Nieuws

Onrust rentemarkt door gesponsorde repocontracten

Sponsored repo-contracten waren volgens Bloomberg en andere media mede verantwoordelijk voor de korte rentecrisis in september. Hoe zit dat?

De repo-markt is een niet onbelangrijk onderdeel van het Amerikaanse financieel stelsel. Relatief recent is echter de sterke toename van zogenoemde gesponsorde repo-contracten, die er vermoedelijk toe hebben bijgedragen dat er in september een korte crisis was op de rentemarkt.

Repo staat voor repurchase operation. En dat is precies wat er gebeurt op de repo-markt. Daar lenen financiële instellingen, zoals banken, geldmarktfondsen en hedgefondsen, geld aan elkaar uit in ruil voor een bepaald onderpand (meestal staatsobligaties) en een kleine renteopslag (de reporente).

Fixed Income Clearing

Marktmeester is de Fixed Income Clearing Corp (FICC) die zorgt voor de afhandeling en het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Meestal verloopt dat vlekkeloos, maar in september ging het plots mis en liep de reporente op tot het bijzonder hoge niveau van 10%. Pas na ingrijpen van de Fed keerde de rust terug.

Nou zijn er de laatste maanden verschillende verklaringen voor deze onrust gevonden. Het kan bijvoorbeeld komen doordat er dit jaar meer Amerikaanse staatsobligaties in omloop zijn door het einde van QE. Het kan ook komen door striktere regels voor banken, die hen hindert bij het garant staan voor grote sommen geld. 

Een relatief nieuwe verklaring is volgens Bloomberg en andere media de toegenomen afhankelijkheid van de repo-markt. Het zou dan met name gaan om een specifiek onderdeel van de repo-markt, de zogenoemde sponsored repocontracten.

Geldmarktfondsen

Dit deel van de markt is door een regelverandering een paar jaar geleden sterk gegroeid, omdat ook geldmarktfondsen en niet-Amerikaanse banken directe toegang kregen tot het handelssysteem.

Eerst even terug naar vroeger. Een typische repodeal toen was dat bijvoorbeeld een hedgefonds, dat geld nodig had voor een aankoop, naar een van de FICC-dealers (hoofdzakelijk banken) stapte voor een lening met als onderpand staatsobligaties.

De dealer ging vervolgens op zoek naar iemand die dit geld wilde geven en kwam dan vaak bij geldmarktfondsen terecht. Nieuw is dat hedgefondsen direct op geldmarktfondsen kunnen afstappen zonder tussenkomst van een dealer. De dealers (sponsors) moeten wel nog een garantie afgeven aan de FICC voor de totale som van gesponsorde contracten.

Meer sponsors

Vooral geldmarktfondsen hebben grif gebruik gemaakt van de regelverandering. Volgens Bloomberg hadden geldmarktfondsen in september voor 170 miljard dollar geïnvesteerd in gesponsorde repocontracten, tegenover vijf miljard helemaal in het begin vlak na de regelverandering in 2017.

Het nadeel daarvan is dat ze vrijwel altijd voor een dag worden afgesloten, wat de markt gevoeliger maakt voor schokken. Een mogelijk oplossing zou kunnen zijn het aantal sponsors (dat waren er tot een paar jaar geleden maar twee: State Street en BNY Mellon) te verhogen.

Bloomberg laat echter een aantal analisten aan het woord die vrezen dat dit onvoldoende zal zijn. Zij wijzen vooral op het te grote marktvolume.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie