Nieuws

Bestuurder Gerben Everts verlaat de AFM

Gerben Everts vertrekt bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Hij kwam in 2011 in dienst bij de toezichthouder en werd een jaar later in het bestuur benoemd.

Gerben Everts blijft tot mei dit jaar lid van het bestuur. Zijn portefeuille is breed en omvangrijk. Zo is hij verantwoordelijk voor het toezicht op de Nederlandse kapitaalmarkten, vermogensbeheer, accountantsorganisaties en de financiële verslaggeving van beursgenoteerde bedrijven en de afdeling juridische zaken.

Na zijn vertrek bij de AFM is een afkoelingsperiode van zes maanden van toepassing. 

Maar wie is Gerben Everts? Redacteur Rob Stallinga sprak eerder met hem over zijn werk en ambities. Over de rol van de AFM zei hij toen: “Partijen die het goed voor hebben met hun klanten, moeten ons zien als bondgenoot. Dat is het overgrote deel. Die zoeken de mazen van de wet niet op. Wij zijn er niet op uit om het voor de industrie moeilijker te maken. Maar er zijn altijd partijen in de schemerzone. Die mogen ons vrezen.”

Vooral accountants kregen met de ex-accountant Everts te maken. "De accountancysector blijft een punt van zorg en beslaat een groot deel van mijn agenda. Het is een industrie die zich goed heeft georganiseerd, maar niet altijd op de juiste onderdelen. De broodnodige cultuurverandering gaat er langzaam. Zonder onze druk zou er waarschijnlijk aanzienlijk minder gebeuren. De accountants kennen weinig natuurlijke tegenstand. Als een vermogensbeheerder het slecht doet, dan stemmen de klanten met de voeten. Het werk van een accountant is voor een buitenstaander echter niet te beoordelen. Enkel bij grote misslagen komt de tekortkoming dan naar buiten."

CV van Gerben Everts (1971)

  • 2012­–­heden:­ bestuurslid ­AFM
  • 2011-­2012:­ directeur ­AFM
  • 2006­–­2011:­ manager ­riskmanagement ­APG
  • 2002­–­2006:­ werkzaam­ bij­ de­ Europese­ Commissie,­ Brussel
  • 1998­–­2002:­ werkzaam­ bij­ het­ ministerie­ van­ Financiën
  • 1996-1998­:­ accountant ­bij Price ­Waterhouse
  • Studies:­ rechten­ (fiscaal­recht/effectenrecht) ­en bedrijfseconomie/accountancy

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus