Nieuws

Pensioenfonds Robeco kiest NN IP

Pensioenfonds Robeco, met ruim 2700 actieve en inactieve deelnemers en een belegd vermogen van circa 750 miljoen euro, heeft NN Investment Partners aangesteld als nieuwe fiduciair manager.

Vanaf 1 januari 2020 wordt NN IP fiduciair manager van het pensioenfonds van Robeco. NN IP zal het pensioenfonds ondersteunen op het gebied van strategische beleggingsvraagstukken, waaronder continuering van het ESG-beleid, advisering over en bijsturing van balansbeheer, monitoring van vermogensbeheerders en ondersteuning bij operationele activiteiten.

Robeco koos voor een fiduciair manager van buiten omdat het zelf is gestopt met fiduciair beheer voor pensioenfondsen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus