Nieuws

Fondsen beleggen te illiquide

Mussie Kidane van Pictet waarschuwt voor een gebrek aan liquiditeit in veel portefeuilles. Het is een kwestie van tijd voor er na het drama met Neil Woodford opnieuw een beleggingsfonds in liquiditeitsnood komt.

Het drama rondom het dividendfonds van Neil Woodford, waarbij honderdduizenden beleggers het schip in zijn gegaan, moet een waarschuwing zijn voor de hele sector.

Dat zegt Mussie Kidane van bank Pictet in een gesprek met Citywire.

Kidane vreest dat er meer fondsen zijn assets die op korte termijn lastig te verkopen zijn. Dat kan een groot probleem vormen zodra beleggers hun geld terug willen. Kidane ziet de meeste problemen bij fondsen die beleggen in vastrentende waarden.

Obligatiefondsen

De problemen bij het income fund van Woodford kwamen in juni aan het licht. Woodford maakte toen bekend dat hij het fonds voorlopig moest sluiten door een gebrek aan liquiditeit. Daardoor konden 300.000 beleggers niet meer bij hun geld.

Woofdford wilde met de sluiting tijd winnen om het fonds te kunnen herstructureren, weg van  illiquide vermogenstitels naar een meer liquide portefeuille. Maar dat is mislukt.

Afgelopen maand trok zijn werkgever Link Fund Solutions de stekker uit het fonds en ontsloeg Woodford. Er wordt verwacht dat het afwikkelen van het fonds tot januari zal duren. De schade voor beleggers loopt naar verwachting in de miljarden, omdat veel vermogenstitels onder hun netto intrinsieke waarde zullen moeten worden verkocht.

Ramp die nog moet gebeuren

Kidane noemt in het interview met Citywire geen namen. Maar het is volgens hem evident dat er een groot probleem is, dat de sector negeert. "Ik heb verslagen gezien waarin het IMF waarschuwt voor de liquiditeitsmismatch en de crisis die zich kan voordoen bij obligatiefondsen..... De sector doet niet genoeg om dat te verhinderen."

Een goed voorbeeld zijn volgens Kidane fondsen met veel investeringen in bankleningen. "Ik ben het eens met de voorzitter van de Bank of England dat deze producten zijn gebaseerd op leugens en dat ze liquiditeit aanbieden die ze niet kunnen waarmaken. Het is een ramp die nog moet gebeuren."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?