Nieuws

Klimaatrisico's voor pensioenfonds Calpers

Het Amerikaanse pensioenfonds Calpers denkt dat 20% van de bedrijven waar het in belegt gevaar loopt in waarde te dalen door klimaatverandering. Toch gaat het deze bedrijven niet massaal verkopen.

Calpers, een van de grootste pensioenfondsen ter wereld, denkt dat zeker 20% van zijn aandelenportefeuille het gevaar loopt in waarde te dalen door opwarming van de aarde. Dat zegt Calpers in een rapport.

De grootste bedreiging komt volgens Calpers - voluit het California Public Employees’ Retirement System - uit de hoek van de energie-aandelen. Het gaat daarbij om 8% van de aandelenportefeuille die in totaal 180 miljard dollar groot is.

Deze sector loopt volgens Calpers gevaar door politieke beleidsveranderingen, marktontwikkelingen en technologische veranderingen. Alle drie die dingen kunnen leiden tot waardeverlies en minder liquiditeit van aandelen in energiebedrijven met een hoge CO2-uitstoot. Het gevaar bestaat zelfs dat sommige aandelen op een gegeven moment onverkoopbaar worden.

Bouw en transport

Een andere sector die risico loopt, is de bouw- en materialensector (6% van de Calpersportefeuille). Hierbij gaat het vooral om waardeverlies door natuurcatastrofes zoals orkanen, bosbranden, droogte en overstromingen.

Hetzelfde geldt voor de landbouw-, voedingsmiddelen- en bosbouwsector (3% van de portefeuille) die naast natuurrampen en beleidsveranderingen ook te maken heeft met veranderende consumptiebehoeften. 

De transportsector (eveneens 3% van de portefeuille) moet rekenen op strengere regels voor de uitstoot van CO2 en andere giftige stoffen zoals stikstofoxides. Verder zal de elektrificatie van transport veel aanpassing vragen van transportbedrijven.

Op de zwarte lijst in Noorwegen

Het rapport van Calpers past in een trend waarbij pensioenfondsen proberen hun aandelenportefeuille meer sociaal verantwoord en klimaatbestendig te maken. De ESG-criteria spelen een steeds belangrijkere rol in het beleggingsproces.

Voor sommige pensioenfondsen betekent dat de uitsluiting van bijvoorbeeld bedrijven uit de oliesector. Het Noorse staatspensioenfonds is daar een voorbeeld van. Die hebben inmiddels 156 beursgenoteerde bedrijven op een zwarte lijst staan.

Meedenken als grootaandeelhouder

Dat is voor Calpers niet aan de orde. Wat Calpers doet is actief meedenken met bedrijven over hoe het beter kan en moet. Zo werd bijvoorbeeld het besluit ondersteund van RDS om salarissen van bestuursleden te koppelen aan vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Hetzelfde geldt voor de mijnbouwbedrijven Glencore en Rio Tinto, die hun kolenproductie willen afbouwen. 

Calpers heeft sinds kort de wettelijke verplichting een keer in de drie jaar een klimaatrisicorapport op te stellen. Het volgende komt dus in 2022. Deze verplichting geldt tot 2035.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus