Nieuws

Leidt deglobalisering tot hoge inflatie?

Sinds de kredietcrisis is er een nog sterkere band ontstaan tussen globalisering en inflatie. De vraag is wat er gebeurt als de globalisering wordt teruggedraaid.

De lage inflatie is een wereldwijd fenomeen. Ondanks de extreem lage werkloosheid en rente in landen als de VS, Japan en Nederland blijft de inflatie hardnekkig onder de grens van 2% liggen. In de eurozone en Japan zelfs ver eronder.

De oorzaken en oplossingen worden vaak op regionaal niveau gezocht. Goede voorbeelden zijn quantitative easing en hogere overheidsbestedingen, die bedoeld zijn om de economie en de inflatie te prikkelen.

Maar financieel-expert Mark Rzepczynski denkt dat die twee maatregelen voor inflatie geen oplossing bieden, omdat de inflatie sinds de kredietcrisis van 2008 een mondiaal karakter heeft. Dat schrijft hij op zijn blog.

Globalisering

Rzepsczynski wijst op een Amerikaanse studie van de vooraanstaande inflatiedeskundige Kristin Forbes. Oorzaak van lage inflatie is volgens haar globalisering.

Sinds 2008 wordt het prijspeil in de Verenigde Staten steeds meer bepaald door de wereldhandel, grondstofprijzen, wisselkoersen, productieketens en een wereldwijde onderbezetting (situatie waarin er minder wordt geproduceerd dan mogelijk).

Het gevolg daarvan is dat voor de VS de Philips-curve - die een sterke correlatie veronderstelt tussen werkloosheid en inflatie – nauwelijks nog werkt. En zolang de globalisering hoogtij blijft vieren, is regionale bestrijding van deflatie kansloos.

Deglobalisering

De vraag is wat er gebeurt als het hele proces van globalisering omdraait. Wat als de door Donald Trump uitgevochten handelsconflicten leiden tot minder wereldhandel?

Voordeel is dat landen en regio's dan weer meer hun eigen inflatietempo kunnen bepalen. Nadeel is dat deglobalisering onherroepelijk zorgt voor minder efficiëntie en dat leidt meestal tot hogere prijzen.

Misschien wel zulk hoge prijzen, dat we weer terugverlangen naar de nietsinflatie van nu.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Alternatieve beleggingen