handelsplatformen per instellingscategorie. Ook werkt de AFM structureel samen met Europese toezichthouders bij het bouwen van systemen.

Deze maken het mogelijk om data te ontvangen, te verwerken en op te slaan. Hierdoor verbetert de uitwisseling van data en het opsporen van marktmisbruik, aldus de toezichthouder. 

Andere punten op de toezichtsagenda 2020 zijn: 

  • Bescherming van consumenten in kwetsbare situaties - met name op het gebied van kredieten en pensioenen
    De AFM "wil met het toezicht een duurzame bijdrage leveren aan de kwaliteit van financiële producten en diensten met langetermijneffecten. Bijvoorbeeld een consumptief krediet op korte termijn, dat een schadelijk effect heeft op het financieel welzijn van de consument op de lange termijn."

  • Herijkte toezichtstrategie 2020-2022
    Om de rol als toezichthouder effectief te blijven invullen, moet de AFM zich naar eigen zeggen voortdurend aanpassen. "Dat doet de AFM met een herijkte strategie voor 2020-2022, waarmee zij voortbouwt op de versterking van het toezicht van de afgelopen jaren."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus