Nieuws

Pensioenfondsen houden geen rekening met groeiende risico’s mijnbouw

Slechts 23% van de Nederlandse pensioenfondsen neemt de risico’s geassocieerd met mijnbouw mee in hun verantwoord investeringsbeleid, aldus de VBDO.

In hoeverre houden Nederlandse pensioenfondsen in hun verantwoord investeringsbeleid rekening met deze risico’s? Nauwelijks, zo blijkt uit een onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO).

Uit het rapport blijkt dat de meerderheid van de Nederlandse pensioenfondsen met betrekking tot de mijnbouwsector veelvuldige risico’s identificeert, zoals emissies, veiligheid, gezondheid en reputatie. Bijna de helft van de pensioenfondsen geeft aan dat het ontginnen van welke minerale grondstof dan ook, gepaard gaat met risico’s.

"De mijnbouwsector is een belangrijke aanjager van klimaatverandering," aldus Angelique Laskewitz, directeur van de VBDO. "Om de afspraken in het Parijs-akkoord van 2015 te kunnen nakomen, zal de sector duurzamere methoden moeten toepassen."

Zeven aanbevelingen

Volgens de bevraagde pensioenfondsen is dialoog het beste middel voor het minimaliseren van misstanden in de mijnbouwsector. Meer dan 90% van de pensioenfondsen ziet het aangaan van de dialoog met mijnbouwcoöperaties en –organisaties als een effectieve aanpak binnen de toeleveringsketen, aldus de VBDO. 

De realiteit is echter dat minder dan de helft van de pensioenfondsen daadwerkelijk gaat praten. Minder dan een derde gaat het gesprek aan met organisaties die met grondstoffen te maken hebben.

Het rapport presenteert zeven aanbevelingen voor investeerders in de mijnbouwsector. Laskewitz: "We raden de pensioenfondsen aan dat ze van een reactieve naar proactieve houding gaan. Nu reageren de pensioenfondsen bijvoorbeeld voornamelijk op controversies, in plaats van al op een eerder moment de dialoog te starten. Daarnaast is meer samenwerking van belang. Niet alleen voor kennisdeling bij de pensioenfondsen onderling, maar ook met experts en lokale NGO’s."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine ETF's