Nieuws

Minder dividendgroei in 2020

"Gezien de staat van de wereldeconomie zien we in 2020 waarschijnlijk een matiging van de dividendgroei," aldus Janus Henderson Investors.

Er is sprake van een vertraging van de wereldwijde dividendgroei, volgens de meest recente Janus Henderson Global Dividend Index (JHGDI). Deze trend begon in het tweede kwartaal en zette zich voort in het derde kwartaal. Toch stijgen de dividenden ondanks het tragere tempo nog steeds flink.

De uitkeringen stegen in totaal met 2,8% naar een nieuw record voor het derde kwartaal van 355,3 miljard dollar, wat neerkomt op een onderliggende groei van 5,3%, na correctie voor de sterkere dollar en minder belangrijke technische factoren.

Dit is precies in lijn met de langetermijntrend en de verwachtingen van Janus Henderson. De Janus Henderson Global Dividend Index steeg naar 193,1, alweer een nieuw record.

Nog wat cijfers: 

  • Het derde kwartaal is het zwakste seizoen voor Europese dividenden. Die stegen onderliggend met 7%, maar het groeipercentage werd vertekend door positieve ontwikkelingen bij slechts enkele bedrijven. De totale groei is niet voldoende om de groei op jaarbasis aanzienlijk te beïnvloeden.

  • Alleen de Amerikaanse dividenden bereikten in het derde kwartaal een nieuw record, met een onderliggende groei van 8%, ruim boven het wereldwijde gemiddelde. De vertraging van de winstgroei begint echter een effect te hebben op de dividenduitkeringen.

  • Het derde kwartaal is vooral belangrijk voor Azië-Pacific en China, waar duidelijke tekenen van zwakte te zien waren. Bijna de helft van de Chinese bedrijven in de index verlaagde de uitkering.

  • In Azië-Pacific zorgden Australië en Taiwan voor een daling van de uitkeringen. Hongkong kende als enige een sterke groei. Het was een moeilijk kwartaal in Australië, waar twee op de vijf bedrijven in de index het dividend verlaagden.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus