Nieuws

Twaalf exits uit de IEXFonds 40

Een fonds moest het wel erg bont maken om in Groundhog Year 2019 uit onze fondsenindex te kukelen. Het was dan ook vaak op het nippertje of door een wijziging in de index zelf.

In beleggingstermen was 2019 een soort Groundhog Day. In grote lijnen presteerde alles wat tot eind 2018 goed liep in 2019 ook uitstekend.

Het was, kortom, wederom niet het jaar waarin de muziek stopte. In vrijwel alle assetcategorieën waren de rendementen uitstekend in 2019.

Dat is in principe altijd goed nieuws voor de fondsen in onze breed gespreide index van 40 toonaangevende beleggingsfondsen: de IEXFonds 40.

Twaalf nieuwe namen per 1 januari

Bij de jaarlijkse herweging belonen we continuïteit: blijft een fonds, net als in het jaar ervoor, meedraaien in het hoogste kwartiel qua omvang en driejaarsrendement (en zijn er geen radicale wijzigingen in het management), dan mag het blijven. Zo niet, dan zoeken we een betere vervanger.

2019 was zo’n jaar waarin een fonds het vrij bont moest maken om als succesvol Fonds 40-fonds zijn trackrecord sterk te verslechteren: groei bleef de favoriete stijl en long de favoriete positie. Toch noteren we nog een behoorlijk aantal fondswissels bij deze herweging: per 1 januari telt de index twaalf nieuwe namen - en zwaaien er dus net zo veel af.

Binnenkort presenteren we de nieuwste aanwinsten, vandaag onthullen we welke fondsen helaas het elitecorps moeten verlaten. Dat ligt bij de helft van de exits overigens niet per se aan de prestaties. We kijken bij de herweging ook altijd of onze allocatie naar assetcategorieën aanpassing behoeft. Dit jaar worden drie categorieën in hun geheel vervangen door andere.

Drie categorieën vervangen

Het segment Europese aandelen ging enige jaren vergezeld van de extra categorie Europese small- en midcaps. Die categorie schrappen we dit jaar; onder ander om ruimte te maken voor een extra sector-categorie (daarover volgende keer). Small- en midcaps worden nog wel meegenomen in de brede categorie Europese aandelen.

Exits:

 • JPM Europe Dynamic Small Cap
 • Threadneedle European Smaller Companies

In de regio Azië is China inmiddels toe aan een eigen landenallocatie. Het fondsenaanbod en het groeiende marktaandeel van China in de wereldeconomie maken dat tot een logische keuze. Met aparte categorieën voor China, Japan, Asia-Pacific en (ook door Azië gedomineerde) Emerging Markets wordt het gewicht van Azië wel erg groot in de index.

Om doublures uit de weg te gaan schrappen we daarom de brede Azië-ex Japan-categorie. De overige drie geven samen genoeg dekking van deze regio.

Exits:

 • Schroder ISF Asian Opportunities
 • Hermes Asia ex-Japan Equity

Een derde categorie die het veld ruimt is Absolute return. Deze categorie stelt teleur qua resultaten, maar dat mag, als onderdeel van een brede index. We zijn niet op zoek naar winning strategies, maar naar spreiding over assetclasses.

De insteek van deze categorie is altijd wat beperkt geweest. Na ampel beraad denken we er beter aan te doen om Absolute return te vervangen door de bredere categorie van alternatives. Meer daarover bij de introductie van de nieuwkomers.

Exits:

 • Nordea1 - Alpha 10 MA
 • JPM Global Macro Opportunities

De zes overige exits

Resteren nog zes uitvallers die om andere redenen uit de selectie zijn verwijderd:

 • GAM Star Japan Equity

Onderging een naamswijziging in 2019. Op zich geen reden voor uitsluiting, maar het feit dat het fonds op basis van driejaarsrendement (net) uit het bovenste kwartiel is gevallen is dat wel.

 • UBS (Lux) Global High Dividend

Dit dividendfonds kukelde zowel in omvang (net) als in performance uit het bovenste kwartiel van de peer group.

 • Carmignac Pf Unconstrained Global Bond Fund
 • SLI Global SICAV Global Corporate Bond

Deze fondsen vallen ten prooi aan een verandering in de classificering. Bij de samenstelling van de IEXFonds 40 houden we ons aan de peer groups zoals Lipper die samenstelt. Obligaties Wereldwijd is een samenvoeging van de Lipper-groepen Bond Global en Bond Global Corporates (in de euro- en dollarvarianten). In deze groepen worden deze fondsen niet (langer) opgenomen, voor ons een reden om afscheid te nemen.

 • Candriam Bonds Emerging Markets

Afscheid van een vaste waarde in de laatste jaren. Maar we moeten hard zijn: over de laatste drie jaar schiet het fonds net te kort om in het bovenste kwartiel te blijven.

 • AXA WF Global High Yield Bonds

Een fel bevochten categorie, high yield-obligaties, en fondsmanager James Gledhill moet dat voorlopig bekopen met een exit uit de index. De resultaten over drie jaar zijn niet genoeg voor een plek bij de beste 25%.

In aanloop naar de jaarwisseling meer over de nieuwkomers in de index. In het complete overzicht van de huidige IEXFonds 40 kunt u alvast zien welke 28 fondsen het komende jaar op het pluche mogen blijven zitten.


Pieter Kort is hoofdredacteur van IEX Media. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

Outlook 2022