Nieuws

Zes grote Europese plagen

Zes grote, negatieve trends bedreigen een glanzende toekomst van Europa, aldus Pimco.

Pimco is zelden te betrappen op rooskleurige vergezichten. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de business waarin het is gespecialiseerd. Voor obligatiebeleggers is het glas meestal half leeg. Obligaties gedijen immers het best als het economisch tegenzit.

Onlangs kwam Pimco met een analyse over de vooruitzichten van Europa. Die houden niet over, want zes grote trends dreigen volgens Pimco roet in het eten te gooien. Te weten:

 1. Oh China!
  De economische vertraging in China en de toenemende spanningen in de wereldhandel zijn bijzonder schadelijk voor de eurozone. Dit geldt met name voor Duitsland. De uitvoer buiten de eurozone vertegenwoordigt ongeveer 28% van het bbp van de eurozone, veel meer dan de cijfers van respectievelijk 12% en 20% voor de VS en China. In 2018 was China de op twee na grootste goederenexportbestemming van de eurozone en de grootste bron van goedereninvoer in Europa, aldus Eurostat, het gegevensagentschap van de Europese Unie.

 2. Politieke ontwrichting
  Populisme pakt negatief uit voor de eurozone, omdat het veelal sterk eurosceptisch van aard is. Toegegeven, de meeste populistische partijen hebben hun anti-Europese retoriek gematigd, maar minachting voor de EU-instellingen maakt deel uit van het DNA van deze partijen. Deze partijen zouden een nog vijandelijke houding tegenover de EU en de monetaire unie kunnen aannemen als Europa door een economische crisis wordt getroffen. De opkomst van extremistische partijen heeft inmiddels al geleid tot een politieke impasse in landen als Spanje en Italië.

 3. Weinig tech
  Ooit was Europa de thuisbasis van toonaangevende technologiebedrijven. Inmiddels heeft het veel terrein verloren aan de VS en China, waar technologische giganten exponentieel zijn gegroeid. Het ziet er niet naar uit dat Europa de achterstand snel inloopt. Volgens gegevens van de OESO besteden de 28 landen van de Europese Unie 2% van het bbp aan onderzoek en ontwikkeling, minder dan de 2,8% van de VS, 3,2% van Japan en iets minder dan de 2,1% van China.

 4. Minder werkenden
  De beroepsbevolking van de eurozone, die nu al stagneert, krimpt verder. Het aantal 65-plussers als percentage van de beroepsbevolking in de leeftijd van vijftien tot 64 jaar bedraagt iets meer dan 30% en zal volgens de prognoses van de Europese Commissie boven de 40% komen te liggen. Van de grote regio's wordt de eurozone na Japan het hardst gegtroffen door vergrijzing. Dit maakt het moeilijker om het toenemend aantal gepensioneerden te financieren. Daarnaast heeft een vergrijzende bevolking de neiging om meer te sparen en minder te consumeren, waardoor de grote spaaroverschotten worden gevoed. Meer sparen heeft onder meer bijgedragen tot een daling van de obligatierrentes, met alle gevolgen vandien voor de pensioenfondsen.

 5. Correctievrees
  De beleidsrente van de ECB, de Duitse rente op tien jaar, en nu zelfs de rente op de Bund op 30 jaar zijn negatief, ver onder het niveau van hun tegenhangers in de VS, het VK en zelfs onder dat van Japanse schuld. Negatieve rentes hebben de inflatie niet kunnen verhogen. Omdat de economische groei hardnekkig laag blijft, vormen de opgelopen koersen van tal van assets een bedreiging. Het risico van een correctie ligt op de loer.

 6. Meer natuurrampen
  Ook Europa ontkomt niet aan de negatieve gevolgen van de opwarming van de aarde. Perioden van extreme droogte of juist overmatige neerslag nemen toe, waarbij ook de kansen op natuurcatastrofes groter worden. Dat heeft zijn weerslag op de economische groei, die de komende jaren extra getemperd wordt door extra regelgeving en investeringen om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering te ondervangen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus