Nieuws

Bufferfund ambieert verdubbeling belegd vermogen

Bufferfund, het beleggingsfonds dat in 2016 is opgericht door econoom en columnist Marcel Tak, wil in de komende drie jaar het belegd vermogen verdubbelen van 44 naar 100 miljoen euro. De marktomstandigheden zijn er meer dan geschikt voor.

Volgens Marcel Tak (zie foto) is de tijd rijp voor het beperken van beleggingsrisico's. De aandelen- en onroerendgoedmarkten bevinden zich op historisch hoge niveaus en obligaties zijn volgens hem geen aantrekkelijk alternatief, onder meer door de lage rentes. Bufferbeleggen moet uitkomst bieden. 

Marcel Tak van Bufferfund

Bufferbeleggen is erop gericht zoveel mogelijk te blijven profiteren van een goede stemming op de beurzen, maar vooral  het verlies te beperken of zelfs te voorkomen als er toch een ongunstige periode aanbreekt.

Bufferfund belegt uitsluitend in aandelenindexen, via gestructureerde producten die worden verhandeld op de beurzen van Frankfurt en Stuttgart. Hierdoor wordt het risico duidelijk verminderd en is de koersontwikkeling veel minder grillig dan de benchmark, met per saldo goede kansen op een solide rendement.

Drastische risicobeperking

Marcel Tak: “In sterk groeiende markten zoals wij nu een aantal jaren hebben beleefd, behaal je met bufferbeleggen een mooi rendement. In zijwaarts bewegende of licht teruglopende markten outperformen wij de index, met ook onder die omstandigheden kans op een positief rendement. Al met al ligt het risico bij ons maar liefst zo’n 55% lager dan bij beleggen in de benchmarkindex.”

Het rendement van Bufferfund in 2019 (tot en met 12 december) bedraagt 12%. Het totale rendement over drie jaar is 18%. “Nu wij in ruim drie jaar tijd een mooi trackrecord hebben opgebouwd, spreken wij de ambitie uit om ons belegd vermogen de komende jaren ruim te verdubbelen, in eerste instantie van de huidige 44 miljoen euro naar 100 miljoen euro."

Doelgroep

Het Bufferfund is bedoeld voor drie groepen beleggersn: vermogende particulieren, goede doelen en institutionele beleggers. "Voor al deze beleggers geldt dat prudent moet worden omgegaan met de middelen. Mede gezien de talloze onzekerheden is het dan ook beter je voor te bereiden op wat kan gebeuren dan op wat gaat gebeuren," aldus Tak.

De minimuminleg is 100.000 euro. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus